Boekverslag : Maarten 't Hart - De Jacobsladder
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 832 woorden.

MOTTO

Middel tot gemeenschapsoefening met de hemel.Pseudoniem

Martin HartEerste druk

1986Auteur

Maarten van 't HartGeboorte auteur

25 november 1944Andere werk

Mamoet op zondag, Laatste zomeravond, De droomkoningin.Biografie

Maarten van 't Hart is geboren op 25 november 1944 in Maassluis.

Na de lagere school gaat hij naar de H.B.S en vervolgens studeert hij Biologie in Leiden.

Na het afronden van zijn studie krijgt hij een baan als Etholoog aan de leids universiteit.

In 1971 debuteert hij onder de pseudoniem martin Hart.Met de roman " Stenen voor Ransuil" . In 1973 schrijft hij " Ik had een wapenbroeder". Maarten van 't Hart krijgt in 1975 de Multi prijs voor zijn roman" Het vrome volk". In 1978 schrijft hij het boek " Een vlucht regenwulpen", deze boek wordt in 1981 verfilmd.Maarten van 't Hart schrijft ook het boek " De kroongetuige (1982).De aanleiding om deze boek te schrijven stamt uit zijn studententijd, een paar studenten maakte een film getiteld een 'Moord en de museum ".De opnamen werden gemaakt in de rijksmuseum voor natuurlijke historie. Over dit besloot Maarten ooit een boek over te schrijven.Hoofdpersoon

Adriaan Vroklage : Woont in een gelovig gezin. Hij is heel afzonderlijk, heeft weinig vrienden en is bescheiden. Adriaan is een 'diep' personage.Grootvader: hij is de opa van Adriaan. Hij praat veel met Adriaan. Ze kunnen alles bij elkaar kwijt. Grootvader is een vlak personage.Klaske : Vrolijk meisje, kent Adriaan van vroeger. Ze komen elkaar later toevallig tegen en raken daarna sterk bevriend. Vlak personage.Thema

Een elfjarige jongen die opgroeit in een gelovige omgeving. Wanneer er een lijk gevonden wordt denkt iedereen dat het Adriaan is omdat dat hij op het plaats van het ongeval was. Het blijkt niet zo te zijn. Adriaan voelt zich schuldig en wil het goedmaken met de familie van de slachtoffer en raakt bevriend.Titelverklaring

De Jacobsladder heeft in het boek te maken met de bijbel. De Jacobsladder = een ladder in het bekende droomgezicht van aartsvader Jacob.Samenvatting

Adriaan Vroklage woont in Maassluis en gaat op een dag eieren voor zijn moeder kopen bij zijn tante in Rosenburg. Adriaan ontmoet de familie en blijft er eten. Wanneeer hij thuis komt hoort hij zijn moeder huilen en zijn vader praten met de pastoor, ze denken dat Adriaan verdronken is. Als ze Adriaan zien schrikken ze zich dood. De verdronken jongen blijkt van de familie Ruygveen te zijn, Adriaan voelt zich schuldig en wil het met de familie Ruygveen goedmaken. Hij blijft zitten in groep Acht en ontmoet Anton Ruygveen. Adriaan leert Anton schaken en worden goede vrienden. Anton vraagt een keer of Adriaan bij hem thuis wil komen. Bij Anton thuis ontmoet Adriaan de familie, moeder Ruygveen, vader Ruygveen, Jan de broer van Anton Hendrikje en Ruth de zusen van Anton. Adriaan vraagt aan Anton of mee mag naar hun kerk in delft. Het mag, in de kerk gaan ze stiekem schaken.Adriaan en Anton gaan samen naar L.T.S. Op de L.T.S wordt de vriendschap steeds minder tussen Anton en Adriaan. Na een lange tijd maakt Anton weer contact met Adriaan en vertelt hem dat Hendrikje weg gelopen is. Adriaan fietst veel in zijn vrije tijd en daarom vraagt Anton of Adriaan naar Den Haag wil fietsen om te kijken of Hendrikje daar is. Volgens horen en zeggen zit Hendrikje in de roze buurt.

De vader van Anton heeft een kerk gesticht en de familie Vroklage wordt uit de kerk gegooid en moet wonen in een flat, omdat vader Vroklage niet kon kiezen parij kon kiezen voor een van de twee pastoors. Grootvader heeft aangekondigd te gaan trouwen, Adriaan is boos op Grootvader.Adriaan haalt zijn diploma en krijgt een nieuwe fiets en gaat werken als universeelslijper.

Adriaan krijgt een bericht dat hij in de leger moet, hij meldt zich aan bij de marine en gaat naar de keuringsdienst. Hij wordt toegelaten en krijgt als functie op het schip wasser. Hij reist tijdens zijn tijd in de marine naar de Antillen. Adriaan raakt ook bevriend met Migrobe een collega van hem. Als het schip weer in Den Helder aanmeert krijgen Migrobe en Ariaan een huldiging. Aan wal ziet hij zijn familie en Anton staan. Adriaan hoort dat Grootvader getrouwd is en Anton vertelt dat zijn moeder overleden is en dat zijn broer jan zelfmoord heeft gepleegd. Anton vertelt ook dat hij van plan is om te emigreren naar Canada.Anton is werkloos en fietst maar rond. Op een dag ontmoet hij Klaske en zij biedt hem werk aan bij de Sint Joris Gasthuis aan. in de gasthuis ziet hij Klaske elke keer en gaat veel met haar om. In het Gasthuis ontmoet hij ook Vader Ruygveen. Ruygveen vertelt dat Anton gemigreerd is en vertelt ook dat de zoon die verdronken is zelfmoord had gepleegd. Ruygveen wil zich niet uitkleden wanneer hij gaat slapen, want zegt hij dan heeft hij geen tijd om zich om te kleden wanneer hij op wordt gehaald door God.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen