U kijkt nu naar de cache versie van het boekverslag : Anoniem, - Elckerlijc.
Deze versie komt van http://www.collegenet.nl/studiemateriaal/verslagen.php?verslag_id=6794 en is laatst upgedate op Onbekend.
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 716 woorden.

?, Elckerlijc

Boekbeschrijving

bewerker.................. H. Adema


titel.......................... Elckerlijc


ondertitel................. Tekst en vertaling


druk......................... Tweede druk


uitgever.................... Taal & Teken, Leeuwarden


aantal pagina’s.......... 55 bladzijden


indeling..................... Inleiding, toneelstuk, twee rondelen, narede

Boekbeschrijving (origineel)

auteur....................... Onbekend, maar het zou Petrus van Diest (of Dorlant)

kunnen zijn


titel........................... Den Spyeghel der salicheyt van Elckerlijc.


ondertitel.................. Hoe dat elckerlijc mensche wert ghedaecht Gode rekeninghe te


................................. doen van sinen wercken


jaar van eerste druk... 1495


aantal versregels........ 885


indeling..................... Inleiding, toneelstuk, naeprologhe

Samenvatting

God beklaagt zich over de verdorvenheid van de mensen.

Hij roept de Doot bij zich: Elckerlijc (elk mens, iedereen) moet verantwoording gaan

afleggen van zijn leven. Hij krijgt de opdracht een 'pelgrimage' te ondernemen (d.w.z. hij

krijgt te horen, dat hij moet sterven). Elckerlijc probeert tevergeefs de Doot om te

kopen:

hij krijgt geen uitstel. Wel mag hij op zijn tocht een reisgenoot meenemen. Elckerlijc

vraagt aan Gheselscap, Maghe, Neve (vrienden en bloedverwanten) en Tgoet (et bezit, geld

en goederen) hem te vergezellen, maar ze laten hem allemaal in de steek. De Doecht (deugd)

is te zwak om mee te gaan. Kennisse (berouwvol inzicht) brengt Elckerlijc bij Biechte:

Elckerlijc doet boete en de Doecht herstelt. Scoenheit (schoonheid), Vroescap (wijsheid),

Cracht en Vijf Sinnen (zintuigen) beloven dan met hem mee te gaan. Elckerlijc maakt zijn

testament en ontvangt de laatste sacramenten. Bij het open graf aangekomen, laten de

begeleiders Elckerlijc echter ook in de steek; alleen Doecht gaat mee verder. Elckerlijc

sterft. Kennisse vertelt dat Doecht zich bij God zal mel-den. Een engel voert Elckerlijcs

ziel naar de hemel.

In de 'Na-prologhe' wordt de moraal verwoord: mogen alle mensen zuiver voor God

verschijnen!

Thema

Ieder mens moet ooit sterven en dan kan alleen de deugd hem kracht geven.

Titelverklaring

‘Elckerlijc’ is de naam van de hoofdrolspeler en daar is het boek naar

genoemd. Met de naam ‘Elckerlijc’ wordt echter ook nog iets anders bedoeld. Het

is eigenlijk ieder mens, of elke mens.

Analyse

Personages:

God: met God worden God en Christus bedoeld.

Die Doot: dit is de bode van God, die ieder mens zal ophalen om rekenschap af te leggen

van zijn levenswijze.

Elckerlijc: dit is de hoofdrolspeler van het stuk. Hij is eigenlijk een willekeurig

mens. Hij is een round charactar.

Gheselscap: dit is de vriendenkring van Elckerlijc. Elckerlijc komt erachter, dat hij

niets aan hem heeft, als hij stervende is.

Maghe en Neve: de familie van Elckerlijc, met dezelfde functie als Gheselscap.

Tgoet: het bezit van Elckerlijc, met dezelfde functie als Gheselscap en Maghe en Neve.

Kennisse: dit is de Inkeer, die Elckerlijc te hulp schiet als iedereen hem heeft

verlaten. Zij verlaat hem pas, als haar taak volbracht is.

Duecht: deugd is het enige wat men kan meenemen van dit aardse leven naar het

hiernamaals, en Elckerlijc heeft haar lang verwaarloosd, maar probeert haar voor zijn dood

nog te redden.

Biechte: de biecht legt Elckerlijc penitentie op, die hij zal moeten opvolgen om de

rekenschap positief te laten worden.

Vroetscap, Cracht, Scoonheyt en Vijf Sinnen: deze vier vertegenwoordigen de innerlijke

en uiterlijke eigenschappen van de mens. Elckerlijc neemt in de meest logische volgorde

afscheid van ze als hij sterft: Scoonheyt, Cracht, Vroetscap, Vijf Sinnen.

Behalve Elckerlijc, die een round character is, zijn alle personages types.

Perspectief:

Het stuk is geschreven in meervoudig personaal perspectief.

Tijd:

Het stuk speelt zich af op ‘desen dach’, oftewel nu, wanneer dat ook zijn

mag. Het is geschreven aan het einde van de vijftiende eeuw, dus de schrijver zal wel

bedoeld hebben, dat het rond die tijd speelt. Het is niet duidelijk hoelang het hele stuk

duurt, want er worden nauwelijks tijdsaanduidingen gegeven. Het is wel chronologisch.

Ruimte:

Daar ‘Elckerlijc’ een toneelstuk is, bestaat het boek uit dialogen. In deze

dialogen, en de monoloog van God, wordt geen aandacht aan de ruimte geschonken. Verder

wordt er geen beschrijving gemaakt van de ruimte.

Beoordeling

Ik vond het een aardig boek. Zijn belangrijkste boodschap heeft het uitermate duidelijk

overgebracht, wat op zich niet erg opzienbarend is. Maar, het stuk wordt desondanks niet

saai, wat men wel zou verwachten, gezien het feit dat er slechts één thema is, waar

alles om draait. Het is knap, hoe de schrijver allerlei abstracte begrippen zoals

schoonheid en bezit tot personages kan laten verworden, om het stuk te verduidelijken.

Informatie over boek en schrijver

‘Elckerlijc’ is een zinnespel, bestaande uit 900 dichtregels voorafgegaan

door één regel proza. Er zijn sterke overeenkomsten met het Engelse

‘Everyman’, dat waarschijnlijk een vertaling van ‘Elckerlijc’ is. Het

werd vele malen bewerkt, en is zelfs in 1975 verfilmd.

Sommigen denken dat de schrijver van ‘Elckerlijc’ petrus van Diest (of

Dorlant) is; hij leefde van 1454 tot 1507 en studeerde in Leuven. Rond 1475 trad hij in

het karthuizerklooster bij Diest. Hij schreef onder meer een geschiedenis van de

karthuizerorde en was lid van de rederijkerskamer van Diest.

Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen