Boekverslag : Marga Minco - De Glazen Brug
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 644 woorden.

1. Bibliografie
Marga Minco; De glazen brug ISBN 90 351 0317 3
1986, Uitgeverij Bert Bakker, Amsterdam
Eerste druk (Boekenweekgeschenk), maart 1986
Tweede druk, augustus 1986
468ste t/m 472ste duizendtal

2. Vertelperspectief
Het verhaal is gezien door de ogen van Stella, een jonge joodse lerares. Het eerste deel van het verhaal heeft een vertellend ik-perspectief: de verteller is de handelend persoon in het verhaal. Het tweede deel van het verhaal heeft een personeel zij-perspectief: enkel Stella's gevoelens en gedachten worden verteld.
Het is een verstandige keuze om Stella als hoofdpersonage te kiezen omdat ze nooit lang op één plaats blijft. Ze ontmoet telkens nieuwe mensen, die je als lezer niet goed leert kennen. Daarom zou je moeilijk iemand anders als hoofdpersonage kunnen gekozen hebben. De schrijfster schrijft vanuit eigen ervaringen. Ze wil een verhaal vertellen over een jonge vrouw die kan ontsnappen aan de deportatie naar een concentratiekamp en brengt dit tot een prachtig einde. Indien ik de mogelijkheden zou hebben dan zou ik het zelf ook zo gedaan hebben.

3. Thema
Het voornaamste thema is de oorlog. De zinloosheid ervan staat centraal. Stella vertelt haar lotgevallen tijdens de oorlog: hoe ze door de Duitsers op de hielen gezeten, moet vluchten naar een ander adres om er dan telkens een nieuwe identiteit aan te nemen. Het is zeer realistisch, de gebeurtenissen hadden zich in werkelijkheid zo kunnen voordoen.
Andere voorkomende thema's zijn:
- identiteitsproblemen: Stella heeft zich zo ingeleefd in de rol van Maria Roselier, dat ze er moeilijk van los kan komen. Daarom wilt ze gaan uitzoeken wie nu precies Maria Roselier was. Zo tracht ze af te rekenen met haar verleden.
- angst en isolement: Stella moet zich verstoppen en afsluiten voor de buitenwereld om niet gevonden te worden door de Duitsers. Ze leeft voortdurend in angst.
- schuldgevoel: Stella heeft het er moeilijk mee dat zij niet is gedeporteerd geworden naar een concentratiekamp en vele van haar vrienden en verwanten wel.
- vervreemding: Stella en Reinier groeien uit elkaar door de problemen die Stella heeft met het verwerken van wat haar tijdens de oorlog overkomen is. Reinier zoekt de toevlucht in de drank en zo loopt hun huwelijk op de klippen.

4. Structuur
Het boek is opgebouwd uit twee grote delen, die op hun beurt onderverdeeld zijn in twaalf, respectievelijk zes genummerde hoofdstukken. Het eerste deel gaat over de ervaringen van Stella in de tweede wereldoorlog, het tweede deel gaat over de periode erna. Tussen beiden delen zit een hiaat van ongeveer 12 jaar. Deel I eindigt met een zevental brieven, in zekere zin afscheidsbrieven van de hoofdpersoon aan verschillende personen. De structuur van het verhaal is sterk verbrokkeld. Zonder noemenswaardige overgangen springt de verteller van heden naar verleden en terug, wat het lezen niet gemakkelijk maakt. Verder zijn er talrijke vooruitwijzingen, die echter pas gaandeweg als zodanig worden herkend.
Deze structuur is zeer kenmerkend voor de schrijfster. Ze versnippert het hele verhaal zodat alles heel geleidelijk boven water komt. Deze structuur past perfect bij haar sobere en afstandelijke manier van schrijven. Ze gebruikt erg veel understatements, wat vooral opvalt bij de meest aangrijpende gebeurtenissen: haar vlucht over het dak, haar liefde voor Carlo,.. Door haar sumiere beschrijvingen is haar relaas vrij van sentimentaliteit, maar rijk aan emoties, die de lezer achter het haast zakelijke verslag vermoedt.

5. Evaluatie
Ik had al eerder een boek van Minco gelezen: "Het bittere kruid", en zodanig was ik al een beetje vertrouwd met haar stijl, die me ook erg bevalt. Ik verwachtte van het boek dat het een aangrijpend verhaal zou zijn, op een erg sobere manier verteld. Het boek beantwoordt dan ook helemaal aan mijn verwachtingspatroon. Het is een echte aanrader.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen