Boekverslag : John Irving - De Watermethodeman
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 1109 woorden.

1.1 Een bibliotheeksteekkaart

- titel: de watermethodeman

-auteur: John Irving

-uitgeverij: agathon(usa)

standaard uitgeverij, Antwerpen(België)

-jaar van uitgave: 1972

-tweede druk: 19831.2 Het verhaal

A: Fred 'bogus' Trumper is een bizarre jongeman die gedurende dit boek een scriptie maakt over het oud laag Noors. Hij vertaalt het boek Akthelt en Gunnel. Naast zijn problemen met de vertaling heeft hij ook last van een probleem aan zijn urineleider. Hij wordt verplicht voor elke geslachtsdaad veel water te drinken, nadien moest hij dat ook doen. Dit werd hem door dokter Vigneron opgelegd. Bogus is getrouwd met Biggie, een skikampioene, en dit volledig tegen de zin van zijn vader. Trumper leerde Biggie kennen in Oostenrijk toen hij daar op reis was samen met zijn beste vriend Merril Overturf, een diabeticus. In zijn huwelijk met Biggie zijn er vaak problemen, veelal toe te schrijven aan het poligamisme van Trumper. Hij beleeft doorheen het boek vele avontuurtjes waardoor op een dag zijn vrouw samen met zijn zoon hem het huis uit zet. Hij zoekt en vindt troost bij zijn vrienden annex collegas waarmee hij samen films maakt. Hij gaat samen wonen met Tulpen tot grote jaloezie van Packer die een oogje op haar had. Hun relatie loopt algauw op de klippen door het wispelturige gedrag van Trumper. Hij kan nog steeds niet begrijpen dat Biggie nu weg is van hem, hij gaat haar en zijn zoon regelmatig opzoeken bij Couth, een oude vriend van hem. Na een poosje wil Tulpen hem niet meer zien omdat hij haar geen kinderen wil schenken, hij legt zich in die periode toe op zijn scriptie en logeert dan ook bij zijn mentor, dr. Wolfram Holster. Hij werpt zich als een bezetene op dit werk zodanig dat hij alle contact met de buitenwereld verliest, hij leeft enkel nog in de bibliotheek en het souterrain bij dr. Holster. Wanneer hij zijn scriptie af heeft ontdekt hij dat Packer een film uit heeft gebracht over zijn leven. Hij merkt wanneer hij die film gaat bekijken dat Tulpen zwanger van hem is. Hij gaat haar opzoeken en ziet zijn zoon die genaamd werd naar Merril, die overleden was door een suikertekort tijdens een duik om een meisje te versieren. Het verhaal eindigt met een 'happy end' bij Trumpers ex-vrouw, Biggie.B: Er is geen ruimere context nodig om dit verhaal te begrijpen, enkel een beetje gezonde verbeeldingskracht.1.3 Thematiek

A: Het gehele verhaal is gebaseerd op het seksleven, de scriptie, het filmen en de vriendschapsbanden van het hoofdpersonage, Fred Trumper. Dit alles wordt op een eigenzinnige manier beschreven door de auteur. Het boek vraagt wel om aandacht om het te kunnen volgen.B: Persoonlijk haal ik als grondmotief het seksleven van Trumper aan. De problemen die dit meebrengt worden weergegeven in zijn scriptie en de omgang met zijn vrienden( en vijanden).C: De titel is te verklaren door de lichaamlijke afwijking van Trumper. De dokter gaf als tijdelijke remedie tegen de pijn die Trumper moest doorstaan een schema dat alsvolgt werkte: voor hij de liefde zou bedrijven moest Trumper veel water drinken en dit zelfde diende hij ook te doen na het stoeien met de dame in kwestie. Dit werd de watermethode genoemd door dokter Vigneron.1.4 Vertelperspectief

De auteur gebruikte twee vertelperspectieven door elkaar. Hij gebruikte het auctoriële samen met het belevende zo door elkaar. Hiermee probeerde hij de gevoelens van Trumper te beschrijven. Het auctoriële vertelperspectief werd gebruikt als Trumper zich van een situatie niets aantrok of wanneer die situatie zijn koude kleren niet raakte. Dit werd ook gebruikt om bepaalde situaties een komische wending te geven wat uitstekend lukte. Het belevende perspectief werd dan weer gebruikt als Trumper zich een bepaalde gebeurtenis zeer erg aantrok, dit legde zeer veel gevoel in bepaalde passages. Dit perspectief werd in sommige gevallen dan weer misbruikt om de humor extra uit te laten schijnen.

1.5 Structuur

A: Dit boek telt 38 hoofdstukken, om die één voor één samen te vatten zou een regelrechte aanslag op het houtbestand in de wereld betekenen. Witregels daarintegen komen haast niet voor in dit boek, het enige wit in dit boek is aan het einde van een hoofdstuk de rest van het blad, de auteur begint namelijk een nieuw blad voor een nieuw hoofdstuk. De tussentitels in dit boek beperken zich tot 38 maal een hoofdstuk een naam te geven. De wisselingen in perspectief gebeuren zo plots dat er daar dus enige structuur ontbreekt.

B: -Het verhaal is niet chronologisch verteld, de flash-backs komen te pas en te onpas. Dit werkt op lange duur enorm storend. De auteur maakt ook enorme sprongen in de tijd, daaruit volgt dat er sommige vitale passages ontbreken die het verhaal makkelijker om te lezen zouden maken.

-De relatie tussen verteltijd en vertelde tijd verhouden zich zo: de vertelde tijd is nogal lang( ik vermoed een tiental jaren) en de verteltijd is 420paginas( een 15-tal uren leesplezier).

C: De auteur geeft enkel de informatie nodig om het verhaal bijna volledig te begrijpen. Als lezer heeft u een grote kennisachterstand. De auteur speelt niet spanning, er is ook geen spanning te vinden in dit boek. Het is geschreven om al u zorgen te vergeten.

Hij houdt één gegeven achter en dat was hier het moment dat Trumper verhuisde van Biggie naar Tulpen. Dit zorgde wel voor enige verwarring.

Portretten van personages worden er niet gegeven, wel kunt u uit de gesprekken de karakters van de personages afleiden. Volgens mij doet de auteur dit om ook de conversaties enig belang mee te geven, in dit boek zou u die anders zeer gemakkelijk achterwege kunnen laten en toch kunnen volgen in dit boek.1.6 Stijl(richting)

A: De auteur gebruikt korte zinnen en eenvoudige woorden in een soms zeer bizarre structuur.

B: In dit werk vind ik geen bepaalde stijlrichting terug. Het werk doet qua humor wel denken aan 'Woody Allen'film, het neigt op sommige stukken zelf naar een 'Austin Powers'film. De humor in die films en in dit boek dient wel een speciaal gevoel voor humor anders kunnen die aardig saai lijken.1.7 in verband met het boek

A: John Irving heeft drie zonen, waarvan er twee worstelen en een nog te jong daarvoor is. Hij woont en werkt in de USA en is er gelukkig getrouwd. Hij is voornamelijk bekend van zijn boek:" de wereld volgens Garp"

B: Ik heb geen recensies gevonden over dit boek. Ik heb hiervoor wel navraag gedaan in de stadsbibliotheek van Brugge en daar hadden ze dit niet.

C: Voor het eerste blad van dit boek staat een dankwoord gericht aan een regisseur, dus denk ik dat er een film van gemaakt is.

Bronnen: internet, een vriend, het boek zelf
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen