Boekverslag : Anton Koolhaas - Gekke Witte
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 569 woorden.

Samenvatting
Motivatie

We (mijn klas) hebben met de leraar had afgesproken om het eerste boekje gezamenlijk te behandelen. Daarom heb ik dit boekje gelezen, aangezien dit boekje uitgekozen was om te behandelen. Het leek me op zich leuk om dit boekje te lezen, omdat ik dacht dat dit een grappig (en dus ook op een grappige manier geschreven) verhaaltje zou zijn.

Samenvatting

Kruuk, een gewone grijze muis, ziet een witte muis tegen het gewelf zitten. Hij gaat naar ‘zijn’ papiermandje in het kantoor. Door de ontdekking van de witte muis is hij erg in verwarring geraakt. Hij verbeeldt zich dat er misschien wel sprake is van tienduizend witte muizen en verteld dit tegen Frot. Als hij weer terug is in de kelder, pleegt hij overleg met Frot, die onmiddellijk wil overgaan tot actie. Kruuk gaat hier niet op in omdat hij Frot het ‘voormanschap’ niet gunt. Daarom gaat Frot naar de andere grijze muizen en brengt hun op de hoogte van de ‘tienduizend witte muizen’. Kruuk echter, beperkt zich tot het staren naar de witte muis , die in zijn ogen een ‘waas van wonderlijke verhevenheid’ met zich draagt. Hij gaat ook naar het gewelf, maar door honger en kou keert hij weer terug naar de vloer. De witte muis hoort thuis in een glazen kom, maar is door soortgenoten uitgestoten. Hij is ‘een verworpene en een gek’ die zich vastklemt tegen het gewelf, uit angst te worden verjaagd. De grijze muizen zijn vooral bang voor de duizenden witte muizen die ze niet zien. Na enige tijd valt de witte muis dood op de vloer. Kruuk wordt gek en verbergt zich in zijn mandje. Als dit wordt geleegd zit hij tussen de snippers, en gaat hij dus ook dood.

Opdrachten

A1 Noteer en verklaar de titel / ondertitel / motto.
De titel van het verhaal is ‘Gekke Witte’. De titel slaat op de witte muis die gek is. Er is geen ondertitel en geen motto.

B1 Wat is het thema? Leg het thema met eigen woorden uit.
Angst en Eenzaamheid
De witte muis was anders dan de rest. Hij is verstoten en daardoor eenzaam. Het kan zijn dat de muis hierdoor anders is geworden. De witte muis heeft uit angst om nog een keer uitgestoten te worden tegen het gewelf vastgeklemd. Kruuk werd gek van angst voor het vreemde, hij kan het geheim van de witte muis niet doorgronden en besluit daarom zich uit de gemeenschap terug te trekken (en zo eenzaam te worden).

B2 Noteer een literair-historisch motief dat in dit boek voorkomt.
Uitgestoten zijn.
Een paar voorbeelden: De witte muis is uitgestoten door zijn soortgenoten. Hij is ‘een verworpene en een gek’, Frot is door de grijze muizen verstoten, o.a. doordat hij slist, met hevige consumptie.

C1 Geef een waardeoordeel over het boek. Motiveer je antwoord.
Hoewel mij het boekje eerst leuk leek doordat ik dacht dat het een grappige schrijfstijl had, vond ik terwijl ik aan het lezen was, het boekje toch niet erg interessant. Dit kwam doordat er niet echt veel gebeurde in het verhaal, er zat dus geen spanning in, terwijl ik daar wel altijd van houd.
Wat ik wel humor vond hebben was het slissen van Frot. Frot mist namelijk 2 kiezen aan de linkerkant, kwijlt altijd en riekt ‘alleronaangenaamst’. In het verhaal zou hij dan door woorden met een s ‘kwijlen van agitatie’ (zenuwachtige opwinding), ‘ontzettend spuwen’ en ‘radeloze adviesdragers tamelijk besprenkelen’.Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen