Boekverslag : Ronald Giphart - De Voorzitter
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 2614 woorden.

TitelbeschrijvingDe Auteur: Ronald Giphart

De titel: ‘De voorzitter’

De uitgever: Podium

Jaar van uitgave: 1999

Aantal bladzijden: 156

Motivatie boekkeuzeVoor het laatste boek zocht ik een leuk boek en niet te dik. Ik had al eerder iets van Giphart gelezen en dat vond ik leuk, ik dacht toen al: “daar ga ik vaker iets van lezen”. Die gedachte kwam weer in mij op tijdens het zoeken van een boek voor het laatste boekverslag. In de bibliotheek zocht ik naar hem en toen ik hem gevonden had zocht ik het boek uit dat het dunste was en een van die dunste boeken was ‘de voorzitter’.Die leek mij het leukste.Korte samenvatting van de inhoudHet boek gaat verteld over de voorzitter van de voetbalclub Bandstad ’83, Epi Brons. Het is een corrupte man die niks om een ander geeft, voor hem draait het leven allen om veel geld verdienen en om nog meer geld uit te geven. Hij gaat dan ook met zijn corrupte vrienden naar nachtclubs en nog meer van zulk soort gelegenheden.Epi is ook getrouwd met Bobbie en ze hebben ook twee kinderen, Christie en Thomas. Christie is een meisje wat niet helemaal 100%, is en later word ze ook opgenomen in een psychiatrische inrichting, en Thomas is een studie bol. Maar het enige waar Epi oog en oor naar heeft zijn op de eerste plaatst zijn voetbal club en op de tweede plaats zijn geld. Epi Brons is rijk geworden door zwendel en bedrog, hij bespeelde faillissementen.Zo heeft hij toen ook die voetbalclub gekocht. Epi doet precies wat hij wil zijn wil is wet en als er toch problemen zijn komen zijn bodyguards die hij zijn Marokkanen noemt in actie en die zullen dat desbetreffende persoon wel even aftuigen. Omdat de hele tijd de FIOD achter Epi aan zit heeft hij ook een mannetje op dat bureau zitten om hem te waarschuwen als de FIOD een inval wil doen bij Bandstad’83.Maar aan alle slechte dingen komt een eind en dus ook aan deze acties van Epi Brons. Als zijn dochter Christie helemaal doordraait, ze denkt dan dat als ze op de W.C. zit dat er ratten uit het riool kruipen en in haar lichaam kruipen. Daarna komt hij erachter dat zijn vrouw Bobbie een relatie heeft met een van zijn topspelers. Tot overmaat van ramp wil Bobbie van hem scheiden, en Johan Cruijff Epi’s hoofd trainer zegt allerlei niet leuke dingen in de pers.Johan Cruijff is bij Epi in dienst gekomen om Bandstad van degradatie te redden. Johan is bij Epi in dienst gekomen voor hele grote som zwart geld. Als laatste klap op de vuurpijl, als iedereen die hem kan verlinken hem heeft verlinkt heeft, komt er een inval van de FIOD bij Epi’s voetbal club, deze inval zonder waarschuwing vooraf. Dus de zwarte boekhouding kon niet op tijd weggewerkt worden.Epi wordt gearresteerd voor 48 verschillend misdaden. Als rechercheur kreeg hij de man die hij bij een vorige inval twee dagen in de W.C. opgesloten zonder eten en zonder licht. Dus die man kon Epi’s bloed wel drinken. Onder tussen is Epi ook nog gescheiden van Bobbie, die hij toch opbelt om de borg van 100.000 euro’s te betalen en dat doet ze.Als Epi uit het gevang komt hoort hij dat zijn club gedegradeerd is. Op het laatst pleegt Epi zelfmoord omdat hij alles is verloren wat hij had.De eerste persoonlijke reactieLachen. Dat is mijn eerste persoonlijk reactie, ik moest soms letterlijk lachen tijdens het lezen van het boek. Het boek was ook spannend, ik vroeg me soms af hoe de hoofdpersoon zich uit die situatie zou redden. Het was ook interessant te lezen over fraude en bedrog. Ik vind dat indrukwekkend hope mensen anderen oplichten en ik wil weten hoe ze dat doen en/of ze ontmantelen.Het was hier en daar ook wel grof. Maar daar kon ik dan wel om lachen, want het was ook absurdistisch en dat maakte het weer humoristisch.De verdiepingsopdrachtenGa bij het gelezen boek uit van de volgende aandachtspunten. Welke verwachtingen had je voor je het boek ging lezen? Welke zijn uitgekomen, welke niet?

Ik dacht dat een humoristisch boek zou zijn. En omdat het over voetbal gaat dacht ik dat het mij wel zou interesseren. Het gaat minder over voetbal dan ik dacht. Dat maakte niet uit, want er zat zoals verwacht veel humor in en dat maakte het ontbreken van het voetbal ruimschoots goed. Stel de thematiek vast. Ga daarbij (indien nodig) in op alle relevante aspecten.De thematiek van het boek is het slechte leven. Het verhaal wordt vanuit de hoofdpersoon Epi Brons geschreven, het is een ikvertelsituatie. Epi Brons is een slecht mens, hij is corrupt en wil nog wel eens overspel plegen. Het verhaal is een verslag van Epi Brons van zijn leven als corrupte voorzitter van een voetbalclub. Zijn verslag is een fabel, alle gebeurtenissen zijn in chronologische volgorde geschreven.In dit verslag komt al het slecht van het leven naar voren. Hij wil zoveel mogelijk geld verdienen, dit doet hij o.a. door de liegen, te frauderen en te chanteren. Hij wil al dat geld ook graag uitgeven, dit doet hij door veel te drinken en veel naar nachtclubben te gaan en daar veel te spenderen aan de meisjes die er werken. Hij pleegt structureel overspel. Niet alleen met hoeren, maar ook met zijn secretaresse. Beschrijf hoe je het boek in verband kunt brengen met economische en sociologische aspecten van literaire teksten en het literaire bedrijf (onder andere literaire kritieken).

In het boek speelt geld een belangrijke rol. Als geld een belangrijke rol in literaire werken speelt, is het meestal te doen om hebzucht of aspecten van dat soort. Ook in dit boek is hebzucht de drijfveer van de hoofdpersoon. In zijn zoektocht naar geld negeert hij zijn omgeving, zoals het eigenlijk in boeken altijd over de rug van anderen gaat.Ook hier geeft Epi Brons weinig om de rest van de wereld, maar dit komt hem duur te staan als hij de bal van zijn economisch spelletje zeer hard terug gekaatst krijgt.

 Beschrijf aan de hand van zelf gekozen secundaire literatuur de visie van de auteur op de relatie literatuur en maatschappij en geef vervolgens beargumenteerd hoe je die visie in verband kunt brengen met het boek.

Het eerste boek van Giphart, ‘Ik ook van jou’, werd bestempeld als “Neuken, neuken en nog eens neuken”.Zij literatuur was inhoudsloos, melig en puberaal. Dit klopte ook wel, maar ondanks dit negatieve geluid, werd Giphart veel gelezen. Ook in dit boek is veel terug te vinden van dat melige en puberale zonder inhoud. Maar dat siert de boeken van Giphart. Dat is te zien in de beschrijving die ‘De voorzitter’ kreeg, “seks en humor en seks en humor”. De maatschappij is veel vrijer geworden op seksueel gebied. Dat begon met ‘Turks Fruit’ en loopt door via ‘Ik ook van jou’ naar ‘De voorzitter’.Ook is het aspect van geld tegenwoordig erg belangrijk. “Geld laat de wereld draaien.” De drang naar kapitaal is in dit boek extreem weergegeven. Samen met seks zijn geld de belangrijkste dingen in de maatschappij van tegenwoordig, dit heeft Giphart dus goed gezien en ook goed weergegeven in ‘De voorzitter’. Leg beargumenteerd uit hoe je het boek in verband kunt brengen met maatschappelijke kwesties en veranderingen in de naoorlogse maatschappij.Zoals ik net al zei, is seks een belangrijk gegeven in het boek. Seks was vroeger een taboe, maar nu is die taboe voor een groot deel opgeheven. Dit is goed te merken in de boeken van Giphart, waar seks een belangrijke rol speelt. Ook het gegeven van de multiculturele samenleving is door Giphart enigszins beschreven in het boek.Niet de multiculturele samenleving zelf wordt beschreven, maar de gedachten van de hoofdpersoon ten opzichte van de allochtone medemens. Zijn mening hierover wordt door veel mensen gedeeld, hoewel hij het in het boek heeft overdreven, waardoor het nog sterker naar voren komt. Zoek een recensie over het gelezen boek en bepaal het waardeonderdeel van de criticus. Geef vervolgens beargumenteerd aan in hoeverre je het met de criticus (on)eens bent.Ik ben het met de criticus eens, de voorzitter is een boek voor veelal jeugdige lezers. Het inhoudsloze, melige en puberale van Giphart spreekt jongeren aan, het is precies het leven van de jeugd. Het doel van de voorzitter is ook volgens de criticus lol trappen.Volgens de recensie is het een satirische schets van de professionele voetbalwereld met zijn maffiose bestuurders. Dit klopt als een bus, want Epi Brons is de maffia zelve. Hij deinst er niet voor terug zijn Marokkanen in te schakelen om tegenstanders letsel aan te brengen. Zelf is hij ook crimineel doordat hij aan de lopende band fraude pleegt en mensen chanteert.Alles is overdreven beschreven en daarom wordt het een beetje absurdistisch met als gevolg dat je het niet helemaal serieus neemt en het dus leuk wordt.

 Is het boek dat je gelezen hebt een boek dat typerend is voor dominante cultuur? Licht je antwoord toe.

Net als andere boeken van Ronald Giphart zal de voorzitter veel gelezen worden.Het is een boek dat veel gelezen wordt op het moment dat het uitgebracht wordt en het zal ook blijvend zijn. Het soort boeken is dominant op dit moment, je vind veel zelfde soortige boeken en daartussen in Giphart nog extra dominant. Als het boek van Giphart is, dan moet je het lezen. De voorzitter is van Giphart, dus moet je het lezen en dat wordt veel gedaan. De voorzitters is typerend voor dominante cultuur.EindoordeelDe uitgebreide persoonlijke reactieOnderwerp Wat is volgens jou het onderwerp van de tekst? Omschrijf het onderwerp in enkele woorden of één zin.

Het onderwerp is het leven van een slechte man of het slechte leven van een man. Ofwel het slechte leven van een slechte man Vind je het onderwerp boeiend, interessant? Waarom wel/niet?

Ja, ik vind zeker boeiend. Ik vind het criminele circuits interessant. Ik wil graag uitpluizen hoe het werkt en het dan ontmantelen. Met dit boek krijg je een beetje inzicht in dit alles en dan ik het ook nog humoristisch beschreven. Dat maakt het extra boeiend om te lezen. Vind je dat de schrijver het onderwerp goed uitwerkt of vind je dat het onderwerp oppervlakkig, zonder veel uitwerking en diepgang wordt beschreven? Leg uit waarom wel/niet?Het onderwerp is goed uitgewerkt, het verhaal is een verslag van de crimineel zelf. Hij legt uit hoe alles in elkaar zit en waarom hij dat doet, hierdoor wordt alles goed en uitgebreid uitgewerkt.Gebeurtenissen Welke gebeurtenis vind jij het belangrijkste in het boek en waarom? Vind jij dat die belangrijkste gebeurtenissen goed beschreven worden? Waarom wel/niet?

Ik vind de zelfmoord van Epi Brons het belangrijkste, want daaraan kun je zien waar alles op uitdraait. Hij lijkt alles goed voor elkaar te hebben, maar langzamerhand wordt duidelijk dat hij zijn levensstijl niet kan handhaven. Als resultaat dondert zijn hele leven als een kaartenhuis in elkaar. Hij leek het goed te hebben, maar hij houd niks over en de climax van zijn hele leven is dan de zelfmoord van een verslagen man die alles wilde hebben, maar niks overhield. Vind je dat de gebeurtenissen de belangrijkste rol spelen of de gedachten en de gevoelens van de personage? Wat is je oordeel daarvoor?

Ik vind de gedachten en de gevoelens van de personage het belangrijkste in een verhaal, omdat de gedachten en de gevoelens van een personage de gebeurtenis veroorzaken en laten verlopen zoals die verloopt. Beschrijf de gebeurtenis in het boek die de meeste indruk op je heeft gemaakt en maak duidelijk waarom?

De zelfmoord van Epi Brons heeft de meeste indruk op mij gemaakt, zoals ik net al zei, hij leek alles voor elkaar te hebben, maar alles raakt hij kwijt. Het is indrukwekkend te zien hoe dat gebeurt en hoe dat uitdraai op zelfmoord. Bij die zelfmoord raakt hij ook het laatste wat hij heeft kwijt, zijn leven.Personages Vind je de personages in dit boek herkenbaar en ‘levensecht’? Waarom?

Ja, De personages die beschreven worden zijn echte mensen, zo doen ze zich ook voor. De karakters en de dingen die met de personages gebeuren, gebeuren in het echt ook. Daarom zijn de personages levensecht. Vind je dat je je goed kunt verplaatsen in een van de personages? In welk personage? Vind je het belangrijk bij een boek dat je je goed in een personage kunt verplaatsen? Waarom?Ja, alles wat gebeurt of wat de hoofdpersoon gaat doen, wordt uitgelegd. Daardoor kun je goed begrijpen waarom de hoofdpersoon dat doet en dat maakt het ook makkelijk om jezelf in de hoofdpersoon te verplaatsen. Het boek is in het ik-perspectief geschreven en daarom is het voor mij alleen mogelijk om me in de hoofdpersoon te verplaatsen. Vind je de beslissingen van de personages begrijpelijk en aanvaardbaar? Welke wel en welke niet? Waarom?

Zoals ik al zei bij de vorige vraag, alles wat er gebeurt wordt uitgelegd. Dat maakt alles aanvaardbaar.Opbouw Vind je het verhaal ingewikkeld van opbouw? Zo ja, wat vind je ingewikkeld aan de opbouw?

Nee, ik vind het verhaal niet moeilijk van opbouw. Zitten er veel terugblikken (flashbacks) in het verhaal? Vind je dat prettig of vind je dat vervelend?

Er zitten weinig flashbacks in het verhaal. Dat is wel fijn, het past bij het verhaal. Het verhaal is een verslag van wat er gebeurt, niet van wat er is gebeurt. De flashbacks zijn niet nodig. Zie je de gebeurtenissen door de ogen van één personage of zie je de gebeurtenissen vanuit verschillende personages? Vind je de manier waarop je in dit boek gebeurtenissen ziet, geslaagd of niet? Waarom?Het boek is in het ik-perspectief geschreven en daarom zie je het verhaal door de ogen van één persoon. Het is de beschrijving van één persoon in het verhaal, daarom is het goed dat het door de ogen van één persoon is geschreven. Als het door de ogen van meerdere personen geschreven zou zijn, dan zou het verhaal verwarrend worden.

Taalgebruik Vind je het taalgebruik in dit boek moeilijk of niet? Wat vind je moeilijk aan het taalgebruik?

Het taalgebruik is niet moeilijk, de tekst is voor redelijk jonge menden geschreven en dus ook met het taalgebruik dat door die groep gebruikt wordt. Leverde de tekst veel problemen op door ingewikkelde beeldspraak, symbolische verwijzingen of ‘duister’ taalgebruik? Hoe heb je die problemen opgelost?

Er zit veel beeldspraak in het verhaal, maar dat is niet ingewikkeld. De beeldspraak wordt gebruikt om zijn gevoelens ten opzichte van iets weer te geven. De beeldspraak die hij gebruikt is niet ingewikkeld, maar juist humoristisch. Vind je het taalgebruik passen bij de personages en het onderwerp? Waarom?Het taalgebruik past helemaal bij het personage. De hoofdpersoon is een grove, slechte man, hij gebruikt dan ook grove en slechte taal. Hij neemt geen blad voor de mond en zegt wat hij letterlijk denkt.EvaluatieEn nu aan het einde gekomen ben ik blij. Blij dat het laatste verslag bijna achter de rug is, maar ook blij met de uitvoering van het boekverslag. Ik heb mijn mening over het boek goed weer gegeven. Die is niet veranderd. Ik vind het nog steeds erg humoristisch, ik moest soms gewoon lachen, terwijl ik dat nooit heb bij het lezen van een boek.Dit kwam door het absurdistische van de satire. Het zo extreem overdrijven dat het niet reëel meer is en dat het humor wordt. En ook de inzicht die gegeven wordt in het criminele circuit is interessant.Ik vond dat de verdiepingsopdrachten goed gingen. Ik had niet veel problemen, een probleem waar ik tegenaan liep was het niet begrijpen van begrippen. De oplossingen die ik daar voor vond was het informatie boek. Het vinden van een recensie was niet erg moeilijk, omdat Giphart een zeer bekende schrijver is.En dan aan het einde gekomen ben ik blij dat ik er vanaf ben.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen