Boekverslag : Charles Dickens - Great Expectations
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 2507 woorden.

Samenvatting
Inleiding
Pip (Philip Pirrip) is wees en woont bij zijn zus (Mrs Joe Gargery) en haar man Mr Joe Gargery die smid is. Pip's zus is meer dan 20 jaar ouder dan hij, Mr & Mrs Joe zijn dan ook een soort ouders voor hem. Orlick is een tijdelijke knecht en werkt bij Joe in de smidse.
Uitgebreide samenvatting

Deel 1
In de tuin van de kerk in zijn geboortedorp aan de Theems, wordt de zevenjarige Pip tegengehouden door een (ontsnapte) gevangene die hem op het hart drukt dat hij hem eten en een vijl (om zich van zijn ijzeren kogel te bevrijden) moet brengen. Pip doet dit 's nacht stiekem zonder dat zijn familie het weet. Maar de volgende dag komt er een sergeant met een aantal soldaten aan huis. Joe moet handboeien voor hen repareren en daarna gaan ze naar de kerk. Mr Wopsle (de kerkbode die op bezoek is), Joe en Pip mogen op enige afstand mee. In de tuin van de kerk vinden ze twee mannen waaronder de gevangene aan wie Pip de vijl gegeven heeft. Maar die wordt vrijgelaten omdat hij geen ijzeren kogel meer aan zijn been heeft, en de ander, die bijna vermoord werd door de gevangene van Pip, wordt ingerekend.
Miss Havisham, de rijkste inwoonster van het dorp wil dat Pip bij haar komt spelen. Haar dochter (Estella) is even oud als Pip. Zij heeft waarschijnlijk van hem gehoord via zijn ‘oom’ Mr Pumblechook die zijn huur aan haar betaalt. Enkele bedienden van Miss Havisham zijn: Sarah Pocket, Camilla en Georgiana.
Pip gaat regelmatig naar Miss Havisham en wordt verliefd op Estella. Maar er loopt nog een andere jongeman rond die hem uitdaagt voor een gevecht, Pip wint dit gevecht met gemak.
Miss Havisham stelt Pip allerlei vragen, één daarvan is wat hij later gaat doen. Hij zal Joe opvolgen, maar zijn grootste wens is om in de handel te gaan en te leven als een echte 'gentleman’. Miss Havisham vraagt hierop of hij Joe de volgende keer mee wil brengen. Zij geeft Joe dan 25 pound/guineas voor Pip 'om hem het vak (smid) te leren'. Hij 'hoeft' (mag) niet meer langs te komen.
Maar na een tijdje gaat hij er toch weer eens langs (eigenlijk vanwege Estella). Hij mag zo nu en dan langs komen bijvoorbeeld op zijn verjaardag. Wanneer Pip samen met Mr Wopsle en Orlick vanuit het dorp naar huis loopt is Mrs Joe thuis overvallen en van achteren neergeslagen met de ijzeren kogel van een gevangene! (Ze is gevonden door Joe.) Er is niets gestolen en niemand weet wie het gedaan heeft. Mrs Joe is niet dood maar wel ernstig ziek: ze ziet heel slecht en alles dubbel, ze hoort nog maar nauwelijks en ze kan bijna niet meer praten. Biddy komt bij hun wonen om haar te verzorgen. Een paar jaar later (hij is nu vier jaar in de leer bij Joe) komt een advocaat uit Londen, Mr Jaggers, naar hen toe. Pip zal in Londen verder opgevoed worden als een echte 'gentleman' een anoniem iemand financiert dat, Pip is er vanaf het begin van overtuigt dat Miss Havisham diegene is. Maar Pip moet wel zijn naam blijven dragen (=>Mr Pip). Zijn dromen/verwachtingen ('great expectations') lijken uit te komen. Hij zal onderwezen worden door Mr Matthew Pocket en de volgende dag vertrekt hij per koets ('coach') naar Londen.

Deel 2
Mr Pocket Junior, Herbert Pocket, blijkt de bleke jongeman waarmee hij gevochten heeft te zijn. Herbert en Pip worden goede vrienden en Herbert vertelt Pip dat hij via zijn vader familie is van Miss Havisham (maar ze zien elkaar nauwelijks vanwege een meningsverschil). Ook vertelt hij dat Estella door haar geadopteerd is.
Miss Havisham was verliefd maar op de dag dat ze gingen trouwen liet hij (haar aanstaande man) haar in de steek, de klokken in haar huis staan nog altijd om 8.40u stil.
(Herbert besluit Pip Handel te noemen.)
Pip is niet de enige die onderwijs van Mr Pocket krijgt, de twee anderen zijn: Bentley Drummle, een jongen die Pip niet kan uitstaan, en Startop, waar hij beter mee kan opschieten. Pip woont voorlopig bij de Pockets in huis (in Hammersmith). Ze hebben een heleboel kinderen maar Herbert is met groot verschil de oudste.
Pip raakt ook bevriend met John Wemmick, de klerk (administrateur) van Mr Jaggers. Wemmick heeft zijn huis ('castle') zelf gebouwd, het is vrij klein maar heel mooi. De vader van Wemmick ('The Aged P.') woont nog bij hem. Verder houdt Wemmick werk en privé strikt gescheiden.
Als Joe naar Londen komt dat Estella Pip wil zien. Pip gaat per koets naar zijn geboortedorp, twee gevangen reizen mee. Orlick is nu de portier van Miss Havisham. Pip merkt nu dat hij meer dan ooit van Estella houdt. Herbert heeft ook een vriendin, Clara Barley.
Estella komt ook in Londen wonen (in Richmond vlakbij Hammersmith) , bij een familie (Mrs Brandley) die bevriend is met haar (pleeg)moeder. Elke keer als Estella naar huis gaat moet Pip mee om haar te vergezellen (reizen was in die tijd niet veilig). Inmiddels woont Pip samen met Herbert elders in Londen ('Barnard's Inn') als hij hoort dat zijn zus is overleden. Pip gaat wel naar de begrafenis.
Dan wordt Pip 21, hij krijgt van de onbekende 500 pound en 125 pound per kwartaal! Hij wil een deel anoniem aan Herbert geven en vraagt advies aan Wemmick. Hij koopt via de broer (accountant) van Mrs Skiffins, de vriendin van Wemmick, een aandeel in een handelsschip en verder betaalt hij om de zoveel tijd een deel van zijn inkomen (lost een soort lening af). Herberts grootste droom is namelijk om een groot handelsbedrijf te hebben.
Pip komt erachter dat Estella ook met Drummle omgaat.)
Pip is 23 en een paar weken en woont samen met Herbert in 'the Temple' en Herbert is een paar dagen weg voor zaken als er een oude man naar hun kamers komt. De oude man blijkt de gevangene te zijn aan wie hij de vijl gegeven heeft, hij is degene die hem al dat geld gegeven heeft (en niet Miss Havisham). Hij heet Abel Magwitch maar hij wil Provis genoemd worden (ook vanwege de veiligheid). Hij heeft jarenlang in de Verenigde Staten gewerkt om van 'his boy' een echte 'gentleman' te maken. Hij is nu zo'n 60 jaar maar wordt natuurlijk nog wel gezocht door de politie (omdat hij ontsnapt is). Pip is helemaal niet blij nu Provis terug is.

Deel 3
Provis vertelt zijn levensverhaal: Hij heeft zijn hele leven gestolen om in leven te blijven en zat ook regelmatig in de gevangenis, hij heeft een vrouw gehad en heeft daarvan een kind gekregen maar zij liep van hem weg en zij heeft het kind vermoord, tenminste dat zei ze. Op een gegeven moment ging hij samen werken (valsmunterij) met ene Compeyson maar na een tijdje werden ze gepakt en Compeyson vertelde de politie dat niet hij maar Provis de hoofdschuldige was (hij was degene die de vuile klusjes altijd had opgeknapt) en zo kreeg Provis 14 jaar cel en Compeyson 'slechts' 7 jaar. Provis zweerde toen dat hij hem zou vermoorden. Hierna kwam hij Pip tegen en daarna vluchtte hij naar de Verenigde Staten en nu was hier.
Herbert maakt na een aantal dingen die Provis vertelt op dat Compeyson degene geweest moet zijn op wie Miss Havisham verliefd was. En tot Pip's woede ontdekt hij dat Estella met Drummle gaat trouwen, hij had haar een tijdje niet gezien vanwege de komst van Provis. Hij ontdekt dit als hij Estella achterna reist naar Miss Havisham, daar vraagt hij (nu zijn relatie met Estella ten einde is) een 'vergoeding' voor zijn diensten en het spel dat zij met hem speelde (zij deed het voorkomen alsof zij degene was die hem anoniem geld gaf). Hij vraagt haar of zij de rest van de boot van Herbert wil betalen, maar zij geeft (nog) geen antwoord. Wanneer hij naar huis gaat is er door Wemmick een boodschap bij de poortwachter van 'the Temple' achtergelaten: 'DON'T GO HOME'. Wemmick vertelt hem dat zijn huis in de gaten wordt gehouden, hij heeft ook gehoord in de Newgate gevangenis dat Compeyson nog leeft (misschien achtervolgt hij Pip wel). Provis moet het land uit, Herbert heeft Provis zolang bij zijn vriendin Clara ondergebracht, Pip slaapt bij Wemmick (hij kan niet naar Provis toe). Wemmick en Herbert hebben al een plan gemaakt: Pip en Provis moeten stiekem op een schip zien te komen, één die naar het buitenland gaat.
Als Pip een keer heeft afgesproken met Mr Wopsle ziet die Compeyson (hij herkent hem als de gevangene die ze in de tuin van de kerk opgepakt hebben, maar hij kent hem niet bij naam).
Op een avond eet Pip samen met Wemmick en Mr Jaggers bij de advocaat thuis. Een bedienster, Molly, lijkt precies op Estella alleen was ze ouder. Pip weet absoluut zeker dat zij Estella's moeder is, maar hij zegt niets. Als ze na afloop samen naar huis lopen stelt Pip Wemmick een aantal vragen en komt zo te weten dat Molly de vrouw van Provis geweest moet zijn!
Miss Havisham vraag, via Mr Jaggers, of Pip langs wil komen, dit doet hij omdat het over het geld voor Herbert gaat. Ze stemt er mee in en betaalt de boot af (900 pound) en ze smeekt Pip op haar knieën om vergiffenis. Pip vraagt haar alles wat ze van Estella weet, maar dat is niet veel: alleen dat Mr Jaggers haar het kind heeft gebracht. Als Pip weg gaat breekt er brand uit, Pip redt Miss Havisham. Zij raakt gewond en Pip verbrandt zijn arm. Pip schenkt haar wel vergiffenis en zet dit ook op papier.
Na nog een paar vragen aan Provis, via Herbert, weet Pip het zeker: Estella is de dochter van Provis! Pip gaat hiermee naar Mr Jaggers die het allemaal al wist, hij heeft het geheim gehouden omdat dat het beste was voor alle partijen.
Herbert en Pip spreken af om op een schip naar Hamburg proberen te komen (dat vertrekt over twee dagen om 9 uur 's avonds). Herbert gaat op zoek naar Startop voor een roeiboot. Als Pip thuiskomt (hij is wezen informeren naar de precieze vertrek tijd), vindt hij een geheimzinnige brief die in het kort hier op neerkomt: hij moet zo snel mogelijk alleen komen naar een bepaalde plaats in zijn geboortedorp als hij informatie wil krijgen over Provis. Hij gaat meteen, maar wat blijkt: Orlick heeft hem in de val gelokt. Hij sluit Pip op en bekent hem dat hij zijn zus heeft neergeslagen (ze hebben een keer ruzie gehad en als wraak... ) en nu zal hij Pip doden. Hij wil dit doen omdat Pip hem altijd gedwarsboomd zou hebben, maar net op tijd komen Herbert, Startop en 'Trabb's boy' (de zoon van Trabb, de kleermaker, die als hun gids fungeerde) binnenstormen en redden hem. Pip had thuis de brief namelijk verloren.
Hij was weliswaar buiten bewustzijn geraakt maar hij was wel in staat om te vluchten. Alles gaat goed, ze varen al midden op de Theems, ze hebben al afscheid genomen en het stoomschip komt er al aan als er een andere stoomboot op volle snelheid recht op hen af komt varen. Wat er precies gebeurd is weet Pip niet alleen herkende hij op die boot Compeyson, maar hij en Provis zijn verdwenen. Pip, Startop en Herbert worden gered door het stoomschip.
Magwitch (en niet langer Provis) is zwaargewond als hij wordt gevonden, hij vertelt dat zij al vechtend in het water zijn gekomen maar waar Compeyson is weet hij niet.
Herbert moet enkele dagen naar Caïro (voor zaken), maar voordat hij weggaat vraagt hij of Pip zijn compagnon/partner wil worden, maar Pip vraagt uitstel voor deze beslissing. Wemmick komt langs en neemt Pip mee voor een wandeling (althans dat zegt hij) ze gaan ook even de kerk binnen maar daar had Wemmick mat Miss Skiffins en 'the Aged' afgesproken. Wemmick en Miss Skiffins trouwen daar.
Magwitch kan nauwelijks zijn rechtszaak bijwonen, maar wordt veroordeeld tot 12 gevangenisstraf, alleen is het duidelijk dat hij die nooit zal kunnen uitzitten. Aan het sterfbed van Magwitch, een paar dagen later, vertelt Pip nog dat hij verliefd is geweest op zijn dochter, die nog steeds leeft. (Mr Jaggers heeft het kind indertijd bij haar moeder weggehaald (die het vrijwillig afstond) en naar Miss Havisham gebracht.)
Pip is nu alleen, maar hij wordt ernstig ziek, hij kan zelfs niet meer overeind komen. Maar 'gelukkig' komt de politie langs, hij moet nog een schuld aflossen en omdat hij die niet meer kan betalen (hij heeft geen inkomen meer en het geld dat hij van Magwitch erfde was niet toereikend) wordt hij gearresteerd. Maar Joe komt naar hem toe, lost zijn schuld af (ruim 150 pound) en verzorgt Pip. Langzaam maar zeker wordt de situatie van Pip beter. En hoe beter zijn situatie wordt hoe minder vriendelijk Joe wordt en als Pip weer voor zich zelf kan zorgen verdwijnt Joe op een nacht plotseling. Joe vertelde Pip wel dat Miss Havisham overleden is en Mr Pocket voor hem betaald heeft (1000 pound) en Joe vertelde ook dat Orlick in de gevangenis zit.
(Van Wemmick hoort Pip dat Compeyson nog leeft maar gevlucht is.)
Pip gaat naar zijn geboortedorp, naar het huis waar hij is opgegroeid. Als hij daar komt hoort hij van Joe, dat hij en Biddy zijn getrouwd, Pip neemt afscheid en belooft hen dat hij de rest van zijn leven zal werken om zijn schuld terug te betalen (hij vindt dat zij veel meer voor hem gedaan hebben dan hij verdiend heeft).

Het verhaal eindigt met een ontmoeting tussen Pip en Estella op de plaats waar ze elkaar voor het eerst hebben ontmoet, Pip blijft van haar houden maar hij zal nooit meer (met iemand) willen trouwen.
Pip wordt de klerk (soort administrateur die over de financiën gaat), en later de compagnon/partner, van Herbert. Pip zit veel in het buitenland en onderhoud het contact met Joe en Biddy door middel van brieven. De maatschappij Clarriker & Co. (de naam van de eerste boot, de boot die Pip aan Herbert gegeven heeft is Clarriker) doet het goed, maar niet bijzonder.
Thema:
Door een daad in zijn jeugd komen de dromen van een jongen uit en hij leidt een prachtig leven totdat het tij zich tegen hem keert.
Moraal: Als je wat voor een ander doet kan je rijkelijk beloont worden.
Verklaring van de titel:
Pip heeft 'Great Expectations'. Hoewel hij arm is heeft hij grote verwachtingen van het leven. Door een daad in zijn jeugd komen zijn dromen/verwachtingen uit.
Pip vertelt het verhaal achteraf in de ik-persoon maar wel in chronologische volgorde.
Enkele bijzonderheden die voorkomen in het verhaal:
· Mr Wopsle kan ook goed toneelspelen;
· de 'Blue Boar' is een herberg in het geboortedorp van Pip;
· de 'Three Jolly Bargemen' (= de drie vrolijke bemoeials) is een bar in Pip’s geboortedorp (en de stamkroeg van Joe);
· Trabb is de kleermaker (=tailor) in het geboortedorp van Pip;
· Mr Hubble is wagenmaker en een kennis van Mrs en Mr Joe;
· Mr Pumblechook, handelaar, is een oom van Joe, Pip mag hem oom noemen.Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen