Boekverslag : Marnix Gijsen - Joachim Van Babylon
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 1349 woorden.

Samenvatting
Zakelijke gegevens
a) Auteur
Marnix Gijsen
b) Titel
Joachim van Babylon; Amsterdam, Meulenhoff, 1994, 41e druk, 159 blz. (eerste druk 1947)
c) Genre
Historische roman: fictieve aanvulling op het verhaal van Suzanna in het bad uit de apocriefe boeken van het Oude Testament.

2 Eerste reactie
a) Keuze
De eerste reden was dat ik nog een boek moest lezen van vier punten, uit deze stroming. Dus ging ik daar kijken in de literatuurlijst. Toen ik de titel van dit boek las, was ik benieuwd naar de inhoud. Dus besloot ik dit boek te gaan lezen.
b) Inhoud
Het was wel een boeiend boek om te lezen, hoewel ik het in het begin nog wel wat saai vond. Ik vond het gelukkig dat Suzanna niet de schuld kreeg, dat de affaire met die Daniël goed afliep, maar het einde van het boek stemde me treurig.

3 Verdieping
a) Samenvatting
In het boek vertelt Joachim zijn oprecht verhaal over zijn leven en dat van zijn huwelijk met Suzanna. Het boek begint met de begrafenis van Suzanna. Daar blijkt al dat zijn vrouw een uitzonderlijk persoon moet geweest zijn. Joachim woont in Israël en is een rijk man. Als hij vijftien jaar is, besluit hij op reis te vertrekken. Zo komt hij in contact met verschillende culturen en kan hij zowel weelde als kennis vergaren. Zwaar beladen met allerlei luxeproducten wordt hij als een held ontvangen bij zijn terugkeer. Zijn moeder vertelt hem dat het nu tijd is om te trouwen.
Maar Joachim denkt nog helemaal niet aan trouwen. Hij vergaart eerst rijkdom door zijn grote ervaring. De rabbijn treedt ook met hem in discussie over het nut van reizen. Hij komt in een emotionele crisis terecht, als hij aan het denken slaat over dingen zoals de dood. Uiteindelijk gaat Joachim na lang aandringen van zijn moeder Suzanna toch opzoeken. Tot zijn verrassing is Suzanna uitgegroeid tot een prachtige volwassen vrouw. Hij wordt dan ook onmiddellijk verliefd op haar. Ze is perfect voor hem.
Het huwelijk en de wittebroodsweken verlopen vlekkeloos. Joachim is apetrots op zijn vrouw. Als hij terugkeert van een reis, ontdekt hij dat Suzanna niet zwanger is. Dat feit maakt Joachim razend. Hij haat Suzanna. Een onvruchtbare vrouw is immers een schande en Joachim wil zo graag dat de schoonheid van Suzanna zou bewaard blijven. Hij begraaft zich in zijn werk, samen met Orax, een Griek en Apur, een Assyriër, die hem vergezelden op zijn reis. Suzanna houdt zich ondertussen bezig met liefdadigheid.
Joachim trekt terug op reis, ditmaal naar Babylon. Daar verblijft hij een tijdje en maakt nieuwe vrienden, twee rechters: Nabu en Akkad. Suzanna komt later ook naar Babylon. Ze probeert orde te scheppen in Joachims leven.
Op een dag hoort Joachim lawaai in zijn huis. Nabu en Akkad vertellen hem dat ze Suzanna en Daniël, een dichter, samen gezien hebben in de tuin. Daniël kwam naar Suzanna toe terwijl zij aan het baden was. Dit is overspel vinden ze en dus verdient Suzanna de doodstraf. Joachim kan het niet geloven en probeert met Suzanna te praten. Deze bekent dat Nabu en Akkad haar gechanteerd hebben. Ze moest haar lichaam geven aan deze oude mannen of zij zouden rondvertellen dat ze overspel pleegde met Daniël, wat niet waar is. Jammer genoeg kunnen Joachim noch Suzanna iets aan de situatie veranderen.
De volgende dag wordt ze naar het schavot gebracht. Ze wordt door het volk uitgejouwd. Maar wanneer ze op het gevangenisplein arriveren vertelt Daniël dat hij onschuldig is. Het volk begint te twijfelen en ondervraagt Nabu en Akkad. Deze leggen tegenstrijdige verklaringen af. Suzanna wordt onmiddellijk vrijgesproken. Nabu en Akkad worden opgehangen. Joachim en Suzanna trekken terug naar Israël. Suzanna wordt een nationale held en doet veel aan liefdadigheid. Ze wordt gelijkgesteld met de Deugd en de Trouw. Joachim zal zo in de schaduw van Suzanna verdwijnen. Hij speelt in lofdichten voor Suzanna maar een kleine rol, die van de rijke Joodse echtgenoot. Hij ziet haar maar weinig, en dat maakt hem eigenlijk ook maar weinig uit. Op een keer als hij thuis komt, verneemt hij dat Suzanna ziek is. Ze gaat sterven. Heel veel mensen komen haar opzoeken en ook op haar begrafenis zijn er heel veel mensen. Na de dood van Suzanna komt Joachim tot de conclusie dat hij geen gelukkig huwelijk heeft gehad.
b) Onderzoek van de verhaaltechniek
- Schrijfstijl: het verhaal is geschreven in aardig normaal Nederlands taalgebruik met af en toe wat ouderwetse woorden en veelal een wat statige ouderwetse zinsbouw.
- Ruimte (plaats en tijd): Het verhaal speelt zich af in Israël en Babylon, ongeveer in 500 voor Christus.
- Verhaalfiguren: Hoofdpersoon is Joachim van Babylon (rijke joodse koopman die veel reizen maakt). Belangrijke bijpersonen zijn Suzanna (mooie en lieve vrouw, echtgenote van Joachim), Nabu en Akkad (twee rechters, vrienden van Joachim, oneerlijk), Daniël (dichter).
- Situaties: De situaties spelen uitsluitend vanuit Joachims beleving. Op die manier is het dus goed te volgen wat Joachim allemaal doet en waar hij gaat en staat. Ze staan in chronologische volgorde. Er vindt wel tijdsverdichting plaats: het ene moment neemt in het boek veel plaats in en op een andere plaats wordt een aantal maanden in een paar zinnen behandeld.
- Vertelwijze: Het verhaal is geschreven in de ik-vorm.
c) Op zoek naar de thematiek
- Hoofdgedachte (thema): de haat-liefde-verhouding tussen een man en een vrouw. Een rijke joodse koopman beschrijft zijn huwelijk met een bijzonder mooie vrouw.
- Typerende tekstgedeelten en motieven voor het thema: het hele boek. Natuurlijk vooral de gedeelten waar Joachim letterlijk over hun huwelijksproblematiek spreekt en waar het over de schoonheid van Suzanna als probleem gaat.
- Titelverklaring: Joachim van Babylon is de hoofdpersoon van het boek. Hij schrijft (a.h.w.) over zijn eigen leven.
d) Plaats in de literatuurgeschiedenis
- Eerste publicatie: 1947
- Schrijver: Marnix Gijsen, pseudoniem voor Jan Albert Goris, werd in 1899 geboren te Antwerpen. In 1925 promoveerde Goris tot doctor in de geschiedkundige en zedekundige wetenschappen aan de Katholieke Universiteit van Leuven. In 1927 werd hij daar als docent verwelkomd na studie en speurwerk in Freiburg (Zwitzerland), Den Haag, Londen en Parijs, een jaar studeren te Seattle en rondreizen in de Verenigde Staten. In juli 1928 werd hij kabinetschef van Antwerpens burgemeester en in 1937 werd hij vanuit het department van Economische Zaken adjunct-commissaris-generaal van het Belgisch paviljoen op de Worlds Fair 1939 te New York. Zijn verloofde Maria Rooman overleed in 1928 in Zwitserland aan tuberculose. Zijn herinneringen aan haar legde hij vast in Klaaglied om Agnes (1951). In 1929 trouwde hij met Julia de Bie. Het huwelijk bleef kinderloos. Naast Joachim van Babylon schreef Goris De kroeg van groot verdriet en Lof-litanie van den Heiligen Franciscus van Assisië (1920), de dichtbundel Het huis (1925), Over het Vlaamsch genie (1945), Biecht van een heiden (1963), The house by the leaning tree (1963), De man van overmorgen, De kat in de boom (1953). In 1974 ontving hij de Prijs der Nederlandse Letteren. Goris overleed in 1985.
- Typerend voor de schrijver: het boek is een uiting van ironisch levensbesef. Misschien had Goris daar zelf ook last van Het boek staat volgens mij nauw in verband met Goris' opleiding: geschiedkundige en zedekundig wetenschapper. Ook het vele reizen en daardoor opdoen van nieuwe ervaringen en andere meningen wat in het boek speelt, speelde ook in Goris' leven. Je kunt ook aan de diepgang en het taalgebruik van het boek merken dat de schrijver hoog opgeleid moet zijn.
- Typerend voor de tijd waarin het werk ontstaan is: weet ik eigenlijk niet. Door sommigen werd het boek toegejuicht, anderen vonden het verfoeilijk. Misschien kwam er na de Oorlog een groter bewustzijn van de essentie van bijvoorbeeld je leven op.

4 Beoordeling
- Positief: goed taalgebruik, diepgang, diepzinniger dingen waar voor mij soms herkenningspunten waren, meningen en gedachten waarin ik mezelf kon vinden, waarmee ik het eens was.
- Negatief: ik vond het soms storend als het steeds maar weer over de schoonheid van Suzanna ging. Dat word je weleens een beetje zat.
- Taalgebruik: goed leesbaar en mooie zinnen. Soms ouderwetse woorden, maar dat heeft wat.
- Eindoordeel: positief
- Aan- of afraden: ik kan het boek aanraden omdat ik het verrijkend vind. Niet alleen met betrekking tot de inhoud van het boek, maar ook om de taalkunst. Ik vind het goed geschreven, originele vergelijkingen enzo..


Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen