Boekverslag : Jan Brokken - De Provincie
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 971 woorden.

De provincie

1a) Titelbeschrijving.

Jan Brokken: De provincie (1984). Eerste druk.
Uitgeverij Arbeiderspers. Amsterdam, 1984.

1b) Motto.

Nous sommes tous irresponsables,
plus ou moins.
Eugëne Ionesco.

2a) Titelverklaring.

Het woord provincie betekent hier (volgens het woordenboek): het platteland in tegenstelling tot de hoofdstad . Bedoeld wordt de beperkte, bekrompen leef- en denkwijze en het kleinzielige gedrag in het dorp Portland. De dorpelingen zijn erg gehecht aan hun manier van leven, zoals in het verhaal blijkt.

2b) Verklaring motto.

Wij zijn allemaal onverantwoordelijk min of meer.
De grote vraag in dit boek is, wie de schuldige is van de moord. Als het niet zeker is wie, kan je zeggen dat iedereen of niemand verantwoordelijk is.

3) Intrige.

Als er een moord in zijn vroegere woonplaats gepleegd is, keert een man weer terug naar die plaats. Zijn jeugd en relaties met zijn vrienden spelen een rol bij de vraag wie er schuldig is aan de moord.

4) Thema.

De schuldvraag van een moord.

5) Tijd.

Januari, begin jaren '80 (beschreven wordt een gebeurtenis in september 1971 en zo'n 10 jaar erna. Er is geen chronologische vertelvolgorde.

6) Plaats.

Het dorp Portland op het eiland de Hoekse Waard.

7) Karakter- en persoonsbeschrijving plus relatie tot anderen.

Frank de Roover is een ñ dertigjarige man die terugkeert naar zijn vroegere woonplaats. Hij had Portland verlaten, omdat hij iets wilde worden. Hij haatte het dorp, omdat hij anders van karakter was als de dorpelingen. Niet alleen door zijn intelligentie (hij studeerde aan het Lyceum), maar vooral door zijn moderne levensstijl, die niet paste in het dorpse leven.
Lili Sartorius, Peter van der Grinten en Koos Spoormaker zijn vroegere vrienden van Frank. Net als Frank behoren ze tot de betere stand van het dorp, merkbaar aan hun goede opvoeding en studie. De drie jongens zijn verliefd op Lili, die ook wel wat voor Frank en Peter voelt. Koos Spoormaker wordt door de anderen als hun mindere beschouwd. Hij zal pas veel later wraak nemen op de nederlagen uit zijn jeugd.

8) Vertelsituatie.

Ik als hoofdpersoon. In één gedeelte is er sprake van de tweede persoon enkelvoud. De schrijver wil hiermee de afstandelijke relatie van de hoofdpersoon tot zijn jeugd aangeven.

9) Gegevens van de schrijver.

geboren:
gestorven:
andere boeken:
autobiografische gegevens:

10) Genre.

Psychologische roman.

11) Opvallende zaken.

motieven: tegenstelling stad en dorp, het verschil in opvoeding en de relaties tussen de vier vrienden.

12) Korte inhoud.

Het verhaal begint met de gewelddadige dood van Lili Sartorius. Het was onbedoeld een perfecte moord. Het wapen werd nooit gevonden, er waren geen sporen of getuigen. Maar de dader, Peter van der Grinten (haar ex-man) geeft zich direct aan.
Frank de Roover wordt gevraagd om terug te keren naar Portland, zijn geboortedorp. Koos Spoormaker, zijn vroegere vriend, wijst hem aan als de schuldige op de moord; hij had de vrijpartij van Frank en Lili gezien op de bruiloft van Lili en Peter. Koos had dit enkele maanden eerder aan Peter verteld, waarna het hele dorp ervan wist. Ook Lili's vader, die Frank beschuldigt van Lili's slechte huwelijk, haar scheiding en de moord. Frank voelt zich ook schuldig, hoewel Lili hem overgehaald had om vanuit Frankrijk naar de bruiloft te komen. Hij schaamt zich niet en voelt zich niet verantwoordelijk voor de wreedheid voor de moordenaar.
Als antwoord op de beschuldigingen van Koos, erkent Frank dat hij en Lili een fout maakten. Hij hield van haar maar wilde niet met haar trouwen, omdat hij iets wilde worden. Hij wilde weg uit Portland en wraak nemen op Peter, omdat hij met Lili wël gelukkig was in het dorp. Peter begreep op de bruiloft Franks stemming en had Koos opgedragen Frank en Lili te volgen.
De broer van Peter bevestigt dat Peter altijd van Lili was blijven houden, ondanks het slechte huwelijk. Peters broer vertelt dat Peter de afgelopen maanden geschokt was door brieven die hij van Lili kreeg. Hij denkt dat Peter zo de waarheid ontdekt had en aan Koos opgedragen had dit in het dorp te vertellen. Peter had gezegd: Ik moet Lili verlossen, Frank zal het begrijpen . Frank begrijpt inderdaad dat Lili en Peter allebei het gevecht met Portland verloren hadden.
Tijdens het proces sluit Frank zich aan bij de getuigen (en ook Peter) die de waarheid verzwijgen. Niemand van de Portlanders wil met Frank praten, tot hij op de laatste dag van zijn verblijf Lena Andersen ontmoet. Zij vertelt dat Koos haar op de bruiloft zei dat hij wraak zou nemen op Frank en Lili. Dit had hij gedaan door zijn jarenlange verhouding met Lili.
Koos verdedigt zich tegenover Frank. Hij voelde zich in zijn jeugd vernederd door iedereen en wilde wraak en Lili vernederen, vooral door niet met haar te trouwen. Toen Lili vertrok naar Amsterdam, dacht hij dat ze naar Frank ging, en verteld hij uit jaloezie het verhaal van de vrijpartij. Koos vervulde met plezier Peters opdracht om het verhaal in het dorp te ver-tellen. Peter werd gesteund door de dorpelingen. Lili keerde terug naar Portland en liet Peter binnen. Het is een bewijs dat ze niet meer verder wilde leven.
Tenslotte zegt de dominee dat de arrogantie van de vier de oorzaak is van de moord; door hun verhoudingen openbaar te maken werden ze gehaat in het dorp. Ruim een jaar na de moord bezoekt Frank Peter in de gevangenis, die krankzinnig is geworden en zich verbeeldt dat Lili nog steeds leeft.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen