Boekverslag : Thea Beckman - Het Rad Van Fortuin
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 3705 woorden.

Informatie over de schrijfster.

Thea Beokman is op 23 juli 1923 in Rotterdam geboren.
Ze kon niet studeren want dat was te duur en ze was een meisje dus ze hoefde niet te studeren vonden de mensen.
Thea Beckman trouwde op haar eenentwintigste en kreeg 3 kinderen.
Toen haar kinderen volwassen waren ging ze een middelbare schoolopleiding volgen. En daarna studeerde ze psychologie aan de universiteit.
Ze schrijft sinds 1947.
Thea Beckman schrijft vooral kinderboeken. Dat doet ze omdat ze van kinderen houdt.
Hier volgt de lijst boeken die ze geschreven heeft.

1957 De ongeloofelijke avonturen van Tim.
1966 Micky en de vreemde rovers.
1970 Met Korlu de griemel rond.
1972 Micky en de fiebeldewiebels,
1973 Heremijntijd…..wat een lastpak.
1973 Kruistocht in Spijkerbroek.
1974 Mijn vader woont in Brazilie.
1976 Geef me de ruimte
1977 Triomf van de verschroeide aarde
1978 Het rad van fortuin
1979 Stad in de storm
1980 Wij zijn wegwerpkinderen
1982 De gouden dolk
1983 Hasse Simonsdochter
1984 Wonderkinderen
1985 Kinderen van moeder aarde
1986 Het helse paradijs
1987 De val van Vredeborch
1989 Het gulden vlies van Thule

Hoofdpersonen die in het boek een rol spelen.

Bertrand du Guesclin is een Bretonse boer die het door z'n nieuwe taktiek uiteindelijk schopt tot connetable (bevelhebber van de Franse strijdkrachten) Hij is erg Slim en weet elk stuk van een landschap om te buigen in een voordeel voor hem en z'n leger. Toen hij in 1380 stierf had hij de Engelsen uit bijna heel Frankrijk verdreven.


Marie Claire is een trouvere.
Zij is getrouwd met Berton de Fleur.
Als kind liep zij weg van huis omdat ze moest trouwen met een man die ze haatte. Ze is een vriendin van koning Charles en Bertrand du Guesclin.


Kleine Robert is een pleegzoon van Marie Claire die tijdens de oorlog z'n ouders verloren heeft.
Hij is niet groter dan 1 meter 20. Hij verstaat de kunst van het onzichtbaar maken en is daarom de verspieder van Bertrand du Guesclin.


Matthis Cuvelier is ook een pleegzoon van Marie Claire.
Hij kan schrijven en is daarom de heraut van Bertrand Du Guesclin.
Hij verloor z'n ouders in Amiens door de pest.
Later is hij schrijver geworden en beschreef het leven van Du Guesclin.


Clopin is een ervaren krijgsman.
Hij is sergeant van de Bretonse cavalerie en een goede vriend van Bertrand du Gues-clin.
Hij is ook wapensmid van het Bretonse leger.


Berton de Fleur is de man van Marie Claire.
Hij is vriend van Bertrand Du Guesclin en vechtte vroeger in het Franse leger. Hij sterft als hij en Marie Claire aangevallen worden door een plundercompagnie.


Rolin Bodin, schildknaap van Bertrand, vriend van Kleine Robert, sneuvelt in Spanje.


Charles de vijfde, aan het begin van het verhaal nog geen koning maar troonopvolger. Hij wordt in Reims tot koning gezalfd en geeft Bertrand allerlei opdrachten.


Karel de Slechte, koning van Navarra, wil in plaats van Charles koning van Frankrijk worden.


Captel de Buch, opperbevelhebber van het leger van Karel.


Jean Jouel, Bascon de Mareuil, onderaanvoerders van Karel.


Charles de Blois, Jean van Montfort zijn met elkaar vechtende edelen in Bretagne. Charles wordt op bevel van Bertrand door Clopin doodgestoken, dan kan Charles bondgenoot worden van Jean.


John Chandos, aanvoeder van de Engelse huurlingen die met Jean van Montfort vechten. Hij vecht ook met de prins van Wales aan de kant van Pedro de Wrede in Spanje.


Pedro de Wrede, koning van Castilie


Henri de Bastaard, zijn halfbroer, vecht met Pedro wie koning van Castilie mag zijn.


Pedro de Plechtige koning van Aragon, bondgenoot van Henri.


Hugh Calverley, Jake de Wyn, Eustache d' Auberchicourt en Jean le Pipe, aanvoerders van de franse bandieten compagnieen. Zij vechten met Bertrand aan de kant van Henri, later met de Prins van Wales tegen Bertrand en Henri en nog later, als Bertrand opperbevelhebber is geworden van Frankrijk, met Bertrand tegen de Engelsen.

Alfonso Badola, tolk uit het leger van Henri


Rosita, zijn nichtje. Matthis wordt verliefd op haar.

Samenvatting van het boek.

Kleine Robert is het pleegkind van Marie Claire. Marie Claire is een trouvère, (troubadour). Ze heeft de bijnaam Gods vlinderje. Samen met Berton de Fleur, waarmee zij getrouwd is, reist zij heel Frankrijk door. Zij zijn vrienden van Bertrand du Gueselin, de Bretonse legerleider die het de Engel-sen heel moeilijk maakt door z'n nieuwe tactiek. Marie Claire en haar vrienden verblijven op het kasteel Pontorson waar Bertrand da Guesolin de baas is. Kleine Robert, die wordt zo genoemd omdat hij niet groeit, en Therese, de dochter van een kokkin, gaan samen kijken in de smidse waar Clopin, de sergeant van Pontorson, kleine Robert uitlacht en zegt dat hij niets kan. Deze wordt boos, trekt een dolk en gooit die vlak langs het hoofd van Clopin. Clopin is erg geschrokken, Bertrand de Gueselin komt binnen en ziet hoe handig Robert messen kan werpen. Hij wil Robert als spion gebruiken, omdat deze zo klein en onopvallend is en ook heel handig met het mes. Hij heeft spionnen nodig omdat de toestand in Frankrijk onrustig is. Jean II de koning van Frankrijk is overleden in Londen, waar hij werd gegijzeld. Zijn zoon kroonprins Charles zal hem opvolgen. Rij wordt koning Charles V, als hij in Reims is gezalfd en gekroond. Charles moet echter wachten tot zijn vader uit Engeland naar Frankrijk is overgebracht en daar is begraven. Dat kan wel even duren en ondertussen wil Karel de Slechte uit Navarra hier misbruik van maken, de weg naar Reims versperren en zelf tot koning worden gezalfd. Charles heeft Bertrand, om hulp gevraagd. De troepen van de koning verzamelen zich bij Rouaan, hoofdstad van Normandië.

Het koningsleger trekt naar het dal van de rivier de Eure. Over de Eure is een brug. Dat is de tolbrug van de koningin-moeder de oma van Charles de V. Zij is echter meer gesteld op de neef van Charles de V, Karel de Slechte. De tolbrug is uitgeroepen tot neutraal gebied. Kleine Robert, komt er achter, dat de bevelhebber van het leger van Karel, Captel de Buch, met de koningin-moeder gaat dineren, en dat zij de neutraliteit waarschijnlijk gaat opheffen voor het leger van Karel de Slechte. Als Bertrand dit hoon roept hij een krijgsraad bij elkaar.

Er zijn in de krijgsraad twee meningen. Alle ridders behalve Bertrand willen als domme paarden aanvallen, Bertrand niet, hij wil de verliezen zo klein mogelijk houden. Rij wil Captel de Buch ontvoeren en inlichtingen over de vijand krijgen. Bertrand wordt na een lange discussie als aanvoerder gekozen. Hij wil onvoorwaarde-lijke gehoorzaamheid.

De aanvoerder van de Navarrezen is Captel de Buch. Er zijn twee onder aanvoerders, Jean Jouel en Bascon de Marenil. De laatste twee zijn grote vijanden van Bertrand. Bertrand had een list verzonnen. Zijn leger zou doen of het aanviel en dan doen alsof er een muiterij uitbrak. Hiervan zouden de onder aanvoerders van de Navarrezen willen profiteren en aanvallen. Op dat moment zou de heraut van Bertrand een signaal geven en dan zou zijn hele leger als een man de Navarrezen aanvallen. Dit alles zou zich afspelen op een open vlakte, zodat geen van de partijen voordeel van het terrein zouden hebben. Zo gebeurt het ook, en met behulp van de ruiters van Bertrand, die hij achter de water-molens had verstopt wordt de strijd beslist in het voordeel van de troepen van Ber-trand. Het vaandel van de Navarrezen wordt veroverd. Dit was de slag bij Cocherel.

Bertrand stuurt zijn heraut Matthis en zijn schildknaap Rolin Bodin naar Charles, die onderweg naar Reims is, om van de overwinning te vertellen. Captel de Buch is gevangen, zijn onderofficieren Jean Jonel en Bascon de Mareil zijn dood. Karel de Slechte heeft geen macht meer. Als beloning maakt Charles Bertrand tot graaf van Longueville.

Bertrand keert met zijn gevolg terug naar kasteel Pontorson. Het blijft niet lang rustig. In Bretagne is er al twintig jaar een burgeroorlog. Twee edelen vechten om de titel en de macht van Hertog van Bretagne. De ene is Charles de Blois, een neef van koning Charles en altijd door Parijs gesteund. De andere is Jean de Monifort, die gesteund wordt door de engelse koning. In de zomer van 1364 laait de strijd weer op. Jean de Monifort belegert het stadje Auray, en Charles de Blois wil Auray ontzetten. Koning Charles heeft tegen Charles de Blois gezegd dat Bertrand de Guesdin hem zal komen helpen Bertrand krijgt geheime instructies van koning Charles. Bertrand is ongelukkig met de geheime instructies en vertelt ze aan zijn heraut Matthis. De koning heeft Bertrand opgedragen Charles de Blois zo te helpen dat hij zal verlie-zen. De koning wil vrede in Bretagne. Zolang die twee edelen met elkaar vechten zal er geen vrede zijn. De koning heeft in het geheim een afspraak gemaakt met Jean de Montfort. Als hij wint zal hij de koning van Frankrijk als opperste leenheer erkennen. De koning wil niet dat deze afspraak bekend wordt dat iedereen weet dat hij zijn neef in de steek laat en daarom doet hij zogenaamd of hij zijn neef helpt door Bertrand te sturen. Bertrand is niet bij met zijn geheime opdracht.

Voor Jean de Monifort vechten engelse huurlingen onder leiding van John Chandos, een engelse generaal. Aan hem geeft Bertrand zich zonder verzet over. Het leger van Charles de Blois wordt verslagen. Mathis Cuvelier is na de slag op het slagveld en hij ziet dan daar vier ridders rijden. Twee ervan herkent hij, Jean de Monifort en John Chandos. Matthis ziet dat zij het lichaam van Charles van Blois vinden. Hij is met drie messte-ken in zijn rug gedood. De Monifort zegt, Of hij gevallen is als een dapper ridder of door zijn eigen mensen vermoord zullen wij nooit weten. Manhis weet Bertrand in het kamp van de Monifort waar hij gevangen zit op de zoe-ken. Bertrand zegt dat hij Clopin voor de moord de opdracht heeft gegeven. Als er niet een dood zou gaan zou het nooit vrede worden.

Mauhis gaat naar Pontorson, waar op een avond Marie Claire zonder Berton de Fleur aankomt. Zij waren op de terugweg naar Pontorson nadat zij van de nederlaag bij Auray hadden gehoord. Zij werden overvallen door bandieten die Berton hebben vermoord. Jean de Monifon belooft koning Charles trouw en in de zomer van 1365 komt Ber-trand weer thuis. Hij hoort van de dood van Berton en wil dan alle bandieten uit Fraiikrijk verjagen.

Hij verzint een plan. Spanje is verdeeld in een aantal rijken. Een ervan is Castilie, daar regeert Pedro de Wrede. Een andere is Aragon, daar regeert Pedro de Plechtige. Deze landen voeren al acht jaar oorlog met elkaar. Pedro de Plechtige heeft Charles om soldaten gevraagd. Bertrand wil de rondzwervende compagnieen bandieten naar Spanje sturen om voor Aragon te vechten. Pedro de Wrede heeft een halfbroer, Don Henri, bijgenaamd de Bastaard. Deze heeft Charles toegezegd een verdrag met hem te sluiten op het moment dat hij, Henri, koning van Castilie is geworden. Charles voelt daar wel voor. Hij heeft dan een sterke bondgenoot als hij weer de oorlog met Engeland gaat hervatten. Bertrand geeft Marie Claire de opdracht de mooiste groep artiesten, jongleurs, waar-zeggers en acrobaten samen te stellen als mogelijk is. Zij doet dat in Chalons en daarheen roept Bertrand alle plundercompagnieen. De belangrijkste aanvoerders daarvan zijn Hugli de Calverley, Jake de Wyn, Eustache d'Anberchicourt en Jean le Pipe. Met behulp van Marie Claire en haar ksnstenmakers haalt Bertrand heel wat mannen over om naar Aragon te gaan. Bertrand belooft de bandieten dat hij ervoor zal zorgen dat paus Urbanus, die in Avig-non woont de ban die is uitgesproken over de bandieten, zal opheffen. Ook zegt hij dat de paus best een grote som geld zal willen geven als hij ziet met wat voor grote groep zij naar hem zijn gekomen om hun verzoek kracht bij te zetten.

En zo gebeurt het ook. Het geld dat zij van de paus krijgen blijkt als extra belasting van de burgers van Avignon ingezameld te zijn. Als Bertrand dat merkt laat hij Matthis al het geld aan de burgers teruggeven en vraagt hij de paus om zijn eigen geld.

Bertrand, met zijn gevolg, Marie Caire en de kunstenaars en ook de compagnieen komen in Spanje aan. Ze legeren bij Saragossa. Daar wachten ze op Henri de Bastaard. De weersomstandigheden zijn slecht. Marie Claire vindt dat niet erg want zij wenst de compagnieen bandieten, als moordenaars van Benon, niets goeds toe, zij hoopt dat ze allemaal dood zullen gaan. Bertrand ziet dat anders, hij zegt dat hij verantwoordelijk is voor alle mannen onder hem. Na lang wachten komt Henri de Bastaard aan, en hij vindt Marie Claire heel aardig. De vestingen Borga, Magallon en Belardo worden ingenomen. Matthis wordt samen met Alfonso Badola als tolk naar Burgos gezonden om te ver-spieden. Matthis wordt in Burgos verliefd op Rosita, een nichtje van Alfonso en zij zien dat Pedro de Wrede Burgos uittrekt om zich in Toledo te verschansen.

Burgos geeft zich zonder vechten over aan het leger van de Bastaard en de Gueselin. Henri de Bastaard wordt ingehaald als koning en Burgos moet veel geld betalen om te voorkomen dat de stad geplunderd gaat worden.

Matthis gaat in Burgos op zoek naar Rosita, maar zij is met haar familie naar Toledo gevlucht. Het leger trekt op naar Toledo en neemt ondertussen Segovia en Avila in. Bij Toledo aangekomen laat Bertrand kleine Robert de toestand van de stadsmuren inspecteren. Er wordt een kaart gemaakt waarop elke zwakke plek, elke scheur en elke bres staat aangegeven. Na een heftige strijd valt Toledo. De bisschop van Toledo geefi zich over aan Bertrand als hij belooft dat de stad niet verwoest en geplunderd zal worden. In ruil voor die belofte zal Toledo veel geld betalen. Matthis vindt Marie Claire druk bezig met het organiseren van de verzorging van de gewonden. Zij haatte de moordenaars van haar man maar had teveel medelijden om ze aan hun lot over te laten. Na de val van Toledo gaat Matthis op zoek naar Rosita. Hij vraagt om informatie bij de baas van het kleermakersgilde, want de vader van Rosita is kleermaker. Deze man Jean Mercal zegt niets van de familie te weten Matthis gelooft hem niet want hij herkent de stemmen van de broertjes van Rosita. Hij vraagt Jake de Wyn met vijftig van zijn mannen met hem mee te gaan naar het huis van Mercal en hem dan nog eens te ondenvragen, met die soldaten voor de deur.

Hij komt daar net aan en ziet dat Rosita getrouwd is met de zoon van Jean Mercal. Dat komt als een grote klap voor Matthis en hij ziet het niet meer zitten, maar door woorden van Du Guesclin gaat hij toch door met z'n leven.

Sevilla komt in opstand tegen Pedro de Wrede en deze slaat op de vlucht. Henri de Bastaard stuurt een voor een de bandietenlegers terug, hij heeft ze niet meer nodig. De prins van Wales is een trouwe bondgenoot van Pedro de Wrede. Hij heeft grote bezittingen in het zuiden van Frankrijk en is bang in de knel te komen te zitten tussen Charles en Henri. Hij biedt de bandieten veel geld als deze in z n leger willen vechten. Deze treden dan in zijn dienst. De prins van Wales trekt over de Pyreneeën.

Koning Henri II heeft een beroep gedaan op de Andalusiërs maar die zijn veel te licht bewapend en de grootmeesters van Castilie hebben ook steun toegezegd aan Henri II. Bertrand du Guesclin kiest de positie van z'n leger goed uit, op de steile hellingen van het stadje Najera. Hij gaat tussen de heuvels liggen en onneembare stellingen bouwen zodat ze met hun kleine leger de prins van Wales kunnen tegenhouden.

Kleine Robert wordt op verkenning uitgezonden. Pedro de Wrede, de prins van Wales en de legeraanvoerder maken ruzie over de manier waarop zij zullen vechten. Zij besluiten een uitnodiging te sturen om slag te leveren in de weiden voor Najera. Bertrand is tegen. Hij vindt het stom een gunstige hoge positie in de heuvels op te geven en in de drassige weidegrond te vechten. Hij vindt dat zelfinoord. Henri de Bastaard zegt, dat hij een eervol aanbod van de Prins van Wales, die een voorbeeld voor iedere edelman is, niet kan afslaan. Henri overlegt met zijn edelen en neemt het aanbod aan.

Bertrand stuurt kleine Rob ert naar Marie Claire die in Burgos is achtergebleven, en stuurt Clopin met een boodschap naar Frankrijk. Hij is zo zeker dat ze zullen verliezen dat hij deze twee niet bij de strijd wil hebben. Matthis laat zich niet wegsturen.

In de drassige weilanden wordt slag geleverd. Henri's leger verliest, Henri kan op het paard van du Guesclin ontsnappen naar Angon, Rolin Bodin sneuvelt en Bertrand en Matthis worden gevangen genomen.

Pedro de Wrede is dan weer koning van Castilie. Hij heeft een probleem, hij heeft de prins van Wales veel geld beloofd voor zijn hulp en de schatkist is leeg. Pedro zegt dat hij al zijn rijke steden langs zal gaan en daar het beloofde geld zal inzamelen. Het geld van de prins van Wales raakt op en het voedsel in zijn kamp raakt op. Bertrand krijgt voedsel van de leiders van de bandietencompagnieen die een oude krijgsvriend niet willen zien verhongeren.

Het kamp krijgt bezoek van Gods vlinderje die een kermistroep heeft samengesteld. Zij vertelt Bertrand dat Henri Aragon veilig heeft bereikt en dat hij de strijd niet opgeeft. Charles heeft Henri geld beloofd.

Pedro de Wrede komt maar niet terug met het beloofde geld. Hij hoopt dat de prins van Wales genoeg krijgt van het wachten en terug naar Gascogne, zonder zijn geld te bebben gekregen. De prins van Wales wordt ziek en de Engelsen vertrekken naar Bordeaux. De belangrijke gevangenen nemen zij mee.

Bertrand daagt de prins van Wales uit. Hij zegt dat hij bang voor hem is omdat hij geen bedrag noemt als prijs waarvoor men Bertrand kan vrijkopen Bertrand zegt ik vind het een eer dat de prins van Wales bang voor mij is. De prins van Wales laat dat niet op zich zitten en om te bewijzen dat hij niet bang is laat hij Bertrand een prijs noemen. Honderduizend francs. Iedereen denkt dat dat bedrag veel te hoog is maar binnen drie weken is er al vijftigduizend franks bij elkaar gebracht. Heel Frankrijk betaalt mee.

Bertrand gaat terug naar Pontorson. Therese vindt Matthis aardig. Marie Claire is daar ook aangekomen. Zij vertelt dat er in Castilie een burgeroorlog is uitgebroken. Pedro de Wrede heeft een bondgenootschap gestoten met de Morenkoning Mohammed uit Granada en wil bij Toledo de optrekkende Henri de Bastaard tegenhouden. Henri heeft Charles om Bertrand de Guesclin gevraagd. Daarom heeft Charles ervoor gezorgd dat het losgeld voor Bertrand zo snel bij elkaar kwam. Bertrand krijgt de opdracht de oorlog in Castilie snel tot een goed einde te brengen en daarna de Engelsen uit Frankrijk te jagen. Matthis vindt Therese ook aardig.

Begin 1369 is Henri weer bij Toledo Hij stuurt de stad een bericht Toledo moet zich binnen 24 uur overgeven anders zal de stad met geweld ingenomen worden en totaal worden vernietigd. De stad geeft zich over en Henri geeft kleine Robert een mooie dolk. Matthis zoekt naar Rosita en ziet dat zij gelukkig is met een klein kindje.

Toledo is ingenomen voordat Pedro zich erin kon verschansen. Pedro is een leger aan het verzamelen op de hoogvlakte van Montiel. Voordat zij zich hebben verzameld en een front hebben gemaakt wordt het leger van Pedro uit elkaar geslagen.

Pedro heeft zich verschanst in de vesting Montiel. Hij biedt in het geheim Bertrand honderd twintigduizend dubloenen aan als hij hem wil helpen ontsnappen. Bertrand vertelt dit aan Henri de Bastaard. Deze wil dat Bertrand doet alsof hij het zal doen. Als Pedro uit de vesting komt wil de Bastaard hem grijpen. Bertrand wil dat alleen doen als Pedro een eerlijk gevoerd proces krijgt, maar niet als de Bastaard Pedro gelijk wil vermoorden,

Henri zegt dat hij het wel moet doen. Als Bertrand niet meewerkt zal de vesting be-stormd moeten worden en dan zullen veel van Bertrands mannen dood gaan. Bertrand doet met tegenzin mee. Pedro komt uit de burcht de twee halfbroers krijgen ruzie en Pedro wil Henri met een dolk doodsteken. Op dat moment gooit Kleine Robert de dolk die hij van Henri gekre-gen heeft en treft Pedro in de hals. Pedro is dood. Henri is koning van Castilië.

Zes jaar nadat hij tot koning is gezalfd is Charles sterk genoeg om de Engelsen aan te vallen. Hij roept Bertrand de Guesclin terug naar Frankrijk en benoemt hem tot conne-tabel, hoogste bevelhebber van Frankrijk.

Voordat Bertrand naar Parijs gaat, gaat hij naar Longueville. Daar is ook Marie Claire. Zij geeft Matthis haar mooie zwarte parel en zegt dat hij die aan Therese moet geven met zichzelf erbij. Marie Claire gaat dan op weg om weer door Frankrijk te trekken net als vroeger met Berton.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen