Boekverslag : George Orwell - Burmese Days
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 1115 woorden.

1. Het verhaal speelt zich af tijdens de koloniale dagen in Birma (1926), toen de Engelsen daar de dienst uitmaakten. In het dorpje Kyauktada in 'upper Burma'.

2. Mijn eerste indruk: het is een redelijk aantrekkelijk verhaal, dat een goed beeld geeft van de koloniale tijd.

3. Mr. Flory is een houthandelaar in een klein dorpje in Kyauktada. Er is daar een kleine Engelse gemeenschap die de dienst uitmaakt. Ze komen samen in 'de club'. Waar ze dingen bespreken en samen wat drinken. Flory heeft eigenlijk een hekel aan deze Engelsen. Ze zijn erg racistisch en zien de Birmesen als minderwaardige schepsels die blij mogen zijn dat de Engelsen er zijn om hun een beetje op te voeden. Flory is erg eenzaam omdat hij niet om wil gaan met de Engelsen. De enige met wie hij omgaat en echt praat is een Birmees, Dr. Veraswami. Deze is echter overtuigd van de superioriteit van de Engelsen en wil geen slecht woord over hen horen. Toch zijn zij goede vrienden. Flory interesseert zich ook voor meer dan alleen het moederland, drank en de club. Hij leest veel en is erg geïnteresseerd in birmese gewoontes en in de Birmesen zelf. Dit is meteen zijn probleem. Hij kan hier met bijna niemand over praten, wat leidt tot verdere isolatie. De andere Engelsen kijken ook op hem neer omdat hij met birmesen omgaat. De club is eigenlijk de enige die geen birmesen als lid heeft, en daarom krijgen ze opdracht van hogerhand om daar wat aan te doen. Dit leidt tot meer conflicten als Flory Dr. Veraswami voorstelt. De anderen zijn fel gekant tegen inlanders.

Er is echter nog iets.....

U Po Kyin, de Birmese magistraat, heeft het op Dr. Verswami voorzien. Deze magistraat heeft door corruptie, afpersing, bedreigingen, zwartmakerij, etc de positie van magistraat verkregen. Hij wil echter meer macht. Hij geeft niks om Birmesen, macht is wat hij wil. Als hij met pensioen is, koopt hij zijn zonden wel af. Dr. Veraswami staat in zijn weg. U Po Kyin begint een operatie om hem zwart te maken. Flory staat echter ook in de weg....

Flory heeft een Birmese minnares, om de eenzaamheid een beetje te verdrijven. Op het moment dat hij het helemaal klote begint te vinden, duikt Elizabeth Lackersteen op. Door een toevalligheid komen zij en Flory in contact. Zij komt voor haar oom en tante, maar is heimelijk op zoek naar een man. Ze kunnen goed met elkaar opschieten, ze zijn echter erg verschillend. Flory wil haar zijn interesses eigenmaken door naar de markt te gaan of naar festiviteiten van de inlanders. Dat vindt zij echter vreselijk. Als ze gaan jagen, ontdekt Elizabeth dat ze eigenlijk wel van Flory houdt. Het komt zelfs zo ver dat Flory haar ten huwelijk wil vragen en dat zij ja wil zeggen als er een aardbeving plaatsvindt. Daarna negeert Elizabeth hem echter. Ze heeft gehoord van de minnares van Flory. Flory heeft haar gedumpt, maar de minnares probeert hem af te persen.

Ondertussen gooit U Po Kyin er wat zwaarder maatregelen tegen aan. Hij creëert een kleine opstand, waar hij als de redder uitkomt.

Flory is gebroken, zeker als een officier van het Britse leger, Verall, ten tonele verschijnt. Hij en Elizabeth gaan intens veel met elkaar om en Flory kan er niet meer tegen. Hij bedrinkt zich zwaar, avonden achter elkaar. De conflicten over het lidmaatschap van een inlander worden hem ook niet in danke afgenomen.

De opstand, door U Po Kyin geënsceneerd, krijgt echter een staartje. Een Engelsman, Maxwell, uit de hechte gemeenschap van de club, wordt vermoord. Hierna volgt een incident tussen de racistische Ellis (ook Engels) en 4 Birmese jongens. Een wordt hierdoor blind. De al explosieve situatie wordt nu naar een hoogtepunt gestuwd. Als al de Engelsen in de club zijn, klinkt er op eens een rumoer buiten. Duizenden Birmesen staan buiten en eisen dat zij Ellis krijgen om hem te straffen. Het huis wordt met stenen bekogeld en ze zijn totaal omsingeld. Flory weet echter weg te komen via de rivier en weet de militaire politie te waarschuwen. Flory voorkomt een bloedbad (geeft niet de orders door dat er op de Birmesen moet worden geschoten, maar boven hun hoofden) en wordt de held van iedereen, inclusief Elisabeth. Het plan van U po Kyin lijkt nu helemaal gefaald: Flory noemt Dr. Veraswami als degene die heeft geprobeerd de zaak te sussen. Als Verall plots verdwijnt zonder ook maar een woord te zeggen, zijn Elisabeth en Flory weer samen. Alles lijkt perfect. U Po Kyin heeft echter nog een troef in handen. Hij krijgt de ex-minnares van Flory zo ver dat zij een rel schopt waar alle Engelsen bij zijn, inclusief Elizabeth. Flory is tot op het bot vernederd. Elizabeth wil hem niet meer zien. Al zijn krediet is verspeeld.

Flory sluit zich op in zijn kamer en maakt een eind aan zijn leven.

Hiermee is ook het lot van Dr. Veraswami bezegeld. Er komt geen eens officiële aanklacht. Door de anonieme beschuldigingen krijgt hij een reputatie van 'niet te vertrouwen' en wordt overgeplaatst met minder salaris in een situatie die slecht is en waar hij waarschijnlijk de rest van zijn leven in blijft. U Po Kyin zijn wensen komen uit. Hij sterft echter snel na zijn pensioen en kan al zijn daden niet meer goed kopen. Zijn reïncarnatie zal een erg vervelende worden. (kikker ofzo)

Elizabeth is nog een tijdje alleen, maar dan doet Macgregor, Engelsman en 'Deputy Commisioner' een huwelijksaanzoek. Hij is wel een beetje oud, maar zijn functie is hoog genoeg voor Elizabeth.

4. Hoofdpersonen:

Flory, door zijn wat verder ontwikkelde interessen geïsoleerd. Heeft hekel aan racistische mede-engelsen. Niet erg zeker persoon.

Elizabeth, vrij oppervlakkig, naïef.

Dr. Veraswami, symbool van de inlander die de Engelsen ziet als de brengers van goede dingen. Ook erg naïef.

U Po Kyin, machtswellusteling.

5. Het perspectief is beschrijvend.

6. Er zijn volgens mij verscheidene climaxen, omdat er verscheidene aspecten in het verhaal zitten. In het totale verhaal is de belegering van de club het hoogtepunt. In het leven van Flory is de zelfmoord de climax. Voor het verhaal zijn de gebeurtenissen die leiden tot de opstand de aanloop, de afloop is eigenlijk gewoon wat erna gebeurd. Voor Flory is het proces van het steeds verder af komen te staan van bijna iedereen de aanloop. De afloop is wat er met anderen gebeurd als resultaat van zijn dood.

7. Burmese days slaat terug op de tijd die George Orwell (of Eric Arthur Blair) heeft doorgemaakt in Birma. Voor hem was het een klote tijd, waar zijn haat voor het imperialisme uit stamt.

8. Het thema zijn de koloniale (imperialistische) verhoudingen en hoe die het leven van diverse mensen vernietigen en hoe in deze verhoudingen bijv. machtswellustige types naar boven komen. Hoe slecht dat kolonialisme dus is.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen