Boekverslag : Franz Kafka - Die Verwandlung / De Gedaanteverwisseling
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 1104 woorden.

Deel 1: Verhaalanalyse Die verwandlung*Complete titelbeschrijving:-volledige titel :Die Verwandlung

-Naam schrijver:Franz Kafka

-Jaar + Plaats uitgave: (Buchfinken) 1998 Groningen

-Uitgeverij:Wolters - Noordhoff b.v.*Biografische gegevens:Franz Kafka werd geboren als zoon van Joodse ouders op 3 juli 1883 in het centum van Praag waar hij het grootste deel van zijn leven woonde. Hij groeide op met twee talen : Tjechisch en Duits. Zijn schooltijd bracht hij door op Duitssprekende scholen en later op de Duitse universiteit in Praag. Op de universiteit studeerde hij recht.Zijn literaire doorbraak werd een vertaald boek. Daarna kwamen er een aantal verhalen uit waaronder bijvoorbeeld : Das Urteil (1912), de roman Der Verschollene en en ook in 1912 Die Verwandlung. Deze drie boeken hebben allemaal wat gemeen, namelijk het vader-zoon conflict wat meestal tot de dood van de zoon leidt. In en na de eerste wereldoorlog schreef hij nog: Het proces,Die Strafkolonie, Brief an den Vater en zijn laatste boek was Der Hungerkunstler. Franz Kafka stierf op zijn 41e   verjaardag namelijk op 3 juli 1924.*Titelverklaring:

Die Verwandlung slaat op het veranderen van mens in insekt.               *Korte samenvatting:

Als Gregor op een morgen wakker wordt merkt hij tot zijn  grote schrik dat hij in een ongewone houding op een panzerachtige rug ligt. Hij is verandert in een insekt en het is jammergenoeg geen droom. Hij wordt geroepen door zijn ouders die ongerust zijn omdat Gregor nog zo laat in zijn bed ligt en omdat hij normaal altijd heel vroeg opstaat. Als zijn ouders Gregor dan zien als insekt schrikken ze zich kapot(normale reactie volgens mij) en willen ze tijdens het hele verhaal niks meer met hem te maken hebben. Verder staat het verhaal in teken van het beroemde vader en zoon conflict wat ook in dit verhaal van Kafka weer tot de dood van de zoon lijdt. Pas als Gregor dood is gaat het leven van de familie weer gewoon verder.*Genre: Dit boek valt onder science fiction omdat veranderen van mens in dier nog niet plaats kan vinden.*Thema: De stijd van Gregor om te wennen aan zijn nieuwe  gedaante en die van zijn ouders om het te verwerken.*Motieven: Proces motief, stijd motief*Opbouw/Stuctuur: het boek is in de chronologische volgorde en in verleden tijd geschreven waardoor er ook soms een vooruitblik inzit. Het boek bestaat verder uit 3 delen , elk deel is een hoofdstuk. Deel 1:Wat er vooraf ging.

         Deel 2:Het ontstaan van het probleem

         Deel 3:Hoe het afloopt.*Personages: Hoofdpersoon Gregor:Toen hij nog gewoon mens was een opgewekt hardwerkend vlot persoon maar later als insekt een moedeloos , ongelukkig karakter

zeer inzichzelfgetrokken en zeker niet meer opgewekt.Vader: Harde man op al gerespecteerde leeftijd , hij is de baas in huis en verwond daarom Gregor  zonder erbij na te denken dat hij zijn zoon is.Kortom geen al te vriendelijke man.*Tijd: Wordt niet duidelijk aangegeven. Het verhaal begint met : Als Gregor op een morgen wakker wordt. Maar voor je gevoel duurt het ongeveer een jaar.*Perspectief: Het verhaal wordt verteld vanuit een beschouwend beeld dus vanuit een hij-persoon.*Ruimte: Het verhaal speelt alleen in het huis van Gregor. En daarvan het grootse deel in zijn eigen kamer.*Bronvermelding: www.uittreksels.comDeel 2: persoonlijke TekstbelevingDit boek, Die Verwandlung van Franz Kafka was boeiend om te lezen.

Dat komt onder meer omdat je, in het begin van het boek, wilt weten hoe

de familie van Gregor er op zou reageren als ze hem zou zien in de gedaante van een insekt. Kafka heeft goed het begin beschreven, omdat hij heel menselijk de reactie van gregor beschrijft, als hij ziet dat Gregor is verandert is in een kever. Doordat je dat wilt weten blijf je de eerste 20 bladzijden bijna aan het boek gekluisterd. Het is aanvankelijk wel moeilijk omschakelen van het Nederlands in het Duitsen en juist daarom heb ik sommige stukken 2 keer goed moeten lezen om ze te kunnen begrijpen. Halverwege het boek vlotte het lezen in het Duits haast even gemakkelijk als Nederlands. Uiteraard waren er  wel woorden bij die ik in eerste instantie niet begreep maar, na herlezing door mij , wel begrepen werden.Dat is opzich natuurlijk niet vreemd als je weet dat dit de eerste keer is dat ik een Duits boek lees. Ik merkte dat Gregor zichzelf ,na de verandering, steeds afvroeg of het nog wel waard was om te leven, nadat de familie hem, als het ware, verstoten had en duidelijk werd dat hij niks meer van ze hoefde te verwachten. Het vader- zoon conflict wordt door Kafka goed beschreven en leidt ook hier weer tot de dood van de zoon; omdat de  vader  

zijn zoon Gregor verwondt als hij hem terug wil drijven in zijn kamer. Ik vond het karakter van Gregor prima beschreven want ik zou zelf ook zo reageren als  ik in een keer een insekt was. Alleen hoe de ouders er op reageerde vond ik eigenlijk niet echt realistisch. Ik had van hun een veel grotere schrikreactie in het begin en een grotere treurreactie naderhand verwacht nadat ze Gregor in insekten gedaante zagen.Ik vond dat ze tegenover Gregor veel te hard op traden , tenslottrj was hij toch nog steeds familie.Ik zou mijn eigen familie nooit kunnen verwonden als iemand verandert in een insekt , alleen zou ik wel heel erg schrikken en in het begin terugdeinzen en doen of hij/zij er niet was. Het einde naar mijn mening ook wel tegen ; dat komt o.a doordat gregor uiteindelijk dood gaat en ik had liever gezien dat hij zijn mensen gedaante weer terug kreeg en gewoon weer verder leefde.Ook had ik in het begin graag de oorzaak gezien van

het feit dat Gregor opeens veranderde in een insekt .Behalve die paar minpunten was het boek goed geschreven en vond ik de titel zeer bijpassend. Ik zou zelf geen betere kunnen bedenken.De metamorfose is vreemd en blijft vragen ook gedurende het verder lezen vragen oproepen in die zin dat je als lezer hoopt dat zich dit nog ontraadseld. En het einde is confronterend omdat Gregor sterft en er dus sprake is van een hard einde. Als je het begin er zelf bijverzind is het een heel geslaagd en niet al te moeilijk boek.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen