Boekverslag : Harry Mulisch - De Procedure
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 1083 woorden.

Boekverslag NederlandsAuteur: Harry MulischTitel: De ProcedureUitgeverij: De Bezige Bij

Omslag van het boek

Het boek heeft een middelmaat en is makkelijk om mee te nemen, en past makkelijk in je schooltas. Het boek heeft een zwarte losse dunne hoes over het harde kaft. Op het harde kaft staat niets geschreven. Aan de bovenkant van de voorkant van de hoes staat een rode stempel van twee centimeter. Boven staat de naam van het boek in witte letters geschreven, ongeveer drie centimeter. Boven de titel staat de naam van de auteur in grote gele letters geschreven. Het is daarom makkelijk om de auteur van het boek te zien. Helemaal onderaan de hoes staat met kleine letters “De Bezige Bij” Het lettertype is vanuit Microsoft Word gezien grootte dertien. De tekst is op elke tekstpagina overal twee en een halve centimeter van de kantlijn.

Tijd

Het boek speelt zich in drie verschillende speeltijden af. De eerste tijd is tijdens de veertiende eeuw in Praag en duurt een jaar.“Daar in een lange bochtige rij poppenhuizen ingebouwd in de keizerlijke vestingmuur en zo klein dat de dakgoten nauwelijks boven zijn hoed uitsteken heeft de keizer zijn alchimisten van het tweede garnituur ondergebracht. Met de weerschijn van het vuur op hun gezichten zitten de beoefenaars van het hermetische kunst achter hun aktenors hun minieme behuizingen tot in alle uithoeken van Praag volgestapeld met alambieken cuurbieten en verder instrumentarium.”De tweede tijd speelt zich af tijdens de Tweede Wereldoorlog tot in negentien zeventig.De derde tijd speelt zich af in de jaren negentig en daarmee eindigt het boek.

Beschrijving hoofdpersonen

Er zijn drie hoofdpersonen: Löl in het eerste verhaal, Ferdinand in de tweede en Victor Werker in de derde.Löl is een Joodse priester die het moeilijk krijgt omdat hij de opdracht krijgt om een “Golem” (een mens uit klei) te maken. Löl heeft een Joodse baard en draagt Joodse haarlokken en draagt ook een Joodse zwarte toga met een Joodse hoed, hij heeft blauwe ogen. Hij krijgt ruzie met zijn familie en zijn broer wordt door de Golem vermoord. Er wordt weinig over zijn innerlijk gezegd.Ferdinand is somber, en heeft vaak ruzie met zijn vrouw omdat hij te weinig tijd met haar doorbrengt. Op zijn werk draagt hij militaire kleding omdat hij militair is.Victor Werker is een liefhebbende man, maar sinds de dood van zijn kind is hij somber en triest. Het enige waarbij hij zich innerlijk plezierig voelt is zijn werk als ingenieur in het biogenetische vakgebied.

Samenvatting

Verhaal 1.

In de veertiende eeuw in Praag tijdens de winter in Tsjechië krijgt Löl een Joodse Rabbi de opdracht van de Tsjechische Keizer om een Golem te maken, anders wordt Löl onthoofd. Löl gaat met zijn broer Isaac op zoek naar oude Joodse geschriften waar de manier van het scheppen van leven beschreven is. Als ze de geschriften gevonden hebben maken ze een pop van klei en spreken de bepaalde toverwoorden uit. Als de Golem tot leven gekomen is nemen ze hem mee naar hun huis. Tijdens de eerste nacht dat de Golem in hun huis is probeert Isaac ontucht te plegen met de Golem en wordt daarom door de Golem vermoord. Daarna verandert de Golem weer in klei.Verhaal 2.

Het tweede verhaal gaat over de geboorte van Victor Werker, de hoofdpersoon in het derde verhaal. In Amsterdam worden Ferdinand en Greta op elkaar verliefd en trouwen. Ferdinand is druk bezig als militair en wordt uiteindelijk generaal. Uiteindelijk verleidt Greta Ferdinand op het juiste moment om een kind te krijgen en ze wordt zwanger en krijgt een kind die zij Victor noemen.Verhaal drie

Victor en zijn vriendin Carla wonen samen en krijgen een kind. Maar bij de geboorte overlijdt de baby omdat het in de navelstreng stikt. Na de dood van de baby gaan Victor en Carla uit elkaar. Victor stort zich in zijn werk en schept een “eobiont”(iets levends) uit dode materie.

Victor reist naar Venetië en wordt daar vermoord door twee godsdienstige fanatici.

Diepere betekenis

De diepere betekenis van het boek is dat kunstmatig leven is iets heel gevaarlijks is om technische en godsdienstige redenen.De gevaarlijke technische redenen zijn misschien dat er een ongelcontroleerbare moordenaar gemaakt zou kunnen worden, omdat volgroeid kunstmatig leven nog steeds iets onbekends is voor de mensen. Denk maar aan een eeneiige genetisch gemodificeerde tweelingen. Er kan dus een levend wezen gecreerd kunnen worden, welk gevaarlijk voor zichzelf en zijn omgeving kan zijn. Veiligheid van kunstmatig leven is dus niet gegarandeerd.De gevaarlijke godsdienstige redenen, waarom kunstmatig leven gevaarlijk zou zijn, zijn de religieuze fanatici die kunstmatige “eobionten” vanuit hun religie gezien niet accepteren omdat je dan heel erg aan de God van hun religie komt. Je speelt op deze manier voor God als een genetisch ingenieur die een “eobiont” maakt. Je moet dan volgens deze godsdienstige fundamentalisten dood omdat je voor God speelt door een nieuwe levensschepping te maken. Een kunstatige Genesis wordt dus met de dood bestraft omdat dat dat hun religie aantast.

Eigen mening

Het boek is erg meeslepend geschreven en heeft een boeiend biologisch onderwerp. Het verhaal gaat over het scheppen van leven uit dode materie, wat mij erg heeft geboeid, omdat ik in biologie geïnteresseerd ben, en goed was daarin op de middelbare school, en daarover nog steeds geïnteresseerd ben. Ik vond de scheikundige beschrijvingen van het scheppen van een eobiont het meest interessante, omdat ik ook in scheikunde geïnteresseerd ben.Het verhaal van de Golem en Victor Werker was ook leerzaam voor mij, omdat het beschrijft wat er mis kan gaan als een mens voor God gaat spelen en leven uit dode materie schept.Het boek was voor mij ook een verrassing, omdat ik echte genetische code kon lezen wat ik voor het eerste keer in een leesboek tegenkom. De beschrijvingen van het scheikundig en biogenetisch maken van een eobiont waren met moeilijke woorden beschreven maar desondanks erg boeiend, omdat ik in deze wetenschapsgebieden geïnteresseerd ben.Er blijft een vraag hangen bij mij: zijn de verhalen van de eobiont en de Golem fictie? Ze schijnen filosofie te zijn.Het verhaal heeft een pijnlijk tintje omdat daarin mensen omkomen, zoals Isaac, het kind van Victor Werker en Victor Werker zelf.Ik vond de titel “De Procedure” goed bijpassen bij het verhaal omdat alle drie de verhalen in het boek gaan over de procedure van het maken van leven: in het eerste verhaal over het maken van de Golem door Löl en Isaac. In het tweede verhaal over het maken van een baby door Ferdinand en Greta. En in het derde verhaal door het maken van een eobiont door Victor Werker.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen