Boekverslag : Heere Heeresma - Han De Wit Gaat In Ontwikkelingshulp
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 2071 woorden.

Samenvatting
Titelverklaring
De titel is heel simpel te verklaren. 'Han de wit gaat in ontwikkelingshulp' dat is precies waar het boek uiteindelijk over gaat, nadat blijkt dat Han verder nergens goed voor is. De ondertitel is iets minder eenvoudig: 'over het leven streven en sneven van een gewone Hollandse jongen.' Dat heeft te maken met de gebeurtenissen in het verhaal. Han probeert alles om maar werk te krijgen . Hij doet erg zijn best en lijkt op het eerste gezicht inderdaad op een gewone Hollandse jongen. Uiteindelijk blijkt hij door al zijn eigenaardigheden helemaal niet zo'n gewone Hollandse jongen. Of Heere Heeresma schildert zo zijn beeld van een gewone Hollandse jongen.

Opbouw
"Han de Wit gaat in ontwikkelingshulp" heeft 173 pagina's. Het boek bestaat uit 10 hoofdstukken. Aan het begin van elk hoofdstuk staat welk hoofdstuk het is, gevolgd door een klein cursief gedrukt door de verteller geschreven inleidend stukje waarin verteld wordt wat er in de kleine tijdsprongetjes is gebeurd.

Op de achterkant staan, alweer dat taaltje, 'Een tuiltje persmeningen'. Oftewel kleine stukjes uit rescensies van verschillende kranten. Op de voorkant staat dat het boek rijk geïllustreerd is. In het boek kom je dan ook inderdaad foto's tegen. Bijvoorbeeld een foto met twee mannen die een oude man interviewen, en daaronder staat dan geschreven wat er op de foto te zien is. In dit geval: 'De schrijver voor de Vpro-radio in gesprek met de heer H.W. de Wit, de vader van Han: "politici? Zakkenvullers! Die zie je niet als ons soort mensen in de Disco, op House parties..."' Het vreemde is dat deze zaken niet zoveel met het verhaal te maken hebben dat je eigenlijk aan het lezen bent. Maar dat het lijkt alsof het alleen gedaan is om te proberen te bewijzen dat het verhaal echt gebeurd is, of in ieder geval over echt bestaande of bestaand hebbende personen gaat. Ook staan er in het boek regelmatig groot gedrukte citaten uit het verhaal. Dan ben je aan het lezen en dan zie je in eens heel groot staan "Een sterke lotsverbondenheid met de werkers deed hem een hand heffen. 'Hallo mannen. How do you do!' riep hij."en vervolgens kom je dat na het omslaan van de bladzijden ook in het verhaal tegen. Leuk, maar ik weet niet zo goed waarom dat zo gedaan is. Misschien is het in een andere druk allemaal niet zo.

Opbouw
Het motto van het boek is geschreven door Jac. van Hattum en heet "Straks". Het gaat als volgt:

'Straks

Nu geen poortje; nu geen hemel;
nu geen angsten en geen pijn:
Aanstonds zal ik in de hemel,
aanstonds bij mijn ouders zijn.

Kind weer in de schone dagen
van het zoetste aards bestaan;
vogels weer en bloemen vragen;
Vader wijst weer alles aan.

Hij, der hovenieren wijste,
zet zijn schone lessen voort:
Hij, die het Al naar waarde prijsde,
wordt verheerlijkt aangehoord.

'Vader', zeg ik ; 'moeder', zeg ik;
Niemand werd zo blij begroet.
'k Wist zolang reeds schoon te vinden,
Dat elk dankbaar sterven moet.'

Het motto is goed in verband te brengen met de persoonlijkheid en het karakter van Han de Wit. Op de voorkant van het boek staat een nette jongeman met in zijn hand een grote plunjezak. Met een glimlach op zijn gezicht staat hij te wuiven. Dat zal Han de Wit zijn. Verder staat er rechts onderin schuin geschreven: 'rijk geïllustreerd!'. Wat heel goed bij het oubollige taalgebruik van de rest van het boek past.

Samenvatting
Het verhaal gaat over Han de Wit en zijn vader en moeder, die het niet breed hebben. Vader verdient zijn geld in de kolenbranche en moeder is huisvrouw. Han zit nog op school. Han zit op school totdat hij op een zeker moment zijn vader met latijn lastig begint te vallen. Zijn vader waardeert dit niet, omdat hij maar een simpele arbeider is en haalt Han van school. Het werd hem toch al te duur. Han gaat bij vader, bij brandstoffenhandel de Brandaris, aan het werk.
Wat erg raar is, Han houdt heel erg veel van zijn vader maar wanneer deze van een trap sodemietert steekt Han geen poot uit. Ook niet als, wanneer Han inmiddels al hogerop in het bedrijf zit dan zijn vader, zijn vader van de vrachtwagen met kolen valt en vanaf zijn middel verlamd raakt. Han wordt ontslagen uit het bedrijf 'de Brandaris', omdat hij daar iedereen de keel is uit gaan hangen. Hij probeert allerlei andere baantjes, maar wordt aldoor ontslagen in zijn proeftijd.Han is gedoemd huishoudelijk werk te doen terwijl moeder, om toch nog een beetje geld binnen te halen behalve de schamele uitkering van vader, zwart werkt bij een schoonmaakbedrijf. Op een gegeven moment krijgt
Han's moeder spit tijdens haar werk. Ze kan niet meer bijverdienen en Han moet voor zijn beide ouders zorgen. Op een gegeven moment komt het idee van Han's vader en moeder om hem de ontwikkelingshulp in te sturen, om toch werk te doen. Ze hebben het er al vaker over gehad, en er wordt aldoor reclame (door gebrek aan belangstelling) voor gemaakt. Han stemt er, hoe vreselijk hij het ook vindt om zijn vertrouwde omgeving te verlaten, mee in. Op de dag van zijn vertrek rijdt hij richting het instituut waar hij wezen moet. Hij maakt in de stromende regen een domme manoeuvre en vindt de dood in een verkeersongeluk. Hoe hij richting hemelpoort zweeft, en zijn gedachten daarbij, worden ook nog beschreven en daarmee loopt het boek af.

Tijd
De periode waarin het boek zich afspeelt is eind jaren '60. De vertelde tijd is ongeveer één a twee jaar. Dat is moeilijk te zeggen. Je zou het kunnen lezen aan de jaargetijden, maar in het boek wordt alleen maar verteld dat het de hele tijd regent. Dus daar heb je niet zoveel aan. In het begin sneeuwt het ook even. De verteltijd is 137pagina's. De gemiddelde lezer zou er dus 137 gedeeld door veertig is 3,425 uur over doen, maar ik deed er toch heel wat langer over. Het boek is chronologisch verteld, met kleine tijdsprongen vooruit. Het boek is verteld vanuit het"vision avec".

Spanning
Heere Heeresma doet niet veel om spanning(en) op te bouwen in het verhaal. De grote belangrijke momenten gebeuren vrij onverwachts, zomaar in één keer. Han's vader is het ene moment heel aardig, en zomaar ineens ontploft hij. Han rijdt rond op zijn Solex. Niets aan de hand. Boem, onder een auto, Han dood. Niks geen spanningsbogen. Lange spanningsbogen zijn echter wel aanwezig. Heeresma werkt op een gegeven moment helemaal toe naar het moment dat Han de Wit inderdaad in ontwikkelingshulp gaat en dat wil je dan als lezer ook wel eens meemaken. En dan gaat hij dus in een keer dood. Heel onverwachts en daardoor is het juist zo leuk dat er geen kleine spanningsbogen gebruikt worden, dan blijven de grote gebeurtenissen onverwacht.

Structuur
Het boek begint een beetje vreemd. Het begint namelijk met de woorden: 'zoals we reeds hebben kunnen lezen is Han de Wit...', maar we hebben dat helemaal niet reeds kunnen lezen want dat is het begin van het boek. Het boek begint midden in het verhaal. Dat is echter niet storend, want wat voor het verhaal begint is gebeurd is niet heel erg belangrijk voor het verhaal. Dingen die wel handig zijn om te weten worden kort samengevat weergegeven, het rare is dat die samenvatting juist begint met: "zoals we reeds hebben kunnen lezen..." terwijl je nog niets gelezen had.

Ruimte
Waar het verhaal zich afspeelt is niet duidelijk. Het is "ergens in Nederland", waar wordt niet duidelijk. Wel is het duidelijk dat het een middelgrote tot grote stad moet zijn, omdat er wel een grote gasfabriek staat en Han sterft tussen het drukke verkeer. Twee kenmerken van de stad.

Personen
De hoofdfiguur is duidelijk Han. Van hem kom je alle gedachten en gevoelens te weten. Zijn vader en moeder komen ook wel veel voor in het boek, maar dat lijkt me geen reden om ze meteen tot hoofdfiguren te bestempelen. Van hen kom je ook niet hun gedachten te weten. Dat maakt hen ook tot bijfiguren. Wel belangrijker bijfiguren dan de mensen die Han ontmoet bij het zoeken naar werk, zoals zijn baas als hij werkt voor Rijkswaterstaat, die spelen nog een minder grote rol. Maar ook zij zijn natuurlijk belangrijk voor het verhaal.
Han heeft een hele goede verhouding, van zijn kant, met zijn ouders. Of zijn ouders ook zo'n goede verhouding met hem hebben blijft een beetje twijfelachtig. Zijn moeder misschien wel, maar zijn vader irriteert zich mateloos aan Han. En waarom wilden ze hem eigenlijk met de ontwikkelingshulp meesturen...?
Verder heeft Han eigenlijk helemaal geen verhoudingen met mensen om zich heen. Het blijft een vreemde vogel. Eigenlijk is iedereen Han liever kwijt dan rijk.

Perspectief
Het verhaal is geschreven vanuit de verhulde-ik persoon.

Motieven
-burgelijkheid
-'familie ruzies
-bekrompenheid

Idee
Het idee is volgens mij ongeveer hetzelfde als het thema, alleen vormt het thema nog geen mening. Het idee achter het boek is dat de schrijver mensen die alleen maar denken over goede dingen en die er niets aan doen fout zijn. Ook zou het kunnen gaan over hoe je het er zelf naar kunt maken dat iedereen je liever kwijt wilt. Niemand wil eigenlijk iets met Han te maken hebben, en zelfs zijn ouders sturen hem met de ontwikkelingshulp naar Afrika.

Thema
Het thema is volgens mij het verschil tussen denken en doen. Han heeft de grootste ideeën, maar laat ondertussen gewoon z'n vader van de trap vallen. Hij heeft allemaal ideeën over hoe mensen met elkaar om moeten gaan en over hoe slecht sommige mensen het hebben en hoe erg en zielig dat is, maar als het er op aankomt is hij de grootste rechtse hufter die je je maar kunt bedenken. Als hij eerst met zijn vader samen moeten werken door kolen te bezorgen denkt hij nog van zijn vader: "Arme vader, al helemaal versleten. En de dag begint pas". Hij doet er niets aan. Hij werkt zich in het bedrijf waar zijn vader werkt over de rug van z'n eigen vader op naar boven en als hij dan vanuit het warme binnen van z'n kantoortje zijn vader buiten in de regen en sneeuw ziet ploeteren denkt hij "Arme vader. Hij, Han, zat hier gerieflijk in het warme kantoor maar vader..." En om het maar goed te maken dat hij er niets aan doet denkt hij er achteraan: "Nou ja, ieder naar zijn vermogen en talent". Eerst denkt hij iets goedaardigs, maar op het moment dat het er op aan gaat komen dat hij iets moet gaan doen voor een ander, is hij een te grote lamzak om ook daadwerkelijk iets te doen. Hij verzint er gauw iets op zodat hij het zo draait en keert dat het gerechtvaardigd wordt dat hij niets doet. Het grote verschil tussen denken en doen.

Stijl
Het taalgebruik is erg oubollig. Het zijn erg ouderwetse woorden en zinsconstructies. De stijl waarin Heeresma schrijft is erg beschaafd nederlands, maar met af en toe ook nog wat fonetisch gespelde woorden erin (aarpels). De stijl die hij gebruikt past precies goed bij wat voor type Han de Wit is.

Genre
Door alle treurigheden zou je denken het boek in te moeten delen bij de tragedies. Toch bevat het boek juist door alle tragische momenten iets heel komisch. Het wordt alsmaar erger en dat wordt leuk. De persoon Han de Wit is ook erg om te lachen, om je bijna aan te ergeren zelfs. Het boek zou ik indelen in het genre van de 'tragi-komische roman', omdat het boek vooral zeer tragische gebeurtenissen bevat, maar omdat het toch ook iets heel komisch heeft om over de persoon Han de Wit met al zijn eigenaardigheden te lezen.

Over de schrijver:

Heere Heeresma werd geboren in 1932 op 9 maart in Amsterdam. Hij debuteerde in 1954 met de dichtbundel 'kinderkamer'. Hij schreef voornamelijk symbolische verhalen maar met het boek 'Juweeltjes van waterverf' vond hij zijn eigen vorm van meedogenloos, filmisch proza. Belangrijk in zijn werk is zijn streven om zekerheden te ondermijnen (wat je ook goed ziet in 'Han de Wit gaat in ontwikkelingshulp') en problemen te ondermijnen.
Heere Heeresma schrijft voornamelijk een heel ander soort boeken dan 'Han de Wit gaat in ontwikkelingshulp'. Hij schrijft erotisch-achtige romans, zoals 'geschoren schaamte' Ook schrijft hij spionage romans.
Het boek 'Han de Wit gaat in ontwikkelingshulp' is dus iets heel anders dan wat men van hem gewend was.Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen