Boekverslag : George Orwell - Animal Farm
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 1773 woorden.

ZAKELIJKE GEGEVENSAuteur – George Orwell

Titel – Animal Farm, eerste druk 1945. De gelezen versie: 6e druk, J. M. meulenhoff Amsterdam.

Genre – psychologische roman, met een satirisch karakterEERSTE REACTIEKeuze – Ik heb het boek gekozen omdat het verhaal me wel boeiend leek. Ook is George Orwell een heel goede schrijver.

Inhoud – Ik vond het een heel goed boek. Het is heel goed geschreven, ook met vaak ironische grappen erin. De manier waarop de revolutie en de dictatuur daarna wordt beschreven is ook heel herkenbaar. Het is een soort “basis” revolutie, zoals veel andere revoluties in de geschiedenis ook zijn verlopen.VERDIEPINGKorte samenvatting van de inhoud

Het verhaal speelt zich af op de boerderij Manor Farm van Mr. Jones, een dronkelap, die zijn boerderij slecht regelt. Hij wordt op een dag weggejaagd van zijn boerderij door zijn dieren, waarna ze de boerderij “Animal Farm” gaan noemen. De dieren noemen deze dag “the Rebellion”. Deze revolutie was hun al voorspeld door een oud varken dat inmiddels overleden is, Manor. Hij heeft aan de dieren het Animalisme uitgelegd, een opvatting waarbij alle dieren gelijk zijn en mensen geen macht meer over hen hebben.

Na de Rebellion nemen de dieren de macht over op de boerderij, geleid door de varkens Snowball en Napoleon. De varkens stellen de zeven geboden van het Animalisme op, met als grondregel: “Four legs good, two legs bad”, en “All animals are equal”. Alle dieren helpen hard mee om de boerderij te onderhouden, en de eerste oogst wordt een succes. Er zijn wel een paar dieren die de revolutie niet kunnen waarderen, zoals de merrie Molly die geen suikerklontjes en lintjes in haar haar meer krijgt, de kat die alleen maar aan zichzelf denkt, en de ezel Benjamin die cynisch tegen het nieuwe systeem aankijkt, maar altijd al cynisch geweest is. Aan de andere kant zijn er de paarden Boxer en Clover, die keihard werken om de boerderij in stand te houden. Boxer heeft dan ook als gezegde: “I will work harder and Napoleon is always right”.

De varkens trekken helaas steeds meer macht naar zich toe. Zij zijn ook de enigen die kunnen lezen en schrijven, en komen daardoor steeds meer boven de andere dieren te staan.

Snowball en Napoleon beginnen ook steeds meer meningsverschillen te krijgen, Snowball is heel idealistisch en heeft grootste plannen, maar Napoleon weet Snowballs ideeën steeds weer de grond in te boren. Op een dag zorgt Napoleon er dan ook voor dat Snowball van de boerderij weggejaagd wordt, met behulp van een troep honden die hij zelf getraind heeft als zijn lijfwacht.

De varkens en de honden gaan de dienst uit maken, veranderen de regels van het animalisme in hun voordeel en slapen in bedden, terwijl was afgesproken dat dieren geen “mensendingen” zouden gebruiken, dus ook geen bedden. De slogan “All animals are equal” wordt vervangen door “All animals are equal, but some are more equal than others”, waarmee ze bedoelen dat de varkens en de honden eigenlijk boven de andere dieren staan. Napoleon als de grote dictator wordt in zijn positie versterkt door zijn honden en de andere varkens.

Een belangrijk varken is Squealer, die als propagandist voor Napoleon optreedt en de andere dieren dwingt Napoleon te volgen. Als er fouten gemaakt worden, zoals bij het bouwen van een windmolen, wat Snowballs idee was, geeft Napoleon de schuld aan Snowball, en schildert hij hem af als een verrader van het Animalisme.

Sommige dieren worden door Napoleon zelfs beschuldigd van sabotage en spionage, en worden dan ook vermoord door Napoleons honden. De dieren verliezen al het vertrouwen in het Animalisme en hun leider, behalve het paard Boxer, die zichzelf bijna dood werkt, totdat er ook voor hem niks meer te doen is en hij door Napoleon naar het slachthuis wordt gestuurd.

De dieren hebben nog een trots over, namelijk dat hun boerderij de enige in de wereld is die door dieren wordt bestuurd. Maar ook deze trots word hen afgenomen: op een dag zien ze tot hun grote verbijstering dat de varkens in de boerderij op twee voeten en in mensenkleren lopen. Ze zijn zelfs in het gezelschap van mensen, en praten, lachen en drinken met hen. Die verbijstering wordt duidelijk door de laatste regels van het boek:

“The animals outside looked from pig to man, and from man to pig, and from pig to man again; but already it was impossible to say which was which.”Hoofdpersonen

Major – het varken dat het principe van het animalisme uiteengezet heeft voor de andere dieren. Je zou hem kunnen zien als de grondlegger van het Animalisme, vergeleken met het communisme zou hij Lenin zijn.

Napoleon – een slim varken, dat na de Rebellion de leiding op zich neemt. Het is een listig en gemeen varken, hij doet alleen dingen waar hij zelf beter van wordt. Hierin lijkt hij op Stalin, die zich ook gedroeg als de grote dictator.

Snowball – Het varken dat bij de revolutie de leiding had. Hij had het beste met de andere dieren voor, en was heel enthousiast en gedreven voor het Animalisme, maar werd door Napoleon weggestuurd. Je zou hem kunnen vergelijken met Trotski.Bijpersonen

Eigenlijk zijn de bijpersonen onder te brengen in een groep, de “overige” dieren. Een paar dieren die daaruit meer beschreven worden zijn het paard Boxer, die zichzelf bijna dood werkte en de cynische ezel Benjamin. Alle dieren bij elkaar staan eigenlijk voor het volk, dat gewoon maar doet wat hun opgedragen wordt, en het niet altijd eens is met zijn leiders, maar zich ook niet kan verzetten.Ruimte

Plaats – Het verhaal speelt zich af op Manor Farm, door de dieren omgedoopt in Animal Farm. Dit is een boerderij ergens in Engeland, maar waar hij precies staat wordt niet duidelijk beschreven.

Tijd – Naar mijn idee speelt het verhaal zich ongeveer eind 19e eeuw, begin 20e eeuw af, maar het zou ook best eerder of later kunnen zijn. Dit is ook niet echt van belang, het verhaal kan zich op elk moment af spelen, omdat het een revolutie en haar vervolg beschrijft, die op elk moment kan plaatsvinden.Schrijfstijl

Het boek is geschreven vanuit een auctoriaal perspectief. Je kijkt vanuit het standpunt van een alomtegenwoordige, alwetende schrijver.

Hoofdgedachte

Een revolutie verloopt altijd op ongeveer dezelfde manier, de manier waarop die in dit boek wordt beschreven. Een revolutie is dus eigenlijk altijd zinloos, omdat de bedoeling van revolutionairen tijdens en net na de revolutie altijd heel goed zijn. Helaas wordt daarna de macht meestal overgenomen door een dictator, en heeft de bevolking het alleen maar slechter dan voor de revolutie.Thema’s

Macht, onderdrukking, de wet van de sterkste, revolutie, dictatuur, gelijkheid die niet op te brengen is.Titelverklaring

De titel van het boek is Animal Farm. De dieren hebben de boerderij na de Rebellion zo genoemd. Dit deden ze om zo niet meer herinnerd te worden aan Mr. Jones, en ook om te laten zien dat de boerderij door dieren bestuurd en georganiseerd werd, en dat ze dat dus zonder de hulp van mensen konden.Plaats in de literatuurgeschiedenis

De schrijver – de schrijver van het boek is Eric Hugh Blair, beter bekend onder zijn schrijversnaam George Orwell. Hij werd in 1903 geboren in India, maar 1907 verhuisde hij naar Engeland. Daar studeerde hij aan Eton, waar hij regelmatig een stuk in de universiteitskrant schreef. Zijn eerste boek Burmese days schreef hij in 1934 na een vijfjarige loopbaan bij de Indian Imperial Police in Birma. Ook heeft hij een paar jaar in Frankrijk geleefd waar hij les gaf en in een boekenwinkel hielp. Hij was 6 maanden in Marokko, waar hij het boek Coming Up for Air schreef. Orwell ging eind 1936 naar Spanje om in de burgeroorlog mee te vechten, waar hij gewond raakt. Homage to Catalonia is zijn beschrijving van die burgeroorlog. In Animal Farm, wat hij in 1945 schreef, komt zijn afkeer tegen elke dictatuur duidelijk naar voren. Intussen was zijn gezondheid zo slecht dat hij voor een tijdje in een sanatorium werd opgenomen, waarna hij nooit meer de oude is geweest.

Tijdens de tweede wereldoorlog werkte hij voor de BBC en schreef hij stukjes in de krant. Door zijn boeken Nineteen eighty-four en Animal Farm werd Orwell wereldbekend. De schrijver stierf in 1950.

Stroming en tijdvak – Animal Farm werd in 1945 gepubliceerd, en Orwell heeft het geschreven van November 1943 tot Februari 1944. Hij heeft dit boek dus geschreven in een periode van veel dictaturen, namelijk na de burgeroorlog in Spanje, waar hij zelf bij betrokken geweest is, maar ook de fascistische staat Duitsland. Toch heeft George Orwell dit boek in de eerste plaats geschreven om te waarschuwen tegen het communisme in Rusland.

Hij zag door zijn ervaringen in Spanje in dat dictaturen zoveel mogelijk vermeden moeten worden, en dat Rusland dus ook op een hele verkeerde manier met de ideeën van het Marxisme omging. Omdat Rusland in de periode waarin Orwell zijn boek schreef nog een bondgenoot was van de geallieerde staten, kon hij hier niet rechtstreeks voor waarschuwen en deed dit door middel van een dierenverhaal.

BEOORDELINGVerhaalelementen

Positief – De schrijver beschrijft de handelingen van de dieren heel duidelijk, en laat ook zien hoe verschillende dieren over zaken denken. Hierdoor kan je je goed inleven in het verhaal. De karakters die hij dieren toekent, passen ook goed bij die diersoorten, dat is erg boeiend om te lezen.

Negatief – Ik vond het boek eigenlijk weinig negatieve verhaalelementen bevatten. Wel vond waren sommige stukjes minder boeiend, maar die vond ik niet negatief.

Passage die me het meest aanspreekt – Ik vind het einde heel goed beschreven. De varkens en de honden worden steeds meer “mens”, terwijl dit juist niet bij het Animalisme hoorde. Het boek eindigt dan uiteindelijk met het toppunt van “anti-animalisme”, namelijk dat ze op twee poten lopen, en dat de andere dieren van de boerderij geeneens meer het verschil zien tussen mens en dier (but already it was impossible to say which was which). Hierdoor is ook heel duidelijk wat er bij revoluties misgaat. De revolutieleiders keren zich uiteindelijk tegen hun eigen idealen, en verliezen daarmee ook het vertrouwen en de steun van de grote massa.Eindoordeel

Ik vond het een heel goed boek. Ten eerste omdat het gewoon goed geschreven is, je kunt je goed inleven in de situatie en het boek wordt ook nergens saai. Verder ook omdat het zo duidelijk laat zien waarom revoluties mislukken: omdat er altijd leiders op zullen staan die de macht naar zichzelf toetrekken, en een dictatuur beginnen.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen