Boekverslag : George Orwell - The Animal Farm
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 3015 woorden.Zakelijke gegevens.


Auteur: George Orwell

Titel: ‘The animal farm’, De Arbeiderspers, Amsterdam/Antwerpen, 1956, 189 blz. (eerste druk was in 1945).

Genre: Psychologische novelle.


Eerste reactie.


Ik had van iemand anders gehoord dat dit boek wel leuk was om te lezen, ik heb toen voor dit boek gekozen omdat ik het boek ‘Van den Vos Reynaerde’ voor Nederlands heb gelezen. Dit is ook een boek waar het dagelijkse leven vergeleken wordt met een dierenwereld. Dit was mij erg goed bevallen, daarom heb ik uiteindelijk voor dit boek gekozen.

Het boek voldeed aan mijn verwachtingen. Het was erg leuk en niet moeilijk om te lezen. Dit was denk ik omdat het een niet heel erg ingewikkeld verhaal was op het eerste gezicht. Je leest het dus vrij gemakkelijk weg.


Verdieping.


Samenvatting.

Het verhaal speelt zich af op de Manor Farm, de boerderij van Mr. Jones, een dronkelap. Omdat hij zijn dieren niet goed behandeld wordt hij op een dag weggejaagd. Hierna wordt de boerderij door de dieren ‘animal farm’ genoemd. Voordat de boer verjaagd werd, was er een oud wijs varken, Major genaamd. Hij was de grondlegger van het animalisme, wat inhoud dat alle dieren aan elkaar gelijk zijn, en de mens geen macht meer heeft. Wanneer de boer dus is verjaagd, wordt het animalisme opgericht, onder leiding van de varkens Snowball en Napoleon. De basis van het animalisme is dat alle dieren aan elkaar gelijk zijn. ( ‘All animals are equel’) en dat de mensen geen macht hebben. Ze stellen dan zeven regels op waar alle dieren zich aan moeten houden.

Met zijn allen werken de dieren op de boerderij en dat gaat goed. Maar als snel krijgen de varkens meer macht dan de andere dieren.

Ondertussen proberen een aantal boeren uit de omgeving de boerderij terug te krijgen, maar de mensen worden verslagen door de dieren.

Napoleon en Snowball hebben veel ruzie. Zo ook om de windmolen die geplaatst zou moeten worden. Ze stellen uiteindelijk voor om te stemmen wie er aan de macht blijft. Omdat Snowball lijkt te gaan winnen zorgt Napoleon ervoor dat Snowball wordt weggejaagd door zijn honden die hij heeft opgevoed als een soort geheime politie.

Hierdoor komt Napoleon helemaal boven alle andere dieren te staan, en hij maakt ook beslissingen buiten hen om. De varkens en Napoleon’s honden krijgen betere producten, communiceren en onderhandelen met mensen, wat verboden was. Ze gebruiken ook ‘mensendingen’, wat ook verboden was. Squealer, een varken die een soort propaganda maakt voor Napoleon praat altijd de overtredingen van Napoleon goed. Het systeem van het animalisme loopt niet meer als hoe het in het begin was afgesproken. De stelling dat alle dieren gelijk waren, ‘All animals are equel’, werd al snel ‘All animals are equel buts some are more equel than others’.

Dieren die een fout maakten, werden zomaar afgemaakt. Ook wordt op een dag gezegd dat Boxer, het oude trouwe paard dat altijd hard heeft gewerkt voor het animalisme, naar het ziekenhuis gaat. Hij wordt echter naar de slager gebracht. Het werd namelijk opgemerkt door de oude Benjamin dat er ‘slager’ op de bus stond, en geen: ‘ziekenhuis’. Napoleon liet Squealer toen zeggen dat hij met een bus van de slager naar het ziekenhuis werd gebracht. De dieren geloofde hem, maar ze zagen Boxer nooit meer terug. Op een gegeven moment was de enige trots van de dieren nog dat ze in een boerderij leefden waar de dieren het voor het zeggen hadden. Napoleon verandert de naam ‘Animal farm’ dan weer in Manor farm. Ondertussen wordt door de dieren ook opgemerkt dat de varkens op 2 poten zijn gaan lopen en dat ze dikker en dikker werden, terwijl de overige dieren niet genoeg eten hadden. Wanneer de dieren aan het einde van het verhaal naar binnen kijken bij een boerderij, zien ze daar dat de varkens bijeen komen met de boeren uit de omgeving. De dieren kijken dan van het varken naar de mens, en van het mens naar varken en nog een keer naar de mens. Maar zelfs naar drie keer kijken is het voor de dieren niet mogelijk om te zien wie de varkens zijn en wie de mensen. Ze zien dan in dat hen enige trots, dat zij als enige nog leefden in een rijk waar dieren aan de macht zijn, vergaan.


Schrijfstijl.

De schrijfstijl is niet bijzonder. Hij is oorspronkelijk in het Engels geschreven, en ik kan niet achterhalen of er bijvoorbeeld dialect in het boek voorkomt. Daar is mijn Engels niet goed genoeg voor. Ik weet wel dat dit boek in zeventig verschillende talen vertaald werd. Waaronder in het Nederlands in 1956 door Anthony Ross.

Het boek is chronologisch verteld. Er komen wel flashbacks in voor, bijvoorbeeld wanneer een dier denkt aan de verwachtingen die het had van ‘the Animal farm’.


De ruimte ( plaats en tijd)

Het verhaal speelt zich voor het grootste deel af op de boerderij in Engeland die aan het begin en aan het einde van het verhaal Manor Farm genoemd wordt. Het grootste deel van het verhaal speelt zich af wanneer de naam van de boerderij Animal Farm is. De naam Animal Farm wordt gegeven aan het begin van het verhaal wanneer de boer wordt weggejaagd. Aan het einde van het verhaal komt de naam Manor Farm weer terug, omdat de varkens steeds meer op mensen gaan lijken. De periode waarin het verhaal zich afspeelt is niet helemaal duidelijk. Er staan namelijk geen datums genoemd in het boek, maar het moet minstens twee jaar zijn, omdat er twee keer gezaaid en geoogst wordt in het boek. Het zal in ieder geval geschreven zijn tussen 1903 – 1950 omdat de man niet langer heeft geleefd. Het is ook erg waarschijnlijk dat het niet lang voor zijn dood geschreven is, omdat dat in de buurt van de Russische revolutie is. En wanneer je wat meer verdieping leest van het boekje, en verslagen van anderen, kun je goed zien dat het boek is gebaseerd op het leven in Rusland op dat moment.


De verhaalfiguren

Zoals ik hierboven al zei is het verhaal gebaseerd op het leven in die tijd in Rusland. Daarom wil ik ook bij de verhaalfiguren proberen aan te geven met welke dieren en personen wie is bedoeld.

Old Major: Major is een oud varken wat op een dag uitlegt aan alle andere dieren wat het animalisme inhoudt. Een aantal dagen na zijn toespraak overlijdt hij, en hij maakt dus niet meer mee dat wat hij zegt werkelijkheid wordt. Maar hij is wel de uiteindelijke grondlegger van het animalisme. Je zou hem kunnen vergelijken met Karl Marx. Hij is de grondlegger van het communisme, wat erg opspeelde in die tijd.

Napoleon: Napoleon is een gemeen varken. Hij weet heel goed wat hij wil, en krijgt alles dan ook gedaan. Maar wanneer hij merkte dat het er op leek dat hij zou verliezen van Snowball handelde hij niet eerlijk en joeg Snowball weg. Later krijgt hij steeds meer macht. Je zou Napoleon kunnen vergelijken met Stalin in de tijd van en voor de Russische revolutie. Napoleon was ook een echte dictator.

Snowball: Snowball was een goed dier. Hij was erg intelligent en hij dacht veel aan de andere dieren. Hij had veel goede ideeën voor in de dierenboerderij. Je zou hem kunnen vergelijken met Trotsky, die had ook goede ideeën wat betreft het communisme en de Russische revolutie.

Squealer: Squealer was een erg goede prater. Hij kon iedereen overtuigen van zijn gelijk, en in het geval van dit boek kon hij iedereen overtuigen van de onschuld van o.a. Napoleon en de andere varkens. Hij werd door Napoleon ingezet om er voor te zorgen dat Napoleon nog meer macht kreeg. Squealer zou je kunnen vergelijken met het begrip ‘propaganda’. De soort reclame die gemaakt werd voor het communisme in de tijd van de Russische revolutie.

Napoleon’s honden: Dit zijn honden die Napoleon heeft afgericht waardoor ze alleen naar hem luisteren. Dit geeft nog meer macht. Zijn honden zou je kunnen vergelijken met de geheime politie van Stalin in de tijd van de Russische revolutie.

Mr. Jones: Mr. Jones is de boer die voordat de dieren het overnamen de eigenaar was van de Manor farm. Ook bij hem zou ik niet iemand of iets kunnen noemen wat betrekking heeft op de Russische evolutie.

De overige dieren: Ik denk dat je verder niet elk dier apart kunt bekijken. Allemaal waren ze blij met ‘the animal farm’ omdat ze hun eigen plek hadden waar ze het zelf voor het zeggen hadden. Eruit springt wel Boxer, het paard wat zich letterlijk doodwerkte voor het animalisme. Je zou hem met een gewone Rus kunnen vergelijken die er alles voor over heeft om het communisme te laten bestaan. Verder Moses, de raaf, die het evangelie verkondigde. Hij vertelde over de hemel voor de dieren. Hem zou je kunnen vergelijken met de orthodoxe kerk van die tijd.


De situatie’s

Een van de belangrijkste momenten van het boek, kom je al tegen wanneer Major tegen de anderen verteld over het Animalisme. Dat is immers de basis van de rest van het boek.

Later wanneer de Mr. Jones van zijn land verjaagd wordt en de dieren de boerderij overnemen het ‘the animal farm’ noemen.

Op de ‘Animal farm’ spelen zich dan heel veel dingen af. Onder andere het moment dat Snowball verjaagd wordt door de honden van Napoleon. Daar kun je al zien dat Napoleon niet eerlijk is.

Daarna zijn er de hele tijd geen grote veranderingen behalve dat de varkens en de honden steeds meer macht krijgen en ook steeds meer op mensen gaan lijken.

Aan het einde is er nog een belangrijk moment wanneer de boerderij weer Manor Farm genoemd wordt. Dit bevestigd het dat de dieren steeds meer op de mensen zijn gaan lijken. En dat kom je dan ook in de laatste zin tegen waar de schrijver schrijft: ‘The animals outside looked from pig to men, and from man to pig, and from pig to men again; but already it as impossible to say which was which’.


De vertelwijze

Het boek is geschreven vanuit een auctoriaal perspectief. Het boek is namelijk geschreven door iemand die van alles al weet wat er gaat gebeuren. De schrijver is zeg maar ook overal aanwezig. Zo wordt er verteld over hoe en dat de merrie Molly naar de stad gaat, maar ook wat er op dat moment of vlak daarna zich afspeelt op de boerderij.


Thematiek


Het hele verhaal is verzonnen. Dat is duidelijk. Toch zie je er een kern van waarheid in terug. Zij het dan zo dat het in dit verhaal op dieren slaat. Alles wat er gebeurd en wat er gezegd wordt kun je toepassen op een samenleving met een dictator aan de macht. In dit verhaal gaat het dan specifieker om de Russische revolutie. Eigenlijk waarschuwt de schrijver tegen het communisme, tegen het feit dat een dictator aan de macht is. Hij wijst de lezer erop dat aan de dieren beloofd wordt dat wanneer ze allemaal mee werken alles beter wordt. Dat zei Stalin ook. Maar hij vertelt daarna ook dat het helemaal niet gebeurd, maar dat de varkens alle macht krijgen. Zij kunnen hun gang gaan, terwijl de anderen daar heel veel moeten werken. Hij wil dus zijn mening geven over het aan de macht zijn van een dictator, in dit geval het communisme in Rusland. De titel past heel goed bij het verhaal, omdat het verhaal zich bijna in zijn geheel afspeelt op ‘the Animal farm’, maar heeft verder weinig te maken met het thema. Motieven voor het thema die echt naar voren komen, zijn natuurlijk o.a. macht. Je kunt dat goed zien wanneer bijvoorbeeld Napoleon en de andere varkens in bedden slapen. Zij hebben de positie dat ze zich dat kunnen veroorloven. De anderen hebben die mogelijkheid niet, waardoor ze zich ook niet machtiger kunnen maken.


Plaats in de literatuurgeschiedenis

De schrijver van het boek is George Orwell, de echte naam van George is Eric Hugh Blair.Hij is geboren in India in 1903. Hij verhuisde naar Engeland toen hij 4 jaar was. Daar studeerde hij en hij schreef daar stukken voor in de universiteitskrant.

Hierop volgde nog velen andere boeken. Hij raakt op een gegeven gewond moment in de Spaanse burgeroorlog. Hij schreef hierna ‘the Animal farm’. Hierin komt duidelijk de afkeer tegen elke dictatuur naar voren. Zijn gezondheid is nooit meer optimaal geweest. Hij schreef in de tijd voor zijn dood nog stukken voor de BBC. In 1950 overleed de schrijver aan tuberculose. Animal farm werd in 1945 gepubliceerd, 2 jaar nadat het waarschijnlijk is geschreven door Orwell. Hij heeft het geschreven in een tijd waar veel dictaturen waren. Na de burgeroorlog in Spanje was er een dictatuur, maar ook de situatie in Duitsland ging op een dictatuur lijken. Toch heeft hij het boek in de eerste plaats geschreven om te waarschuwen tegen het communisme in Rusland. Hij zag dat men in Rusland niet goed met de ideeën van het Marxisme omging. Hij wilde hiertegen waarschuwen, maar hij kon dat niet direct doen omdat Rusland in die tijd nog bondgenoot was met onder andere Engeland. Omdat hij wel die kritiek wilde leveren, deed hij het door middel van een dierenverhaal.


Beoordeling


‘The Animal farm’ is een boek wat gemakkelijk weg leest. Het is in duidelijke taal geschreven. Ik vind het ook een goed boek omdat er achter een sprookje een heel verhaal blijkt te zijn. Toen ik dit verhaal had gelezen, en verder nog niet wist wat George Orwell ermee wilde zeggen, had ik niet het gevoel met een sprookje voor een volwassene te maken te hebben. Behalve dan dat het niet afliep met ‘eind goed al goed en ze leven nog lang en gelukkig’. Nadat ik dus het boekje gelezen had, en op Internet wat was gaan zoeken over het boekje, kwam ik er pas achter dat het als waarschuwing was tegen het opkomende communisme van die tijd in Rusland. Het boek ‘van den Vos Reynaerde’, wat ik vorig jaar heb gelezen voor Nederlands, komt voor een deel wel overeen met dit boek. Willem, de schrijver van het boek ‘van den Vos Reynarde’ gaf ook kritiek op de voor hem huidige maatschappij. Hij kon dat ook niet openlijk doen, dus deed dat ook door middel van een dierenfabel. Zo noemde hij geen namen, maar hij gaf wel kritiek op de maatschappij. De varkens in het verhaal maakten me boos, maar dat zal bij iedereen zo zijn denk ik. Al is het een verhaal, je gaat er wel in op. Ik persoonlijk wel in ieder geval. En dan zijn de varkens wel degenen die je het liefst uit het verhaal zou willen gooien. Niets wat zij doen is immers eerlijk. Verder moet ik om sommige stukken ook lachen. Bijvoorbeeld als de schapen opeens ‘four legs good, two legs better’ zeggen. Zij roepen namelijk heel het boek door voortdurend ‘four legs good, two legs bad’.

Ik vind het verder wel een mooi verhaal, maar het is niet zo dat ik er bij moet huilen of zo. Hoewel er wel stukken in voor komen die ik erg zielig vind. Een voorbeeld daarvan is wanneer Boxer, het paard dat altijd zo hard heeft gewerkt, wordt afgevoerd naar de slager. Juist hij zou het verdienen om bijvoorbeeld wat extra voedsel te krijgen. Maar juist de trouwe Boxer moet worden afgeslacht omdat hij zo hard gewerkt heeft en daardoor niets meer waard is.

De motieven waarmee de schrijver komt om zijn hoofdgedachte duidelijk te maken vind ik wel goed. Zijn doel, het waarschuwen tegen het communisme, is immers aan het einde van het verhaal ( en na het lezen van een verdieping) gelukt. Door duidelijk te laten zien dat mensen misbruik kunnen maken van een machtspositie is het hem gelukt om zonder het bij de woorden te noemen ons te waarschuwen tegen het communisme.

Het is duidelijk dat het verhaal in zijn geheel fictie is. In ieder geval, het geschreven verhaal. Wat erachter zit is natuurlijk geen fictie. Een verhaal wat gebaseerd is op dieren is bijna nooit de realiteit. Het is wel een handige methode om je standpunt duidelijk te maken, zonder dat je iets of iemand beledigt of kwetst. En zoals ik al zei, is George Orwell niet de enige schrijver die hiervan gebruik maakt.

Het verhaal heeft een heel logische opbouw. De schrijver houdt namelijk een chronologische volgorde aan. Het is daardoor dus vrij gemakkelijk lezen. Het is niet zo dat de schrijver steeds terug gaat naar het begin, of voordat de Manor Farm ‘Animal farm’ werd. Het boek is opgebouwd in vier duidelijke delen. Ten eerste het stuk waar Mr. Jones eigenaar is. Vervolgens de wisseling van de Manor Farm, naar Animal Farm. Ten derde de overheersing van Napoleon en als laatste dat de varkens de naam weer terug veranderen naar Manor Farm.

Verder wordt in de loop van het verhaal ook steeds duidelijker dat elk dier en mens in het boek iemand weergeven uit de maatschappij. Dit komt omdat er steeds meer dingen gebeuren, en je kunt dan aan de reacties van de dieren afleiden wie ze weergeven.

Zoals ik ook al bij het thema zei, wil de schrijver heel duidelijk de mensen waarschuwen tegen het opkomen van het communisme in Rusland. Hij zag dat de mensen verkeerd omgingen met de ideeën van Karl Marx. Hij wist wat daarvan kon komen, en wilde de maatschappij er tegen beschermen. Omdat dat natuurlijk niet direct kon, omdat het communisme veel aanhangers leek te gaan hebben, deed hij dat door middel van een dierenverhaal. Ik vind dat hij hier heel goed in is geslaagd, maar wel wanneer je weet dat hij het er mee bedoeld. Ik bedoel, dat wanneer je alleen maar weet dat hij wil waarschuwen tegen het communisme, je ook zo alle dingen kunt aanwijzen waar hij je tegen wilt waarschuwen. Ik vind het heel knap hoe hij heel de maatschappij kan weergeven in zo een boek. Het is dus zeker een aanrader. Het leest gemakkelijk, en je kunt er veel van leren. Het is leuker lezen dan een geschiedenisboek over het opkomende communisme in Rusland, vind ik.


;\n <\/div>
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen