U kijkt nu naar de cache versie van het boekverslag : G.a. Bredero - De Klucht Van De Koe.
Deze versie komt van http://www.collegenet.nl/studiemateriaal/verslagen.php?verslag_id=8225 en is laatst upgedate op Onbekend.
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 1073 woorden.

de klucht van de koetitelbeschrijving

G.A. Bredero (vertaald door H. Adema), de klucht van de koe, Leeuwarden (derde druk)

motivatie boekkeuze

- aangeraden in ‘tips voor je boekenlijst’

- ik had er al een fragment van gelezen dat me wel aansprak

- iemand had het me aangeraden

samenvatting

De gauwdief, een dief, komt bij een logement waar hij wil overnachten. Voor het huis zit een boer van wie het logement is. De boer en de gauwdief gaan samen wat drinken en omdat ze beiden naar de stad moeten spreken ze af er de volgende ochtend samen heen te gaan. Voor het slapen laat de boer nog zijn mooiste koe aan de gauwdief zien. De gauwdief vindt deze mooi en dus steelt hij haar. Hij bindt de koe bij een huis vast en als hij de volgende ochtend, als hij met de boer naar de stad gaat, voorbij dit huis komt zegt hij tegen de boer dat hij nog geld krijgt van de man die in dat huis woont. Ze spreken af dat de boer langzaam doorloopt terwijl de gauwdief dit ophaalt. De gauwdief maakt de koe los en loopt weer verder. Als hij de boer heeft ingehaald zegt hij dat de man, van het huis, geen geld meer had en inplaats van geld hem de koe had gegeven. De boer vindt de koe erg op zijn eigen koe lijken maar toch verdenkt hij de gauwdief niet. Als ze in Amsterdam komen vraagt de gauwdief of de boer de koe wil verkopen. De boer wil dit wel, omdat de gauwdief hem ook een deel van de winst belooft als hij de koe verkoopt. Ze spreken af dat de boer, zodra hij de koe heeft verkocht naar een bepaalde kroeg gaat waar de gauwdief dan ook is. Als de boer de koe verkocht heeft gaat hij naar die kroeg en daar drinken ze vervolgens wat. Omdat ze ook honger hebben en omdat er in de kroeg niet echt wat te eten is, zegt de gauwdief dat hij wel ergens wat gaat kopen. De waardin geeft hem twee grote schalen mee om het eten in te doen en iemand, die ook in die kroeg zit, geeft hem zijn mantel, opdat niet iedereen op straat ziet wat de gauwdief meeneemt. De gauwdief gaat weg en vervolgens komt het zoontje van de boer huilend de kroeg binnen en vertelt de boer dat hun mooiste koe is gestolen. De boer heeft direct door dat hij zijn eigen koe heeft verkocht en dat hij vervolgens het geld aan de gauwdief heeft gegeven. Toch kan hij de streek van de gauwdief wel waarderen en nadat hij ook nog voor de drank heeft moeten betalen, gaat hij samen met zijn zoon naar huis.

(uitgewerkte) persoonlijke reactieonderwerp Het verhaal gaat over een dief die de koe van iemand jat, en de koe dan door die persoon laat verkopen. Ik vindt het wel een leuk verhaal en de verwachtingen die ik van dit boek had (grappig, niet al te serieus) zijn uitgekomen. Het verhaal heeft niet erg veel diepgang, maar dat is ook logisch, omdat het verhaal een klucht is.

gebeurtenissen De belangrijkste gebeurtenis is dat de koe door de boer wordt verkocht en de dief vervolgens het geld krijgt, omdat dit de grap de hele van het verhaal. De gebeurtenissen spelen in dit boek een belangrijkere rol dan de gedachten en ze vloeien ook logisch uit elkaar voort. Ik hoefde niet te ‘worstelen’ om verder te komen, omdat de verschillende gebeurtenissen elkaar snel opvolgden en omdat het niet een al te dik boek was.

personages De hoofdpersoon is de boer. Deze hoofdpersoon is niet echt een held te noemen, omdat hij niet echt dappere dingen doet en ook geen andere heldendaden verricht. Je leert zijn karaktereigenschappen wel redelijk kennen, maar er wordt niet al te diep op in gegaan. Ik kan mezelf niet plaatsen in een bepaald personage in dit boek, wat ik overigens niet hinderlijk vindt, omdat het mij er om gaat wat ze doen en niet of ik het ook zou hebben gedaan.

opbouw Het verhaal is, onder andere doordat het in chronologische volgorde staat, eenvoudig van opbouw. Dit past goed bij het genre, omdat dit een genre is waarbij men over het algemeen niet al te veel hoeft na te denken. Aan het eind blijf je niet met veel vragen zitten, iets wat ik wel prettig vind, omdat je dan tenminste wat duidelijkheid hebt.

taalgebruik Het taalgebruik (van de hertaling) is eenvoudig. Naar verhouding is er veel dialoog in dit boek, maar het is niet zo dat ik me daaraan heb gestoord. Het taalgebruik past goed bij de personages, zo praten de personages uit de lagere sociale kringen grover dan die uit hogere sociale kringen.

(voorlopig) eindoordeel Het is een leuk boek om een keer te lezen, als je een boek zoekt puur voor het vermaak (en je dus niet op zoek bent naar een boek met diepgang).

verdiepingsopdrachtrelatie met de culturele achtergronden:

- verband tussen de tekst en de rederijkers: de boer is lid van een rederijkerskamer geweest en de rederijkers worden door hem afgebeeld als een groep mensen die zich bezig houden met en zeer goed zijn in de welsprekendheid , het voor de vuist opnoemen van sonnetten e.d.relatie met de literaire stromingen en genres:

- ik reken de gelezen tekst tot een klucht, omdat het een kort verhaal/blijspel is dat grappige situaties toont, waarbij de personages uit de lagere sociale milieus komen (en omdat er ‘klucht’ in de titel staat).De functie voor het publiek is waarschijnlijk puur vermaak geweest (misschien is de functie ook nog voor een deel lering geweest, nl. hoe netjes of vertrouwd iemand zich ook voordeed, hij kan toch nog een dief zijn).

evaluatieEindoordeel: Het is een leuk boek om een keer te lezen, omdat het grappig is,

omdat de gebeurtenissen elkaar snel opvolgen, waardoor het nooit saai wordt

en omdat het boek een gesloten einde heeft, waardoor je aan het eind duidelijkheid hebt.

Mijn mening is na het maken van de verdiepingsopdracht niet veranderd.

Ik ben tevreden over het uitvoeren van de beschrijving, omdat ik naar mijn idee, de vragen goed heb kunnen beantwoorden. Over de uitvoering van de verdiepingsopdracht ben ik ook wel tevreden, maar iets minder, omdat een behoorlijk aantal vragen voor mij niet echt te beantwoorden waren, waardoor het geheel een beetje kort is uitgevallen.

Het lezen van deze tekst vond ik niet ingewikkeld, omdat ik de hertaling heb gelezen en ik deze niet erg lastig vond.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen