Boekverslag : Thea Beckman - De Doge-ring Van Venetie
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 1846 woorden.

Kort verslag

TITEL: De doge-ring van Venetië, geschreven door Thea Beckman. Uitgegeven door Lemniscaat, Rotterdam, 1994.

TITELVERKLARING: Het verhaal gaat over twee monniken die naar Venetië gaan. Één van die monniken vindt daar de Doge-ring, in Venetië een belangrijke ring waarbij een legende hoort. Van-daar de Doge-ring van Venetië.

GENRE: Het is een historische avonturenroman, want het verhaal speelt zich af in de middeleeuwen en het zi-jn twee monniken die op reis gaan met een opdracht en van alles tegenkomen.

OMVANG: Het boek is 205 bladzijden dik en bestaat uit 17 hoofdstukken.

UITERLIJK: Op de voorkant staan twee afbeeldingen van delen van Venetië en een plaatje van de twee monniken op hun ezels. Op de achterkant staan drie boeken van Thea Beckman beschre-ven, waaronder 'De doge-ring van Venetië'.

DE AUTEUR: Ik heb geen informatie kunnen vinden, omdat de do-cumentatie mappen in de bibliotheek waren uitgeleend, maar uit een aantal krante-artikelen ben ik dit nog te weten gekomen:

Thea Beckman is geboren in 1923 in Rotterdam. Omdat ze een meisje was, mocht ze van haar ouders niet studeren. Ze had geen opleiding nodig, want ze zou toch trouwen. Vanaf haar twaalfde jaar wou ze echter al schrijfster worden, want ze was altijd al goed geweest in taal en opstellen. Niemand geloofde in haar carrière als schrijfster, dus ze kreeg een soort kan-tooropleiding met talen, typen, handelskennis en wiskunde. Dat vond ze niet genoeg, dus zodra haar drie kinderen groot genoeg waren, ging ze nog eens 10 jaar naar school: eerst 4 jaar avondatheneum en daarna de universiteit en een studie sociale psychologie.
Thea Beckman schrijft voornamelijk historische romans (die dan bijna altijd over de middeleeuwen gaan), maar ze heeft ook sience fiction geschreven.

MIJN LECTUUR: Ik heb dit boek gekozen, omdat ik al meerdere boeken van Thea Beckman had gelezen en ik dus wist dat dat goede boeken zijn. Verder heb ik het boek bij mijn vriendin zien liggen en de achterkant gelezen (een hele korte samenvatting van het verhaal) en het leek me een leuk boek. Ik heb het boek gelezen toen we op vakantie waren, want dan heb ik toch alle tijd en kan ik rustig lezen.

Uitgebreid verslag

Het boek begint in de winter van het jaar 1397 op een normale dag in een klein arm klooster in Kempen. Tijdens het eten ver-telt de prior (het hoofd van het klooster) dat het klooster geld nodig heeft en dat er dus een relikwie gekocht moet wor-den. Dan komen er mensen om de relikwie te bekijken en die geven dan geld aan het klooster. Een relikwie is een deel van het lichaam van een heilige. Er wordt een monnik gekozen die op een ezel naar Venetië moet trekken en het zilveren servies wordt verkocht om aan geld te komen. Een novice (leerlingmon-nik) mag mee. Dat is Thomas, de hoofdpersoon van het boek.
Ze vertrekken vanuit het klooster en dan komt het verhaal met-een op gang. Broeder Matthias (de monnik die naar Venetië ging), graaft ineens veel geld op en doet allerlei dingen waar Thomas niets van snapt. Ook is de reis heel gevaarlijk.
Als ze dan eindelijk in Venetië aankomen, ontdekken ze na veel zoeken een man die een relikwie aan hen kan verkopen, voor niet al te veel geld, dus die kopen ze.
Maar als ze weer terug zijn in het klooster waar ze logeren en Matthias maakt de vis schoon voor het eten, vindt hij een ring in de maag van de vis. Het is de Doge-ring die elk jaar in zee wordt gegooid als offer. Als hij wordt teruggevonden betekent dat slecht nieuws, want dan is het offer niet aanvaard en zul-len er rampen komen over Venetië. De brenger van het slechte nieuws zal zwaar gestraft worden.
De twee monniken moeten dus vluchten om het avontuur te over-leven en ze bedenken een plan. Ze kunnen 's nachts ontsnappen en beginnen weer aan de terugweg naar hun eigen klooster. Het hoogtepunt is als ze bijna thuis zijn. Ze worden overvallen door een bende rovers. Met een list kunnen ze de rovers om de tuin leiden en hun relikwie in veiligheid brengen. Dan is het nog maar een klein stukje naar hun eigen klooster en komen ze veilig thuis mét een kostbaar relikwie voor het klooster.

Hoe zit het verhaal in elkaar?

PERSONEN: De hoofdpersonen zijn Thomas en broeder Matthias.
Thomas is een novice en leert veel op de reis naar Venetië. Het is de eerste keer dat hij verder komt dan Kempen, dus hij kijkt zijn ogen uit en Matthias vertelt hem veel over het buitenleven. Broeder Matthias is een monnik met een duister verleden, die nog maar een paar jaar in het klooster woont. Hij weet goed wat hem te wachten staat als hij aan de reis begint, maar ook hij leert veel van Thomas en de gebeurtenissen.
Je leert de karakters van de hoofdpersonen kennen door wat ze zeggen en doen, dus er is niet echt een beschrijving als ze voor het eerst voorkomen.

RELATIES: Broeder Matthias en Thomas wonen allebei in hetzelf-de klooster en moeten samen aan een reis beginnen. De andere personen in het boek komen ze tegen op hun reis.

PLAATS: Het verhaal speelt zich af op de weg van Kempen naar Venetië en ongeveer drie maanden in Venetië zelf, dan gaan de twee monniken weer terug, dus speelt het verhaal zich weer af op de weg naar huis.

TIJD: Het verhaal speelt zich af in de middeleeuwen. Dat merk je aan het gedrag en de gedachten van mensen. Er waren bij-voorbeeld nog heel veel kloosters en het geloof was nog erg belangrijk.

PERSPECTIEF: Het verhaal is geschreven in een personaal per-spectief. Het is geen ik-persoon die het verhaal vertelt, maar een toeschouwer die wel alle gevoelens van Thomas, de novice kent en vertelt. De gevoelens van andere personen weet hij niet en moet hij halen uit de houding van die personen.

BEDOELING: Je komt in het boek heel veel te weten over hoe monniken in de middeleeuwen in verschillende landen leefden. Dus de bedoeling is je een indruk te geven van hoe het leven er toen aan toe ging. Het boek geeft ook een indruk van het geloof en bijgeloof wat er toen was en wat daar de gevolgen van zijn.

REALITEIT: Het verhaal is heel reëel geschreven. Het zou best echt gebeurd kunnen zijn, want het leven in de middeleeuwen was wel ongeveer zo. Maar je kunt het natuurlijk nooit contro-leren, wan die tijd is allang voorbij.

TAALGEBRUIK: De schrijver hanteert een soepel taalgebruik, wat goed te lezen is. De karakters en gedachten van de personen worden duidelijk beschreven en bepaalde situaties en beelden worden goed uitgelegd. Daarom leest het boek erg makkelijk. Je kunt je er een goede voorstelling van geven.

HUMOR: Het is een heel serieus en spannend verhaal, maar er komt wel humor in voor. dat komt door de losse manier van schrijven. Er worden niet veel grappen gemaakt, maar de gebeurtenissen in het verhaal zijn soms heel komisch.

Waarderingsmeter

Hoe waardeer ik het onderwerp?

Ik vindt dit onderwerp erg leuk, omdat ik er al meerdere boeken over gelezen heb. De auteur schrijft ook vaak historische romans dus die weet er veel van af en kan er goed over schrijven. Ik vind het ook interessant om over de middeleeuwen te lezen, want we hebben er met geschiedenis eens een project over gehad, zodat ik er al wat meer over weet en ik vind het leuk om te weten hoe de mensen in die tijd leefden.
punten: 15

Hoe waardeer ik de manier van vertellen en het taalgebruik?

Ik vind dat de auteur op een prettige manier schrijft, want ze hanteert een los taalgebruik, waar plaats is voor onbekende woorden en spreektaal. Het is dus net of iemand het verhaal aan je vertelt. Ook vind ik het knap om in een amuserend verhaal toch veel informatie te geven over hoe de mensen leefden in die tijd, dus je leert er ook nog wat van.
punten: 16

Hoe waardeer ik het thema en de bedoeling van de schrijver?

Ik vind het thema, een reis naar Venetië, erg leuk, omdat je dan door verschillende landen en culturen komt. Je kunt dus verschillende culturen met elkaar vergelijken. De bedoeling vind ik een beetje onduidelijk. Je kunt niet makkelijk ontdekken wat de dieperliggende bedoeling is, dus dat zou ik toch anders doen. Verder vind ik het leuk hoe het thema gecombineerd is met de informatie die er gegeven wordt.
punten: 14

Hoe waardeer ik de karaktertekening van de personen?

Aan het begin is het niet zo duidelijk wat je van een broeder Matthias kunt verwachten, waardoor het verhaal meteen spannend wordt, maar in de loop van het verhaal wordt het karakter van de personen heel duidelijk, door bepaalde daden en gedachten. Dat is leuk, want dan blijft het een beetje spannend, omdat je de persoon nog niet zo heel goed kent.
Bijv.: Onderweg komen de twee monniken een jongen tegen:
Bartholt. "Bartholt bleek een zeer vrome jongen te zijn en zoals hij zelf zei, was hij blij een echte monnik èn een novice in het konvooi aan te treffen. Thomas begreep daar eerst niet veel van. In zijn ogen was de jongen iemand die alleen maar te benijden was. Hij ging prachtig gekleed in een roodfluwelen wambuis met pofmouwen, een nauwsluitende broek tot net onder de knie, rode wollen kousen en de gebruikelijke sch-oenen met lange omgekrulde punten die erg in de mode waren bij de betere standen." (blz 79, regel 19-27)

In dit stuk leer je het uiterlijk van deze persoon kennen, maar nog niet het innerlijk, dat wordt later in het verhaal pas goed duidelijk. Ook zie je hier goed dat de auteur erg goed uitlegt hoe iets er uitziet, zodat je je er een goede voorstelling van kunt geven. (zie punt 2)
punten: 18

Hoe sterk is het boek voor mijn gevoel gaan leven?

Ik heb me erg goed in kunnen leven in het boek, omdat ik al een beetje wist hoe men in de middeleeuwen leefde, maar ook omdat het boek zo duidelijk is beschreven.
Je kunt je een duidelijke voorstelling maken van hoe het eruit ziet en wat er gebeurt met de personen. Omdat je je goed kunt inleven wordt het boek ook meteen een stuk spannender en leuker om te lezen.
punten: 17

Totaal aantal punten: 80
Eindcijfer: 8

Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen