Boekverslag : Morton Rhue - The Wave / De Golf
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 812 woorden.

Titel

The waveAuteur

Morton RhueKorte inhoud

Het verhaal gaat over een leraar geschiedenis Ross die een experiment uitvoert op zijn klas naar aanleiding van een diavoorstelling over WOII. Vol ongeloof beweren zijn leerlingen namelijk dat dergelijke toestanden nu ondenkbaar zijn. Prompt beslist Ross om een beweging op te richten : "The wave". Zijn motto is: eenheid, discipline en actie. Langzaam aan begint hij zijn dictatoriale idee├źn over te zetten bij zijn leerlingen. Nog nooit immers was er in de klas zo'n samenhorigheidsgevoel geweest: iedereen voelde zich evenwaardig. Er was niet langer sprake van slim, sportief, knap, of welke andere eigenschappen ook die leerlingen populair maakten op school. Dat samenhorigheidsgevoel uitte zich zelf zodanig dat ze een eigen groet hadden. Morton Rhue verwijst hier op prachtige wijze naar de Hitlergroet bij de Nazi's. Gelukkig tuimelt niet iedereen in Ross's "experiment" en hebben Laurie en David argwaan. Zij proberen de klas duidelijk te maken dat De Golf iedereen meesleurt en dat vrijheid van gedachten onmogelijk is. Ross komt tot het besluit dat zijn Golf te ver gegaan is, en hij ontnuchtert zijn leerlingen wanneer hij op een vergadering de 'grote leider' zou laten spreken. Tot eenieders verbazing is het een vergeeld filmpje met daarop een schreeuwende Hitler. Een adembenemende stilte houdt de zaal in de ban...Personages

Ross: Hij is vrij koppig. Hij wil namelijk kost wat kost zijn 'plan' laten slagen. Gelukkig heeft hij een vrouw die hem af en toe wat bijstuurt en de scherpe randjes er wat afveilt. Het blijft natuurlijk een leraar.Laurie Saunders: Zoals meestal het geval is zijn leerlingen die het gemiddelde omhoog helpen op zo'n drastische wijze niet echt populair. Ze is een typisch 'slimste meisje van de klas', en dat wordt haar door de medeleerlingen niet in dank afgenomen. Al bij al heeft ze een prima karakter, ware het niet dat ze zich soms boven de anderen laat uitsteken. Iedereen kan haar goede raad wel missen lijkt het wel.Plaats

Natuurlijk, zou ik bijna durven zeggen, speelt het verhaal zich af in Amerika. Wat niet wil zeggen dat het op onze school niet zou kunnen voorvallen.Tijd

In ieder geval is het geschreven na WOII, maar het is vooral een verhaal voor de jaren 90. Mensen schijnen de concentratie- en uitroeiingskampen vergeten te zijn, wat enigszins begrijpelijk is als je het zelf niet meegemaakt hebt. En heel misschien is het ook wel goed. Anderzijds is 50 jaar echt niks en moeten we er ons van bewust zijn dat dit nooit mee mag en dat het gevaar nadrukkelijker aanwezig is dan we denken: de geschiedenis herhaalt zich steeds!Bespreking titel

De golf. Het is alsof iedereen door de golf wordt meegesleurd. Er is ook een soort golf-beweging te bespeuren, d.w.z. alles stapelt zich meer en meer op. De golf is een even logische naamgeving voor een rechtse beweging als FC voor een voetbalclub.Stijl

Hoewel ik absoluut geen boekenworm ben, ben ik er van overtuigd dat boeken zelden(en zeker romans) in te delen zijn in vakjes. Alsof science fiction niet romantisch kan zijn, en iets avontuurlijks niet grappig mag zijn vanwege 'de stijl'. De golf is ook verfilmd en dat kan de stijl wat verduidelijken. Ik blijf erbij dat het boek eigenlijk gewoon 'propaganda' is (als dat een stijl is). Mooi ingekleed in een verhaaltje natuurlijk, maar Morton Rhue wil gewoon aantonen: "Dat nooit meer!". En onrechtstreeks moeten we volgens hem de hand ook eens in eigen boezem steken ('begin bij jezelf').Genre

Dit verhaal is een zuivere weergave van de werkelijkheid. Alles wordt er verteld zoals het is. Sommige delen konden zelfs in een geschiedenisboek staan.Taalgebruik

Het boek is uit het Engels vertaald en vaak gaat dit ten koste van het taalgebruik. Het boek is in keurig AN geschreven. Moeilijke woorden zijn er af en toe, maar meestal zijn ze van ondergeschikt belang in het verhaal.Moeilijke woorden

Fascisme: politiek systeem, berustend op ultranationalistische en autoritaire beginselen

Ironie: inkleding van de gedachte, waarbij men het tegendeel zegt van wat men eigenlijk te verstaan wil geven

Docent: iemand die doceert, leerkracht bij het hoger of secundair onderwijs

Bagatelliseren: als iets onbeduidends voorstellen

Idealist: aanhanger van het idealisme iemand van een idealiserende levensopvatting, iemand die idealen nastreeft

Sceptisch: neigt tot twijfelen, of daarvan blijkgevend, twijfelachtig, kritischPersoonlijke mening

Ik vond het boek niet slecht. Het leest vlot en na het slot blijft er nog 'iets' hangen. Het thema gaat over de oorlog en aangezien het boek nu nog gelezen wordt, zal het nog lang actueel blijven. Ik moet toegeven dat ik boeken haat met een moraal van hier tot ginder, en ook in dit boek was die les er, maar het stoorde niet echt. Al bij al behoort het niet tot het soort boeken waarvan je zegt 'Die moet je gelezen hebben', maar toch viel het nog mee.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen