Boekverslag : Hugo Claus - De Koele Minnaar
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 1300 woorden.

DE KOELE MINNAAR:De Belg Edward is een tijd met een rijke vrouw,die ouder is dan hij,op stap geweest.In een Italiaans dorpje,Perenna,heeft hij er genoeg van en laat haar tot haar grote wanhoop alleen naar Belgie terugkeren.Edward vindt pension bij een oude Russische dame,mevrouw Leccini.Hij krijgt er het tuinhuis.'s Avonds gaat hij met de mensen uit het dorp wat drinken en verder brengt hij zijn dagen door met luieren op het strand.Op een avond bezoekt hij een filmvoorstelling in de open lucht en daar ontmoet hij Jia Venturi,een meisje dat bij de film werkt.Ze gaan samen iets drinken,waarna ze haar laatste bus mist,denkend dat Edward een auto heeft.Ze lopen dan naar Lotorne,waar Jia met de anderen van de filmploeg in een hotel woont.Ze roept opzettelijk een ander meisje om te laten merken,dat ze thuisgebracht is door een man en hoopt,dat haar vriendin Violet het te horen zal krijgen.Als Edward teruggaat,loopt Jia hem achterna en omhelst hem.Een paar dagen later gaat Edward weer naar Lotorne en inderdaad ziet hij Jia daar bij de filmlui:een dikke vent houdt haar hand vast.Jia ziet hem ook en wuift,de dikke vent wuift ook,maar Edward keert zich om en verdwijnt woedend.Op de terugweg ontmoet hij Maria,het dienstmeisje,die niet afkerig blijkt van toenadering,en in zijn jaloezie neemt hij haar mee naar zijn kamer.Enige tijd later ontvangt Edward een kaart van Jia waarmee ze hem uitnodigt voor een feest.Hij gaat er meteen al 's middags heen.Hij treft Palla en Violet en hoort van hen,dat Jia champagne voor hem ibetaald heeft die hij bij wijze van boete schuldig was,omdat hij op de camerawagen gereden heeft.Ze heeft van hem verteld,dat hij geen geld heeft.Woedend loopt Edward uit het hotel weg,maar dan ziet hij Jia beleefd doen tegenover de beroemde revuester Sabina Corra,die haar een rolletje in een revue beloofd heeft,en Jia's onderdanigheid maakt,dat Edward zich alweer wat beter voelt.Toch neemt hij de bus terug naar Perenna.In het dorp is een troep Duitse toeristen gekomen.Met een ervan praat Edward,maar de man doet hem aan zijn vader denken,en hij haat hem.Hij kan niet meer alleen zijn,maar verdraagt toch niemand om zich.Hij heeft zijn jas verkocht en van Maria geld geleend.En wanneer hij op een avond thuis komt,zit daar Jia.Ze heeft haar koffers bij zich.Ze is met ruzie uit het hotel vertrokken.Ze heeft kip en wijn bij zich en vraagt Edward,of ze bij hem mag blijven,omdat ze nog geen hotel heeft. Ze blijven voorlopig bijelkaar.Mevrouw Leccini,die hem het tuinhuis verhuurd heeft,laat Edward bij zich komen en geeft hem te kennen,dat hij ertrekken moet,ze wil niet,dat hij op haar terrein met een vrouw leeft.Edward protesteert niet,maar gaat.Jia en hij vinden onderdak bij Nonno.Met Jia gaat niet alles naar wens,Edward heeft dikwijls het gevoel dat ze niet oprecht is,dat ze hem ontsnapt,en hij weet niet hoe hij haar bereiken moet.Zo gaat de zomer voorbij.Op een dag maakt mevrouw Leccini Edward heftige verwijten,dat hij Maria zo heeft laten zitten,ze verwacht een baby.Ze zegt dat ze hem niet meer in het dorp wil zien. 's Avonds vraagt Edward aan Jia,of ze nog in de revue in Rome zou kunnen optreden.Jia is dan zo uitgelaten,dat ze meteen haar koffers gaat pakken.Edward moet die laatste nacht voortdurend aan Maria denken.In Rome zorgt 'oom'Turi ervoor,dat Jia een contract krijgt.De eerste weken mag Edward niet in het theater komen,later zit hij tijdens de repetities dikwijls in de loge.Jia rookt ontzettend veel.Bij de revue krijgt ze steeds kleinere rollen.Hun verhouding verkoelt voortdurend.Edward hoopt,dat Jia hem bedriegen zal en dat er zo een einde aan de situatie zal komen,maar het gebeurt niet.Hij vindt het moeilijk geld van haar aan te nemen.Op een dag wordt haar gage gehalveerd.Oom Turi doet er niets aan,want hij wil,dat Edward weggaat.Ondanks alles laat Jia hem niet gaan.In het theater heeft ze ruzie met de resisseur,ze zoekt hulp bij Sabina.Ze is blij,dat ze spoedig naar San Remo vertrekken.Bij de premiere mag Edward van Jia niet aanwezig zijn,maar als de voorstelling afgelopen is,gaat ze met de anderen mee en laat hem wachten.Om 5 uur wordt ze stomdronken thuisgebracht door Basso,een der dansers.Edward is zo woedend,dat huij haar een pakslaag geeft.'s M orgens verzoenen Edward en Jia zich weer,maar Edward is nu toch van plan om te vertrekken.Een poosje later zijn ze in Genua.Soms gaat het weer een tijd lang goed tussen hen.Zo trekken ze van de ene stad naar de andere.Te vlug lijkt het,wanneer ze naar Rome terugkeren.'s Avonds ontmoeten ze daar Violet weer.Jia en Violet zijn zo uitbundig en liefkozen elkaar zo,dat Edward er ziek van wordt.Violet biedt hun aan bij haar te logeren en ondanks zijn protest moet Edward wel toestemmen,daar dat goedkoper is dan naar een hotel te gaan.De volgende dag ontmoeten ze Oom Turi,die voorspelt dat het samenwonen verkeerd zal gaan.Het gaat ook verkeerd en na een stoeipartij die nogal hardhandig eindigt,eist Violet dat Edward het huis zal verlaten.Jia brengt hem tot de lift en geeft hem geld mee.Ze bekent dan,dat ze alleen van Violet houdt.Edward gaat terug naar zijn vroegere pension en leidt er een troosteloos leven,steeds verwachtend iets van Jia te horen.Als hij dan op een avond uit de bioscoop komt,is ze er,met haar baggage.Toch wordt het niet goed tussen hen,ze leven naast elkaar.Jia kan geen werk vinden,maar wel komt ze dikwijls dronken thuis.Al gauw is het geld weer op en de schuldeisers worden lastig.Dan kan Jia als danseres optreden in een zoveelste-rangs schouwburg.Ze wil niet,omdat het haar kans op een filmrol zal verkleinen,maar Edward dwingt haar.Hij leert haar de dansen,drie weken lang.Dan blijkt,dat Jia Violet weer ontmoet heeft.Als ze op een dag in een artiestenrestaurant eten,ontmoeten ze Oom Turi.Hij wil Jia een laatste kans geven,maar alleen als Edward weggaat.Als deze 's Avonds thuiskomt,is ze inderdaad verdwenen.Een paar dagen later pleegt Edwards hospita zelfmoord,wegens geldgebrek.Hij zal nu het huis moeten verlaten.Op een vlooienmarkt verkoopt hij al zijn bezittingen.Hij neemt zich voor de volgende middag naar Belgie te vertrekken.Hij ontmoet Leffie,die hem een figuurbaantje aanbiedt.Hij weigert ,maar gaat wel met Leffie mee naar een feest,waar hij weet dat hij Jia zal ontmoeten.Ze is er inderdaad,naast Violet,en dik geschminkt. Jia vraagt hem te blijven,maar hij zegt haar vaarwel en verdwijnt.Deze keer loopt Jia hem niet Achterna.LEVENHugo Claus werd in 1929 te Brugge geboren.Tot 1940,toen voor Belgie de oorlog begon,was hij de meeste tijd in een internaat.De oorlogsjaren bracht hij in het gezin door.In Kortrijk en Gent bezocht hij de middelbare school.Op zijn 17de ging Hugo bij zijn grootmoeder wonen om te schrijven en te schilderen.Om verf te kunnen kopen nam hij allerlei baantjes aan.Men vond hem over het algemeen lui en onbetrouwbaar.In het najaar van 1947 ging hij metzg.Suikerarbeiders mee naar Noord-Frankrijk.Deze korte episode eindigde met een verblijf in Parijs.Daar had hij veel contact met schrijvers en schilders.Hij begon toen ook zelf te schrijven en publiceerde een romanfragment in een jongerentijdschrift.In 1948 trok hij naar Oostende.Daar leerde hij zijn latere vrouw,Elly kennen.Samen gingen ze naar Parijs,waar zij aan een film moest meewerken.Het werd een verblijf van drie jaren ,ze woonden er op vele adressen.Gedurende die tijd heeft Claus weer heel veel contact gehad met Nederlandse schrijvers en schilders,die hem daardoor(in Parijs!) eigenlijk voor Nederland ontdekt hebben.In 1953 gingen Hugo en Elly voor vakantie naar Rome.Daar kwamen ze in contact met filmmensen.Samen hebben ze toen met een Italiaans gezelschap dat een musical vertoonde,een tournee door heel Italie gemaakt.Na een verblijf van drie jaren in Italie(hoofdzakelijk in Rome)keerde Hugo Claus terug naar Belgie,naar Gent.Hij was plotseling tot het besef gekomen in Italie vreemd te zijn.Pas na zijn terugkeer naar Belgie is hij getrouwd en is hij een eigen - artistiek ingericht - huis gaan bewonen.Voor zijn Literaire en algemeen-culturele verdiensten kreeg hij de Leopoldsorde.

WERKHugo Claus schrijft poezie,proza(verhalen en romans) en toneelstukken.De opvoeringen van zijn toneelstukken regisseert hij dikwijls zelf.Hij begon als experimenteel dichter.Het waren uitgaafjes in eigen beheer,o.a. met tekeningen van Karel Appel.Zijn romans zijn in verschillende talen vertaald.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen