Boekverslag : Jan Wolkers - Turks Fruit
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 2352 woorden.

Uitgever

Meulenhoff, Amsterdam 1990, 38e drukUiterlijke beschrijving

Turks Fruit heeft in 214 pagina’s. Het boek telt 19 hoofdstukken.

De naam van de hoofdstukken zijn afgeleid uit de tekst. Bijvoorbeeld hoofdstuk 3, ‘Een bontjas in het bleu’, de ik-figuur geeft Olga een blauwe bontjas.

Het boek is opgedragen aan Olga Stabulas.

Op bladzijde 7 staat nog een stukje uit ‘De avonturen van Kuifje’ vlucht 714. Een gesprek tussen Rastapopoulos en Carreidas over wie de allergrootste naarling isSamenvatting

Het boek gaat over de ik-figuur en de relatie met zijn vrouw Olga. Olga heeft hem verlaten nadat zij samengewoond hebben en getrouwd zijn geweest. Hij blikt terug op de hoogtepunten van hun relatie. Het verhaal is dus niet chronologisch verteld. Het begint met de ontmoeting en eindigt met het afscheid. Ook beschrijft hij wat er in Olga’s leven nog meer

gebeurd. Ze trouwt tweemaal met een andere man, maar die huwelijken worden alle twee verbroken.

In de eerste hoofdstukken van het boek beschrijft de ik-figuur de ontmoeting met Olga. Als hij staat te liften langs de snelweg en Olga hem mee neemt. Zij bedrijven in haar auto

voor het eerst de liefde met elkaar. De ik-figuur vertelt hoe het leven bij Olga thuis was. Haar vader die vaak in zijn neus zat te peuteren en van het opgedroogde snot draaide hij

bolletjes om ze vervolgens onder zijn stoel te plakken. Haar vader vertelde ook altijd dezelfde mop, van die twee jongens die naar Parijs gingen, die gingen niet. Olga’s moeder die de ik-figuur nooit heeft gemogen, die altijd vreemdging met klanten en

vrienden, maar thuis de goede huisvrouw uithing. Ook worden de hoogtepunten nauwkeurig beschreven wanneer zij op seksueel gebied bezig zijn. Of de geweldige vakantie op Ameland.

De vele keren dat Olga model staat, en hun bijna niets kostende trouwdag, wanneer Olga achter op de fiets moet om naar het stadhuis te komen.Er wordt langzaam naar een hoogtepunt (climax) toegewerkt. Als Olga tijdens een zakendiner zit te flirten met een zakenrelatie. De ik-figuur weet niet wat hij moet doen. Opstaan en weglopen of blijven zitten? Dan wordt hij er zo misselijk van dat hij de tafel onder kotst. Olga neemt dit niet en trekt weer bij haar moeder in, die eindelijk haar zin heeft dat ze uit elkaar zijn. Niet kort daarna volgt een echtscheiding. Nadat Olga hem verlaten heeft loopt de spanning weer af. Het verhaal gaat verder met het leven van de ik-figuur en soms wat fragmenten uit Olga’s leven. De ik-figuur vergooit zich aan alle meisjes die hij tegen komt. Maar hij blijft ze altijd vergelijken met Olga. En niemand komt volgens hem ook maar iets in de buurt. Ze zien elkaar alleen bij toeval soms in de stad, maar alleen nutteloze gesprekken volgen. Elke keer als ze elkaar weer ontmoeten voelt de ik-figuur zich weer enkele dagen heel eenzaam. Olga was alles voor hem.In het laatste gedeelte van het boek komt Olga terug uit de Arabische golf, waar zij met haar derde echtgenoot jaren heeft doorgebracht. Als Olga terug in Nederland is word het huwelijk

verbroken. Olga heeft regelmatig last van hoofdpijn en is vaak moe. Dan belt op een dag haar moeder op naar de ik-figuur om de situatie uit te leggen. Olga had een hersentumor zo groot

als een stuk toiletzeep. Ze moest een hersenoperatie ondergaan. De doktoren hadden alles weggehaald behalve de wortels, die zaten te diep. Olga was ongeneeslijk ziek. Door de vele

bestralingen die Olga moest ondergaan verloor zij haar haar. De ik-figuur komt elke dag langs en ziet Olga aftakelen. Op het laatst ziet ze bijna niets meer, toch blijft hij haar

bloemen geven en op een dag koopt hij voor haar een rode pruik. Het enige wat Olga durfde te eten met haar loszittende tanden was turks fruit (tevens ook titelverklaring). Olga sterft op

een vroege voorjaarsavond. De dokter vraagt of Olga de pruik moet houden. De ik-figuur antwoordde met:,,Ja, zo had ze het zelf gewild.”Het onderwerp

Het onderwerp, de relatie tussen de ik-figuur en Olga, spreekt mij niet zo erg aan. Maar het boek vond ik toch leuk, omdat Jan Wolkers het verhaal op een leuke manier heeft

geschreven. Het is een onderwerp dat 25 jaar geleden, toen het boek geschreven werd, de mens ook al bezig hield en dat is nu nog zo. Het is dus een onderwerp dat altijd blijft.De gebeurtenissen

De nadruk ligt meer op de gevoelens van de personages en niet zo zeer op de gebeurtenissen in het verhaal. Dat ook waarschijnlijk doordat het verhaal door een ik-figuur wordt verteld.

Het verhaal bevat veel gebeurtenissen, dat komt gewoon omdat bijna een heel leven verteld wordt. Er komen veel dramatische gebeurtenissen in voor, bijv. het overlijden van Olga.

De gebeurtenissen komen mij vrij realistisch over. Het kan zomaar in het echt gebeuren.De bouw

Het verhaal was soms wel moeilijk te begrijpen, de ik-figuur vertelde zijn gebeurtenissen. Maar helemaal door elkaar met terugblikken. De terugblikken waren meestal wel

begrijpelijk, er werden gewoon wat dingen beter en uitgebreider uitgelegd. Er zit niet echt een lijn in het boek. Elk hoofdstuk lijkt wel een apart verhaal dat terugslaat op de titel van het hoofdstuk.De personages

Doordat het verhaal door een ik-figuur is verteld kan je je goed inleven in het verhaal. Je kon je daardoor ook gemakkelijk verplaatsen in de problemen van de ik-figuur.Het taalgebruik

Ik vond Turks Fruit lekker snel lezen. Het taalgebruik was lekker makkelijk dus daarom las ik hem vlot uit terwijl het boek toch 214 bladzijden heeft. Soms komen er kleine stukjes tekst

voor in het Engels of Frans en dat is dan weer wat moeilijker.Titelverklaring

De titelverklaring werd al in de samenvatting genoemd. Dus Turks Fruit is het fruit dat zij alleen nog maar durfde te eten met haar loszittende tanden.Motto

Op bladzijde 7 staat nog een stukje uit ‘De avonturen van Kuifje’ vlucht 714. Een gesprek tussen Rastapopoulos en Carreidas over wie de allergrootste naarling isGenre

Turks Fruit is een liefdesroman. De liefde van de ik-figuur, je ziet alles door zijn ogen, Olga is het voornaamste onderwerp waar het boek om draait.Thema

Het thema van dit boek is liefde, de relatie tussen de ik-figuur en Olga. Het hele boek gaat daarover, het is het centrale probleem in het boek.Idee

Het werk van Jan Wolkers is geschreven met het idee dat het leven de dood met zich meedraagt; maar de mens verzet zich juist tegen de dood door heftig en intensief te leven. Dat heeft gevolgen voor de normen en waarden die je bij Wolkers aantreft.

Al deze aspecten komen in het boek Turks Fruit voor.Motieven

Een motief is eenzaamheid, als Olga de ik-figuur verlaat. Ook een motief is verdriet. Deze twee motieven leiden samen weer tot het thema liefde.Thematiek

De liefde maar ook veel verdriet. De ik-figuur was zo verliefd en hield zoveel van Olga dat hij ook intens verdriet had toen zij hem verliet. Hij sloeg alles in het atelier aan gort en komt

dagen zijn bed niet uit. Hij was verslagen. Hij heeft noot meer ‘echt’ van een vrouw gehouden. Olga bleef voor altijd bij hem in zijn gedachte. Steeds als hij een meisje ontmoet, wat

geregeld voorkwam, vergeleek hij de meisjes met Olga. Maar geen enkel meisje is wat hij wil, alles doet hem denken aan Olga.Volgorde van de gebeurtenissen

Het verhaal is niet chronologisch verteld, omdat het met veel terugblikken geschreven is.Samenhang

Ik kon geen samenhang vinden in het boek.Verhaallijn

Het verhaal is opgebouwd rond één verhaallijn namelijk, de relatie tussen de ik-figuur en Olga. Het komt gewoon in elke scene voor.Spanning

Er is sprake van korte spanningsbogen maar soms ook wel een paar lange spanningsbogen. Deze lange spanningsbogen zijn veroorzaakt door flashbacks zodat het langer duurt voordat je antwoord krijgt op bepaalde vragen. Maar dit zorgt er wel weer voor dat de lezer nieuwsgieriger wordt. En in de flashbacks zit ook nog nuttige informatie, die je kunt gebruiken voor het oplossen van vragen. Omdat er vrij veel spanningsbogen zijn bevat het

minder heftige climaxmomenten.Begin en einde van een verhaal

Het verhaal begint met de ontmoeting van Olga en eindigt met het afscheid van haar. Het motorisch moment van dit boek is als de ik-figuur gaat liften. Olga pikt hem op en zo

begint eigenlijk hun relatie en daar gaat het hele verhaal over.Personages

De hoofdpersoon is de ik-figuur. Hij is een kunstenaar en beeldhouwer. Hij heeft een relatie met Olga met wie hij ook getrouwd is. Deze relatie is ook zeer diepgaand. Als Olga hem

verlaat weet hij niet meer wat hij moet doen, hij is radeloos. De vraag die hem door het boek bezig houdt is waarom. Waarom heeft Olga hem verlaten. Hij geeft zijn schoonmoeder de

schuld, met wie hij een haat-relatie heeft. De ik-figuur is een vrij eenzaam persoon.Olga. Het boek draait de hele tijd om haar. Olga is een vrouw met rode haren en volgens de ik-figuur heeft ze een droomlichaam. Zij heeft een relatie met de ik-figuur gehad

en daarna nog twee relaties. Olga is op een zeer jonge leeftijd gestorven aan een hersentumor.De moeder van Olga. Zij is een beetje ongevoelig. Als haar man overlijdt toont zij geen enkele emotie. Doet al zijn bezittingen weg en leeft vrolijk verder. Zij heeft borstkanker

gehad vandaar dat zij maar één borst heeft. Tegen Olga zij ze vroeger dat Olga zo hard had gezogen bij de borstvoeding, dat de borst nu helemaal leeg was. Olga heeft dat verhaal lang

gelooft.De vader van Olga. Een man die zich eenzaam voelt. Hij kan niet veel meer. Olga’s vader moet eigenlijk op dieet maar niemand houdt zich daar aan. Dat wordt later ook zijn

dood.Periode waarin het verhaal zich afspeelt

Het speelt zich waarschijnlijk af in de jaren zestig. Dat kan je afleiden van de messen uit de Tweede Wereldoorlog die als relatiegeschenk dienen.Verhaal tijd

Vanaf de ontmoeting tot het afscheid zitten enkele jaren. Olga trouwt in totaal driemaal, deze drie huwelijken worden ook weer verbroken. Olga is niet erg oud geworden, dus meer als 15 jaar zal de verhaaltijd niet zijn.Verteltijd

Het boek heeft 214 pagina’s en uitgaande van een gemiddelde tijd van 40 pagina’s per uur is de verteltijd ongeveer 5 ½ uur.De verhouding tussen verteltijd en verhaaltijd

De verteltijd is korter dan de verhaaltijd. De schrijver vertelt het hele verhaal samenvattend (panoramisch). De tijd verloopt heel snel.Tijdsvolgorde

Het verhaal wordt niet-chronologisch verteld. Er zitten heel veel terugblikken in het verhaal.De effecten van sommige terugblikken zijn soms een beetje onduidelijk ze zitten door het

hele boek verspreid. De andere terugblikken zijn makkelijk en hulpvol omdat je nu weet wat er in de overgeslagen stukken in details is gebeurd.Tijdsperspectief

De ik-figuur weet net zo min als de lezer hoe het afloopt. Hij beleeft mee wat er gebeurt. Dat heet vision avec. De ik-figuur kan je daardoor ook een belevend-ik noemen.Perspectief en vertelsituatie

Het verhaal is verteld in de ik-vertelsituatie, want je ziet het verhaal gewoon door zijn ogen. Je kan doordat je het verhaal door zijn ogen ziet, je goed inleven in het verhaal.Ruimte

De plaats waar de meeste gebeurtenissen zich afspelen is in Amsterdam, in het atelier tevens woonruimte. Daar bedrijft hij met veel meisjes, maar met name Olga, de liefde. Daar staat

Olga vaak model en maakt hij veel beelden van haar. Daar verwerkt hij ook zijn verdriet, hij beleeft er goede en slechte tijden. Ook in Alkmaar speelt het verhaal zich soms af, daar

woont Olga en daar is de winkel van haar vader “Hermes”.Taalgebruik en stijl

Het taalgebruik in Turks Fruit is vrij makkelijk, dit komt voornamelijk door de weinig moeilijke woorden, de makkelijke zinnen en de weinige dialogen die gevoerd worden.

Het is een soort spreektaal. Je leest het boek makkelijk en snel uit, wat voor mensen die niet van lezen houden een groot voordeel is.Achtergronden van de schrijver

Jan Wolkers is geboren op 26 oktober van het jaar 1925 in Oegstgeest. Hij was de derde in het gezin van elf kinderen. Zijn vader had in de jaren voor de oorlog een kruidenierswinkeltje. Dagelijks wordt er in het gezin uit de bijbel

gelezen. Dit verklaart de grote bijbelkennis waarvan veel van zijn boeken getuigen.Als hij een jaar oud is krijgt hij bronchitis waarbij als therapie van stoombaden gebruikt

wordt gemaakt. Bij één van de behandelingen loopt hij een verbranding op, een blijvend litteken op zijn slaap. Ook loopt hij astma op. Wolkers was niet één van de makkelijkste

thuis, hij was snel zenuwachtig en had last van astma. Hij was een gevoelig persoon. Na de lagere school volgt hij de mulo die hij om een onbekende reden nooit heeft afgemaakt.

In die tijd volgen ook verschillende baantjes. Dierenverzorger op het Fysiologisch Laboratorium. Tuinman op een landgoed. Wolkers heeft ook op het distributiekantoor gewerkt en in de conservenfabriek. Hij schrijft zichzelf in voor de Leidse schilderacademie ‘Ars Aemula Naturae’. In deze tijd, de Tweede Wereldoorlog, sterft ook één van zijn broers. In het jaar 1947 trouwt hij voor het eerst, maar als hij in 1957 een beurs van de Franse regering krijgt en hij naar Parijs gaat om te werken wordt het huwelijk verbroken. Op 10 november van het jaar 1958 hertrouwt hij.Zijn litteraire debuut was in november 1958, dat verscheen in’t Podium. In 1961 verscheen zijn tweede verhaal ‘Het Tillenbeest’ opgenomen in ‘sepatina’s petticaat’. In 1963 werd hij

voor dat verhaal onderscheiden met de literaire prijs van de stad Amsterdam, uit protest tegen het optreden van de politie stuurt hij het geld terug. Het aantal boeken dat Wolkers heeft

verkocht, inclusief de vertalingen in het Engels, Duits en Zweeds zal dat aantal boven de twee miljoen liggen.(Het precieze aantal is niet bekend).Overige Informatie

Turks Fruit als film. Één van de meest succesvolle Nederlandse films allertijden viert dit jaar, 1997, haar 25ste verjaardag.

e hoofdrolspelers zijn: Monique van de Ven, die Olga vertolkt

en Rutger Hauer, die de rol van de ik-figuur speelt. De regie is

van Paul Verhoeven. De film wijkt natuurlijk wel iets af van het boek maar dat is meestal het geval als een boek verfilmd wordt.

De seks-scenes zijn wel hetzelfde gebleven. Vaak werden er kleine dingetjes weggelaten. Bijvoorbeeld de muis waar Olga voor zorgde en de andere twee echtgenotes spelen nauwelijks een rol.

Turks Fruit is een film die iedereen een keer gezien moet hebben, het wordt een soort klassieker.Bronvermelding

Jan Wolkers in “grote ontmoetingen” van Ed Popelier.

Internet voor informatie over Jan Wolkers.

De film “Turks Fruit”.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen