Boekverslag : Tom Lanoye - Alles Moet Weg
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 1785 woorden.

Samenvatting
Korte samenvatting:
Tony ziet het na een slecht examen niet meer zitten. Het gezeur van zijn ouders is hij ook al meer dan beu.
Zijn ouders, een vooraanstaand advocatenpaar, willen immers dat hij net zo wordt als hun. En dit is
allesbehalve wat hij wil. Zo besluit hij om te stoppen met studeren en zijn examenreeks niet verder meer af
te maken. Want hij heeft immers een idee waarmee hij op korte tijd veel geld kan verdienen. Eerst en vooral
heeft hij een startkapitaal nodig. Dit vindt hij door enkele waardevolle voorwerpen uit het huis van zijn
ouders te ‘lenen’ en deze te verkopen. Met dat geld koopt hij een Ford Transit - bestelwagen. Hiermee
doorkruist hij het Vlaamse land als verkoper van alles en nog wat.Onderweg maakt hij heel wat mee. Eerst
komt hij in contact met een zaalhouder en een bende feestvierders. Na hen allemaal leugens te hebben
voorgelogen, weet hij geen uitweg meer behalve dan ontsnappen. Dit doet hij ook. Hij ontsnapt naar het
platteland waar hij in contact komt met enkele boeren. Deze pikken al zijn mooie verkooppraatjes niet en
lachen hem uit, alweer moet hij vluchten.Terwijl hij aan het vluchten is, ontmoet hij Andreeke die hem eerst
dreigt te vermoorden maar waarmee hij uiteindelijk vriendschap sluit. Na een paar dagen met hem te hebben
doorgebracht, gaan ze elk hun eigen weg. Hij ontmoet Raoul waarmee hij een erotische nacht beleeft maar
waarmee hij verder niets meer mee wil te maken hebben. Ondertussen heeft Tony alles eens op een rijtje
gezet en beslist het anders aan te pakken. Hij wil alleen maar echte goederen meer verkopen zoals
verzekeringen. Zo ontmoet hij een bejaarde vrouw die alleen maar met zijn voeten speelt. Dus ook dit plan
mislukt.Nu begint hij in te zien dat gans zijn plan om rijk te worden niet deugd. Maar hij durft niet meer naar
huis terugkeren uit schrik voor de vele reacties. Dan vindt hij een oplossing. Hij gaat Andreeke opzoeken en
vraagt hem om hulp. Maar wanneer hij Andreeke gevonden heeft, blijkt ook hij geen geld of job meer te
hebben. Ze beslissen om samen een bank te overvallen. Deze bankoverval loopt fataal af: Andreeke wordt
doodgeschoten. Het enige wat Tony nog kan doen is vluchten. Dat doet hij dus ook. Hij schrijft een laatste
brief naar Soo en vertelt hem dat hij een nieuw leven gaat beginnen in Nederland.

Onderwerp
Tony Hanssen, een mislukte rechtenstudent, besluit om verkoper te worden. Zo kan hij de ‘domme massa’ geld
aftroggelen en zelf veel winst maken. Zijn plan lukt echter niet en overal waar hij komt loopt het fout af.
Uiteindelijk eindigt hij als de hulp van een bankrover. Ook dit loopt in het honderd. Enige oplossing: vluchten
naar Nederland.

Thema
Het thema in het boek is verkopen. "De domme massa geld aftroggelen en zelf veel winst maken, want er
bestaan enkel kopers en verkopers en wat niet verkocht kan worden, stinkt!" Met deze ingesteldheid gaat
Tony tewerk.Aanvankelijk werkt hij alleen maar met folders en stalen, maar na korte tijd ziet hij zich
genoodzaakt om alleen maar echte goederen te verkopen.

Hoofdpersonage
Het hoofdpersonage is Tony Hanssen.Hij is een jonge, slanke kerel met zwart sluik haar, blauwe ogen, een
scherpe neus en een mond met volle lippen. Midden in zijn examens stopt hij met zijn rechtenstudies. Hij is er
immers van overtuigd dat hij het op een veel snellere en gemakkelijkere manier kan maken. Uit het huis van
zijn ouders verkoopt hij enkele spullen en van de opbrengst koopt hij een bestelwagen. Daarin rijdt hij als
verkoper door het Vlaamse platteland, op zoek naar slachtoffers voor zijn verkooppraatjes. Hij denkt immers
dat hij een uitstekend verkoper is. Dit isechter niet zo. Zijn mooie praatjes helpen niet. Toch blijft Tony
altijd optimistisch, alhoewel hij steeds meer bezittingen en geld kwijtraakt.

Een ander hoofdpersonage is Soo. Hij is een grote, zware jongen met ros haar. Hij heeft mooie lippen, en over
de brug van z’n neus lopen sproeten. Zijn ogen staan altijd onpeilbaar treurig in hun kassen. Een echt
hoofdpersonage is hij niet. Hij studeert ook rechten en is zo de beste, en enige, vriend van Tony. Hij is
diegene aan wie Tony brieven schrijft (en trouwens de enige).In die brieven vertelt Tony alleen maar leugens
en Soo doorziet hem meteen.Het enige wat Soo hoopt is dat Tony zo snel mogelijk zijn verstand terug krijgt
en terug naar huis keert.

Plaats
Het boek speelt zich niet echt af op één vaste plaats.Integendeel zelfs. Tony doorkruist het hele Vlaamse
land. Elke stad heeft hij gezien. Uiteindelijk gaat hij wel naar het buitenland. Hij kan immers niet meer terug
dus beslist hij om in Nederland een nieuw leven te beginnen.

Tijd
Het verhaal is eigenlijk één grote flashback ( tenminste dat denk ik toch ). Het begint op het moment dat alle
gebeurtenissen reeds voorbij zijn. Dat is, denk ik, toch de bedoeling van de auteur. Hij vertelt immers het
verhaal en telkens wanneer er een nieuw personage in voorkomt, vertelt hij onmiddellijk hoe de persoon aan
z’n einde komt.Dus hieruit kan je afleiden dat hij alles al reeds op voorhand wist en dat hij het gewoon vertelt
zoals hij het zich herinnert.

Wanneer het boek zich afspeelt is in de jaren ’90. Een precieze datum wordt niet gegeven, maar dat kan je
afleiden uit het verhaal. Het boek is immers geschreven rond de jaren ’90.

De vertelde tijd is ongeveer 1 à 2 maanden en de verteltijd is 267 pagina’s.

Milieu
Tony komt in verschillende milieus terecht. Onder andere in het milieu van de drugs, dit is als hij in contact
komt met Andreeke. Ook komt hij terecht in het milieu van de homoseksualiteit. In zijn ontmoeting met Raoul
beleeft hij immers een passionele nacht.Tenslotte komt hij terecht in de misdaadwereld wanneer hij een
bankoverval pleegt, samen met Andreeke.

Stijl
Het taalgebruik is niet echt moeilijk. Soms komt er wel eens een moeilijk woord voor, maar de betekenis kun
je gemakkelijk afleiden uit de context.De zinnen zijn niet echt heel lang. Daarom is het boek vlot te lezen en
is het ook makkelijker te begrijpen. In zijn boek gebruikt Tom Lanoye veel ironie en sarcasme, maar dit
maakt het alleen maar humoristischer.Er is een grote afwisseling in zijn schrijven: nu eens gebruikt hij echte
platvloerse taal, dan weer gebruikt hij de citaten uit het burgerlijk wetboek en dit alles wordt dan nog eens
afgewisseld door een mop en de brieven die hij naar Soo schrijft.

Tiental nieuwe woorden
1. jargon: - voor oningewijden moeilijk verstaanbare taal
- koeterwaals

2. devies: - zinspreuk
- (handel) wissel in vreemde valuta

3. nis: - Uitholling in een wand, bestemd om daarin iets te plaatsen

4. paria: - verstoteling
- lid van de laagste, onreine kaste in India

5.sodomiet: - homoseksueel
1.beschimpen: - honend bespotten

7. aureool: - stralenkrans
- omgevende glans, sfeer

8. stationair: - stilstaand
- op de plaats blijvend

9.zionisme: - het streven om de joden naar een eigen zelfstandige, nationale staat in Palestina terug te brengen.

10. antisemitisme: - vijandschap tegen de joden

Keuze van de titel
De titel van het boek wijst naar een gebeurtenis in het verhaal.Wanneer Tony Andreeke ontmoet, zit
Andreeke met problemen. Gans zijn ‘huis’ - een oude opslagplaats - staat vol met gestolen goederen. De politie
kan elk ogenblik binnenvallen. De enige oplossing is al het gestolen materiaal kwijtraken.Dit doen ze door
alles in het Dijlekanaal te dumpen. Niets mag overblijven want anders is dat alleen maar bewijsmateriaal voor
de politie. Dus ALLES MOET WEG !!

Ik vind het een goede keuze van titel. Je moet eerst een groot deel van het verhaal gelezen hebben voor je
weet waar de titel op slaat en dat vind ik wel goed. Bij andere boeken vertelt de titel soms onmiddellijk al
heel het verhaal. Dit is dus hier het geval zeker niet.

Einde van het boek
Het is geen happy-end zoals in de meeste boeken. Dat vind ik wel goed. Het maakt het boek gewoon beter.
Moest het einde geweest zijn dat Tony gewoon terug naar huis zou gegaan zijn en dat er met Andreeke niets
zou gebeurd zijn, zou het helemaal geen goed boek zijn. Héél onverwacht is het einde niet echt, omdat je weet
dat elke onderneming tot mislukken gedoemd is, dus wanneer je aan het lezen bent, en je een beetje nadenkt,
weet je dat die bankoverval ook wel zal mislukken.

Eigen mening:

Ik vond het geen slecht boek, maar een heel goed boek vond ik het nu ook weer niet. Ik heb al betere boeken
gelezen.Eigenlijk bestaat het boek uit diverse verhaaltjes en is het niet echt één groot verhaal.Wat ik wel
heel goed vond in het boek is de ironie en de sarcastische opmerkingen die er gemaakt worden. Tom Lanoye
deinst niet terug om te schrijven wat hij voelt. Hij windt er geen doekjes om.Eén keer je het boek begint te
lezen, wil je wel blijven doorlezen, hoe ongeloofwaardig de gebeurtenissen ook zijn, omdat je weet dat het met
Tony daarna nog slechter gaat en hij nog slimmere trucs en sluwere verkooppraatjes nodig heeft om te redden
wat er te redden valt.Al bij al krijgt het boek toch nog 7.5 op 10.Echt iets bijgeleerd heb ik misschien wel
niet, buiten gewoon het feit dat je niet zo vlug mag opgeven wanneer het even niet meezit. En als je een idee
hebt, moet je je eerst afvragen of het realiseerbaar is en er niet stomweg aan beginnen zonder te weten waar
je gaat eindigen.

Over de schrijver:

Tom Lanoye werd geboren op 27 augustus 1958 te Sint - Niklaas. Als Belgisch Nederlandstalig schrijver koos
hij bij zijn debuut in de poëzie voor het alternatieve verspreidingscircuit, met name de uitgave in eigen
beheer en het verzorgen van optredens, waarmee hij aansluiting zoekt bij orale literaire tradities.Hij maakte
naam met het solo - verzencabaret " Jamboree ". Hij werkte ook als acteur en schreef satirische literaire
kritieken die hij bundelde in " Rozengeur en Maneschijn ". Samen met Herman Brusselmans schreef hij het
toneelstuk " De Canadese Muur ". Ook schreef hij een verhaal in de in 1993 voor het AIDS - fonds
uitgegeven bundel " Met Liefde ".Rond Tom Lanoye is al heel wat te doen geweest. Een bijzonderheid van hem
is dat hij een schitterende performer is. Dichters die uitgenodigd worden om voor te lezen op een poëzie -
avond schijnen vaak angstig te vragen of Lanoye ook komt. Natuurlijk loopt hij ook in de kijker door zijn
homosexualiteit waar hij openlijk voor uitkomt. Hij is zeker en vast een veelbesproken figuur in de media.

Andere werken van hem zijn:

Een slagerszoon met een brilletje
Het circus van de slechte smaak
Hanestaart
De schoonheid van een total loss
Kartonnen dozen


Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen