Boekverslag : George Orwell - Animal Farm
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 908 woorden.

Titel

Animal FarmJaar van uitgave

1945Plaats van uitgave

LondenUitgeverij

Secker & WarburgBiografische gegevens

George Orwell is een pseudoniem want in het echt heet hij Eric Arthur Blair. Hij werd geboren in India in 1903 en stierf in 1950. Hij werkte bij de politie in Burma, waar hij leerde het kolonialisme te haten. Toen hij terugkeerde naar Europa werd hij een actieve socialist.

Georde Orwell schreef vele essays en boeken, de bekenste zijn "Animal Farm" en "Nineteen eighty-four".Samenvatting

De dieren op de boerderij komen in Opstand tegen hun meester( de mens ) en nemen zelf de macht in handen . Omdat de varkens lang van te voren in het geheim lezen en schrijven hebben geleerd, worden zij van zelfsprekend de leiders van de "revolutie".

Zij staan immers op een hoger intellectueel peil dan de andere dieren. Helaas is hun karakter niet van een grote kwaliteit. De varkens breiden hun voorrechten steeds meer uit . Ze werpen zich op tot een nieuwe elite, wier macht niet geringer is dan die van de oude heersers. Op den duur wordt zelfs de gelijkheid als ideaal afgeschaft. Een catastrofale ineenstorting van de boerderij der dieren kan tenslotte niet uitblijven.Titelverklaring

De titel "Animal Farm" is gemakkelijk te verklaren, omdat het ook het onderwerp van het boek is. De boerderij heette voor de overname door de dieren "Manor Farm" en de dieren doopte die naam om in "Animal Farm" ( boerderij der dieren ), omdat nu de dieren de baas zijn inplaats van de mens.Genre

FantasyThema

Het opkomen voor je eigen rechten.Motieven

Het Lied "Beast of England" ( Dieren van Engeland ), de melodie hangt over heel de boerderij en wordt iedere zondag in de stal gezingen.

De "Seven Commandments" ( De zeven geboden ), ieder dier moet zich aan die geboden houden, later werden ze elke keer door de varkens een beetje veranderd, waardoor ze steeds weer een beetje meer macht kregen.Opbouw

Het verhaal is chronologisch opgebouwd en heeft een gesloten einde.

De hoofdstukken zijn allemaal naar tijdsvolgorde ingedeeld.Personages

Mr Jones : De oude eigenaar van de toen nog Manor Farm geheten boerderij en later door de dieren werd verdreven.

Old Major : Een twaalf jaar oud varken. In het begin van het verhaal had hij een droom over de revolutie en vertelde die aan de dieren in de stal. Daarna stierf hij.

Napoleon : Hij vindt sneewbal maar een struikelblok en laat hem om die reden verdwijnen. Hij zorgt ervoor dat de varkens steeds meer macht kregen vergeleken met de andere dieren.

Mollie : Een merrie, ze gaat weg van de boerderij, omdat ze niet zonder mensen, haar strikjes en suikerklontjes kan om die redenen vertrekt ze naar de mensen.

Sneeuwbal : Eerst was elke dier op de boerderij gelijk, dankzij hem, nadat hij was weggejaagd hadden de dieren steeds minder rechten, hij kreeg later overal de schuld van, terwijl hij er allang niet meer was ( Hij verdween door Napoleon ).

Benjamin : Hij is een ezel ( als dier ). Hij is het oudste en het slimste dier op de boerderij. Hij was de eerste die alles door had wat de varkens van plan waren. Maar hij houdt z'n mond omdat hij dacht dat alle andere dieren hem voor gek zouden verklaren. Hij is na de revolutie een van de weinige dieren die onveranderd blijft.Tijd

De verhaaltijd is groter dan de verteltijd.

De periode die in het boek wordt beschreven is niet heel nauwkeurig te verklaren maar ik denk dat het zo rond de 8 a 10 jaar zal liggen.Perspectief

Als je het boek leest dan is de lezer een zo'n geheette derde persoon.Ruimte

Op de boerderij en de weilanden/ gebied er omheen gelegen.Persoonlijke tekstbeleving

Ik vind eigenlijk dat het verhaal niet chronologisch verteld had moeten worden omdat je dan alles beter kunt bekijken, hoe het voor de revolutie was en hoe het na de revolutie was en hoe de woedende Napoleon reageert. Eerst dacht ik dat er een nieuwe revolutie zou uitbreken, omdat Napoleon steeds meer op Mr Jones ( De oude eigenaar ) begon te lijken. Helaas gebeurde dit jammer genoeg niet.

Ik vond eigenlijk dat de personages geen dieren hadden moeten zijn maar gewoon mensen, omdat je dan volgens mij dan toch veel meer kunt in leven in die personen zodat je het verhaal beter begrijpt en het toch leuker zou vinden.

De tijd vond ik niet echt goed ingedeeld omdat ze in het boek toch te grote tijdsprongen maakten waardoor het boek onoverzichtelijk wordt en ze hadden meer ruimte ( tijd ) waarin ze beschreven hoe Napoleon de andere dieren chanteerde waardoor het boek volgens mij toch een stuk spannender zou worden.

De ruimte waarin het verhaal afspeelt vind ik te klein omdat je ten eerste op de helft van het boek de hele boerderij uit je hoofd kende. Ten tweede had ik gedacht dat de dieren og verder zouden oprukken ( dus verder het land in ) maar dat bleef uit waardoor het hele verhaal toch in een tekleine ruimte afspeelt.

De taalgebruik in het boek vond ik niet moeilijk maar er waren stukken waarbij ik dacht van " ik kom er niet doorheen" zoals de spreuken en de liedjes die in het boek voorkomen. De spreuken en de liedjes zijn volgens mij onnodig voor het verhaal. Waardoor ze volgens mij voor mij en andere lezers toch irriterend werkt.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen