Boekverslag : George Orwell - Animal Farm : A Fairy Story
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 623 woorden.

Het verhaal speelt zich af op de boerderij Manor Farm van Mr. Jones, een dronkelap, die zijn boerderij slecht regelt. Hij wordt op een dag weggejaagd van zijn boerderij door zijn dieren, waarna ze de boerderij “Animal Farm” gaan noemen. De dieren noemen deze dag “the Rebellion”. Deze revolutie was hun al voorspeld door een oud varken dat inmiddels overleden is, Major. Hij heeft aan de dieren het Animalisme uitgelegd, een opvatting waarbij alle dieren gelijk zijn en mensen geen macht meer over hen hebben.

Na de Rebellion nemen de dieren de macht over op de boerderij, geleid door de varkens Snowball en Napoleon. De varkens stellen de zeven geboden van het Animalisme op, met als grondregel: “Four legs good, two legs bad”, en “All animals are equal”. Alle dieren helpen hard mee om de boerderij te onderhouden, en de eerste oogst wordt een succes. Er zijn wel een paar dieren die de revolutie niet kunnen waarderen, zoals de merrie Molly die geen suikerklontjes en lintjes meer krijgt, de kat die alleen maar aan zichzelf denkt, en de ezel Benjamin die cynisch tegen het nieuwe systeem aankijkt, maar altijd al cynisch geweest is. Aan de andere kant zijn er de paarden Boxer en Clover, die keihard werken om de boerderij in stand te houden. Boxer heeft dan ook als eigen gezegde: “I will work harder and Napoleon is always right”.

De varkens trekken helaas steeds meer macht naar zich toe. Zij zijn ook de enigen die kunnen lezen en schrijven, en gaan zich daardoor verheven voelen boven de andere dieren.

Snowball en Napoleon beginnen ook steeds meer meningsverschillen te krijgen, Snowball is heel idealistisch en heeft grootste plannen, maar Napoleon weet Snowballs ideeën steeds weer de grond in te boren. Op een dag zorgt Napoleon er dan ook voor dat Snowball van de boerderij weggejaagd wordt, met behulp van een troep honden die hij zelf getraind heeft als zijn lijfwacht.

De varkens en de honden gaan de dienst uit maken, veranderen de regels van het Animalisme in hun voordeel en slapen in bedden, terwijl was afgesproken dat dieren geen “mensendingen” zouden gebruiken, dus ook geen bedden. De slogan “All animals are equal” wordt vervangen door “All animals are equal, but some are more equal than others”, waarmee ze bedoelen dat de varkens en de honden eigenlijk boven de andere dieren staan. Napoleon als de grote dictator wordt in zijn positie versterkt door zijn honden en de andere varkens.

Een belangrijk varken is Squealer, die als propagandist voor Napoleon optreedt en de andere dieren dwingt Napoleon te volgen. Als er fouten gemaakt worden, zoals bij het bouwen van een windmolen, geeft Napoleon de schuld aan Snowball, en schildert hij hem af als een verrader van het Animalisme.

Sommige dieren worden door Napoleon zelfs beschuldigd van sabotage en spionage, en worden dan ook vermoord door Napoleons honden. De dieren verliezen al het vertrouwen in het Animalisme en hun leider, behalve het paard Boxer, die zichzelf bijna dood werkt, totdat er ook voor hem niks meer te doen is en hij door Napoleon naar het slachthuis wordt gestuurd.

De dieren hebben nog één trots over, namelijk dat hun boerderij de enige in de wereld is die door dieren wordt bestuurd. Maar ook deze trots word hen afgenomen: op een dag zien ze tot hun grote verbijstering dat de varkens in de boerderij op twee voeten en in mensenkleren lopen. Ze zijn zelfs in het gezelschap van mensen, en praten, lachen en drinken met hen. Die verbijstering wordt duidelijk door de laatste regels van het boek:

“The animals outside looked from pig to man, and from man to pig, and from pig to man again; but already it was impossible to say which was which.”

;\n <\/div>
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen