Boekverslag : G.a. Bredero - Klucht Van De Molenaer
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 466 woorden.

Bredero's Kluchten, 1613
Gerbrand Adriaanszoon Bredero

Genre klucht

Inhoud
Trijn Jans, een vrouw uit de stad, zoekt een plaats om te slapen, omdat de stadpoort al gesloten is. In een herberg wil ze niet slapen, omdat men dan zal denken dat ze een hoer is, en ze klopt dus aan bij een molen, in de hoop daar te kunnen overnachten. De molenaar en zijn vrouw stemmen in met haar plan.
Tijdens het eten wordt er over veel dingen gesproken. Bijvoorbeeld over het huwelijk, waar mannen veel meer in mogen dan vrouwen in die tijd. Ook wordt er gesproken over het feit dat het voor de man een schande is als zijn vrouw vreemd gaat. Ook zijn ze van mening dat dienstboden niet te vertrouwen zijn.
Tijdens het eten laat Piet doorschemeren dat hij geïnteresseerd is in Trijn. Als Aaltje even naar de keuken is zegt hij haar dat hij naar iets nieuws verlangt. Trijn is er aanvankelijk op tegen, omdat het niet in de normen en waarden past (zeker niet in die tijd) je echtgenoot te bedriegen. Maar ze stemt uiteindelijk toch toe in zijn plan. Als Aaltje naar bed is gaat Piet naar de molen om zogenaamd nog wat te malen. Trijn zal bij de deur gaan zitten en wanneer zij dan kucht, laat zij Piet binnen.
Maar Trijntje wil haar man toch niet bedriegen en licht Aaltje in. Aaltje trekt daarop Trijns kleren aan en gaat bij de deur zitten. Piet denkt dat alles geheel volgens plan verloopt en is later meer dan tevreden over zijn feestje met Aaltje, waarvan hij nog altijd denkt dat het Trijn was. Hij vertelt Joost, de knecht, over de uitstekende kwaliteiten van Trijn, dat ze veel beter is dan zijn eigen vrouw. Hij stelt voor dat Joost zelf de proef op de som neemt. Deze durft eerst niet, maar even later toch.
Als Joost aankomt bij Aaltje wordt zij boos, omdat zij denkt dat Piet nu al voor de tweede keer komt. Joost vertelt het aan Piet. Piet kan niet hebben dat Joost met zijn vrouw naar bed is geweest en stuurt Joost daarom weg. Boos worden op Joost heeft geen zin, want het is zijn eigen schuld, wat voor hem nog wel het ergste is.

Normen, waarden en zeden Het is niet erg als een getrouwde man vreemd gaat, maar het is een schande voor de man als zijn vrouw vreemd gaat. Dan wordt wel van bedriegen gesproken.

Dienstboden worden als lui, onbetrouwbaar en duur gevonden.

Over seksualiteit wordt niet gesproken, daar worden steeds andere worden voor gebruikt.


Spreuken Die wacht, die wint.
Al ziet men de lui, men kent ze niet.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen