Boekverslag : -- - De Deserteurs - Frank Martinus Arion
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 2198 woorden.

Primaire gegevens van het gelezen werk:

Auteur: Frank Martinus Arion

Titel: De deserteurs

Ondertitel: -

Opdracht: -

Motto: ‘En een wondermiddel zien te vinden om vooral meisjes te maken’ De Koningin van Sheba

Verschenen in: 2006

Uitgever: De Bezige Bij

Verwachtingen vooraf: Ik had verwacht dat het boek vrij saai en wat ouderwets zou zijn.Samenvatting van de inhoud:

In Philadelphia woont rond 1775 de vooraanstaande familie Blincker, quakers. In de stad zetelt op dat moment het Continentale Congres dat de slavenhandel in de Amerikaanse kolonies wil verbieden. De familie Blincker is fanatiek voorstander van de afschaffing van de slavernij en vangt in hun grote woning al vele jaren gevluchte en ontsnapte slaven op. De Blinckers en de rest van Amerika staan aan de vooravond van de Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog. Timothy Blincker, de negentienjarige zoon van de familie, studeert aan Princeton in New Jersey. In zijn vrije tijd werkt hij op een veerdienst van een roeiboot die tussen de oevers van de rivier de Delaware vaart. Timothy heeft maar één ideaal: de slavernij afschaffen, in heel het land.Ook John Trotman woont bij de familie Blincker en studeert samen met Timothy aan Princeton. Hij is de zoon van een plantagehouder uit Barbados, die handelspartner was van James Blincker, de vader van Timothy. Ook Ho Ping Wang studeert aan Princeton en is bevriend geraakt met Timothy en John. Ho Ping is afkomstig uit China en is naar Amerika gekomen om te bekijken hoe de mensheid in Amerika langzaam inziet dat mensen van alle rassen, standen en geslachten gelijk zijn. Hij wil dit gebeuren bestuderen en later mee terug naar China nemen. John en Ho Ping worden kind aan huis bij de Blinckers en samen met de hele familie discussiëren ze hele middagen over de op handen zijnde oorlog van Amerika tegen Engeland. Ze delen allen dezelfde mening. De slavernij moet afgeschaft worden, maar ze zijn tegen de oorlog. Quakers zijn nu eenmaal tegen geweld en vinden dat je op anderen manieren je doelen moet zien te bereiken.De gevluchte slaaf Mohammed Sundiata staat op een dag bij de Blinckers op de stoep. Mohammed blijkt een prins uit Afrika te zijn, die later tot slaaf is gemaakt. Hoe graag mevrouw Blincker hem ook wil opnemen in haar huis, er is geen plaats en het is té gevaarlijk op dat moment. Timothy brengt hem dezelfde avond nog naar een opvangtehuis waar hij veilig is. Met Mohammed erbij vormen de jongens in de loop van de tijd een hechte vriendengroep. Naast het filosoferen brengen de vier hun vrije dagen door met roeipartijen op de rivier Delaware. Op een avond gaan John en Timothy, door aanmoediging van een andere man, bij hoge uitzondering naar een soort striptent. Ze denken dat dit wellicht een afstudeercadeau is. Daar bedrijven ze de liefde met twee danseressen. Wanneer ze de striptent verlaten, worden ze plots gekidnapt en meegevoerd in een koets. Wat eerst een stunt voor hun afstuderen lijkt, blijkt enkele minuten later de gruwelijke waarheid te zijn. Ze proberen zich te vergeefs te verzetten.Ze worden in een grote loods langs de rivier gegooid waar nog meer mannen, waaronder ook Ho Ping en Mohammed, gedesoriënteerd voor zich uit staren. Het blijkt dat ze zijn geronseld voor de oorlog tegen Engeland. Op het schip de Adrew Doria moeten ze werken voor kapitein Robeson en vechten tegen de Engelsen. Robeson verwacht van al zijn soldaten dat ze de onafhankelijkheidsverklaring tekenen. Hoewel de vier vrienden zich best in de onafhankelijkheidsverklaring kunnen vinden, verzetten ze zich tegen het tekenen ervan. Ze vinden dat ze niet achter het vechten voor vrijheid kunnen staan terwijl hun eigen vrijheid wordt ontnomen. Dat gaat tegen hun principes in.Ze besluiten te vluchten als het moment daar is. Omdat Robeson allang heeft ontdekt dat de vier goed kunnen roeien, mogen zij hem op een avond wegbrengen naar een feest op een oud-Amerikaans fregatschip langs de kust van Sint-Eustatius. Nadat de vrienden de kapitein weg hebben weggebracht, zien ze kans om met de roeiboot te vluchten naar het eiland Sint-Eustatius. Daar worden ze ondergebracht bij de gevluchte slavin Mary Ann, ook wel de Koningin van Sheba genoemd. Zij woont samen met honderden andere slaven in een nederzetting op het eiland en heeft de leiding. Mohammed is zo onder de indruk van de nederzetting dat hij besluit om daar te blijven wonen en leiding te geven aan de verdediging ervan. Ho Ping vindt binnen de nederzetting de liefde van zijn leven en besluit ook op het eiland te blijven. Timothy reist terug naar zijn familie in Philadelpia en John besluit om bij de autoriteiten van Sint Kitts aangifte te doen van de oorlogsmisdaden die zij hebben meegemaakt op de Adrew Doria.Het boek eindigt in een briefuitwisseling tussen John en Timothy waarin ze elkaar uitgebreid vertellen wat er in de tussentijd is gebeurd in elkaars leven. Timothy wordt verliefd op een zwarte vrouw in Philadelphia, terwijl de slavernij op dat moment nog steeds niet is afgeschaft. John schrijft op Amerikaanse rebellen gejaagd te hebben en mee te hebben gevochten in de oorlog. Hij vertelt in zijn brief over het verlies van de Britten en dat Amerika de oorlog heeft gewonnen. Ook is hij gecontacteerd door de Koningin van Sheba om ambassadeur te worden in Amerika, om daar steun te zoeken voor de onafhankelijkheid van verschillende eilanden zoals Sint Kitts en zijn eigen Barbados. Maar hij is bang dat hij dan misschien ook moet toezien hoe mensen worden geronseld om tegen Engeland te vechten. Hij besluit daarom het voorstel af te wijzen. Hij eindigt met de woorden: ‘Ik bedank daarvoor. Ik ben liever deserteur.’Titelverklaring:

De jongens vluchten van het schip Adrew Doria, waarop ze moesten vechten tegen Engeland. Daardoor zijn ze deserteurs.

De titel dekt een groot en belangrijk deel in het boek en daarom vind ik de titel passend. Het boek had ook een titel kunnen hebben die wat meer toegespitst was op de onafhankelijkheidsverklaring of de slavernij, maar dat is zo simpel. Ook is het verhaal rond wanneer John eindigt met de woorden ‘ik ben liever deserteur’, die op dat moment op de toekomst wijst; op iets nieuws. Dat is mooi.Opbouw:

Het boek is opgebouwd in acht delen. De titels van de delen geven het belangrijkste onderdeel in dat deel weer. Soms zijn de titels wat cryptisch, soms verklappen ze echter al wat je te wachten staat. Binnen de verschillende delen worden nieuwe onderdelen/onderwerpen/tijden aangegeven door een dubbele lijn, waardoor je weet dat je als lezer ergens anders heen gaat. De delen zijn belangrijk voor de lezer, omdat je zo meer inzicht krijgt in het verhaal en je een eerste aanzetje krijgt voor wat je te wachten staat. Alhoewel dat niet altijd duidelijk is zoals eerder vermeld.Deel 1: Het licht van Philadelphia

Deel 2: De pijn van een ander

Deel 3: Aan den lijve

Deel 4: De zee van ellende

Deel 5: De koningin van Sheba

Deel 6: De bruid van Timothy

Deel 7: De koning valt aan

Deel 8: De koning valt omTaalgebruik:

Het taalgebruik is vrij zakelijk en stijf. Soms worden er moeilijke woorden gebruikt, toch is het goed te volgen. Ook wordt er soms Oudnederlands aangehaald zoals: Dat’s Lands Schip Alphen aldear, door het kruyd van een gesprongen waer. Het geen dat veele Sielen, deed jammerlyk vernielen. Er worden ook oude verzen aangehaald zoals: Ik ben zwart maar mooi. Zeg mij waar u ‘s middags uit de zon gaat zitten eten met uw kudde. Dan hoef ik mijn tijd niet te verdoen bij de kuddes van uw kameraden. Ook komt er af en toe wat beeldspraak voorbij maar niet vaak, zoals: Haar borsten leken tegelijk met haar woorden te zwellen als bolle vruchten.

Het boek wordt door de alwetende verteller in de verleden tijd verteld maar wanneer personen tegen elkaar spreken wordt dat geciteerd, dus in de tegenwoordige tijd.Tijd:

In welke tijd speelt het boek zich af?

Het boek speelt zich af in het verleden, aan het einde van de 18e eeuw, tussen 1776 en 1783. Je merkt dat doordat in het boek vaak jaartallen voorkomen, maar vooral omdat in die periode de oorlog plaats vond tussen de Amerikaanse koloniën en Engeland. Ook merk je aan de sfeer in het boek en doordat er veel wordt gesproken over de afschaffing van de slavernij, dat het boek zich rond het einde van de 18e eeuw afspeelt. De tijd waarin het verhaal zich afspeelt, heeft een grote invloed op het verhaal. Het draait namelijk om die tijd omdat toen de oorlog werd gevoerd.Het verhaal speelt zich af tussen 1776 en 1783. Er verstrijken ongeveer 6 jaren in het boek. Het verhaal wordt chronologisch verteld. Enkel in het laatste hoofdstuk wordt een samenvatting gegeven, wat er in de laatste drie jaar is gebeurd. Dit hoofdstuk bestaat uit een uitwisseling van brieven tussen twee hoofdpersonen.Wat is de verteltijd?

Het boek heeft 223 bladzijden en ik heb er ongeveer 12 uur over gedaan om het boek uit te lezen.Plaats en ruimte:

Het boek speelt zich voornamelijk af in Philadelphia, daar woont de familie Blincker en daar wonen ook de vier hoofdpersonen. In Philadelphia zetelt op dat moment het Continentale Congres dat de slavenhandel wil verbieden. Ook speelt het boek zich af op een schip waar ze voor worden geronseld om tegen Engeland te vechten. De hoofdpersonen komen ook terecht op de eilanden Sint Kitts en Sint-Eustatius. Daar hebben veel slaven een soort eigen kolonie gevestigd waarbinnen zij zich verzetten tegen de slavernij. De vier zijn bijna altijd samen en discussiëren of voeren gesprekken zowel op het schip of in het huis van de familie Blincker.Spanning:

Het boek bevat niet heel veel spanning en het loopt ook niet op. Heel even, wanneer de hoofdpersonen worden geronseld voor het schip en wanneer ze proberen te vluchten van het schip, is het spannend. Daarvoor en daarna verslapt de spanning acuut. Alles wat daarvoor en daarna zit, dus het begin en het einde van het boek zijn qua spanning dieptepunten.Vertelperspectief:

Het boek wordt verteld door de alwetende verteller. Dit is nodig, omdat er veel uitgelegd moet worden aan de lezer over die tijd, de geschiedenis en de feitelijkheden op dat moment om het verhaal te kunnen begrijpen.Personages:

De vier hoofdpersonen zijn de vier vrienden Timothy Blincker uit Philadelphia, Mohammed Sundiata uit Senegal, John Trotman uit Barbados en Ho Ping Wang uit China.

Zelfs de hoofdpersonen zijn flat characters, je krijgt geen goed beeld van hun gedachten en gevoelens. Ook staan de vier hoofdpersonen ongeveer hetzelfde in het leven en delen ze dezelfde mening. Ze discussiëren veel over grote denkers zoals Paine en Mercier. Wat ze het allerbelangrijkste vinden is vrijheid en gelijkheid voor allen en dus is hun streven de afschaffing van de slavernij. Verder is er niks te lezen in het boek over de verschillende karakters.De bijfiguren bestaan uit:

De familie Blincker --> quakers en dus tegen de oorlog en geweld, maar voor afschaffing van de slavernij. Discussiëren en filosoferen veel.Kapitein Robeson --> Hij is een stereotype kapitein, gevoelloos, voor de onafhankelijkheid van Amerika, gaat over lijken, egoïstisch.Koningin van Sheba --> Heeft de leiding over de nederzetting op Sint-Eustatius. Is een verzorgend en moederlijk type. Ze wordt erotiserend beschreven en loopt schijnbaar altijd met haar grote blote borsten te pronken. Is niet autoritair, maar zachtaardig en lief.Alle personen in het boek zijn flat characters.Thema en motieven:

Het belangrijkste thema in dit boek is absoluut de afschaffing van de slavernij en de oorlog rondom de onafhankelijkheidsverklaring. De schrijver wil met dit boek aangeven dat hij duidelijk achter deze ideeën staat, en beschrijft het belang ervan om deze ideeën na te streven. Dit is het motief wat het duidelijkst en steeds weer naar voren komt: Alle mensen zijn gelijk geschapen, ze zijn door hun schepper uitgerust met bepaalde rechten. Onder die rechten valt: het recht op leven, op vrijheid en op het nastreven van geluk. Verder passeren in het boek velen passages van grote denkers en wetenschappers zoals Paine en Mercier.Genre:

Het is een historische roman. Het boek gaat veel over feiten uit de geschiedenis en draait om de oorlog rond de onafhankelijkheid van de Amerikaanse kolonies tussen 1776 en 1783. Het is een roman, omdat je als lezer (een heel klein beetje) kennismaakt met bepaalde karakters en personen.Eigen literaire recensie:

Ik vond het boek teleurstellend. De vrijheidsoorlog in Amerika is een grote historische gebeurtenis. In oorlogen komen mensen in de meest afschuwelijke situaties terecht. Zo ook de vier hoofdpersonen die geronseld worden. Waarom komt de lezer dan niet te weten hoe deze mensen zich echt voelen? Hoe het is om geronseld te worden? Waar ze over denken, behalve zakelijkheden? Als de karakters veel meer zouden worden beschreven zou dat het boek stukken boeiender maken.

De spanning in het boek laat lang op zich wachten. Wanneer het eindelijk zover is en ze vast zitten op het schip, verslapt het meteen alsof hun vluchtpoging een gebeuren is zonder spanning. Daarna komen ze terecht in een surreëel geheel bij Koningin Sheba. Dan ben je als lezer echt gedesoriënteerd. Het verhaal gaat uit als een nachtkaars wanneer het eindigt in een saaie briefwisseling tussen twee van de vier hoofdpersonen en bijna alles ‘eind goed, al goed’ is. Het grote doel van de vier, de afschaffing van de slavernij, is aan het einde van het verhaal nog steeds niet bereikt en daar wordt ook amper aandacht aan besteed. Zonde. Het boek was enkel een aardige geschiedenisles.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen