Boekverslag : Anoniem, - Van Den Vos Reynaerde
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 747 woorden.

Boekbeschrijving

1. Geef een titelbeschrijving van de gebruikte uitgave.
Van den vos Reynaerde. 4e druk. Leeuwarden, 1993

2. Is er een motto?
Nee, het boek heeft geen motto.

3. Hoe is het boek onderverdeeld?
Het verhaal bestaat uit 3472 versregels, die als volgt zijn onderverdeeld:
- vers 1-40: proloog
- vers 41-496: de hofdag van Nobel
- vers 497-1042: eerste dagvaarding ( door Bruun )
- vers 1043-1359: tweede dagvaarding ( door Tybeert )
- vers 1360-1754: derde dagvaarding ( door Grimbert )
- vers 1755-2051: Reynaerts veroordeling
- vers 2052-2492: Reynaerts biecht
- vers 2493-3076: Reynaerts vrijspraak en pelgrimage
- vers 3077-3472: Reynaerts terugkeer
De verschillende delen zijn onderling onderscheiden door een witte regel.

4. Tot wat voor een genre behoort het boek?
Van den vos Reynaerde behoort tot de middeleeuwse ( symbolisch- ) realistische epiek en is een satirisch dierdicht of dierenepos.

5. Geef een verklaring van de titel.
De titel verwijst naar de sluwe vos Reynaert, de hoofdfiguur van het verhaal.

Inhoud

6. Geef een korte samenvatting.
De leeuw Nobel, koning der dieren, liet in zijn rijk bekend maken, dat hij op Pinksteren een hofdag zou houden. Iedereen kwam, uitgezonderd Reynaert, hij had zoveel op zijn geweten dat hij aan het hof alleen nog kon reken op de steun van zijn neef, de das Grimbert. Toen de koning hoorde dat Reynaert de kippen had gedood, was dit voor de koning de laaste druppel. Hij besloot hem voor het hof te dagen. De beer Bruun ging als dagvaarder naar Maupertus. Eenmaal daar aangekomen lokte Reynaert hem in de val. Hij wist uiteindelijk te ontsnappen en terug te keren naar het hof. De tweede bode was de kater Tybeert, maar hem verging het even slecht. Alleen Reynaerts neef Grimbert was nu nog bereid om de vos voor de derde keer te dagen. Grimbert had meer geluk en keerde samen met Reynaert terug. Ondanks Reynaerts mooie praatjes werd hij tot de galg veroordeeld.
Reynaert vertelde de koning van een aanslag die Bruun, Ysengrijn en Tybeert beraamd zouden hebben om de koning uit de weg te ruimen en door de beer te vervangen. Het plan moets bekostigd worden met de schat van koning Hermelike, die door Reynaerts vader was gevonden. De koning wilde meer weten over de schat, schold Reynaert zijn straf kwijt en liet Bruun en Ysengrijn gevangen nemen.Reynaert verklaarde, dat hij een boetereis naar Rome en Palestina moest maken. De volgende morgen werden Reynaert en zijn begeleiders uitgeleide gedaan. Thuis aangekomen eten Reynaert en zijn familie Cuwaerde op en sturen ze Belijn terug met in zijn tas in plaats van een brief het hoofd van de haas. Bruun en Ysengrijn werden in vrijheid gesteld en Belijn en Reynaert werden vogelvrij verklaard; de vos was echter met vrouw en kinderen al naar een veilige wildernis gevlucht.

Vertelperspectief

7. Wat is het vertelperspectief?
De verteller is alwetend, staat boven de gebeurtenissen.

Handeling

8. Wat is het thema?
Het centrale thema is de kritiek op de mensenmaatschappij, het tonen van een verkeerde wereld.

9. Welke motieven zijn belangrijk?
- de feodale verhoudingen
- de Germaanse rechtspraktijk
- de standenmaatschappij
- de samenzwering

Verhaalfiguren

10. Beschrijf de hoofdpersonen.
- Reynaert, de vos: hij is een sluwe, zelfverzekerde, gewetenloze en vindingrijke vos. Zijn maatschappelijke positie in het dierenrijk is in feite redelijk hoog. Hij staat buiten en boven alle standen. Hij wreekt zich op de hypocriete maatschappij. Hij heeft wel eergevoel, hij hersteld de eer van de familie.
- Ysengrim, de wolf: dit is de grootste vijand van Reynaert
- Bruun, de beer: hij is een van de hoogst baronnen in het rijk van de koning, met veel invloed en macht. Hij is echter dom en is daarom ook vaak het slachtoffer van Reins misdaden.
- Grimbert, de das: dit is de volle neef van Reynaert.
- Koning Nobel, de leeuw: dit is een karakterloos en hebzuchtig persoon.
- Belijn, de ram: de ram vertegenwoordigt de geestelijkheid.
- Tybeert, de kater: een gluiperd, die de geveinsde slimheid van de burgerij symboliseert.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen