Boekverslag : Anoniem, - Mariken Van Nieumeghen
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 963 woorden.

BESCHRIJVINGSOPDRACHT

Algemeen:

Onbekende schrijver, Mariken van Nieumeghen


Motivatie boekkeuze:

De keuze voor Mariken van Nieumeghen is tot stand gekomen doordat we besloten hebben dit boek klassikaal
te lezen, omdat het anders misschien te moeilijk zou zijn. Omdat dit ons werd aangereikt als derde boekverslag besloot ik ook maar het boekje te nemen, omdat ik toch sowieso een Middelnederlandse tekst op mijn lijst moet hebben staan. Een uitstekende mogelijkheid.

Samenvatting:

Zie voor de plot van het verhaal de bijgeleverde samenvatting.


VERDIEPINGSOPDRACHT


Politieke achtergronden:

Mariken van Nieumeghen heeft zeker een relatie met politieke achtergronden. Op het moment dat het verhaal speelt is er in Gelre een politieke strijd omdat hertog Arend door zijn zoon gevangen is gezet. De tante van Mariken pleegt zelfmoord als ze hoort dat hij weer vrij is.
En Moenen, de duivel, zegt wanneer hij ziet dat de tante zelfmoord wil plegen: 'partijzucht stort veel zielen in het verderf' (wat dwasen menschen, dat si om princen oft heeren Oft uut partiscap hem selven verdoen!) en 'politieke hartstocht en haat leveren de hel voor het jaar voorbij is vele miljoenen zielen op' (partie ende nidicheyt baet der hellen menich millioen van zielen, eert iaer lijt, wie dat beweent).

Culturele achtergronden:

In Mariken van Nieumeghen tref je symboliek aan. Een bekend symbool is Moenen. De duivel is een mens, maar dan met een lichamelijk gebrek. Hij stinkt naar zwavel, is mank, of, in dit geval, heeft hij maar één oog. Vandaar dat lichamelijk gehandicapten het in de Middeleeuwen erg zwaar hadden. Als het slecht ging kregen zij vaak de schuld, omdat ze voor de duivel werden aangezien.
Een ander symbool in de tekst zijn de ijzeren banden die Mariken om krijgt wanneer ze bij de paus is geweest om berouw te tonen voor wat ze allemaal heeft gedaan. Ze heeft bij de duivel gewoont, en in haar bijzijn zijn vele mesnen vermoord. Ze moet van de paus drie ijzeren banden om doen. Wanneer Mariken genoeg berouw had getoond zouden die ijzeren banden vanzelf afvallen en zouden haar zonden vergeven zijn. Mariken treedt in als non in het klooster der bekeerde zondaressen te Maastricht en na meer dan 14 jaar doet een engel haar de banden af.
Ook speelt getallensymboliek een rol. Mariken leeft zeven jaar met de duivel.


Regilieuze aspecten:

De religieuze aspecten in de tekst zijn de mariaverering, het spel van masscheroen, het mirakel van de ijzeren banden en zonde en berouw.


De niet religieuze aspecten:

Dit stuk is geschreven op de overgang van de late middeleeuwen en de renaissance. Mariken is hierin het type van de nieuwe mens.
Een ander aspect van het verhaal is het leven in de stad. Je kunt lezen hoe het er in de stad en in een herberg aan toe ging.


Het genre:

Mariken van Nieumeghen moet volgens mij gerekend worden tot de exempelen. Exempelen zijn korte vertellingen waarin een bepaald religieus idee aan de hand van een concreet gegeven wordt verduidelijkt. In Mariken van Nieumeghen wordt duidelijk gemaakt dat als je oprecht berouw toont je zonden vergeven kunnen worden en dat je in de hemel kunt komen. Het wekt op tot het christelijk geloof. Ook vinden in exempelen wel eens vaker wonderen plaats. In Mariken van Nieumeghen vallen de drie ijzeren banden van Mariken af wanneer haar zonden zijn vergeven. Dit is een wonder, want ijzeren banden kunnen nooit vanzelf afvallen.

lessen voor het publiek:

Er wordt duidelijk gemaakt dat je niet moet ingaan op het (verledielijke) aanbod dat de duivel je doet. Want als je met de duivel omgaat kom je in de hel terecht. En dat wil niemand. Ook bevat de tekst de boodschap dat als je oprecht berouw toont je zonden kunnen worden vergeven. Mariken is hiervan het voorbeeld. Ze heeft er echt spijt van dat ze met de duivel heeft geleefd en draagt 14 jaar lang ijzeren banden om haar nek en polsen en ze treedt in als non in een klooster. Na die 14 jaar worden haar zonden vergeven.
Ook het spel van Masscheroen, dat Mariken tot inkeer brengt, is een belangrijke boodschap voor het publiek.
Mariken van Nieumeghen is de bekendste rederijkerstekst. De auteur was vermoedelijk afkomstig uit de kring van de Antwerpse rederijkerskamer De Violieren. De basis van Mariken van Nieumeghen is een prozavertelling die gedeeltelijk is berijmd tot toneelscènes. Een geliefde vorm voor een gedicht was voor de rederijkers het refrein, een gedicht met minimaal vier strofen, met en vaste slotregel per strofe, de stok. In Mariken van Nieumeghen is zo'n gedicht (Doer donconstighe gaet die conste verleoren). Ook is er een wagenspel in Mariken van Nieumeghen, een wagenspel is ook een rederijkersproduct.

EVALUATIE

Mijn eerste mening is na de verdiepingsopdracht niet veranderd. Ik vond het niet leuk om een Middelnederlandse tekst te lezen. Er waren geen elementen uit de tekst die ik niet begreep. Ik vond het een duidelijk boek, misschien ook doordat we het klassikaal behandeld hadden. De middelnederlandse taal was soms wel moeilijk te begrijpen, maar doordat de tekst in hertaling er naast stond was dat probleem ook opgelost. Mijn eindoordeel is dan al met al dat ik het een duidelijk, informatief, maar saai boek vond. Het was ook niet mijn favoriete genre. Ik heb nu wel een idee er aan overgehouden hoe een Middelnederlandse tekst eruit ziet.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen