Boekverslag : Harry Mulisch - De Procedure
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 5450 woorden.

Harry Mulisch, De procedureLeesverslag Nederlands: “De Procedure” van Harry Mulisch.

 

A Analyse

 

1a            

Gegevens Boek

                       

            Titel: De Procedure

                       

            Schrijver: Harry

Mulisch

                       

            Druk: 1e Druk

                       

            Uitgever: Uitgeverij De

Bezige Bij, Amsterdam

                       

            ISBN: 90 234 37144

 

1b        Eerste druk:

                       

            1e druk: 1998

                       

            stroming:

 

2a        Soort Roman

Het is een

psychologische roman, het verhaal gaat hoofdzakelijk over een man, die uit levenloos

materiaal iets levends heeft gemaakt (een eobiont), maar die door ontdekking, behalve roem

en rijkdom, ook nog een hoop problemen krijgt. In het verhaal staat de verwerking van die

problemen centraal. Verder is het een scheppingsverhaal (God schiep de Aarde in 7 dagen),

eigenlijk zitten in het verhaal 2 scheppingsverhalen, die veel overeenkomsten hebben. De

schepping van de eobiont en de schepping van een golem(=groot, levend stenen beest) in de

middeleeuwen(1592).

 

2b

            Titelverklaring

                       

            Titel: De Procedure

De Procedure slaat op de procedure die

nodig is om dingen te maken, voor het maken van een eobiont is kennis van biochemie nodig,

voor het maken van een Golem is kennis nodig over De Schepping. Ook beschrijft Mulisch hoe

hij romans maakt.

Ondertitel: geen

Motto: geen

Opdracht: geen

Indeling: het boek telt 301 bladzijden,

opgedeeld in 3 aktes, die samen 12 stukken bevatten.

Samenvatting: (van internet)

 Akte A 'Het spreken'
Eerste stuk 'De mens'


 Van achter zijn schrijftafel geeft Mulisch zijn visie op het ontstaan van de mens.

Hij heeft het over de schepping volgens de bijbel: Genesis 2:7: 'Toen vormde JHVH de mens

uit kleiaarde en blies levensadem in zijn neus; zo werd de mens een bezield wezen'

(verwijzing naar mythe Prometheus). Daarna heeft hij het over de schepping volgens 'Het

boek van de schepping' (Sefer Jetsirah) waarin van uur tot uur beschreven staat hoe een

golem gemaakt wordt. Dit boek wordt verder uitgewerkt door de hoofdpersoon en hij geeft de

lezer een kijkje in de keuken bij het maken van een golem.

 

Tweede stuk 'Het personage'


In het begin van dit stuk geeft hij aan dat alleen de werkelijk geïnteresseerde lezer nu

nog bij de hoofdpersoon blijft. Opmerkelijk is dat Mulisch zich gelijk wil stellen met

God: hij vindt zichzelf een imitatio dei (kopie van God) en onthult zijn naam van de

hoofdpersoon: Victor Werker. Als schrijver vraagt M. zich een aantal dingen af:


1. Wat is een goede schrijver? Zelf vindt hij zich een oeuvreschrijver, waarbij alles wat

hij schrijft ook bewust geschreven wordt.


2. Wie vertelt er een verhaal? Volgens M. is het verhaal de eigenlijke verteller, een

echte schrijver heeft nooit iets te vertellen gehad: alleen zijn verhalen hebben iets te

vertellen. M. geeft aan dat zijn vergissing (hij dacht dat de verteller een verhaal

vertelde) vergelijkbaar is met die van God (God dacht dat hij een 'zeer goede' schepping

had gedaan, maar later moest dat nog twee keer hersteld worden, zondvloed en Jezus, en de

aarde wacht nu op de derde gebeurtenis).


3. Hoe kan zo'n bestaande en tegelijker tijd niet-bestaande verteller verklaard worden?

Dat moet een scheppende God zijn. M. vergelijkt het tot stand komen van een verhaal met de

geboorte van een kind. Maandenlang heeft de moeder het kind gemaakt zonder te weten hoe

zij dat deed. Misschien bestond alles al voordat de schrijver het schreef... de schrijver

is misschien alleen een intermediair in een proces.


Na deze overwegingen beschrijft M. de hoofdpersoon: hij is lang en slank, knap, hoog

voorhoofd, zachte ogen, krachtige neus, brede fijnzinnige mond, golvend donkerblond haar,

iets te lang misschien, grijzend aan de slapen, slanke behaarde handen die lijden aan

vitiligo (vingers en handruggen zijn lijkbleek, alsof hij ze tot de polsen in de dood

heeft gedoopt). Bij zijn beschrijving van de hoofdpersoon denkt hij ook aan de

hoofdpersoons ex-vrouw Clara Veith (tegen de veertig), nu de vriendin van een gevierd

bariton: Dietrich Jäger-Jena. Het wordt duidelijk dat Victor(de hoofdpersoon) haar mist.

 

Derde stuk 'De golem'


Het verhaal van Victor Werker wordt onderbroken om terug te gaan in de tijd. Hij

verplaatst het verhaal naar Praag waar rabbi Jehudah Löw ben Bezalel op 16 februari 1592

bij koning Rudolf II (keizer van het Heilige Roomse Rijk) ontboden wordt. Rudolf II vraagt

hem een golem (ongevormde klomp, kunstmatige mens, ideale bediende) te maken. Met het

maken van een golem wordt de schepping van Adam herhaald. Löw zegt toe in ruil voor een

goede behandeling van het Joodse volk in Praag op lange termijn. Samen met zijn schoonzoon

rabbi Isaac ha-Kohen onderzoekt hij alle bestaande geschriften en vooral de Sefer Jetsirah

(boek van de schepping). Op de 70-ste verjaardag van Löw wil hij dan eindelijk een golem

maken. De naam heeft hij al: Jossile Golem (mannelijk). Maar het werk schiet maar niet op.

Zelfs de vrouw van Isaac verlaat hem met medenemen van hun drieling omdat Isaac teveel

tijd kwijt is met Löw aan het bestuderen van het ritueel om een golem te maken. Als Löw

jarig is begint het karwei. Hij reciteert het tweede hoofdstuk uit de Sefer Jetsirah en

daarna kneedt hij uit de rivierklei een persoon dat lijkt op Isaac helemaal compleet, maar

zonder navel (de golem heeft immers geen moeder). Dan beginnen zij gezamenlijk tegen de

klok in om het beeld te lopen, maar Isaac maakt een klein foutje bij de recitaties. Dit

wordt zo goed en zo kwaad mogelijk door Löw hersteld en later zakken ze beiden uitgeput

neer naast de klomp klei. Na enige tijd wordt de klomp warm en begint het te stomen en te

gloeien. Het is ze gelukt! Maar er klopt iets niet. Er is iets misgegaan. Het wezen krijgt

vrouwelijke borsten en de penis blijkt niet van vlees en bloed, maar van gebakken klei. De

fout is dat niet de schepping van Adam is geïmiteerd, maar die van Lilith. Dus is de naam

niet Jossile, maar Mensjele Golem. Het is nog steeds nacht en ze kunnen nergens terecht

met hun golem (vgl. Josef en Maria met Jezus). Isaac blijft dan bij Mensjele Golem slapen

om de wacht te houden, maar Löw wordt gewekt door geschreeuw: Mensjele heeft Isaac

omgebracht met een mes, waarschijnlijk omdat hij haar wilde verkrachten. Löw kan dan nog

maar één ding doen: Mensjele tot klei doen wederkeren. Dit doet hij door een letter weg

te vegen van haar voorhoofd. Hij sjouwt de resten van Mensje le in een zak naar de

Altneuschul en zet de zak op zolder neer. De sleutel haalt hij uit de deur en zegt: 'hier

mag nooit meer een sterveling komen, de trap moet afgebroken worden'.

 

Vierde stuk 'Victor Werker'


We komen terug bij de hoofdpersoon. Victor Werker wordt eind november 1951 verwekt door

een hooggeplaatste militair die getrouwd is met de 10 jaar jongere portrettiste Gretta

Rector die dolgraag een kind wilde. Over de naam worden ze het uiteindelijk eens: Victor

of Marlene. Als de weeën beginnen staat Ferdinand Werker haar met raad en daad bij. Hij

is een voorbeeldige vader die met de assistentie van mevrouw Bloch er het beste van

probeert te maken. Maar de ontsluiting blijkt niet genoeg. Ze moeten naar het ziekenhuis,

waar Ferdinand per sé bij de bevalling wil zijn. Dit mag en uiteindelijk is hij ook

degene die de navelstreng doorknipt. (Mevrouw Bloch zorgt er ook voor dat Victors moeder

haar overtollige melk afgeeft ten behoeve van een vroeggeboren drieling...)

 

Akte B 'De Zegsman'
Vijfde stuk: Eerste schrijven


Akte B opent met een aantal brieven aan Aurora (godin van de dageraad) de dochter van

Victor en Clara. In de eerste brief, gericht aan Clara, maar geschreven voor Aurora, staan

een aantal mysterieuze zinnen die gaandeweg het verhaal opgehelderd worden. De

hoofdpersoon is part-time docent/onderzoeker aan de universiteit van Californië,

Berkeley, biologie-departement. Hij vertelt over zijn moeder die hem vertelt dat hij nog

drie broers heeft, zgn melkbroers (een drieling, vgl. de drieling van Isaac en Esther), na

het gesprek wil hij ze gaan opsporen. Hij geeft aan dat zijn geboorte samenviel met twee

belangrijke gebeurtenissen: de uitvinding van DNA en een microbiologisch experiment om aan

te tonen hoe het leven op aarde was ontstaan. Dit is de wetenschappelijke

geboortehoroscoop van Victor Werker, hij is de moderne microbiologie. Later geeft hij aan

dat hij eigenlijk schrijver had willen worden, maar nu scheikundige/bioloog is geworden

(vgl. Mulisch; wilde eigenlijk scheikundige worden). Terloops maken we kennis met Brock,

technisch assistent van Werker die na de grote ontdekking van Werker ook geëerd wilde

worden. Hij vertelt zijn levensloop aan zijn dochter. Hoe hij leefde met zijn vader en

moeder, de scheiding op achtjarige leeftijd. Hij blijft bij zijn vader wonen en ontwikkelt

zich. Als hij gaat studeren leest hij Double Helix van James Watson, de uitvinder van DNA.

Dan kan hij zijn liefdes combineren: scheikunde en ontcijferen. Bij zijn afstuderen is

zijn vader gepensioneerd en verwaarloost hij zichzelf. Zijn moeder is naar de VS

geëmigreerd met Aldo Tas, een filmmaker, die later overvallen en vermoord zou worden .

Hij geeft aan dat hij een verhouding heeft met Astrid Rost van Tonningen. Zij vader kan

die naam niet uitstaan i.v.m. het NSB-verleden die aan deze naam kleeft. Zijn verkering

raakt dan ook snel uit. Na Astrid komt Bea, maar al snel wordt zij de vriendin van

Ferdinand Werker en moet Victor uitzien naar iemand anders. Nummer drie is de moeder van

Aurora, Clara Veith. Victor ontmoet haar door een kleine vergissing bij het kijken van de

klok in een treinstel. Drie jaar lang zal zij zijn vriendin zijn, zolang als het duurde om

de eobiont die Victor had bedacht tot ontwikkeling te brengen. Als laatste wordt het

duidelijk dat hij de brieven schrijft aan Aurora, maar zendt aan Clara als een soort

boetedoening, een poging om vergeven te worden voor de vergissingen die hij gemaakt heeft

in hun relatie.

 

Zesde stuk 'Tweede schrijven'


Vanuit een hotel in Venetië schrijft Victor dat de drieling is gelokaliseerd: Albert,

Marnix en Sjoerd Dodemont (vgl. de mythe van Europa waarin Zeus een drieling verwekt:

Radamanthys, Minos en Sarpedon). Hij is daar voor een congres met de titel 'Origins of

life in the universe'. Hij is daar de keynote-spreker (vgl. sleutel met de sleutel van

Löw en later de sleutel van de kamer van Aurora). Dan komen ook weer de gedachten bij hem

op dat zijn medewerker Brock hem het succes niet gunt, dat Brock eigenlijk degene denkt te

zijn die het applaus moet incas-seren. Hier geeft hij ook de titelverklaring: 'Hij was

mijn medewerker, een hele goede, ik ben de laatste om dat te ontkennen, maar zowel het

eerste idee als het ontwerp van de procedure en de beslissende synthese staat op mijn

conto en niet op het zijne.' Hij heeft het hier over de procedure die gevolgd moet worden

om een eobiont te maken. Later vertelt hij dat zijn referaat als keynote-spreker goed is

ontvangen en dat hij in het rijtje thuishoort van grote Nobelprijs winnaars, waarbij hij

aanstipt dat het mogelijk is om twee Nobelprijzen te ontvangen in twee verschillende

categorieën. Hij filosofeert door en komt tot de conclusie dat alles er eigenlijk al is,

maar dat er personen moeten zijn om het naar buiten te brengen. (M.a.w. alle boeken ter

wereld en in de toekomst bestaan al, alleen de intermediar moet nog geboren worden, zo

zijn dus ook alle uitvindingen al gedaan enz.) Hij gaat het schrijven van een roman

vergelijken met het ontwikkelen van zijn eobiont: een boek schrijft zichzelf zoals de

eobiont in feite ook een organisme is dat zichzelf bouwt. Hij geeft ook aan dat hij de

formule heeft gevonden om een roman te schrijven: via brieven aan Aurora. Hij vindt dat

het boek moet bestaan uit twee delen. Deel 1: het genetisch mechanisme. Dat het DNA dat

Aurora heeft versmolten DNA is van Victor en Clara. Dit legt hij op een

populair-wetenschappelijke manier uit alsof hij een opzet maakt voor zijn roman, compleet

met schema's enz. Deel 2: Victor Werker zelf. Hij zal uitleggen dat hij een primitief

organisme heeft geschapen uit het RNA (nog ouder dan DNA) via een primitieve

eiwitsynthese. Als hij klaar is met zijn technische verhandelingen geeft hij aan dat hij

het boek zal noemen: Aurora's key to life. Vanaf dat moment zegt Victor echt aan een roman

te werken. Hij spijbelt zelfs om zijn roman een literair motto mee te geven. Het liefst

iets uit 'Frankenstein or the modern Prometheus' hij is benieuwd hoe Mary Shelley haar

Frankenstein een creatuur laat maken. Hij wijdt echter zover uit over Shelley en haar

nazaten dat hij zich voorstelt zélf verstrikt te zijn in het fatale web van scheppingen.

Als hij gaat eten in een restaurant raakt hij aan de praat met een vreemdeling aan wie hij

meedeelt dat hij eigenlijk een dochtertje had moeten hebben. Geschrokken van zijn eigen

mededeling staat hij op en verlaat het restaurant.

 

Zevende stuk 'Derde schrijven'


Vanuit Cairo schrijft Victor dat hij met DNA-onderzoek aan mummies bezig is. Hier komt hij

tot de ontdekking dat hij bezig is de Gordiaanse knoop te ontwarren: hij die de knoop kan

losmaken zal wereldheerser worden. Hij vergelijkt het losmaken van de knoop d.m.v. de

stang die door de dissel en het juk los te trekken met de verhouding van Victor en Clara.

Later gaat hij naar de piramide van Cheops, het logo van onze planeet. Daar daalt hij af

in de piramide tussen de toeristen en beseft dat hij binnenin een gebouw zit waar alle

gevoel van richting en tijd verdwenen zijn.


In de brief van vrijdag 23 september wordt duidelijk wie Aurora precies is en hoe de

relatie tussen Victor en Clara was. Terwijl Clara steeds angstige voorgevoelens heeft

wuift Victor deze weg. Totdat Clara bij de dokter is geweest en hoort dat haar kind

zichzelf heeft opgeknoopt aan de navelstreng. Uit medelijden wil Victor dan met haar

trouwen, maar Clara weigert. Het kind moet via de natuurlijke weg geboren worden. Victor

en Clara maken een wandeling langs het strand waar Victor steeds gedachten krijgt die met

het leven te maken hebben. Als na drie dagen de weeën beginnen gaat Victor met Clara naar

het ziekenhuis. Hij blijft steeds bij haar maar op het moment suprème vlucht Victor: 'de

fabrikant van de eobiont, de wereldberoemde levenmaker slaat op de vlucht als de dood aan

de orde is'. Terug in de verloskamer treft hij Clara aan met Aurora in haar armen, met een

druppel moedermelk ter hoogte van haar borsten: de dood en het leven tegelijk.


Clara zegt bij thuiskomst zijn angst te begrijpen en samen begraven ze Aurora op het

kerkhof. Aurora is gestorven zonder te zijn geboren. De hoofdpersoon geeft daarna aan dat

hij geen tijd meer zal besteden aan het schrijven van 'Aurora's key to life' maar dat hij

zich richt op de brieven aan haar. Samen met Clara vertrekt Victor naar Arles om bij te

komen van de afgelopen weken, maar op een ochtend komt hij terug in het hotel en vindt

daar de afscheidsbrief van Clara met de mededeling dat zij weg is en nooit meer terugkomt.

De reden voor het vertrek is dat Victor niet bij de geboorte van Aurora wilde zijn. Er was

iets stuk dat niet meer gemaakt kon worden. Hij mag geen telefonisch contact meer met haar

opnemen. Bij thuiskomst blijkt er nog niets van Clara's spullen verdwenen te zijn maar

ligt er wel een brief met de mededeling dat hij de eobiont betaald heeft met het leven van

zijn eigen dochter en dat hij weldra zelf aan de beurt zal zijn.


Victor zit nog steeds in Egypte waar hij op een ochtend in Jeruzalem aankomt na een

spannen de tocht met een vliegtuig. Hij merkte namelijk op dat tijdens het vliegen een

motor in brand stond. Dit geeft hij door aan de purser waarop er actie wordt ondernomen

zonder paniek te veroorzaken. Tijdens deze actie raakt Victor in paniek en schrijft een

afscheidsbrief waarin hij om vergiffenis vraagt aan Clara. (Deze scène heeft Mulisch in

het echt meegemaakt, maar, naar hij zegt, kan hij zich niet meer herinneren wat er op het

briefje stond...)

 

Akte C 'Het gesprek'
Achtste stuk 'Avond'


We zijn in Werkers huis, een (door Clara Veith) verbouwde basiliek, waar Victor zich

opmaakt om zijn melkbroeders te ontvangen met een diner. Dat diner wordt gemaakt, gebracht

en geserveerd door een catering service met Frank en Felia als ober en kokkin. Het is de

voor laatste dag voor de uitreiking van de Nobelprijzen en Victor kán een telefoontje

krijgen uit Zweden. Als om 19.30 uur de gebroeders Dodemont binnenkomen wil hij ze over

hem laten oordelen als een soort rechtbank. Bij het keuvelen over het verleden komen ze

tot een aantal gemeenschappelijke zaken waarvan er één uitspringt: de drieling zit in de

boekenbusiness, waarop Victor de opmerking maakt dat genen eigenlijk ook boeken zijn (en

hij dus ook in de boeken zit...). Wanneer er naar kinderen gevraagd wordt antwoordt Victor

naar eerlijkheid dat hij evolutionair geen succes is, maar zwijgt over de werkelijke

toedracht. Als ze aan tafel gaan krijgt Victor een telefoontje, maar het blijkt verkeerd

verbonden te zijn. Tijdens het diner gaat het over de huiselijke omstandigheden en geeft

Victor toe dat hij ook geen vrouw heeft. Hij is daarmee het tegenbeeld van zijn

melkbroeders. Hij laat de drieling oordelen over de verbroken relatie met Clara en laat

hen oplossingen aandragen. Victor koestert nog hoop dat Clara ooit terug zal komen omdat

haar broer bij het uithuizen van haar bezittingen de secretaire heeft laten staan. Maar de

broers kunnen geen definitieve oplossing geven, maar wijzen er wel op dat Victor haar op

kan bellen. Als de gasten bij het weggaan eigenlijk even de moeder van Victor willen

bellen om haar te bedanken weigert Victor dit. Hij verwacht immers een telefoontje uit

Stockholm.

 

Negende stuk 'Nacht'


Tijdens de nacht vraagt Victor zich af waarom hij zijn dochter verlaten heeft. En dus

waarom zijn vrouw hem verlaten heeft. Zijn er psychoanalytische redenen? Hij geeft aan dat

zijn moeder hem op achtjarige leeftijd heeft verlaten en dus verlaat hij zijn dochter: het

verlaten heeft hij nu zelf in de hand; de rekening met zijn moeder is vereffend. Maar via

zijn brieven wil hij nog steeds dat Clara terugkomt. Zo piekert hij verder en stelt zich

tot drie keer toe voor hoe een telefoongesprek met Clara zou kunnen verlopen. De vierde

keer toetst hij het hele nummer in. Een antwoordapparaat aan de andere kant. Victor

spreekt het bandje in en legt de hoorn neer. Onmiddellijk heeft hij spijt van zijn daad,

maar hij kan niet meer ongedaan worden gemaakt. (vgl. mythe Orpheus en Euredice). Hij zet

een plaat op Orfeo ed Euredice van Gluck. De uitvoerende bariton is Dietrich Jäger-Jena,

al die tijd al in zijn huis zonder dat hij het wist...

 

Tiende stuk 'Ochtend'


(vgl. mythe Orpheus en Euredice stuk 10, 11, 12) Als Victor Werker in de ochtend opstaat

moet hij denken aan het bandje dat hij heeft ingesproken bij Clara. Hij gaf haar daarin te

kennen dat hij haar iets belangrijks mee te delen had. Hij wil dat herroepen en toetst

weer haar nummer, maar plots hoort hij twee mannenstemmen praten over een op handen zijnde

moord. Dit is de opdrachtgever die een ander instructies geeft over de te volgen route en

hoe hij zijn slachtoffer moet neersteken. Victor doet aangifte bij de politie, maar met de

minimale informatie die hij aandraagt krijgt hij te horen dat ze niets kunnen doen tot het

ogenblik dat de moord heeft plaatsgevonden. Wel vertelt de politie dat het telefoongesprek

binnen een straal van 1000 meter van zijn huis plaats heeft gehad. Teleurgesteld gaat hij

naar een restaurant waar hij met behulp van de kaart zijn aanwijzingen nog eens natrekt en

tot de conclusie komt dat hij zelf op pad moet gaan.

 

Elfde stuk 'Middag'


Op weg naar het theater waar hij denkt dat de aanslag zal plaatsvinden rijdt hij met de

tram door een mistige binnenstad en hij stapt uit om te voet verder te gaan naar de

overkant van de rivier (de Styx?) en komt voorbij een steen met een vignet van een leeuw

met twee staarten (Cerberus?) om daarna het kerkhof op te gaan, achter een verdacht

individu aan. In iedereen ziet hij nu een potentiële moordenaar. Als hij toch naar huis

wil gaan komt hij langs hotel Excelsior (Hades?) om daar aangesproken te worden door een

oude bekende met zwarte hoed en cape (Hermes) met twee vrouwen aan zijn zij die hem vragen

om iets mee te drinken in hotel Excelsior. Daar vraagt de bekende, Kurt Netter, hem een

opname van een discussieprogramma bij te wonen, een tribunaal waarin beslist wordt welke

twaalf grootheden op twaalf verschillende gebieden deze eeuw de grootste prestatie in

Europa hebben geleverd. Deze uitzending gaat over kunst, wie is de grootste (scheppende)

kunstenaar van de eeuw. De grootste literator is al bekend: Kafka. Tijdens de uitzending

komen er verschillende filosofische discussies los tussen de leden van het panel. Als Kurt

Netter aan de beurt is merkt hij op dat de hele discussie wel gaat over kunstenaars, maar

dat er geen enkele beeldhouwer bij zit. Netter refereert nog aan Pygmalion van Ovidius,

maar al snel daarna komt hij met een kandidaat die bij alle leden van het panel de mond

laat openvallen: Victor Werker: scheppend kunstenaar, beeldhouwer van vlees en bloed.

Victor staat vol verbazing op en kan zijn gedachten niet ordenen in wanhoop rent hij het

gebouw uit, de straat op.

 

Twaalfde stuk 'De afspraak'


Terug in de basiliek gaat hij eten in een Italiaans restaurant. Daar overdenkt hij zijn

leven en komt tot de conclusie dat hij een sprong moet maken in zijn leven: Aurora's key

to life schrijven en dan naar Canada emigreren of iets van die strekking. Hij wil

verdwijnen, onzichtbaar worden. Hij loopt naar huis waar hij de huismeester tegenkomt. Na

een verplicht praatje zegt Werker met een smoesje dat hij een afspraak heeft en naar huis

moet. Thuis ordent hij zijn gedachten nog een keer en komt tot de hernieuwde conclusie dat

hij door moet gaan met zijn werk. Hij verzinkt in gedachten en komt terug op aarde als hij

merkt dat hij naar de sleutel kijkt die Aurora's kamer kan ontsluiten. Hij neemt de

sleutel en steekt deze in het slot. Op het moment dat hij de sleutel wil omdraaien gaat de

bel. Hij opent de voordeur en tegelijkertijd gaat zijn zaktelefoon af. Wie is het Clara of

Stockholm? Victor Werker zal het niet weten. Na de ontsluiering van het leven maakt hij

ook kennis met de dood. De Gordiaanse knoop ontwart...

 

2c            

Historische Tijd

In Akte A is een heden

(Mulisch aan z’n schrijftafel) en het derde stuk (De Golem) speelt van 1592 tot +-

anderhalf jaar later. In stuk 4 (Victor Werker) staat de geboorte van Victor

beschreven(vanaf 1951)

Akte B zijn enkele

brieven, alle geschreven in 1994 (12 jan. tot 1 okt.)

Akte C is later dan de

brieven, maar niet in de toekomst, dus tussen ’94 en ’98.

In het verhaal komen

vele flash-backs en verwijzingen voor naar de schepping, Adam & Eva en andere bijbelse

gebeurtenissen.

 

2d

            Vertelde Tijd

                       

            Het hele verhaal sinds

de schepping v/d aarde tot nu.

                       

            Het “Victor

Werker”- deel van 1951(z’n geboorte) tot nu

                       

            = 47 jaar

 

2 e

            Chronologisch

Het verhaal is

niet-chronologisch en discontinu. Er zijn vele flash-backs (naar schepping of naar 1592)

en ook worden er grote stukken tijd overgeslagen.

 

2f

            Ruimte

Het verhaal speelt zich

af in Californië, Venetië, Caïro en bij hem thuis in Nederland. Hij reist veel en

schrijft brieven tijdens zijn reis.

Thuis woont hij in een

speciaal appartement in een gebouw, die de vorm heeft van een basilisk, hij woont op de 5e

verdieping. Op blz. 216:”De hogere verdiepingen, met imposante, fel gekleurde

zuilenstelsels aan de pilaren en zuilen verankerd, zijn verdeeld in tientallen

appartementen”. In het appartement zijn 2 belangrijke kamers: De gesloten kamer van

Aurora(die tot de laatste blz. gesloten blijft en nooit beschreven wordt) en de werkkamer,

waar Victor meestal zit, deze is groot en ‘zwaar’ ingericht, met rode

vloerbedekking(‘waarin een plas bloed niet zou opvallen’) en Perzische tapijten

aan de muren. De ruimte is om de sfeer te versterken.

2g

            Relaties.

 

                       

                       

Vader Ferdinand Werker----- Moeder Gretta

                                               

                       

           

         |

                         

Jager-Jena --------

            Clara----------- Victor

Werker           

-     3 broers Dodemont

           

                       

           

|          

                       

 

           

                       

     Aurora

                                   

Brock

 

2h

           

Karakterisering        

   

Victor Werker (=round), de hoofdpersoon van het verhaal, hij is biochemicus, die een

Nobelprijs nominatie kreeg voor zijn beste ontdekking: Een zelfstandig levend wezen

opgebouwd uit niet- levend materiaal (de eobiont). Hij heeft een hoge sociale klasse, hij

spreekt bij internationale symposiums, hij weet veel van klassieke muziek etc. Hij weet

niet hoe hij in de moeilijke situatie verder moet, hij twijfelt veel. Hij moet zijn dode

dochter, ‘compenseren’ d.m.v. de eobiont. Hij liep weg, toen zijn vrouw beviel

van hun dode dochter.

   

Clara, Victor Werkers ex-vrouw, die nu samenwoont met de zanger Jager-Jena. Ze vindt het

heel erg dat Victor wegliep, van de bevalling (hij had beloofd dat ze zich er samen

doorheen zouden slaan) en wil hem daarom niet zien.

   

Victors ouders(=flat). Victors vader is militair en zijn moeder is portrettiste. Ze zijn

bij elkaar omdat ze niks met elkaar gemeen hebben. Zijn moeder had te veel moedermelk, dus

is wat afgestaan aan de familie Dodemont.

    

3 Broers Dodemont(=flat), ze kregen van Victors Moeder moedermelk, daardoor voelt Victor

zich emotioneel verbonden met de heren Albert, Marnix en Sjoerd Dodemont (eeneiige

drieling) en nodigt ze uit om bij hem te komen eten. Bij het eten vraagt hij ze om advies.

    

Jager-Jena(=flat), nieuwe man van Clara, is een Weense bariton, verder blijkt Victor er al

jaren een plaat van te hebben.

    

Brock(=flat), de jaloerse assistent van Victor, die vindt dat hij te weinig eer voor zijn

werk heeft gekregen, hij is ook de enige die niet juichte, toen de eobiont werd

gecreëerd. Victor denkt enkele malen, dat Brock iets kwaads met hem in de zin heeft.

(Brock is tevens de naam van een jaloerse vriend van Spiderman, al betwijfel ik dat

Mulisch hem expres heeft gegeven).

    

Aurora, de dode dochter van Victor en Clara, ze hing zichzelf op aan de navelstreng en

werd dood geboren. Victor schrijft brieven aan Aurora, om zijn vrouw weer terug te

krijgen.  

 

 

2i

            Vertelsituatie

Het verhaal begint met

een alwetende verteller, Mulisch zelf begint over het vak schrijver te vertellen en over

de schepping met daarbij 3 ‘additionele overwegingen’ (zulk soort woorden deden

het niet goed in het Internet forum, zgn. Mulisch-achtig gebrabbel), daarna worden de

verhalen in een personale vorm verteld. De brieven zijn natuurlijk in    de

ik-persoon.

 

2j        Open

gesloten einde

Het verhaal heeft een

gesloten einde, op de laatste pagina wordt Victor vermoord. Al blijven er wel wat vragen

over, voornamelijk wie de opdracht heeft gegeven om hem te vermoorden en wie tijdens de

moord belde.

 

3a

        Thema

                       

            Dat het scheppen van

leven toch ook een hoop problemen oplevert.

 

3b

            Motieven

Zoals in de Aanslag en

De Ontdekking van de Hemel zitten er ook in De Procedure zeer veel motieven. De

belangrijkste:

 

1. De slechte assistent:

Zowel in het verhaal van de Golem, als het ‘Victor Werker’- verhaal maakt de

assistent het leven van de schepper moeilijker. In het ‘Golem’ -verhaal maakt de

assistent de verspreking zodat de golem een vrouw wordt, verder zou de assistent mogelijk

de golem misbruikt hebben en daarom zou de golem 3 mensen vermoord hebben. In ‘Victor

Werker’- verhaal zit Brock, die behalve niet blij is met Victor, hem ook misschien

heeft vermoord.

2. De afgesloten kamer:

Nadat Aurora (in romeinse mythologie Godin van de dageraad) sterft wordt afgesproken, dat

de kamer van haar op slot gaat en blijft, op het moment dat Victor de sleutel van de deur

omdraait, belt de moordenaar aan. De golem wordt opgesloten op de zolder. 

3.1 Beginnen en eindigen

van het leven met ‘krak’. Het leven begint als de vader de navelstreng doorknipt

en eindigt met de ‘klik’ van de stiletto.


style="margin-left:4.0cm;text-indent:-14.15pt;mso-list:l0 level1 lfo1">3.2 De gordiaanse

knoop, het raadsel van het leven. Victor weet zowel hoe je leven kan scheppen (eobiont) en

als hij sterft weet hij ook het geheim van ‘t sterven. De laatste alinea van ‘t

boek(het laatste wat Victor denkt voordat hij sterft): “Victor Werker is gelukkig.

Het licht van een verblindende dageraad omgeeft hem. Ik ben onsterfelijk, denkt hij,

terwijl zijn ogen breken.” Degene die de gordiaanse knoop ontwart zou onsterfelijk

worden. Dageraad = Aurora

4. A M SH, de eerste letters van de 3

aards -moeders, de 3 letters staan in “Het Boek van de Schepping”, omdat ze

nodig zijn, voor God, om leven te scheppen. Tevens ook de voorletters van Albert, Marnix

en Sjoerd Dodemont, die met Victor in verband komen, omdat ze dezelfde moedermelk hebben

gehad. Verder maakt Mulisch even duidelijk dat zijn moeders namen (Alice M. Schwarz) ook

hetzelfde beginnen en dat hij ook een ‘imitatio dei’ (kopie god) moet zijn.

5. Vele verwijzingen naar klassieke en

bijbelse verhalen, zoals de route die Victor naar de stad loopt (zie samenvatting).

6. Overeenkomsten Mulisch/ Victor Werker

zijn er ook, het verhaal met de moeders (zie punt 4.), maar ook zijn beide vaders

militair. Ze zijn beide scheppers.

 

4a            

Vergelijking andere boeken.

Na een beetje te hebben

rondgekeken op Internet, valt op dat Mulisch zichzelf vaak in het verhaal betrekt (De

Ontdekking van de Hemel en Mulisch’ Universum), dat er redelijk veel motieven in zijn

verhalen zitten (De Aanslag, Ontdekking van de Hemel) en dat Mulisch vaker over religieuze

onderwerpen schrijft (De Ontdekking van de Hemel)

 

 

B

          Leesbeleving

 

           

Structurele argumenten

Ik heb De Procedure met

veel plezier gelezen. Het boek is apart, maar wel goed opgebouwd. Eerst vertelt Mulisch

zelf een beetje, daarna schrijft hij een soort ‘voorverhaaltje’, die veel

overeenkomsten heeft met het ‘hoofdverhaal’. Deze manier van opbouwen zorgt

ervoor dat je op het eerste gezicht onbruikbare informatie krijgt, dat later allemaal

perfect op z’n plaats valt. Net zoals in De Aanslag is bijna geen enkele zin

overbodig en zit alles met elkaar verbonden. Wat ik ook wel leuk vond, zijn de stukjes

informatie die opeens worden gegeven en die later worden gekoppeld aan het totale verhaal.

Zo legt Victor Werker in een brief uit wat het verschil is tussen ABC en ABC (de schreef,

die de tekst plezieriger leesbaar maakt), zo wordt uitgelegd hoe DNA-editing gaat: een

beetje knippen en plakken om zo iets beter te maken, terwijl de hoofdinhoud hetzelfde

blijft. Met de ruimte is niet veel gedaan, het geeft aan in wat voor een soort milieu

(rijk onderzoekers) het verhaal zich afspeelt. Verder is de structuur verduidelijkt

doordat het perspectief wisselt. In Akte A spreekt Mulisch je aan, in Akte B schrijft

Victor enkele brieven aan Carla en in Akte C wordt het verhaal personaal verder verteld.

Dit zorgt voor afwisseling en voorkomt dat het boek saai wordt. De spanning wordt in het

verhaal steeds iets opgebouwd, tot het climax in de laatste 2 bladzijden. Eerst dacht ik:

”Waarom moet de hoofdrolspeler nu weer dood?”, maar teruglezend bleken er toch

wel wat voortekenen in de lucht te hangen (haat Brock, Fundamentalisten, plotseling willen

afronden van allerlei problemen in Victors leven en het vreemde telefoontje)en werd het

een logische afsluiting. Dit einde vond ik dus goed.  

 

           

Realistische argumenten

Het boek is niet echt

realistisch, het verhaal over de Golem is natuurlijk gewoon verzonnen (zoals het hele

boek) en kan nooit echt zijn gebeurd. Ook het “Boek der Schepping” (Sefer

Jetsirah) kan verzonnen zijn, als het zo’n belangrijk boek is , als in het verhaal

verteld wordt, is het vreemd dat het mij totaal onbekend is. Verder is de Chemische

Wetenschap nog lang niet zover dat ze uit iets levenloos iets levends kan maken. (Ook,

volgens de atheïsten, heeft de hele schepping niet plaatsgevonden, maar we zitten

natuurlijk op een RK-school, dus heb ik ‘t maar tussen haakjes gezet)  Eigenlijk

vindt ik dat helemaal niet zo erg, anders had het boek z’n onderwerp (de scheppingen)

toch wel erg uitgekleed geworden. Iets leuks aan dit boek is juist dat het een soort

toekomstvisie geeft over de vooruitgang van de wetenschap. De onmogelijke gebeurtenissen

worden wel realistisch verteld.

 

           

Vernieuwingsargumenten

Voor mij was dit boek

vrij vernieuwend, het toespraakje aan het begin had ik nog nooit eerder gezien. Dat was

trouwens voor een keertje leuk, maar het zou vreselijk zijn als elke schrijver aan het

begin van het boek z’n hart luchtte over z’n eigen problemen en hoe goed hij wel

is(imitatio dei). Op internet werd Mulisch geregeld afgekraakt over dat hij toch wel

arrogante opmerkingen maakt, zeker over zichzelf, maar ik kon daar over het algemeen wel

om lachen, het is voor mij niet storend. Ook de hoofdpersoon (een scheikundige / bioloog)

is vrij origineel, nog nooit kwam ik zoveel wetenschappelijk onderzoek in een boek tegen.

Meestal zijn hoofdrolspelers (als ze van een goed milieu komen) advocaat, leraar,

historicus of muzikant (iets in die strekking), maar bèta - mensen komen maar weinig

voor. Hier in dit verhaal gelukkig wel.

 

           

Morele argumenten

In hoeverre mag een mens

voor God spelen en de schepping nadoen? , is een van de vragen, die vrij centraal staan in

het verhaal. Want alhoewel het lijkt alsof het boek niet een mening daarover heeft, loopt

het voor beide scheppers slecht af. De schepper van de Golem verliest twee van zijn

vrienden (vermoord door de Golem) en Victor Werker sterft zelf (en z’n dochter

sterft). Echter is het verhaal vrij objectief (natuurlijk door hoofdpersoon een beetje

voor de onderzoekers kant) geschreven, zonder moraliserende opmerkingen. Terwijl daar

absoluut ruimte voor was geweest aan het begin van het boek, maar dat laat Mulisch zeer

verstandig achterwege.

 

 

           

Emotivistische argumenten

Waar ik zeer blij mee

was, is dat het boek (gedeeltelijk) over wetenschappelijk onderzoek gaat en daarbij nog

over de richting waarin ik later wil gaan studeren. Zo’n ontdekking doen als Victor

Werker doet, is wel een ideaal voor mij. Dit zorgde er bij mij voor dat ik me al snel ging

inleven in de hoofdpersoon. Daarbij wordt in dit boek het contrast geloof ßà wetenschap

over het onderwerp goed uitgelicht, want de Golem is een Joodse schepping, terwijl de

eobiont een puur wetenschappelijke schepping is. Over deze twee scheppingen worden de

voor- en nadelen bekeken.

 

           

Intentionele argumenten

Ik heb geen interview

e.d. met Mulisch over dit boek gelezen, wel las ik in een biografie(tje) dat Mulisch ook

zeer gefascineerd is over geloof en wetenschap (en de combinatie). Maar wat Mulisch’

bedoelingen met dit boek zijn, weet ik niet (behalve dan een goed verhaal schrijven).

 

           

Stilistische argumenten

Mulisch heeft voor mij

een klein minpuntje, hij heeft weleens de neiging om opeens vrij vaag te gaan schrijven.

(Dit kan trouwens ook te maken hebben met mijn taalkundige capaciteiten - goh, ik lijkt

Mulisch wel). Opmerkingen als: “Het gaat niet over machinemensen, maar over de

aanmaak van kunstmatige mensen van vlees en bloed, die de mensheid met het oorspronkelijke

‘protoplasma’ naar het leven staan”(blz. 133), maar meestal valt daar wel

mee te leven. Ook citeert hij een hoop klassieke werken, die bij mij (en ik denk ook

andere Nederlanders) niet altijd bekend zijn. Voorbeelden zijn: Flaubert, Dostojevski,

Gogol en Nietzsche (de eerste en laatste komen me trouwens bekend voor). Van mij mag hij,

maar het maakt het werk wel minder toegankelijk, terwijl het gewoon een goed verhaal is.

Verder gebruikt Mulisch tussen de regels door allerlei verwijzingen, die (als ze opgemerkt

worden) het verhaal een extra toegevoegde waarde geven en die het boek, voor mij, een

literatuurstatus geven.  

 

 

                       

            Ruud Schoemaker 6VC

 

(ik hoop dat u de 12

pagina’s, bijna 100 alinea’s, een kleine   6000 woorden en de 30000

tekens met plezier heeft gelezen)

 

 

 

 

 

Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen