Boekverslag : Anoniem, - Mariken Van Nieumeghen
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 771 woorden.

Zakelijke gegevens
· Titel
De ware en zeer wonderbaarlijke geschiedenis van Mariken van Nieumeghen die meer dan zeven jaar met de duivel samenwoonde.

· Jaar van uitgave
Ongeveer rond 1500

Inhoud
· Vijfstappenplan.

- Beginsituatie
Mariken woont bij haar oom net buiten Nijmegen en moet boodschappen gaan doen.

- Ontstaan van een probleem
Ze wordt door haar tante uitgescholden en mag niet bij haar slapen. Dan ontmoet ze de duivel.

- Verslechtering van de situatie
Ze gaat samenwonen met de duivel en sticht kwaad.

- van de situatie Verbetering
Ze verandert van gedachten als naar het toneelstuk "Masscheroen" kijkt en krijgt steeds meer berouw.

- Oplossing van het probleem
Ze gaat naar de paus en vraagt om vergiffenis en die krijgt ze later ook.

Analyse
· Verklaar de titel.
De titel slaat op de hoofdpersoon en op de gebeurtenissen.

· Tot welk genre behoort dit boek?
Het is een mirakelspel en ook een beetje een moraliteit.

· Tot welke stroming behoort dit boek?
Tot het rederijkerstoneel.

· Personages.

- Hoofdpersoon
Mariken van Nieumegehen.
Zij is ongeveer 20 en ziet er aantrekkelijk uit. Ze woont bij haar oom, met wie ze het goed kan vinden, net buiten Nijmegen in een boerderij. Doordat ze door haar tante wordt uitgescholden wordt ze erg wanhopig en verlaat God. Dan komt ze in aanraking met de duivel (Moenen) waarmee ze zeven jaar samenwoont en veel kwaad sticht.

- Bijpersonen
Moenen en oom Gijsbrecht.

· Tijd

- Wanneer speelt het verhaal zich af?
Rond 1500.
Citaat: In de tijd dat Arnold, hertog van Gelre, werd gevangen gehouden door zijn zoon, hertog Adolf. (reg. 1/3 blz. 1)

- Hoeveel tijd verstrijkt er tussen begin en einde van het verhaal?
Ongeveer 7 jaar.

- Is het verhaal chronologisch of niet-chronologisch verteld.
Het verhaal is chronologisch verteld.

- Welke functie heeft de tijd in dit verhaal?
Het laat zien dat er berouw wordt getoond en dat er vergeving is.

· Ruimte

- Waar speelt het verhaal zich af?
Het verhaal speelt zich af in Nijmegen, Den Bosch en in Antwerpen.
Citaat: Mariken gaat naar Antwerpen. (zie kopjes)

- Welke functie heeft de ruimte in dit verhaal?
Het laten verdwijnen van Mariken.
· Vertelwijze

- Door wiens ogen zien we de gebeurtenissen?
Door de ogen van Mariken, er wordt dus verteld uit het ik-perspectief

- Situatie die ik zou veranderen.
Ik zou nadat ik werd uitgescholden niet zo wanhopig worden, maar ik zou proberen te vergeten wat er gebeurd was. Ook zou ik niet alleen naar huis teruggaan en onder een paar bosjes gaan slapen, maar proberen ergens te overnachten.

· Thematiek

- Wat is het thema?
God vergeeft de mens altijd, na wat er ook gebeurd is.

- Wat zijn de motieven die samen het thema vormen?
De duivel zorgt voor kwaad, berouw, vergiffenis en geloof.

- Hoe zou jij zelf met deze thematiek te maken kunnen krijgen en hoe zou je dan handelen?
Het kan mij niet overkomen want ik geloof niet in God. Maar als iets dergelijks mij zou overkomen dan komt dat omdat ik me erg verdrietig en vernederd zou voelen. Ik zou niet weten hoe ik dan zou handelen maar ik denk dat ik dan ook met de "duivel" zou mee lopen.

Bedoeling en boodschap

- Welke bedoeling heeft de auteur met dit verhaal?
Hij laten zien dat God altijd vergeeft. Maar ook wil hij het publiek vermaken door een wonder te vertellen. (Dit is een mirakelspel)

- Heb je een duidelijke boodschap in het boek kunnen ontdekken?
Ja, God vergeeft altijd.

Mening

Het boek sprak mij wel aan, want het onderwerp vond ik boeiend. Waarschijnlijk omdat ik nooit dit soort boeken lees en het verhaal ook niet te lang was. Door de gebeurtenissen werd de thematiek erg tot uitdrukking gebracht. De opbouw was goed, het verhaal werd chronologisch verteld en dus was het goed te begrijpen. Over het taalgebruik kan ik niets opmerken want ik heb de vernieuwde versie gelezen. Maar deze tekst was niet moeilijk.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen