Boekverslag : Tim Krabbe - Vertraging : Roman
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 831 woorden.

Synthese:

Jacques Bekker is op terugreis naar Nederland als het vliegtuig waarin hij zit een tussenlanding moet maken in Sydney. Van de drie uur vertraging maakt hij gebruik door een bliksembezoek te brengen aan zijn jeugdvriendin Moniek Ilegems. Deze blijkt juist op het punt te staan haar biezen te pakken. Ze heeft zware fraude gepleegd en wordt om die reden gezocht door de politie. Wanhopig smeekt ze Jacques haar te helpen bij haar vlucht. Hij voelt daar aanvankelijk weinig voor, maar zwicht uiteindelijk en mist zo zijn vliegtuig. Dan beslist hij om samen met Moniek te “verdwijnen”. De morgen daarop is er al een arrestatiebevel tegen Moniek, dus besluiten ze zich te vermommen. Na wekenlang rondzwerven worden ze overvallen door twee mannen, die hun auto onklaar maken, hun geld stelen en hun zo achterlaten in het binnenland van Australië. Enkele dagen later weten ze een lift te versieren richting beschaving. De autobestuurder eist, in ruil voor zijn stilzwijgen, dat Moniek een interview aflegt bij de dochter van z’n vriendin. Moniek stemt toe, en beslist om nog een ander interview te geven, ditmaal tegen betaling van 45 000 dollar. Met dit geld kopen ze een bungalow in een afgelegen dal. Dit dal is reeds onteigend en zal dienen om een stuwdam van te maken, maar in tussentijd kunnen ze er verblijven. Wanneer er uiteindelijk een “final notice” wordt uitgehangen, en Jacques op televisie z’n vriendin Sonja ziet die naar hem op zoek is, besluit hij te vluchten. Langs de autoweg wandelend wordt hij opgepikt door Moniek, die hem bedreigd met een pistool. Wanneer Jacques weigert nog langer naar haar pijpen te dansen, schiet ze zichzelf door het hoofd.


Thema:

Een man ontmoet z’n vroeger lief waar hij nog altijd op verliefd is. Deze vrouw sleept hem mee in haar problemen en manipuleert hem. Uiteindelijk pleegt zij zelfmoord en wordt hij gearresteerd.


Bespreking:

De verteller:
Het hele verhaal wordt gezien door de ogen van Jacques (in een personeel vertelstandpunt), behalve het laatste hoofdstuk dat wordt verteld door Moniek. Het laatste verklaart dan ook grotendeels wat er in het verleden is gebeurd en waarom Moniek haar gedraagt zoals ze zich gedraagt.

De personages:
Er zijn twee hoofdpersonages: Jacques en Moniek. Jacques is dynamisch: uiteindelijk besluit hij toch Moniek te verlaten. Moniek daarentegen is nog geen haar veranderd gedurende al die jaren, en tijdens het verloop van het verhaal doet ze dit ook niet.

De intrige:
Dit is een zowel een op- als ondergangsverhaal: intern is het een opgangsverhaal omdat Jacques eindelijk van de vloek van Moniek verlost raakt, maar extern is het een ondergangsverhaal: Moniek sterft en Jacques wordt gearresteerd na een lange en waanzinnige vlucht voor de instanties.


De structuur:
Het verhaal is symmetrisch opgebouwd: hoofdstukken 1,3,5,7,10,12 en 14 spelen zich af in heden, hoofdstuk 9 is een brief en hoofdstukken 2,4,6,8,11,13 en 15 zijn flashbacks naar wat zich 30 jaar geleden afspeelde in Oostende tussen Jacques en Moniek.
Het verhaal heeft een gesloten einde: de cirkel die dertig jaar geleden was begonnen wordt gesloten door de zelfmoord van Moniek, en door de arrestatie van Jacques.
De constante afwisseling tussen heden en verleden zorgen ervoor dat je verplicht bent om door te lezen om te weten hoe het begonnen is. (en hoe het eindigt natuurlijk) Het zorgt ook voor afwisseling en spanning in het verhaal.

Ideeënlaag:
Het grote idee achter dit boek is waarschijnlijk dat het uitkomen van een lang gekoesterde droom wel eens niet zo mooi kan zijn. Of dat een mens zichzelf (en een ander) goed voor de zot kan houden. Of dat de tijd mensen kan bedriegen.


Persoonlijk oordeel:

Persoonlijk vond ik er niet veel aan: de verhaallijn is nogal voorspelbaar en niet direct origineel te noemen. Het enige interessante aan dit verhaal was waarschijnlijk de ontwikkeling die Jacques moest doormaken voor hij van Moniek kon wegvluchten, tezamen met de uitwerking ervan door om het hoofdstuk af te wisselen tussen heden en verleden. (en er zo nog enige spanning in te stoppen)
Het verhaal is wel goed geschreven, het boek zit voortdurend in een stroomversnelling, je zal je niet snel vervelen tijdens het lezen ervan. Maar het is zo oppervlakkig: enerzijds is het een verhaaltje zoals er dertien in een dozijn zitten en anderzijds kon de evolutie van Jacques nog enigszins boeien, ware het niet dat deze nogal traag verliep. Kortom: het boek kon me koud noch warm maken, en ik ben dan ook niet van plan nog iets van deze schrijver te lezen, aangezien z’n hele oeuvre blijkbaar veel gelijkenis vertoont met “Vertraging”.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen