Boekverslag : Anoniem, - Mariken Van Nieumeghen
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 351 woorden.

Mariken van Nieumeghen,

Een mirakelspel uit de vijftiende eeuw

Inhoud


Proloog: hertog Arend van Gelre is door zoon Adolf gevangen gezet te Grave.

Mariken (een weeskind) doet het huishouden bij oom Gijsbrecht (een vrome priester); ze

woont drie mijl van Nijmegen af. Ze moet naar de markt in Nijmegen; vraagt onderdak bij

haar tante ('moeie'), die haar uitscheldt (ze had met andere vrouwen ruzie gehad over

hertog Adolf).


Als ze wanhopig in het donker weer op weg naar huis gaat, ontmoet ze Moenen, de duivel. Ze

wil zijn liefje zijn in ruil voor het leren van de zeven vrije kunsten en vooral de Zwarte

Kunst. Moenen belooft haar alle talen te leren, maar niet de

"nigromantie"(=Zwarte Kunst). Ze moet haar naam veranderen (in Emmeken) en mag

geen kruisteken meer maken. Een en ander heeft te maken met de voorstelling die men zich

in de middeleeuwen maakte van de duivel: deze had altijd een lichaamsgebrek - "Moenen

metten eenen ooghe" - was bang om de naam van God of Maria te horen (dus de naam

Marieken moest veranderd worden).


Ze gaan naar 's-Hertogenbosch. Oom Gijsbrecht gaat Mariken zoeken en bezoekt haar tante.

Dan is er een politieke omwenteling: Graaf Arend komt vrij, tante pleegt uit woede

zelfmoord.


Mariken en Moenen verblijven in herberg 'De Gulden Boom'in Antwerpen; Mariken draagt een

refrein voor (met de 'stockregel': 'Door d'onkonstige gaat die konste verloren').


Jarenlang leiden ze een zondig leven. Na zeven jaar (let op de symboliek van het getal,

evenals in de marialegende Beatrijs) gaat Mariken terug naar Nijmegen. Ze ziet een

wagenspel waarin een zekere Masscheroen een beroep doet op Gods rechtvaardigheid, Marieken

doet een beroep op Gods barmhartigheid.


Mariken krijgt nu berouw - Moenen is kwaad, neemt haar mee hoog de lucht in en gooit haar

naar beneden. Ze wordt gevonden door oom Gijsbrecht, die Moenen verdrijft. (Dit doet hij

met behulp van toverspreuken).


Mariken heeft absolutie nodig: ze gaat naar Nijmegen, Keulen en Rome. Moenen probeert hen

onderweg te doden. Mariken krijgt ijzeren ringen om hals en gaat naar een klooster in

Maastricht om boete te doen.


Na twintig jaren vallen de ringen af en sterft ze.

Opmerking: In de wereldliteratuur komen we vaker het motief tegen van een verbond met

de duivel.


Het bekendst werd het drama Faust door Goethe.

Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen