Boekverslag : Graham Greene - The Tenth Man
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 2562 woorden.

A

Titel van het boek: The Tenth Man

Naam van de schrijver: Graham Greene

Uitgeverij en jaar van uitgave: Penguin Books (Londen) 1985

Aantal pagina’s: 143 pagina’s (waarvan de laatste 111 het verhaal)B

Part I Het verhaal gaat over een Duits gevangenenkamp waar 30 Parijsenaren in 1 barak zitten. Er zijn 2 verschillende tijden: de tijd van de alarmklok van Pierre en de tijd van het antieke horloge van de burgemeester van Bourge. Op een gegeven moment, besluiten de Duitsers als wraakactie om 1 op de 10 gevangen te laten executeren, omdat er enkele Duitsers vermoord zijn.

Uit dit barak moeten dus 3 mensen gehaald worden, en ze besluiten om met lootjes te kiezen. Als eerste wordt meneer Voisin gekozen, en als tweede meneer Lenôtre. Dan trekt als laatste Chavel het dodelijke lootje. Hij probeert het lootje te verkopen aan iedereen, maar niemand gaat hier op in, behalve Janvier, die het lootje koopt voor al het bezit van Chavel. Chavel schrijft het op, wat dus meteen het testament van Janvier is, en 2 mensen ondertekenen het testament als getuigen. Janvier krijgt zo het huis van Chavel (met een groot stuk grond), als zijn losse bezittingen en al zijn geld (zo’n 300.000 francs).Part II Chavel keert na de oorlog terug naar Parijs, met een andere naam, omdat hij in de oorlog zijn dood op een verschrikkelijke manier heeft afgekocht. Voortaan heet hij Charlot, aldus zijn nieuwe (Duitse) paspoort. Als hij de eerste keer bij zijn oude huis gaat kijken durft hij niet naar binnen te gaan, dus gaat hij terug naar het vertrouwde Parijs. Maar doordat hij geen geld heeft (alleen 300 francs die hij verdient heeft met een boodschap wegbrengen), en geen onderdak, gaat hij toch terug. Daar legt hij contact met de zus van Janvier, Thérèse, en krijgt in het huis een baan als schoonmaker. Daar krijgt hij te horen dat Thérèse een gruwelijke hekel heeft aan zowel Chavel, als aan haar broer Janvier. Ze vindt ze allebei laffe honden en zegt dat ze hun ziel aan de duivel verkocht hebben door de laffe deal. Ze zegt dat ze Chavel recht in zijn gezicht zou spuwen als hij één keer zijn gezicht laat zien. Maar omdat ze niet weet dat Chavel en Charlot dezelfde persoon zijn, laat ze Charlot blijven, omdat ze denkt dat Charlot weet hoe Chavel eruit ziet.

De moeder van Janvier en Thérèse weet niet dat Janvier dood is en gelooft dat Janvier succesvol zakenman in Engeland of Zuid-Amerika is en voor hun het huis heeft gekocht en hun geld gegeven heeft.

Als Charlot weer een keer naar de markt gaat, staat hij erop dat Thérèse meegaat. Op de weg naar de markt, komen ze boer Roche tegen, lid van het verzet en vroeger de beste vriend van Chavel (totdat Chavel Roche niet meer wilde kennen nadat Roche zijn arm verloor). Hij wil de papieren van Charlot zien, maar herkent hem niet als Chavel.

Thuis gekomen valt het Thérèse op, dat Charlot wel erg goed de weg in het huis kent. Charlot doet dit af met het smoesje dat hij vaker in dit soort huizen geweest is.Part III Op een gegeven moment komt een man aan de deur die zegt dat hij Chavel is. Het is Carosse, de man voor wie Charlot in Parijs een boodschap rondbracht en een berucht moordenaar in Brinac. Thérèse spuwt hem meteen recht in zijn gezicht, en zegt dat hij moet verdwijnen. Maar Charlot geeft Chavel voor een nacht onderdak, omdat hij denkt dat hij er zijn voordeel mee kan doen. Maar ’s nachts blijkt al snel, dat hij een hoop ongeluk heeft binnengehaald, want Carosse heeft een pas ontladen pistool bij zich.

Maar de oude mevrouw Mangeot wordt ernstig ziek, en Thérèse kan nergens anders meer aan denken. Als Charlot naar de priester gaat, belt Carosse bij de keukendeur aan en vertelt haar zijn verdraaide verhaal over de dood van Janvier. Hij vertelt dit aan Charlot als die terugkomt, en geeft meteen de boodschap door dat alle bezitoverdrachten tijdens de Duitse bezetting illegaal zijn.Part IV Maar als mevrouw Mangeot sterft, vertelt Carosse dat hij zo snel mogelijk met Thérèse wil trouwen, voordat de echte Chavel komt. Als Charlot dan eindelijk vertelt dat hij Chavel is, gelooft niemand hem. Hij bewijst zijn gelijk, als hij met een spiegeltje naar Roche seint dat hij moet komen (zo deden ze dat vroeger als kinderen ook). Maar Carosse schiet Charlot (Chavel) neer, en Chavel vraagt aan Thérèse of deze de politie wil waarschuwen. Thérèse zegt dat ze Chavel helemaal niet haat, en voordat Chavel sterft schrijft hij zijn testament, maar hij kan zijn handtekening niet meer afmaken, want er staat: Jean-Louis ChC

1. Titel: De titel van het boek is makkelijk uit te leggen. Het slaat terug op het lootjes trekken aan het begin van het boek voor wie er dood gaat. 3 van de 30 mannen gaan dood, dus elke tiende man is de klos. Op bladzijde 108 staat zelfs letterlijk over Chavel: the tenth man he called him (him = Chavel).

2. Genre: Oorlogsroman, het boek gaat over de gebeurtenis in de oorlog, wat later op een drama blijkt uit te lopen.

3. Thema: Het thema van het boek is veranderen. Gedurende het hele boek veranderen er voor iedereen dingen omdat Chavel zijn lootje had verkocht. Dat was al de eerste verandering, Chavel verandert van lot met Janvier. De tweede verandering is dat Chavel van heel rijk ineens super arm wordt. Nog een verandering was dat Thérèse en mevrouw Mangeot altijd heel bescheiden geleefd hadden en nu ineens al het geld en alle ruimte van de wereld hadden. Misschien wel de belangrijkste verandering in het boek, is wel dat Chavel zichzelf “verandert” in Charlot. Dit is wel de enige verandering die in het boek nog ongedaan gemaakt wordt.

4. Motieven: Een belangrijk element die steeds terugkomt is het verkopen van het “dodelijke” lootje van Chavel aan een ander (Janvier). Met deze gebeurtenis wordt hij gedurende het hele boek achtervolgd. Een ander belangrijk element is, dat Chavel zijn naam en identiteit verandert. Hierdoor wordt de rest van het verhaal beïnvloedt, want anders zou hij niet eens binnengekomen zijn bij de familie Mangeot.

5. Perspectief:

a. Het verhaal wordt verteld vanuit het alwetende vertellerperspectief. De verteller “hangt” boven het verhaal, en staat er niet middenin.

b. De verteller heeft zeker geen rol in het verhaal. Hij staat er compleet buiten.

6. Jean-Louis Chavel (Jean-Louis Charlot)

a. Chavel is, zeker in het begin, een egocentrisch en zelfingenomen persoon. Blz. 47 “I’am a man of property”. Blz. 50 “Chavel’s hysteria”. Chavel stelde zichzelf boven andere mensen, omdat hij vond dat hij recht had op een langer leven omdat hij rijker was.

Later in het boek begint Chavel (dan Charlot) van karakter te veranderen. Waar hij vroeger nog een kind/man met geen respect was, (“He’d lived soft”, “Even when he was a boy, he was a mean little squit. No courage”, He thought I was his friend until I had this accident. He couldn’t stand me after that because I’d grown as wise as he thought he was.” Aldus Roche.) leerde hij later lief te hebben. (andere citaten: “He acted like a coward, of course, but, after all, anybody’s liable to play the coward once.”

b. (“He’s a clean shaven”. “What colour eyes? Blue. They looked grey in some lights, though.” “Hasn’t he got a scar somewhere? No.”) Hij had dus een geschoren gezicht (later niet meer) en blauwe ogen. Voor de rest wordt er niets over zijn uiterlijk gezegd, alleen dat hij een rechter is en er dus wel netjes uit zou zien.

c. Round characters, want Chavel verandert zowel qua identiteit (naam en hij laat een baard groeien) als qua karakter (van zelfingenomen naar liefdevol).

d. Het belangrijkste probleem is zijn eigen gedrag. Want de keuze om zijn lootje te verkopen, is een zeer slechte. Hij krijgt een megaschuldgevoel en hij komt hier pas vanaf, als blijkt dat Thérèse van Chavel houdt.Thérèse Mangeot

a. Het karakter van Thérèse wordt overheerst door de haat voor Chavel en de haat/liefde verhouding met haar broer. Haar broer kan ze niet uitstaan omdat hij zijn leven verkocht heeft, en zij liever hem dan al het geld in de wereld had. En Chavel omdat die verantwoordelijk is voor de dood van haar broer. (“She had told him all about her hate”, “I mean her – in the photograph. It can’t have been much to boast about, can it, being his mother?”, over Chavel) (“What was he thinking, that a want money instead of him?” over haar broer)

b. Over het uiterlijk van Thérèse wordt bijna niets verteld, behalve dat ze een mooie mond scheen te hebben (“a beautiful mouth) en dat ze tweeling is van Janvier (Michel) Mangeot, waar ze dus wel op zou lijken.

c. Round characters, want ook Thérèse draait van karakter. Waar ze eerst een hekel aan Chavel heeft, houdt ze later van hem.

d. Het belangrijkste probleem is dat ze haar broer kwijt raakt. Dit kan ze niet meer ongedaan maken, maar door haar haat af te reageren, denkt ze dat ze dat wel kan.Carosse

a. Het karakter van Carosse wordt niet echt genoemd, maar je kan het wel opmaken uit de manier waarop hij in het verhaal voorkomt. Hij is een doortrapt mannetje, want hij doet zich eerst voor als Chavel (om het huis en bezittingen te krijgen als bekend wordt dat alle bezitsveranderingen in de oorlog ongedaan gemaakt worden), terwijl hij eigenlijk een koelbloedige moordenaar is, want hij schiet zonder aarzelen Chavel dood.

b. Over het uiterlijk van Carosse wordt helemaal niks verteld, hij blijft een beetje vaag en mistig figuur (zo zou hij er dus ook wel uitzien). Hij is acteur, en kan zich dus goed veranderen. Ook is hij moordenaar, en die zien er niet altijd normaal uit.c. Flat characters, zowel in het begin als op het eind is Carosse een smerig doortrapt mannetje die voor geweld niet terugdeinst.

d. Het belangrijkste probleem voor Carosse, is dat hij een moordenaar is. Hierdoor moet hij steeds vluchten, om vervolgens zich als een ander voor te doen om binnen te komen. Daarmee bereikt hij heel wat, maar als zijn echte identiteit bekend wordt, dan moet hij telkens weer verder wegvluchten en zo kan hij dus nooit een normaal leven opbouwen.Roche

a. Het karakter van Thérèse wordt zeer duidelijk uitgelegd, namelijk dat hij haat heeft richting Chavel, omdat hij hem heeft laten vallen (zie citaten Chavel). Hij haat Chavel tot op de bodem van zijn bestaan, zelfs zo erg dat hij niks meer met hem te maken wil hebben.

b. Over het uiterlijk van Roche wordt alleen verteld dat hij 1 arm mist, die hij met een ongelukkig ongeluk is kwijtgeraakt. Hij is een boer en zal er dus ook wel uitzien als een boer.

c. Flat characters, hij heeft alleen maar pure haat richting Chavel in zich, wat hij niet kan/wil veranderen.

d. Het belangrijkste probleem voor dit persoon is dat hij een arm verliest, en daarbij meteen zijn beste vriend. Dit probleem wordt niet heel erg duidelijk uitgelegd, maar wel nadrukkelijk genoemd om de karakters van Chavel en Roche goed uit te kunnen leggen.

e. De twee andere personen met een belangrijk probleem zijn Voisin en Lenôtre. Deze twee mannen hebben de dood als lootje getrokken. De problemen worden niet opgelost, want zij hebben het geld er niet voor om zich uit te kopen, zoals Chavel dat wel kan. In bijna heel part I (blz. 44 t/m 54) komt dit probleem duidelijk naar voren.

7. Tijd:

Het Boek speelt zich af vlak na de tweede wereld oorlog. Het verhaal duurt ongeveer 2 jaar, waarvan Part I een fragment is uit (ongeveer) 1944 en de rest van het boek is ongeveer een jaar of meer later. Het boek heeft een aantal flashbacks, vooral wanneer Chavel terugdenkt aan zijn beslissing en terugdenkt aan zijn tijd vroeger in het huis.

Voor de rest is het verhaal wel chronologisch, wat eerst is komt eerst en wat als laatst is komt ook als laatst. Er is in feite maar 1 verhaallijn, maar doordat Chavel zijn identiteit veranderd lijkt het alsof er 2 verhaallijnen in het boek lopen. Maar later leer je dat Chavel en Charlot één en dezelfde persoon zijn.

8. Het verhaal speelt zich in Part I af in een barak in een Duits gevangenenkamp. Later verplaatste het verhaal zich naar een café in Parijs en daarna (het grootste deel van het verhaal) in een statig buitenhuis in Sint Jean de Brinac, een dorpje op het platteland, ongeveer 20 km. van Parijs.

De plaats speelt in het verhaal een bescheiden maar duidelijke rol. Het Parijs staat voor drukte en voor een opgejaagd gevoel, terwijl het huis in Brinac staat voor rust en anonimiteit.D

Eigen mening:

1. Ik vond het boek wel leuk om te lezen, vanwege het feit dat het onderwerp oorlog (en dan met name tweede wereldoorlog) mij zéér aanspreekt. Het boek was niet erg moeilijk om te lezen, want de meeste woorden kende ik wel, om woorden waarvan je de betekenis kon afleiden uit de context.

Ik vond dat het personage van Chavel goed werd neergezet. Doordat hij in het begin zo’n grote egoïst is, leef je later extra met hem mee. Je bent en blijft steeds nieuwsgierig welke puinhopen hij nog meer gemaakt heeft en of hij zich steeds uit de situatie kan redden. Omdat Chavel zich voordoet als Charlot en bij de Mangeots gaat werken, blijf je nieuwsgierig om te weten waarneer Thérèse er achter komt wie Charlot werkelijk is.

Eén ander mooi aspect van het boek is, dat je blijkbaar je dood af kan kopen. Deze schokkende gebeurtenis heeft impact op de rest van het boek, elk stuk van het boek heeft wel op één of andere manier met de dood afkoping te maken. Dat de dood, in die barak, afgekocht kon worden, zou wel te maken hebben met het feit dat het een rare tijd was.

Ik vraag mij eigenlijk af of het boek gebaseerd is op een echt verhaal, want dan zou ik het wel schokkend vinden.

Ik kan me niet erg goed inleven in Thérèse, omdat zoiets mij nog nooit overkomen is en ook waarschijnlijk niet overkomen zal. Maar dat je te horen krijgt dat je broer zijn leven verkocht heeft, dan zal je leven wel in elkaar storten.

Ik raad echt iedereen van harte aan om dit boek te lezen, omdat het een erg leuk boek is, niet al te moeilijk maar wel zéér spannend om te lezen. Ondanks dat het boek in het Engels geschreven was, begreep ik het boek goed waardoor het natuurlijk leuker is om te lezen. Als je wel van een apart boek houdt, dan is dit zeker een aanrader omdat je nooit weet wat er als volgende gaat gebeuren.

2.

Ik vind deze passage het mooiste, want het geeft perfect het echte karakter van Chavel aan, namelijk dat hij onzeker is. Dit is één van de meest vreemde situaties in het boek, hij bied 100.000 francs voor diegene die in zijn plaats dood wil, een ogenschijnlijk zinloos aanbod, totdat hij al zijn bezit weggeeft en de dood verkoopt aan Janvier.

3. Op het internet heb ik langdurig gezocht naar informatie over de schrijver. Ik kon niks bruikbaars vinden, maar heb wel een stukje uit een soort van kritisch lexicom. De schrijver schreef normaal alleen maar thrillers, maar dit boek vond ik ogenschijnlijk onschuldig. Ik zou van deze schrijver alleen nog meer lezen als dat een opdracht zou zijn voor Engels, ondanks dat ik het boek superleuk vond.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen