Boekverslag : Renate Dorrestein - Een Nacht Om Te Vliegeren
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 3390 woorden.

Ik heb het boek "Een nacht om te vliegeren" gelezen, geschreven door Renate Dorrestein, uitgeverij:Pandora, Amsterdam,
1995 (zesde druk).

1. Beschrijvingsopdracht

Motivatie van mijn boekkeuze

Een vriendin van mij vertelde dat ze Renate Dorrestein zo'n
goede schrijfster vond, ze had van haar al een aantal boeken
gelezen. Ik vond haar enthousiasme aanstekelijk en ging ach
terin het informatieboek kijken welke boeken Renate Dorrestein
zoal had geschreven. Een van de titels viel mij meteen al op,
namelijk: "Een nacht om te vliegeren". Ik vroeg aan mijn
lerares Nederlands of zij dit boek had gelezen, het antwoord
op de vraag was ja. Mijn lerares vertelde mij ook dat het een
interessant boek is maar dat het verhaal erg chaotisch is. Ik
houd van chaos en zo besloot ik dit boek uit te kiezen.
Mijn duidelijkste motief is toch wel de titel, ik werd enorm
nieuwsgierig naar wat die te betekenen had.


Korte weergave van de inhoud

In het grote huis van Asa's ouders wordt ieder jaar een midzo-

mernachtfeest gevierd. Dit jaar is ook Linde uitgenodigd.
Linde heeft abortus laten plegen omdat ze per ongeluk zwanger
was geworden van haar vriendje en daarom heeft Linde's vader
besloten dat ze er maar eens `uit' moest. Linde is 19 jaar en
mooi.
Asa is 15 jaar, het nichtje van Linde en heeft een afschuwe-

lijke verminking in haar gezicht, ze is haar vader wandelende
nachtmerrie en haar moeders pijnlijkste herinnering. Asa's
verminking werd namelijk veroorzaakt door haar moeder, die
toen haar zoon van het balkon viel en overleed, helemaal door
het lint ging. Van verdriet heeft Asa's moeder haar tong
ingeslikt en is ze geestelijk helemaal doorgedraaid. Het niet
verwonderlijk dat Asa's vader zo af en toe troost zoekt bij
een andere vrouw.
Het hele huishouden is op de dag van het feest in rep en roer
want er zal een groot banket geserveerd worden dat de hele
avond zal duren. Aansluitend wordt er een groot bal gehouden
en bovendien staat het hoofd van de huishouding, Scarabee, ook
nog eens op punt van bevallen.
Asa's vader nodigt op het feest altijd veel zakenrelaties uit,
het doel van het feest is dan ook goede zaken doen en Asa's
vader laat daarbij niets aan het toeval over. Alle gasten
worden overstelpt met luxe en het grote huis dat meer weg
heeft van een enorm kasteel is voor een dag net een ontzettend
groot hotel. Asa is wat anders van plan, ze probeert dit jaar
het hele feest in de war te sturen. Dit doet ze door onder
andere haar vaders reptielen verzameling in het huis los te
laten.Asa is een apart meisje ze draagt altijd zwarte, allesverhul-

lende kleding en heeft haar eigen versie met betrekking tot de
dood van haar broer gemaakt. Zo verteld ze aan Linde dat ze op
een nacht aan het vliegeren waren op het vliegerbalkon en dat
hij toen gewoon is weggevlogen. Zij raakte verminkt doordat
het touw van de vlieger in haar oog kwam. Ook het lijk kan ze
verklaren, dit was van een van de bediendes die toevallig die
dag was gestorven, want dat gebeurd zo vaak in de keukens van
een groot huis. Haar broer werd namelijk door haar vader
gedwongen om net zo te worden als hem en dat wilde hij niet.
Zo leeft Asa in haar droomwereld, strict volgens de regels van
Swami Rama " Wij zijn niet ons lichaam, we zijn niet onze
gevoelens".
Asa is jong, alleen en ze vergist zich.
Het verhaal speelt van 18.00 tot 3.00 op die bewuste midzomer-

nacht. Het speelt zich af op een eiland ver van de bewoonde
wereld dat alleen over het water te bereiken is. het enige
huis op het eiland is het huis van Asa's ouders.
Het verhaal op zich is tijdloos, maar ik denk dat het zich
rond 1980 afspeelt omdat Asa heel gedetailleerd de kleding van
de gasten beschrijft.


Eerste persoonlijke reactie

Ik vond het boek:

Boeiend: Omdat ik het boek achter elkaar heb uitgelezen, het
liet me vanaf de eerste bladzijde niet meer los. Dit komt
vooral door Asa's intrigerende karakter.

Ingewikkeld: Omdat ik nog steeds niet weet wat de ware toe-

dracht is rond de dood van Asa's broer en doordat ik Asa's
beweegredenen heel moeilijk te volgen vond. Bovendien was het
boek ook erg chaotisch.

Onsamenhangend: Er werd veel gebruik gemaakt van flashbacks en
daardoor wist je soms niet of je in het heden of het verleden
zat.

Origineel: Ik vond het en erg fijn boek om te lezen ik ben nog
nooit eerder een boek tegen gekomen dat zo sprookjesachtig en
realistisch tegelijk was.

Aan het denken gezet door de tekst: Toen ik het boek uit had
hield ik nog erg veel vragen over en bleef de sfeer nog en
tijd in mijn hoofd hangen, dit zette mij aan het denken.Uitgewerkte persoonlijke reactie

Onderwerp

Het onderwerp van de tekst is duidelijk: Asa en haar eenzaam-

heid. Je leert haar kennen, beleeft van alles met haar, kijkt
in haar herinneringen en volgt haar denkwijze.
Ik vind Asa een boeiende persoonlijkheid ze heeft originele
opvattingen en is met haar vijftien jaar erg volwassen.
het is interessant om steeds meer te weten te komen over haar
verleden en karakter, het is alsof je steeds meer stukjes van
een puzzel krijgt en toch blijven er steeds stukken ontbreken.
Asa's verminking speelt een belangrijke rol in het verhaal,
het verbind als het ware het heden met het verleden. Asa's
moeder is geestelijk gestoord en Asa neemt de zorg voor haar
gedeeltelijk op zich en Asa's vader ergert zich aan zijn
dochter omdat zij hem steeds dwars probeert te zitten.
Ik vind dat de schrijfster het onderwerp er goed heeft uitge-

werkt omdat je het gevoel hebt steeds meer over Asa te weten
te komen zelfs de kleinste details worden heel nauwkeurig
uitgewerkt en het verhaal is dus zeker niet oppervlakkig te
noemen.
Ik heb bij mijn weten nog nooit een boek gelezen dat ik met
dit boek zou kunnen vergelijken maar ik kan wel zeggen dat ik
de manier van schrijven erg origineel en intrigerend vind.

Gebeurtenissen

De belangrijkste gebeurtenis in het boek wordt eigenlijk niet
duidelijk beschreven het gaat hier namelijk om een gebeurtenis
in het verleden. Asa's broer is zoals eerder verteld overleden
maar in het boek worden twee versies van het ongeluk beschre-

ven. Ik weet nog steeds niet welke versie de ware is maar ik
geloof niet dat het de versie van Asa was. Het ongeluk van
haar broer, of hij nu van het balkon is gevallen of is wegge-

vlogen, heeft grote invloed op het hele verhaal. Asa's moeder
en vader zijn door het ongeluk geworden tot wat ze zijn: haar
moeder gestoord en haar vader afstandelijk. Ook heeft het
ongeluk grote invloed gehad op Asa's karakter ze is eenzaam en
in zichzelf gekeerd en dan heeft ze ook nog eens een groot
litteken in haar gezicht dat iedereen aan het gebeurde herin-

nerd. De gebeurtenissen spelen in dit verhaal denk ik de
grootste rol er word een groot feestmaal gehouden wat erg
precies word beschreven en ook op het bal gebeuren door toe-

doen van Asa de vreemdste dingen. Het is echter niet zo dat de
gevoelens en gedachten van de hoofdpersonen erg op de achter-

grond worden geschoven ook zij nemen een belangrijke plek in.Ik denk dat ik het laatste hoofdstuk van het boek het boei-
endst vind omdat daarin eigenlijk alles verkeerd gaat en delaatste bladzijde van het boek beschrijft hoe Asa afscheid neemt van de wereld, ontevreden met zichzelf, koel en zakelijk.
Ik vermoed dat de schrijfster bedoelt dat Asa zelfmoord pleegt(net als haar broer?) maar zeker weten doe ik het nog steeds niet en dat vind ik het mooie, het einde is nog open.


Personages

Ik vind dat Asa's karakter in dit boek erg duidelijk word
beschreven. Vooral door flashbacks krijg je een idee waarom ze
zo geworden is. Het is voor mij erg belangrijk dat een karak-

ter goed beschreven word omdat ik een boek hierdoor vaak
interessand vind.Ik vin asa het leukste personage omdat ze
zoveel over dingen nadenkt en anders is als de rest. Ze heeft
bepaalde opvattingen die ik erg boeiend vind ik kan me wel een
beetje met haar vereenzelvigen. Linde daarentegen vind ik en
ontzettend dom karakter. Ze is een standaard dom blondje met
grote borsten en een goed figuur bovendien zegt ze altijd de
verkeerde dingen opo de verkeerde momenten.
Het enige enge personage vind ik dat van Asa's moeder. Ze is
beeldschoon anders en gesteelijk gestoord. Het boek verteld
dat ze voor de dood van haar zoon ook al anders was in haar
opvattingen over opvoeding, zo draaiden zij en Asa af en toe
de rollen om, maar dat na zijn dood ze helemaal is doorgesla-

gen en niet in staat is Asa op te voeden. Asa kleed haar,
verzorgd haar en zingt slaapliedjes voor haar. Het is beang-

stigend om je in te denken dat je eigen moeder ook zo zou
zijn.

Opbouw

Ik vind het verhaal ingewikkeld van opbouw. Dit komt doordat
er veel flashbacks in voor komen. Ik vind flashbacks prettig
omdat je zo steeds meer over een personage te weten komt en
hierdoor krijg je het idee dat je al veel met het personage
hebt meegemaakt. Je kunt je dan beter met het personage ver-

eenzelvigen. Deze flashbacks passen ook bij het verhaal want
het gaat erom Asa's karakter te doorgronden, je vraagt je af
hoe de verminking ontstond en waarom Asa zo is veranderd. Het
verhaal is chronologisch opgebouwd want het speelt zich af van
zes uur 's middags tot drie uur 's nachts op een midzomer-

nachtavond. De hoofdstukindeling is zo dat ieder hoofdstuk een
uur in beslag neemt.

Ik vind het een spannend verhaal omdat Asa's gedrag en dat van
haar moeder erg onvoorspelbaar is bovendien maakt linde heel
veel domme fouten in de ogen van Asa en je raakt dus steeds
nieuwsgieriger naar wat er gaat gebeuren. Vooral als het
gemaskerde bal nadert loopt de spanning op omdat je je af-

vraagt wat Asa gaat uithalen.
Je ziet de gebeurtenissen door de ogen van meerdere personages
maar vooral door die van Asa. Ook is er een schrijfinstantie
die af en toe meer informatie geeft en meer lijkt te weten dan
de personages.

Ik vond het einde goed maar tegelijkertijd erg verwarrend. Ik
weet nog steeds niet precies wat het betekend. Asa wilde van
het balkon springen omdat niemand om haar gaf maar had dit ook
te maken met het feit dat Scarabee een zoon had gebaard die
verwekt was door haar vader, dacht ze dat hij haar plaats in
zou nemen, of die van haar broer? Eigenlijk heb ik nog best
veel vragen, maar dat vind ik juist leuk zo kun je zelf een
einde verzinnen.


Taalgebruik

Ik vind het taalgebruik in het boek prettig, het is niet te
moeilijk maar ook weer niet te kinderachtig. Dialogen zijn er
wel maar Asa's monologen hebben de overhand. Asa's mening over
de gebeurtenissen word duidelijk gemaakt. Het taalgebruik past
bij de personages, Asa is bijzonder intelligent en dit blijkt
ook uit haar taalgebruik. Linde is minder intelligent en wil
door iedereen aardig gevonden worden, ook dit merk je door het
taalgebruik.
De tekst leverde niet veel problemen op, eigenlijk geen. Zoals
eerder gezegd ik vond het boek prettig te lezen, soms was het
taalgebruik zelfs een beetje poëtisch.


2 Verdiepingsopdracht

Ik had verwacht dat het boek een liefdes roman zou zijn. deze
verwachting is niet uitgekomen en dat vind ik niet erg omdat
ik niet zo van liefdesverhalen houd. Ook had ik verwacht dat
het een erg goed boek zou zijn en dat het anders zou zijn, dit
naar aanleiding van de titel die me enorm aansprak. Deze
verwachtingen zijn gelukkig wel uitgekomen.

Het verschil tussen fabel en sujet is niet zo heel groot omdat
het boek bijna geheel chronologisch verteld wordt behalve dat
er aan de fabel veel terugblikken zijn toegevoegd zijn er niet
zo veel andere kunstgrepen toegepast.
Door dit verschil tussen fabel en sujet is het de bedoeling
dat je het gevoel krijgt steeds meer over de achtergronden van
de personen te weten en steeds meer van hun denkwijze en
reactie te begrijpen en zo kwam het ook op mij over.

Zoals eerder gezegd is de volgorde van de gebeurtenissen erg
chronologisch behalve dat er af en toe wat flashbacks worden
gebruikt. In ieder hoofdstuk wordt een uur beschreven van het
midzomernachtsfeest te beginnen bij 18:00 en te eindigen op
3:00.De tekst is continu omdat er geen stukken in de tijd
worden overgeslagen. Een voorbeeld van de continuïteit is
bijvoorbeeld dat de schrijfster de gebeurtenissen gedurende
het feest beschrijft zonder daarbij gebruik te maken van
tijdsverdichtingen.
De belangrijkste flashback in het verhaal was zoals eerder
uitvoerig beschreven de dood van Asa's broer en nog enkele
andere herinneringen van Asa aan dingen die ze samen met haar
broer had gedaan. Vooruitwijzingen zijn er bij mijn weten niet
in dit boek en ook geen belangrijke terug- of vooruitwijzin-

gen.
Het effect van de flashbacks is dat je steeds meer van de
huidige verhoudingen in het gezin begrijpt en ontdekt waarom
de karakters zo zijn geworden als dat ze nu zijn.
De verteltijd en de vertelde tijd zijnhaast even lang het
enige dat niet kolpt zijn de flashbacks het overige klopt
aardig als je namelijk niet al te snel leest doe je ongeveer
drie kwartier over een hoofdstuk waarin de gebeurtenissen van
een uur worden beschreven.Het verhaal speelt zich vermoedelijk af rond 1985 dit leid ik
af uit het feit dat Asa in het begin van het verhaal zeer
gedetailleerd Lindes kleding en acessoires beschreef zoals een
walkman en rollerskates.
Het karakter van Asa heb ik eerder al beschreven, ze is af-

standelijk en zakelijk maar erg slim. Haar uitelijk is ook al
beschreven ze is vijftien jaar draagt donkere kleding heeft
donker haar en ze mist een oog en heeft ook een groot litteken
inhaar gezicht op de plaats waar haar oog hoort te zitten.
Asa's moeder is knap en blond en heeft ontzettend mooie ogen.
Ze heeft haar tong ingeslikt en kan dus niet meer praten
bovendien is ze geestelijk gestoord.
Asa's vader is een belangrijke zakenman over zijn uiterlijk
wordt niet veel gezegd over zijn karakter wel namelijk dat hij
ontzettend hard werkt en behoorlijk slim is.
Linde is negentien, blond knap en haar lichaam is precies in
verhouding. Over Linde weet ik alleen dat ze graag aardig
wordt gevonden en dat ze niet erg handig is en ook niet bijs-

ter slim. Scarabee de huishoudster is een dikke vrouw ze is
een soort moeder voor Asa ze kan erg goed koken en het huis-

houden besturen ze is een overheersend type maar heeft een
groot hart.
De relaties tussen alle hoofdpersonen zijn naar mijn mening
eerder in dit verslag al beschreven.
Asa speelt de hoofdrol zij heeft als doel haar vader zoveel
mogelijk dwars zitten en dit lukt haar ook want haar vaders
feest loopt geheel in de soep. Linde en Asa's vader zijn
duidelijk haar tegenstanders en Scarabee en in mindere mate
Asa's moeder zijn meer de helpers, het zij onbewust.
De belangrijkste personages zijn volgens mij karakters omdat
hun denkwijze en karakter erg uitvoerig word beschreven.
Ik zal het wereldbeeld van Asa en haar vader beschrijven.
Asa is ontzettend depressief omdat ze zichzelf lelijk vind
maar nog belangrijker omdat ze haar broer mist. Ze klampt zich
vast aan wat haar broer haar heeft geleerd over de leer van
Swami Rama en leeft strict volgens zijn ideen (eerder ge
noemd).
Asa's vader is zakelijk en vindt zichzelf maar zielig. Hij
heeft een verminkte dochter, een geestelijk gestoorde vrouw en
een dode zoon en daarom acht hij het geoorloofd om met andere
vrouwen avontuurtjes te hebben. Het belangrijkste in zijn
leven is geld.
Ik vind Asa's personage erg herkenbaar, ze denkt dat er
niemand van haar houdt en dat heb ik zelf ook weleens boven-

dien vind ik haar denkwijze en reacties erg begrijpelijk.

3. Evaluatie opdracht

Ik vond het een erg goed boek. Het boek boeide me van begin
tot eind en ik heb het boek dan ook in een ruk uitgelezen
bovendien is het een erg origineel verhaal.
Mijn eerste mening is door het maken van deze opdracht niet
verandert maar ik heb wel dieper over het boek nagedacht dan
dat ik normaal zou doen.
Ik ben redelijk tevreden over de uitvoering van deze opdracht
al vind ik dat het wel veel tijd in beslag heeft genomen.Het lezen van het boek was zeker geen lastige klus ik vond het
juist ontzettend leuk omdat het ook een erg leuk boek is, het
maken van de verdiepingsopdracht vind ik alleen minder leuk
omdat het veel te veel tijd in beslag neemt.
Ik vond het einde van het boek erg verwarren en ook de ware
toedracht van het ongeluk met Asa's broer is me nog steeds
niet duidelijk maar dat vind ik juist wel leuk.

Het uitwerken van de verdiepings opdracht was niet echt een
lastige klus al hoop ik wel dat ik alle begrippen juist heb
gehanteerd maar dat zie ik vanzelf als ik dit verslag terug
krijg.
Ik vond het verwarrend dat ik nu voor de tweede keer de karak-

ters van de hoofdpersonen moest beschrijven en heb dat daarom
ook niet te uitvoerig gedaan.

Ik denk dat ik de kennis wel voor een groot deel bezat alleen
ik zal de begrippen als fabel en sujet nog iets beter moeten
bekijken.
De volgende keer ga ik het verslag minder uitgebreid maken!
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen