Boekverslag : Yvonne Keuls - Jan Rap En Z'n Maat
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 1640 woorden.

Verwerkingsopdracht: vijf verhaalelementen

1)
Het eerst element dat ik gekozen heb, is abortus. Abortus is een onderwerp die doorheen het boek toch enkele malen aan bod komt. Abortus komt de eerste maal voor bij de tweede jongere die in het tehuis binnenkomt, namelijk bij Janneke. Janneke is zwanger van haar vriend Ben, maar die mishandelt haar. Janneke zou eigenlijk het liefst van al abortus plegen, maar Ben wil dit absoluut niet. Na een gesprek met een arts te hebben gevoerd, besluiten de twee toch om geen abortus te laten uitvoeren en om samen verder te gaan met hun leven. En het onderwerp abortus kom je later in het boek nog eens tegen bij Maaike. Maaike had een Surinaamse vriend, door wie ze zwanger raakte. Zij heeft wel een abortus ondergaan, maar dit ook tegen de zin van haar vriend in. Haar vriend is na de abortus hun huis komen afbreken en zo zijn Maaike en Laura, haar zus, het huis uitgevlucht.

Het gedicht over abortus:

Ik ben nog maar een kind,
maar word door mama niet bemind.
Ik dacht hier veilig en warm te zijn, want ik ben nog zo teer, zo klein.

Vier weken ben ik nu pas oud.
Ik leef en ben al zo vertrouwd in deze warme moederschoot.
Waar zij mij later uitverstoot.

Acht weken, dan al compleet een wezen dat al een kindje heet, zoals ik.
Later zou kunnen zijn, zo ben ik nu maar dan in het klein.

Twaalf weken nog maar.
Ik sta tot voelen van pijn.
Moeder zit met de dokter te bespreken hoe zij mij leven kan verbreken.

Ik heb oogjes om te zien voetjes om te staan, misschien zou het mama nu nog berouwen?

maar mijn leven is verloren gegaan.
Ik zal nooit op mijn voeten kunnen staan.
nooit mama’s stem meer kunnen horen, want ik werd nooit geboren!

2) Het tweede element die ik gekozen heb is een liedje van Ludacris & Mary J. Blidge getiteld Runaway love. Ik heb het liedje gekozen omdat ik vind dat de tekst veel weerheeft over de problemen van de jongeren die in het opvangtehuis terecht gekomen zijn. De tekst bevat veel elementen die in het boek ook aan bod komen, over de dingen die deze jongeren in hun jeugd hebben meegemaakt. Bijvoorbeeld: het druggebruik; mishandeling, slechte thuissituatie, arbortus,…
Runaway love
Now little lisa is only 9 years old
Shes tryin to figure out why the world is so cold
Why shes all all alone and they never met her family
Mamas always gone and she never met her daddy
Part of her is missin and nobody will listenin
Mama is on drugs gettin high up in the kitchen
Bringin home men at different hours of the night
Startin with laughs--usually endin in a fight
Sneak into her room while her mamas knocked out
Tryin to have his way and little lisa says 'ouch'
She tries to resist but then all he does is beat her
Tries to tell her mom but her mama don't believe her
Lisa is stuck up in the world on her own
Forced to think that hell is a place called home
Nothin else to do but some get some clothes and pack
She says shes bout to run away and never come back.
Runaway love
Little nicole is only 10 years old
Shes steady tryin to figure why the world is so cold
Why shes not pretty and nobody seems to like her
Alcoholic step dad always wanna strike her
Yells and abuses, leaves her with some bruises
Teachers ask questions she makin up excuses
Bleedin on the inside, cryin on the out
Its only one girl really knows what she about
Her name is lil stacy and they become friends
Promise that they always be tight til the end
Until one day lil stacy gets shot
A drive by bullet went stray up on her block
Now nicole stuck up in the world on her own
Forced to think that hell is a place called home
Nothin else to do but some get some clothes and pack
She says shes bout to run away and never come back.
Runaway love
Little erica is eleven years old
Shes steady tryin to figure why the world is so cold
So she pops x to get rid of all the pain
Cause shes havin sex with a boy whos sixteen
Emotions run deep and she thinks shes in love
So theres no protection hes usin no glove
Never thinkin bout the consequences of her actions
Livin for today and not tomorrows satisfaction
The days go by and her belly gets big
The father bails out he aint ready for a kid
Knowin her mama will blow it all outta proportion
Plus she lives poor so no money for abortion
Erica is stuck up in the world on her own
Forced to think that hell is a place called home
Nothin else to do but get her clothes and pack
She say shes about to run away and never come back.
Runaway love

Wegloop liefde
Nu, kleine Lisa is negen jaar oud
Ze probeert uit te vinden waarom haar wereld zo koud is
Waarom ze helemaal alleen is, en nog nooit haar familie heeft ontmoet
Mamma altijd weg is, en ze nooit haar vader heeft ontmoet
Een stuk van haar mist en niemand luistert
Mamma is aan de drugs, high aan het worden in de keuken
Neemt mannen mee naar huis, op verschillende tijden in de nacht
Het begint met gelach en het eindigt met een ruzie
Haar kamer binnensluipen, terwijl mamma bewusteloos ligt
Hij probeert zijn zin te krijgen, en kleine Lisa zegt 'auw'
Ze probeert het te weerstaan, maar hij slaat haar alleen maar
Ze probeert het haar moeder te vertellen, maar ze wil haar niet geloven
Nu is Lisa gevangen in haar eigen wereld
Gedwongen te denken, dat de hel een plaats is die 'thuis' heet
Niets anders te doen, dan kleren te pakken en in te pakken
Ze zegt dat ze weg gaat lopen en nooit terug komt
Wegloop liefde
Kleine Nicole is pas tien jaar oud
Ze probeert uit te vinden waarom haar wereld zo koud is
Waarom ze niet mooi is, en niemand haar lijkt te mogen
Haar vader die een alcoholist is die uitgaat en haar altijd wil slaan
Geschreeuw en misbruik, hij laat haar achter met blauwe plekken
Leraren vragen, zij probeert altijd uitvluchten te verzinnen
Bloedend van binnen, en huilend van buiten
Er is maar één meisje dat weet wat er met haar aan de hand is
Haar naam is kleine Stacy en ze werden vrienden
Aan elkaar beloofd dat ze samen zouden zijn tot het einde
Tot de dag dat kleine Stacy werd neergeschoten
Een kogel vanuit haar auto, op haar straathoek
Nu is Nicole gevangen in haar eigen wereld
Gedwongen te denken, dat de hel een plaats is die 'thuis' heet
Niets anders te doen, dan kleren te pakken en in te pakken
Ze zegt dat ze weg gaat lopen en nooit terug komt
Wegloop liefde
Kleine Erica is elf jaar oud
Ze probeert uit te vinden waarom haar wereld zo koud is
Ze neemt drugs om zich zo van alle pijn te ontdoen
Omdat ze seks heeft met een jongen die zestien is
De emoties gaan diep, en ze denkt dat ze verliefd is
Dus is er geen bescherming, en gebruikt hij geen condoom
Nooit nadenkend over de consequenties van haar daden
Ze leeft voor vandaag, en niet voor de tevredenheid van morgen
De dagen gaan voorbij en haar buik word dik
De vader vindt dat hij niet klaar is voor een kind
Ze weet dat haar moeder van een mug een olifant zal maken
En ze is arm ,dus geen geld voor abortus
Erica is gevangen in haar eigen wereld
Gedwongen te denken, dat de hel een plaats is die 'thuis' heet
Niets anders te doen, dan kleren te pakken en in te pakken
Ze zegt dat ze weg gaat lopen en nooit terug komt
Wegloop liefde

3) Het derde element die ik gekozen heb zijn eigenlijk twee boeken van Dirk Bracke. Dirk Bracke’s boeken gaan meestal altijd over probleemsituatie waar sommige jongeren verzeild in geraken. De boeken van Dirk die mij deden denken aan het boek van Yvonne Keuls zijn “Straks doet het geen pijn meer” en “Het engelenhuis”.
In het boek “Straks doet het geen pijn meer” komt incest aan bod, een onderwerp die in het boek van Yvonne ook naar voor komt, namelijk Maaike en haar zus Laura waren beide het slachtoffer van incest. Nadat hun moeder het huis verliet werden ze beiden misbruikt door hun eigen vader.
“Het engelenhuis” koos ik omdat het verhaal zich afspeelt in een instelling en dat probleemjongeren ook de hoofdrol in het verhaal spelen. Bij “Jan Rap en z’n maat” spelen probleemjongeren ook een belangrijke rol in het verhaal en velen van de jongeren die in het opvangtehuis terechtgekomen zijn, zijn jongeren die weggelopen zijn uit hun jeugdinstelling, vandaar de link tussen beide boeken.

4) Het vierde element die ik gekozen heb is een gedicht over drugs. Drugs is doorheen het leven van verschillende probleemjongeren die in het opvangtehuis terechtkomen geweven. Onder andere Klaasje, Lenny (een grote druggebruikster) en Pieter Juweel. Deze jongeren grijpen vaak naar drugs, om hun problemen te vergeten, het is een uitweg voor hun om even weg te zijn van hun problemen. Drugs zijn geen oplossing voor hun problemen, het maakt de situatie in veel gevallen nog erger, maar op sommigen momenten is drug de enige uitlaatklep voor deze jongeren.

Je neemt het op een avond,
dan is het niet verslavend.
Dan neem je het telkens weer,
meer en meer, keer op keer.
School gaat je niets meer aan,
je denkt alleen aan buitengaan.
Nu kan je niet meer zonder
en begint het gedonder.
Je begint er voor te stelen.
Je bent met je leven aan het spelen.
Opeens neem je te veel,
nu begint het nadeel.
De dokters zijn de slechten,
want jij kan niet meer vechten.
Je hebt het jezelf aangedaan
en nu ben je heengegaan.

5) Het vijfde en laatste element die ik gekozen heb is de verhaalstijl van het boek. Het boek is wel speciaal, doordat het boek in dagboekstijl geschreven is. Het verhaal is het dagboek van Yvonne die wordt voorgesteld. Zo beleef je de gebeurtenissen van het verhaal dag op dag mee. Op die manier heb je wel het gevoel dat je zelf ook aanwezig was op die gebeurtenissen. Yvonne zelf een medewerkster is van het opvangtehuis. Zij zorgt er dus voor dat de jongeren opgevangen worden, onderdak krijgen en ze probeert een oplossing te zoeken voor hun conflicten en problemen
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen