Boekverslag : Friedrich Durrenmatt - Der Verdacht
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 670 woorden.

1. De alwetende verteller, omdat je nooit leest wat een persoon denkt.. Ik denk dat de verteller hiermee de spanning wilt verhogen. Doordat je dus niet kan lezen wat de gedachten van een persoon zijn en of hij al weet wie de verdachte is.2. Het verhaal begint eigenlijk gewoon in het heden. Er zijn wel enige flashbacks. Barlach krijgt bijvoorbeeld dingen te horen uit het verleden van Hungertobel en Gulliver. Daarme willen ze Barlach helpen om zijn missie te laten slagen. Dus om te achterhalen wie de echte dader is.3. De tijdsduur loopt van 27 december, de dag waarop de foto uit ‘LIFE' opduikt, tot 6 januari, waar Barlach op het nippertje ‘uit de dood’ wordt gered door Gulliver.4. Barlach ligt in het ziekenhuis. Hij heeft namelijk kanker. Hij leest, met naast hem zijn arts/vriend Hungertobel, het tijdblad 'LIFE'.

Hungertobel schrikt als ze een foto zien met daarop een oud concentratiekamp arts Nehle die zich bezighoudt met het opereren van Joden zonder narcose. Hungertobel verteld na lang aandringen dat dr.Nehle op de foto sprekend lijkt op dr.Emmenberger die een kliniek heeft in Bern. Emmenberger had ooit bij een ongeluk in de bergen iemand met plezier zonder narcose geopereerd. Hij heeft jammer genoeg een alibi(die later niet blijkt te kloppen). Barlach gaat op missie. Gulliver komt op 'visite'. Gulliver is een 'joodse reus' en was degene die op de foto(zonder narcose!)werd geopereerd. Hij vertelde dat joden zich lieten opereren zonder narcose(de overlevingskans was zeer klein)zodat ze naar een ander kamp konden waar het minder erg was. Barlach meldt zich aan bij de kliniek van Emmenberger. Barlach begint een gesprek, Emmenberger krijgt argwaan, vermoordt Fortschig(omdat hij een beschuldigend artikel schreef over Emmenberger). Emmenberger was ook van plan om Barlach te vermoorden maar Barlach wordt op tijd gered en Emmenberger vermoordt.5. Ik denk dat wanneer Barlach zich laat inschrijven in het kliniek van Emmenberger de belangrijkste verhaalwending in het boek is. Hij is meteen in een andere omgeving en hier ligt eigenlijk de clue van het verhaal. Hij ziet en hoort met zijn eigen zintuigen wat er gebeurt.

Der Zwerg blz. 636. Wraak, toeval en het achterhalen van de waarheid.7. De passage die op mij de meeste indruk heeft geleverd is de passage waar Gulliver op bezoek komt en verteld dat hij degene is die geopereerd is zonder narcose! Dat iemand dat gewoon overleefd!

Volgens mij staat dit op blz 31 r.7. Dit was eigenlijk de enige passage die op mij indruk gemaakt heeft. Maar als ik perse nog een passage moet noemen dan kies ik voor de passage waar barlach heel angstig in zijn kmaertje zit wachten op zijn dood en dan een kinderliedje hoort en op tijd wordt gered door Gulliver. Dit staat in het hoofdstuk 'Ein Kinderlied'.8. Gulliver sprak mij het meeste aan. Hij is eignlijk best wel mysterieus. Hij had de 'ohne narcose' operatie overleeft! Hij duikt vaak zomaar uit het niets op. En hij reist heel veel en is bevriend met een dwerg wat op zich al apart is.:) Hij is niet zoals alle anderen.

Zuster Klari spreekt me wat minder aan. Ze komt weliswaar weinig voor maar het idee dat zij het eens is met Nehle's handelswijze vind ik bizar maar dat ze denkt dat Nehle mensen moordt uit liefde vind ik helemaal bizar.9. Zoals ik al verwacht had was het best een hele opgave om door het boek te komen. Ik ben al niet zo geweldig in leesteksten laat staan hele boeken lezen! Vooral in het begin was het een beetje door de tekst heen slepen. Het verhaal op zich was wel interessant ik lees eerlijk gezegd niet zoveel misdaad romans dus het was weer wat anders. Wat mij wel opviel was het toeval dat ze hadden. De foto die opduikt, Hungertobel die toevallig de arts op de foto kent en dat Barlach op het nippertje wordt gered van dood door Gulliver. En dat iemand mensen opereert zonder narcose is echt heel bizar,althans dat vind ik. Maar ja het is niet voor niets een roman.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen