Boekverslag : Anoniem, - Mariken Van Nieumeghen
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 929 woorden.

Eerste druk: Rond het jaar 1500
Uitgever: Taal&Teken

Samenvatting:

Het verhaal gaat over Mariken van Nieumeghen, een jonge vrouw van rond de 18 jr.
Op een dag moet ze van haar oom, Gijsbrecht, naar Nijmegen moet om baadschappen te doen. Ze moet voor het donker uit Nijmegen vertrekken (ze wonen zelf in de omgeving van Nijmegen en ze moet te voet naar Nijmegen). Als ze niet voor het donker uit Nijmegen weg kan komen moet ze aan haar tante vragen of ze daar kan overnachten. Zo gezegd zo gedaan. Als ze het dus niet redt vraagt ze aan haar tante of ze daar mag overnachten, deze zegt echter dat ze liegt en als een hoer in de kroeg heeft gehangen, ze komt het huis dus echt niet in!
Mariken die verdrietig uit Nijmegen vertrekt en toch, tegen beter weten in, naar huis gaat wordt onderweg zo bang dat ze verscholen onder een struik gaat zitten. En in het hevige verdriet om hulp vraagt van God of de Duivel……dat maakt niets uit. Daar reageerde de Duivel op en bood haar hulp aan. Ze stemde in en vergat haar geloof en God en Maria en ze veranderde zelfs haar naam in Emmeken. Emmeken en Moenen gaan vervolgens naar Antwerpen en verblijven in de herberg ‘De Gulden Boom’. Emmeken wordt gevraagd om een refrein voor te dragen aan een stel drinkebroers. Na dat refrein zorgde Moenen ervoor dat er iemand doodgestoken werd in het gedrang, om zomeer zielen voor Lucifer te winnen. In de jaren die hierna volgden leidden Emmeke en Moenen een zondig leven en stierven er veel mensen. Na 7 jaar met Moenen geleefd te hebben keerde ze weer eens terug naar Nijmegen. Emmeken ziet een wagenspel, hoewel moeder liever niet wil dat ze erna kijkt, omdat zij bang is van haar daden. Het is een wagenspel, waarin de advocaat van Lucifer Masscheroen een beroep doet op Gods rechtsvaardigheid en daaruit blijkt dat een zondaar oprecht berouw toont, zijn zonden vergeven worden.
Waar Moenen bang voor was gebeurde ook Emmeken krijgt berouw na het bekijken van het wagenspel en wil niets meer met Moenen te maken hebben. Moenen wordt hier zo kwaad van en tilt haar boven de toppen van de huizen en werpt haar naar beneden. Oom Gijsbrecht vindt haar op de grond en beschermt haar met gebeden tegen de Duivel.
Mariken gaat weer bij haar oom wonen en ze doen er alles voor om te zorgen dat al haar zonden worden vergeven. Ze gaan naar alle priesters maar die willen haar niet helpen. Zo wordt ze door verstuurd naar de paus in Rome, die haar uiteindelijk helpt. Ze moest drie zware ijzeren ringen dragen om haar hals en handen. Mariken werd non in een klooster in Maastricht. Twee jaar voor haar dood waren haar ringen afgevallen omdat God haar had vergeven.

Thema:

Het komt er eigenlijk op neer dat hoe groot je zonden ook zijn/waren ze altijd vergeven kunnen/konden worden.

Motieven:

De motieven van dit verhaal zijn:
- geloof in God (Mariken’s geloof helpt haar erdoorheen)
- berouw (Berouw bij Masscheroen, berouw van Mariken)
- vergiffenis (Mariken moet een lange weg voor vergiffenis doorstaan)
- machteloosheid (Mariken is machteloos bij haar tante, Mariken is machteloos als Moenen haar van grote hoogte naar beneden laat vallen).


Titelverklaring:

Dat is natuurlijk de naam van de hoofdpersoon zelf.


Personages:

Mariken is de hoofdpersoon van dit boek. Zij is een jong meisje, dat door het gemene gedrag van haar tante besluit om met de duivel samen te gaan leven. Ze heeft een roud-character.
Gijsbrecht is de oom van Mariken en heeft haar opgevangen na de dood van zijn zuster. Hij is een deugdzame, bezorgde, duivelbezwerende priester, die Mariken in help als ze in de problemen zit. Hij maakt met haar de reis naar Keulen en Rome. Hij is een vlak karakter.
Moenen is een kwaadaardige, moordlustige, wraakzuchtige, eenogige, geleerde duivel, die Mariken in de tijd dat ze het het moeilijkst heeft, probeert te beïnvloeden. Hij zet mensen aan tot moord en vermoord bijna Mariken aan het eind van verhaal. Hij is een vlak karakter.
De tante van Mariken is een gemene vrouw, die Mariken tot wanhoop heeft gedreven en haar op die manier aangezet heeft tot het samenleven met de duivel. Ze pleegt zelfmoord om politieke redenen. Ze is een vlak karakter.

Genre:

Een mirakelspel omdat er veel gebeurd en het wordt gedramatiseerd verteld.

Eigen mening:

Ik vond het een leuk verhaal op een bepaalde manier leert het je ook iets, het vertelt bv. Dat hoe uitzichtloos de situatie ook is of als je iets ergs hebt gedaan er altijd een manier is dat het goed komt.
Ik vind het ook wel grappig dat je een boek leest dat eigenlijk in de schrijfwijze is geschreven van een toneelstuk.
Ik vond het ook best een leuk verhaal en zo leer je ook nog eens iets over de geschiedenis van Nijmegen! Maar of het waar is….
Plaats:

Het verhaal speelt zich af in oa. Nijmegen, Antwerpen, Rome en ’s Hertogenbosch.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen