Boekverslag : George Orwell - Nineteen Eighty-four / 1984
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 596 woorden.

George Orwell - 1984

In dit boek, 1984, beschrijft Orwell de wereld zoals die er zou uitzien onder een totalitair regime. Het boek vertelt het verhaal van Winston Smith, ambtenaar aan het ministerie van waarheid te Londen en bovenal inwoner van het machtige Oceanië. De wereld is in 1984 ingedeeld in drie machtsblokken : Oceanië, Oostazië en Eurazië. Deze drie supermogendheden zijn continu in oorlog met de anderen waarbij er steeds twee tegenover één staan, maar de bondgenoten worden even snel weer vijanden. Deze drie naties leven dan wel voortdurend op voet van oorlog met elkaar maar door een nauwkeurig uitgebalanceerd machtsevenwicht slagen ze er nooit in elkander op de knieën te dwingen. Het is Winstons taak om deze doorlopend wisselende bondgenootschappen in de geschiedenis op te tekenen, hij heeft als taak alle krantenedities uit voorgaande decennia (de heerschappij van De Partij werd ingesteld omstreeks 1960) te updaten. Dit is meteen een van de pijlers waarop De Partij steunt, door de geschiedenis te vervalsen wist zij het gemeenschappelijk geheugen uit zodat men zich niet kan voorstellen hoe het in vroegere (lees : betere) tijden was en er dus niet naar kan verlangen. Het tweede aspect dat in Winstons werk komt bovendrijven is het implementeren van een nieuwe taal : de nieuwspraak. Zij moet de oude taal vervangen en is een tweede middel om de bevolking onder de duim te houden. In de nieuwspraak werden alle woorden geschrapt die refereren naar misdunk (nieuwspraak voor : zondigen tegen de regels van De Partij) en wil op deze wijze beletten dat er nog misdunk gepleegd kan worden. Immers, men kan zich niets inbeelden waar geen woord voor is, daarom ligt het in het streven van de partij om de nieuwspraak zoveel mogelijk in te krimpen en dus ook het denken van de massa te beperken.

De maatschappij is op te delen in drie blokken, de proles, de randpartij en de Kernpartij. Vreemd genoeg is de Kernpartij het meest geïndoctrineerd en laat het gepeupel de zaken hun beloop nemen. De leden van de randpartij en de Kernpartij worden op elk moment van de dag geobserveerd zij het door de dunkpolitie dan wel via de teleschermen die in hun woningen geïnstalleerd zijn. De maatschappij wordt bestuurd door de vier ministeries : het ministerie van waarheid (geschiedvervalsing), het ministerie van liefde (handhaving wet en orde), het ministerie van vrede (oorlog) en het ministerie van welvaart (economische zaken).

Het derde middel dat De Partij benut om haar macht eeuwigdurend te maken is het in de ban doen van de liefde en uiteindelijk zelfs de 'klassieke' voortplanting. En hierin vindt Winston zijn noodlot, hij komt in contact met Julia, een meisje bij hem op het werk. Ze worden hopeloos verliefd en storten zich in een riskante relatie. Ze zijn verbonden met elkaar in de haat tegen De Partij en komen samen terecht in de wereldwijde samenzwering tegen Big Brother onder leiding van Goldstein, staatsvijand nummer één. Het is echter een val en Julia en Winston worden opgepakt door de dunkpolitie en verdwijnen naar het miniwa, het ministerie van liefde. Hier worden zij gefolterd totdat ze met heel hun ziel van Big Brother houden waarna ze doodgeschoten worden. Deze bekering van de vijanden van De Partij alvorens hun te vermoorden is een vierde fundament waarop het regime steunt.Met dit boek geeft Orwell een scherpe kritiek op elk totalitair systeem, waarbij hij verwijst naar het stalinisme. Deze anti-utopie is een waarschuwing tegen élk totalitair systeem dat zich, in welke historische, politieke, sociale of morele samenhang ook, opstelt als bedreiging van de vrijheid en eigen persoonlijkheid van het individu.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen