U kijkt nu naar de cache versie van het boekverslag : Onbekend - Mariken Van Nieumeghen.
Deze versie komt van http://www.studentsonly.nl/uittreksels/bv.asp?BvID=482 en is laatst upgedate op Onbekend.
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 564 woorden.

Bibliografie
Titel: Die waarachtige ende zeer wonderlijke historie van Mariken van Nieumeghen
Auteur: Onbekend
Genre: Dramatiek
Periode: Late Middeleeuwen, ca. 1500


Samenvatting
B. Samenvatting

Mariken moet van haar oom Gijsbrecht naar Nijmegen. Omdat ze niet voor donker thuis kan zijn, vraagt ze aan haar tante die in Nijmegen woont of ze daar mag slapen. Haar tante maakt Mariken echter schandalige verwijten en ze moet verdwijnen.
Wanneer Mariken zich buiten de stad zetelt komt de duivel, Moenen, naar haar toe. Hij belooft haar mooie dingen in ruil dat ze met hem meegaat.
Zeven jaar leeft Mariken met Moenen. Dan keert ze terug naar Nijmegen, waar ze berouw krijgt door een wagenspel. Ze verlaat Moenen en vraagt God om vergiffenis, die ze vele jaren later ontvangt.

C. Uitgebreide mening

Het verhaal over Mariken van Nieumeghen heeft mij vooral erg verbaasd. Ik denk dat dat komt doordat het een middeleeuws werk is en de mensen toen heel anders leefden en dachten dan wij nu doen. De invloed van het christendom in de samenleving was overweldigend.
Ik vind het wel leuk om te lezen hoe men toen de mensen er van probeerde te overtuigen dat ze niet heidens moesten leven. Ik vind dat er goed naar voren komt wat de bedoeling is van het verhaal, daar is geen twijfel over mogelijk. In het begin wordt de mensen angst ingeboezemd, maar op het eind blijkt dat er altijd een weg terug naar het goede is.
De zinsbouw en woordkeuze vond ik erg opvallend en soms ook wel grappig. Vooral wanneer gedachten letterlijk gezegd werden, kon dat tot nogal vreemde situaties leiden.
Ook boeide het verhaal mij erg, ik heb het in een keer uitgelezen. De gebeurtenissen volgen elkaar in een redelijk tempo op. Doordat het verhaal zich op meerdere plaatsen afspeelt kreeg ik meteen een aardig beeld van de middeleeuwse samenleving.
Voor dit verhaal had ik nog nooit een werk uit de middeleeuwen gelezen, dus ik wist niet in wat voor soort stijl dat geschreven zou zijn en over welke onderwerpen het zou gaan. Ik wist wel dat godsdienst toen een grote rol speelde, maar niet dat men zelfs zo ver ging dat men toneelstukken maakte met een levende God, duivel en Maria. Ik denk dat men tegenwoordig een iets andere invulling geeft aan het Christendom, met meer geestelijke vrijheid voor het individu.


D. Gebeurtenissen

Mariken wordt door haar oom op pad gestuurd naar Nijmegen om boodschappen te doen.
Mariken wordt door haar tante uitgescholden en weggestuurd.
Mariken gaat in zee met de duivel in ruil voor het leren van de zeven vrije kunsten en alle talen van de wereld.
Mariken leeft zeven jaren in zonde met de duivel.
Mariken gaat na zeven jaar terug naar Nijmegen om haar familie te bezoeken.
Mariken kijkt naar het wagenspel Masscheroen en toont berouw.
Mariken gaat naar de paus in Rome.
Mariken krijgt vergiffenis: de drie ringen worden door een engel weggenomen.

E. Wagenspel Masscheroen

Masscheroen: “Waarom krijgen mensen steeds genade na hun zonden en de duivels niet?”
God: “Het is inderdaad slecht gesteld met de mensen, Masscheroen.”
God: “Wellicht heb je gelijk en moeten we wat strenger optreden tegen de mensen.”
Maria: “We moeten de mensen wel eerst waarschuwen!”
God: “Waarschuwen is zinloos.”
Masscheroen: “Staat u het toe dat de gevallen engelen de mensen mogen straffen voor hun zonden?”
God: “Wellicht sta ik toe dat de gevallen engelen de mensen mogen straffen, als dat het enige is wat nog helpt.”
Maria: “Dat is niet nodig, want de mensen beteren hun leven wel; ze zullen berouw tonen.”
Maria: “Iedereen die berouw toont, zal vergiffenis krijgen.”


Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen