Boekverslag : Anoniem, - Karel Ende Elegast
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 821 woorden.

Plot
Karel de Grote wordt door God aangezet te gaan stelen, waardoor zijn leven gered zou worden, en zo komen worden hij en Elegast van vroegere vijanden wederom vrienden.

Historische Kenmerken
Karel ende Elegast is een voorhoofse roman, dat kan je herkennen aan de kenmerken als het trouw zijn aan de heer, trouw zijn aan God, bruut geweld en krijgshaft in gevechten. Er komen drieheffingen in voor, zoals wanneer de engel zich drie keer wendt tot Karel. Het is onduidelijk wanneer het verhaal geschreven is. Kijken we naar de drieheffingen, zoals de engel die zich drie keer tot Karel wendt en de voorhoofse stijl, dan lijkt het op een verhaal uit de 12e eeuw. Maar de vele Christelijke elementen wijzen weer op halverwege de 13e eeuw. Dat laatste zou ook het gevolg kunnen zijn van het eeuwenlang doorvertellen van het verhaal.
Het boek ademt duidelijk een middeleeuwse sfeer uit. Er komen kastelen in voor, ridders, hertogen, tweegevechten, zwaarden en harnassen met maliënkolders en niet te vergeten Karel de Grote zelf en de oorlog met Spanje waar over wordt gesproken. Ook niet onopgemerkt is de ondergeschikte rol van de vrouw. De zus van Karel wordt zomaar cadeau gegeven aan Elegast en wordt geslagen door Eggeric. Ook wordt er beweerd dat vrouwen vol van listen zijn. Ook over de doodstraf wordt makkelijk gedacht: Alle volgelingen van Eggeric worden opgehangen.

Titelbeschrijving
Het verhaal gaat over Karel de Grote, die samen met Elegast uit stelen gaat. Elegast blijft Karel altijd trouw terwijl Karel hem in eerste instantie wil laten vervolgen, later herstelt hij hem in ere en maakt hem zelfs tot rechterhand.

Samenvatting
Op een nacht, de nacht voor de hofdag, ligt Karel de Grote te slapen in zijn kasteel te Ingelheim aan de Rijn, als hij plots geroepen wordt door een engel. Nadat de engel na drie keer namens God te spreken Karel heeft overtuigd dat hij uit stelen moet gaan, maakt de laatste zich klaar voor een rooftocht, omdat hij een bevel van God niet naast zich neer kan leggen. Tot zijn verbazing zijn alle deuren die hij door moet gaan in het kasteel al voor hem geopend, daar had God, die hem als vriend was, al voor gezorgd. Uiteindelijk rijdt hij op zijn paard het kasteel uit en het nabijgelegen woud in. Nu hij zelf een dief is, al is het maar voor een nacht, krijgt hij meer begrip voor deze mensen en krijgt hij spijt dat hij Elegast, een voormalige Hertog, zij bezittingen heeft afgenomen en wil laten gevangen nemen, wegens een klein vergrijp. Deze is daardoor genoodzaakt zich te verschuilen en te leven van diefstal, die hij uit ridderlijkheid allen bij rijken pleegt. Karel bidt tot God dat áls hij dan uit stelen moet gaan, hij dat dan maar als Elegasts metgezel mag doen. Op een kruising komt Karel een zwart geklede ridder tegen. Zij groeten elkaar niet, Karel is er van overtuigd dat hij de duivel is. Wat al niet zo vriendelijk begint, eindigt in een langdurig tweegevecht om achter elkaars naam te komen, dat Karel, niet voor niets 'de Grote' genoemd, wint. Zij stellen zich aan elkaar voor als Adelbrecht, de naam die Karel opgeeft, en… Elegast! Ze besluiten samen uit stelen te gaan. Karel stelt voor om bij de koning te gaan stelen, maar Elegast is daar tegen, want hij zal koning Karel de Grote altijd trouw blijven. Elegast komt met het idee te gaan stelen bij de zwager van koning Karel de Grote, Eggeric. Karel stemt hiermee in en eenmaal aangekomen blijkt de onhandigheid in het inbreken van Karel aan Elegast. Nadat ze wat toverkruid in de mond hebben genomen gaat Elegast naar binnen en steelt zoveel als hij kan, doordat hij iedereen in het kasteel in slaap heeft gebracht. Karel is tevreden, maar Elegast niet. De laatste wil nog het zadel van Eggeric uit diens slaapkamer stelen. Dat blijk niet zo'n makkelijke taak. De bellen die bevestigd zitten aan het zadel maken zo'n lawaai dat Eggeric en zijn vrouw wakker wordt. Elegast verstopt zich onder Eggerics bed. Daar hoort Elegast Eggeric over een moord op koning Karel de Grote praten. Eggerics vrouw, de zus van Karel, protesteert daartegen en Eggeric slaat haar een bloedneus. Elegast vangt wat bloed op als bewijs van het gebeurde voor de koning en brengt Eggeric en zijn vrouw weer in slaap. Buiten vertelt Elegast alles aan Karel, die zegt dat hij het gebeurde aan de koning zal vertellen. Weer in zijn kasteel aangekomen licht Karel zijn vertrouwelingen in over het plan van Eggeric. Eggeric en zijn volgelingen worden gevangen genomen en er volgt een tweegevecht tussen Eggeric en Elegast, om Eggerics schuld te bewijzen. Elegast bidt tot God, Eggeric niet. Na een lang gevecht wint Elegast. Hij wordt hij weer in ere hersteld én krijgt Eggerics echtgenote, de zus van Karel de Grote, als vrouw.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen