Boekverslag : Harry Mulisch - De Procedure
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 861 woorden.

Gegevens

Het boek is geschreven door Harry Mulisch, het heet 'De Procedure' en het is in 1998 gepubliceerd.Ieder deel, het boek is opgebouwd uit drie akten, heeft een motto:

Eerste akte: Dat het slechts kunst was, was verborgen door kunst

Tweede akte: De tranen van de dood/de maden van het kristal

Derde akte: Iemand moest (…) hem overleven.Korte inhoud

Het verhaal is opgebouwd uit 3 akten en die akten zijn verdeeld in 12 stukken.Eerste akte 'het spreken

In de eerste akte wordt Victor Werker voorgesteld als wetenschapper. Dit wordt ook duidelijk gemaakt dmv vele flashbacks, onder meer een flashback waarin wordt beschreven hoe twee mannen de schepping van god nabootsten door het maken van een golem uit een stuk klei. Nadat dit zeer uitvoerig is beschreven, wordt verteld over zijn vader, een gevierd militair die maar 1 keer per maand behoefte heeft aan seks. Zijn moeder wil echter graag zwanger worden en rekent daarom precies uit op welke dag ze het met haar man moet doen. Dit lukt en daarna wordt de bevalling omschreven. Het komt er op neer dat hij gelijk geboren wordt met een drieling, de gebroeders Dodemont, die te vroeg worden geboren en daarom te weinig melk van hun moeder kunnen krijgen. OP die manier krijgt hij 3 melkbroeders.Tweede Akte, 'De Zegsman'

De tweede akte bestaat uit drie brieven van Victor aan zijn dochter Aurora. Deze blijkt later voor de bevalling al gestorven te zijn. Daarom is Victor ook door Clara verlaten. In deze brieven vertelt hij aan Aurora zijn hele leven. Het belangrijkste wat hieruit naar voren komt is, dat hij gevraagd is om een boek te schrijven over zijn belangrijk scheikundige/biologisch ontdekking, Het allereerste levende organisme uit een stukje klei, de ebiont genoemd. Hij moet dit boek toegankelijk maken voor het gewone publiek. Hij noemt dit boek alvast Aurora's Key to Life. Uit de brieven komt ook duidelijk naar voren dat hij een groot tegenstander heeft, namelijk zijn jaloerse collega Brock.Derde Akte, 'Het Gesprek'

Victor maakt zich op om zijn melkbroeders te ontvangen. Hij laat hun als een soort rechtbank over hem oordelen. Eigenlijk komt het tijdstip hem niet goed uit, hij wacht op een telefoontje uit Stockholm over een nominatie voor de Nobelprijs. De volgende dag wil hij bellen naar Zweden, waar zijn ex-vrouw woont, maar door een technische storing luistert hij een planning voor een moord af. Dit telefoontje heeft in een straal van 1000 meter rond zijn huis plaatsgevonden. Hij probeert de plaatsen die beschreven werden te vinden, maar stopt er uiteindelijk maar mee. Als hij thuis komt, probeert hij tot rust te komen. Dan gaat de bel, als hij open doet, dringen er twee mannen binnen die hem doodsteken.Het slot is dus toch redelijk gesloten ook al blijf je met een aantal vragen zitten. Bijvoorbeeld Heeft hij de Nobelprijs nu wel of niet gewonnen?Thema en Motieven

Algemene motieven:

Het jaloerse gedrag van een oud-medewerker na een belangrijke ontdekking

De twijfel over het eerste leven op aarde, een schepping van god?Verhaalmotief

De sleutel van de kamer van AuroraTitelverklaring

Ik denk dat de titel 'De Procedure' verwijst naar de schepping bijv. een boek of een mens. Eerst de golem, dan de ebiont en ook hij zelf. Hij legt ook uit hoe oneerlijk het schrijven van een roman is.Thema

Een man die een belangrijke ontdekking doet en daarvoor achtervolgd en gestraft wordt.Vertelstandpunt

Het hele verhaal wordt door de auteur verteld.De Tijd

Ik denk dat het verhaal zich afspeelt in 1994, omdat dat de datum zijn die hij op de brieven naar Aurora zet. In het verhaal zijn wel vele flashbacks opgenomen.Ruimte

Het verhaal speelt zich af in Californië, Venetië, Caïro en bij hem thuis in Nederland. Hij reist veel En schrijft de brieven tijdens zijn reis. Deze plaatsen spelen niet echt een belangrijke rol.Verhaalfiguren

De belangrijke personen uit het boek zijn allemaal round characters, alleen de jaloerse medewerker Brock is een flat character die je in vele boeken/films terug ziet.De auteur

Harry Kurt Mulisch werd geboren op 29 Juli 1927 in Haarlem. Hij was het enige kind van Karl Victor Kurt Mulisch en Alice Schwarz. Op de middelbare school in Haarlem raakte hij in de ban van de wetenschap, wat in dit boek ook heel duidelijk terugkomt. Dit ging ten koste van zijn schoolwerk. In 1944 verliet zijn school dan ook. In 1946 schreef hij zijn eerste verhaal: "Mijn Kamer". Dit werd gepubliceerd in Elsevier. Op zijn vijftigste verjaardag werd hij benoemd tot Ridder in de orde van Oranje Nassau en in 1992 Officier in de orde van Oranje Nassau.Overeenkomstigheden in met ander werk

In het werk van Harry Mulisch zijn vaak autobiografische feiten te vinden. Bijvoorbeeld dat hij altijd uitvinder had willen worden. In dit boek verandert hij dat juist. Victor Werker wilde juist altijd schrijver worden en werd uitvinder. Ook komen bepaalde thema's in verschillende vormen terug in zijn werken. Met name de invloed van het verleden op de mens van nu, waarvan allerlei schuldgevoelens een symptoom kunnen zijn. Ook een belangrijk thema uit zijn boeken is geweld van individuen maar ook van de oorlog (wo2).
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen