Boekverslag : Marga Minco - De Glazen Brug
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 1297 woorden.

Titel

De glazen brug.Auteur

Marga MincoEerste druk

1986Titelverklaring

De glazen brug en is geschreven door Marga Minco. De titel is een verwijzing naar het gezegde "op het glazen bruggetje geweest zijn". Dit bete- kent dat iemand zich aan iets hachelijks gewaagd heeft of in doodsgevaar heeft verkeerd. Stella heeft in doodsge- vaar verkeerd. Ze was Joodse in de Tweede Wereldoorlog en daarom werd ze vervolg door de Duitsers. De glazen brug komt ook voor in een droom van haar. De glazen brug is een symbool voor de verbinding tussen twee werelden; die van voor en die van na de oorlog. De eerste druk van dit boek komt uit 1986.Opbouw

Het boek is verdeeld in twee delen: het eerste deel heeft twaalf hoofdstukken en het tweede deel heeft zes hoofdstukken.Samenvatting

I in de oorlog: Het boek gaat over Stella, een Joods meisje in de Tweede Wereldoorlog en na de bevrij- ding. Het begint met Stella's broer Daniel en zijn vrouw Louise die een persoonsbewijs krijgen (Jan en Els Akker- man). Stella's vader gaf de contactpersoon sieraden en tafelzilver in ruil voor onderduikadressen. 's Morgens vroeg komt Ruth, een leerlinge van Stella, die onderwij- zeres is. Ruth heeft een onderduikadres voor Stella in de provincie en wil weten of Stella daar belang bij heeft. Stella woont bij haar oom en tante sinds haar ouders waren opgehaald, en ze zal haar tante wel vertellen dat ze gaat onderduiken, maar daar komt het eerst niet van. Als Stella naar Ruth wil gaan, stormen de Duitsers het huis binnen. Stella kan nog net ontsnappen door op het dak te klimmen. Nadat iedereen meegenomen is. belt ze een zekere Roelofs op en ze kan direct komen. Ze krijgt een nieuw onderduikadres en zal er door hem naar toe worden gebracht. Onderweg verkracht hij haar bijna. Eenmaal op het onderduikadres, een boerderij, bezoekt Roelofs haar regelmatig en probeert haar te verleiden. Als Stella een keer spinazie aan het snijden is, probeert hij dat ook. Maar er stopt een Duitse legerauto. De Duitsers vragen Stella wat te drinken. Roelofs is grauw geworden en zegt dat het nodig is weer van adres te veranderen. Stella vindt dat jammer, want ze was net gewend op de boerderij. De volgende dag brengt een zekere Lies haar naar Haarlem bij het echtpaar Baak, die Stella als een verloren doch- ter beschouwen.

De middag na haar vertrek wordt er door de Grüne Polizei een inval gedaan in de boerderij.

Na een poosje ondergedoken te zijn geweest bij het echt- paar Baak, komt Stella terecht op een zolderkamertje, dat Carlo voor haar gevonden heeft. Ze krijgt ook een nieuw persoonsbewijs met de naam Maria Roselier . Haar paspoort wordt verbrandt. Zo raakt Stella haar persoonlijkheid kwijt. Ze zegt:"Ik ben er niet meer".Boven Stella woont nog een onderduikster, Lina Retty. Zij overtuigt Stella ervan dat ze nu de straat op kan met haar nieuwe persoonsbewijs. Op een avond wordt er vlak voor spertijd aan de deur gebeld. Stella denkt dat het de Duitsers zijn, maar het blijkt Carlo te zijn. Een van de leden van zijn groep was gepakt. Inmiddels is Lina ver- trokken en heeft Maria het rijk alleen. Ze vindt het huis nu erg leeg geworden.II Na de bevrijding: Op aandrang van haar ex-man, Rei- nier, gaat Stella op zoek naar de Roseliers. Stella moet voor haar werk veel boekhandels bezoeken. Ze gaat naar Avezeel. In een café komt er iemand bij haar zitten. Ze vertelt hem dat ze in Avezeel is voor haar werk. De man betrapt haar op een leugen, omdat er geen boekhandel is in Avezeel. De man is artsenbezoeker en de plaatselijke arts is Dr. Zegelrijke.

De droom van de brug, die ze vaker had, komt terug. Soms neemt Carlo de plaats van haar vader in. Dit is een teken dat ze van Carlo houdt.

Ze had na de bevrijding Roelofs opgebeld en kwam zo te weten dat Carlo gearresteerd was en naar Dachau, een concentratiekamp in Duitsland was gebracht.

Met Dr. Zegelrijke gaat Stella naar het huis waar de Roseliers gewoond hadden. Hij vertelt dat de Roseliers een jaar of tien geleden voor het eerst weer in Avezeel zijn geweest. Ze zijn vlak bij Avezeel in een kanaal terecht gekomen. Na de oorlog hadden ze zich in Frankrijk gevestigd. Hij vertelt ook dat de Roseliers buitenbeen- tjes waren en dat Maria een tuberculeuze aanleg had. Longontsteking was de oorzaak van haar dood. Stella weet nu genoeg en neemt afscheid van Dr. Zegelrijke. Op de veerboot bedenkt ze opeens dat ze niet had gevraagd hoe Maria eruit zag. Maar na alles wat ze gehoord had, be- sluit ze vast te houden aan de voorstelling die ze van haar had, namelijk asblond, een lang meisje met verende tred en elegante bewegingen.Tijd

Het verhaal is niet-chronologisch, want er komen veel flash-backs in voor. Bijvoorbeeld de keren dat ze haar vader ophaalt van de trein en over haar korte leraresloopbaan. Het boek speelt zich af in ongeveer tien jaar.Ruimte

Het verhaal speelt zich vooral af op de onder- duikplaatsen waar Stella heeft gezeten. Er komen ook parallellen in het boek voor; bijvoorbeeld een vogel die vastgevroren zit met de bezetting van Nederland.Personen

De belangrijkste zijn:

-Stella (Maria Roselier). gedurende de oorlog groeit bij haar de onverschilligheid. Ze bezoekt straten waar de Duitsers hun bureau hebben en ze blijft eens bij een NSB- meeting staan. Dit omdat ze benieuwd is hoe ver ze kan gaan. Ze is bang om getransporteerd te worden. Na de oorlog verdrukt ze de gebeurtenissen. Ze heeft en niet echt belang bij te weten wie Maria Roselier was.

-Laurens (Carlo). Hij zit diep in het illegale werk. hij is zeer moedig, zelfs nadat hij gewaarschuwd wordt, blijft hij doorgaan onder het motto: Het werk moet gedaan worden. Hij voelt zich aangetrokken tot Stella.

-Dr. Zegelrijke. Hij doet Stella aan haar vader denken, hij is ongeveer even oud. Hij gaat met stella naar het huis van de Roseliers.

-Echtpaar Baak. Zij hebben geen kinderen en daarom zijn ze overdreven zorgzaam voor Stella. Ze beschouwen haar als een verloren dochter.

-Roelofs. Hij is ook een illegaal werker. Hij bezorgt Stella een plek op de boerderij. Nadat het daar te onvei- lig wordt, brengt hij haar naar een andere plek, bij het echtpaar Baak.Perspectief

Het eerste deel van het boek heeft een sub- jectief-ik perspectief en het tweede deel heeft een sub- jectief-zij perspectief. Je kent de gedachten en ge- voelens van Stella.Motieven

-Oorlog

-Onderdrukking

-Angst voor de Duitsers

-Onverschilligheid; niet willen weten dat je in gevaar bent

-Verzet; de hulp met de persoonsbewijzen en met onderduiken

-Op transportstelling; bekenden van Stella, waaronder familie, worden opgepakt en op trans- port gesteld

-Verloren identiteitThema

Iemand kan haar identiteit verliezen als ze in plaats van een vals persoonsbewijs een persoonsbewijs krijgt van iemand die echt geleefd heeft.Stijl

De woorden zijn over het algemeen makkelijk te begrijpen. De zinsbouw is ook makkelijk.Genre

Oorlogsroman
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen