Boekverslag : Thea Beckman - Het Gulden Vlies Van Thule
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 1290 woorden.

1. a: De titel is Het Gulden Vlies van Thule

b: De auteur is Thea Beckman

c: De uitgeverij is Lemniscaat, het jaar van uitgifte is 1989 en het is de tiende druk

d: Het boek heeft 319 bladzijdes

2. Het Gulden Vlies van Thule is een schapenvacht die in een meer is gelegd waar een rivier uit de bergen uitkomt en daarvandaan goud meeneemt. De schapenvacht is dus goud en veel geld waard.


3. Hoofdstuk 1t/m 5:


Elvira Kamgut is 15 jaar en verhuist op die leeftijd naar Upernavik op het eiland Thule, waar haar vader is benoemd tot ondergouveneur. Ze komen er al snel achter dat de gouveneur hem heeft benoemd als zondebok. Elke keer als de Badeners een belangrijk gebouw bouwen, worden er onderdelen gestolen of wordt het gebouw verwoest zodat het niet afkomt. Elvira wordt door Beda, een oude Thuleense vrouw, uitverkoren de taal te leren en om als bemiddelaarster op te treden in de toekomst. Op een dag gaat Elvira in het ziekenhuis werken en daar ziet ze op een ochtend Beda liggen; ze was de avond ervoor vermoord bij een aanval op een elektriciteitscentrale. Henrik Kamgut, de vader van Elvira, verdenkt de gouverneur van fraude en stuurt daarom in het geheim een brief naar de Badense regering, maar de gouverneur komt erachter en neemt wraak; hij stuurt Henrik het binnenland in met een expeditietocht, waarvan er nog nooit een was teruggekomen. Na een tijdje was kapitein Habermas terug en vertelde wat er was gebeurd.


Hoofdstuk 6 t/m 9:


Elvira gaat nu ook naar het binnenland nadat ze ook nog zelf de taal heeft geleerd om haar vader te zoeken. In het binnenland ziet ze in het begin niemand, maar daarna wordt ze geholpen. Ze komt erachter dat de Thulenen in tegenstelling tot de Badeners vrouwen als leiders hebben. Ze krijgt van de gewestbestuurster te horen dat ze haar vader hebben gevonden en dat hij door eigen mensen is gedood. Ze ziet de broer van de Konega, de koningin, maar hij zegt niet veel tegen haar, omdat hij de Badeners haat omdat ze een deel van Thule hebben ingenomen. Elvira vond hem wel leuk. Ze gaan naar Thura toe, die al heel oud is, maar nog steeds plannen bedenkt om de Badeners van Thule af te krijgen en daar blijft ze dan tot ze verder genoeg heeft geleerd zodat ze het nog beter snapt.


Hoofdstuk 10 t/m 16:


Baron Von Birken kreeg overplaatsing van Badenburg naar Gothab, in Thule, omdat ze daar een oppergouverneur moeten hebben, De baron heeft drie dochters: Shasita, Reni en Hajo. Ze moeten van hun vader Thuleens gaan leren en de baron laat een jongen overplaatsen die de taal al een beetje kent en die helpt ze op weg. Hij raakt al gauw verliefd op Shasita en ze besluiten in het geheim het binnenland in te gaan. Ze gaan met een boot de rivier op en Shasita, Reni en Hajo gaan in de boot en Sepp slaapt in een tent op de grond. De volgende ochtend is Sepp weg en als ze hem gaan zoeken vinden ze hem niet en als ze terug komen is de boot ook weg. Ze gaan dus met z\'n drieën door en gaan steeds verder het binnenland in tot ze geholpen worden en de weg wordt gewezen waar Thura is. Een paar weken later komen ook drie meisjes aan en ze gaan ook naar Thura. Samen willen ze een oplossen bereiken en ze spreken daarna af met de Konega. Bij Thura zien ze ook Elvira en ze worden vriendinnen. De Konega eist dat alle steden die in Badens gebied zijn worden ontruimd en dat moeten de vier meiden duidelijk maken aan de Badense regering. Op de terugreis gaan ze met Tjalf terug. Shasita, Reni en Hajo hebben een kostbaar beeldje gestolen, maar Tjalf weet het en zegt dat ze die op een altaartje moet zetten bij het graf van zijn moeder, de vroegere Konega. \'s Nachts kwamen ze terug, maar de wachters begonnen meteen te schieten en daarom moesten ze in de open lucht slapen. De volgende ochtend klaagden ze bij hun vader over de soldaten.


Hoofdstuk 17 t/m 21:


Toen ze terug waren in Gothab gingen ze naar het huis van hun vader. Shasita, Reni en Hajo lieten aan Elvira de stad zien en op een dag zagen ze een hele groep mensen die gingen protesteren tegen de slechte omstandigheden bij hun vader. Kapitein Habermas was overgeplaatst om de ongeregeldheden te stoppen en in plaats van dat hij dat rustig zou oplossen schoot hij er een paar neer. Een tijdje later stuurt de oppergouveneur een brief naar de Badense regering en vertelt daarin dat de Thulenen willen onderhandelen. Elvira gaat mee met het schip om terug te gaan naar Upernavik, om daarna weer terug te gaan naar Gothab. Als ze in Upernavik aankomt, ziet ze haar familie terug, maar haar broertje moet haar niet meer, maar de rest wel en daarna gaat ze met een brief van de oppergouverneur naar de gouveneur, maar die vertrouwt het niet en laat haar gevangen zetten. Ze moet een verhoor ondergaan en daarna moet ze vast blijven zitten. De regering stuurt als antwoord een diplomaat.


Hoofdstuk 22 t/m 24:


Zodra Shasita heeft gehoord dat Elvira is gevangen genomen, gaat ze daar ook heen met een brief van haar vader om haar vrij te krijgen. Op de heenreis leiden ze echter schipbreuk en ze komen nog net op het vaste land en ze gaan de rest te voet naar Upernavik, maar dan nemen de Thulenen de groep gevangen en Shasita legt dan uit dat ze Elvira moeten gaan bevrijden en ze heeft ook het geluk dat Tjalf er is en die gaat haar dan ook mee bevrijden. Het lukt en dan vertellen ze dat ze van plan zijn samen met de diplomaat het binnenland in te trekken en dan spreken ze een plaats af waar ze elkaar dan ontmoeten. De generaal ging ook mee en dat vond Tjalf vervelend en hij stond erop dat hij weg ging en dat deed hij niet dus brachten ze hem onder verdoving. Ze trokken daarna verder het binnenland in tot bij het huis van de Konega. Daar gaan ze dan praten en de Konega zegt dat ze wel bereid zijn om te onderhandelen als al het Thuleens gebied is ontruimd door de Badeners. De diplomaat zegt dat dat niet kan tot de Konega zegt dat ze Het Gulden Vlies van Thule krijgen als ze weg gaan en dan stemt hij ermee toe, omdat het veel geld waard is. Elvira komt erachter dat de meeste Thulenen ook Badens spreken. Elvira hoopt dat Tjalf verliefd is op haar.


4. Thule is ingenomen door de Badeners en de Thulenen doen er alles aan om hun land terug te krijgen en uiteindelijk lukt dat dankzij een paar tussenpersonen.


5. a: Elvira  vredelievend, aardig

Thura  verbitterd, vijandig tegen Badeners

Tjalf  vijandig tegen Badeners, aardig

Konega Kalina-Dottir  vredelievend, streng, aardig

Shasita  vredelievend, aardig

Reni  vredelievend, aardig, rustig

Hajo  vredelievend, aardig, rustig, houdt van dieren

Baron Von Birken  vredelievend, aardig, behulpzaam

Sepp Hohenstuuf  rustig, behulpzaam

b: familie en/of vrienden

c: Ze doen er alles aan om de vrede te krijgen

Ja, want het lijkt mij de beste manier om het aan te pakken

d: karakters


6. Een alwetende verteller, want die wist de gevoelens en de gedachtes van iedereen.


7. Op het eiland Thule

nee


8. a: in de tijd van de kolonisatie

b: De verteltijd is ongeveer zeven uur en de vertelde tijd is tussen de twee en de drie jaar

c: Het verhaal is in een chronologische volgorde verteld.


9. Het verhaal is spannend, want je kunt van tevoren niet goed raden wat er gaat gebeuren, want er gebeurt iets anders dan je dacht. Het verhaal is in een logische volgorde verteld en ik vind historische boeken het mooist om te lezen.


;\n <\/div>
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen