Boekverslag : Patrick Lagrou - Het Monster Uit De Diepte
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 645 woorden.

Het monster uit de diepte



Het verhaal speelt zich af op Long Island, bij de Bahama?s.

De hoofdrolspelers is Marijn, een jongen van 14 jaar,zijn hobby is duiken.

Dan is er nog zijn dolfijn Derby, een heel slim dier dat Marijn kan herkennen en zelfs een beetje verstaan.

De vader van Marijn is een beroemd bioloog en een dolfijnenspecialist.



Marijn?s moeder is voor 8 dagen naar New York en zijn vader vertrekt naar een project met andere wetenschappers.

Marijn is alleen thuis en er is juist een schip gezonken dat een illegale lading wisky aan boord had. Alle mensen van Long Island slagen een grote voorraad wisky op en zijn ladderzat.De overzetboten varen niet meer want de bemanning geniet mee van het wiskyfeest.Zijn moeder kan dus nog niet terugkeren naar Long Island.Op één van die dagen belt er een andere wetenschapper om te vragen of Marijn?s vader een duikexpeditie mee wil leiden op Long Island maar aangezien zijn vader nog weg is en hij de wateren hier ook goed kent mag Marijn mee duiken. Maar al snel blijkt dat de expeditie niet zoals gezegd over de zwarte gaten gaat, maar dat het een zoektocht naar een zeldzame roze dolfijn is. De overige expeditieleden kidnappen Marijn?s dolfijn Derby en de zeldzame roze dolfijn.

Marijn vertrekt samen met zijn vriendin naar het Marinarium waar de dolfijnen zitten opgesloten.Daar is er een grote aardbeving doordat de roze dolfijn opgesloten is en Marijn en Talitha, zijn vriendin zoeken de dolfijnen om ze te redden, ze worden achtervolgd door het personeel van het Marinarium en door Marijn zijn mededuikster Yaël.het glas begint van de schokken te breken.



Verhaal pagina 143-144

Op het ogenblik dat ze de brug opliepen, renden hun achtervolgers de zaal binnen. Hun achterstand was nu heel klein geworden. Yaël haalde de drie anderen in en holde op haar beurt de brug op. Ze was nog niet halverwege toen het hele gebouw begon te daveren. Tientallen voorwerpen donderden naar beneden. Talitha en Marijn, die nogn over de brug liepen, zagen hoe het dikke acrylglas onder hun voeten overal begon te barsten.Elk moment kon het in brokken uiteenvallen. De drie mannelijke achtervolgers keerden ijlings terug. Maar Yaël bleef doorlopen. Net toen Marijn als eerste de overkant bereikte, klonk er een hels gekraak en stortte de brug in. Talitha en Yaël kwamen allebei in het water terecht. Onmiddellijk liep Marijn naar de kant en sleurde Talitha op het droge. Tien meter verderop kwam Yaël spartelend boven. Ze keek Marijn uitdagend aan, alsof het haar geen zier kon schelen. Op dat moment kwamen de haren van Marijn overeind te staan. Hij wees in de verte en schreeuwde zo hard als hij kon. ?Daaaaar!? Yaël draaide zich lachend om en voor de allereerste keer hoorde Marijn haar gillen. Het ijselijk gegil van iemand in doodangst. Aan de andere kant van het koraalrif keerde een reusachtige, driehoekige rugvin zich in haar richting. De grote, witte haai die kennelijk ook vrij was gekomen had haar gezien. Zijn oerinstinct kwam boven en niets zou hem nog tegenhouden. De wrede muil ging open en steeds vlugger bewoog het ondier zich in haar richting. Yaël haastte zich naar de kant. Maar een witte haai laat zijn prooi niet gemakkelijk ontsnappen. Razendsnel kwam hij dichterbij. Marijn besefte dat Yaël het nooit meer kon halen en vreesde het allerergste. Op enkele meters van haar ging de vreselijke muil opnieuw open. Toen beukte opeens een grijze schim keihard tegen de kieuwspeleten van het ondier. De haai draaide zijn machtige kop opzij en stootte met zijn lijf tegen Yaël. Woest haalde hij uit naar zijn aanvaller die net op tijd boven het water uitsprong en zo aan de scherpe tanden van het monster ontsnapte.Voor Marijn was dit korte moment voldoende om Derby te herkennen.



Marijn en Talitha zijn juist op tijd uit het Marinarium en overleven het allemaal. Alle dieren zijn vrij en worden terug naar hun eigen thuis gebracht.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen