U kijkt nu naar de cache versie van het boekverslag : Ferdinand Bordewijk - Karakter.
Deze versie komt van http://www.collegenet.nl/studiemateriaal/verslagen.php?verslag_id=4278 en is laatst upgedate op Onbekend.
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 1281 woorden.

1. Korte motivatie boekkeuze.

Ik heb dit boek gekozen omdat het me wel leuk leek een verfilmd boek te lezen. De film had zelfs een Oscar gewonnen. Daarvan kende ik het boek.


2. Persoonlijke reactie

Ik vond het een leuk boek. Het was vrij boeiend. Het was daarom ook lekker door te lezen. Het was leuk om te lezen dat heel veel mensen bang waren voor Dreverhaven behalve " Zij " Katadreuffe en Stroomkoning.


3. Verdiepingsopdracht 1

· De gebeurtenissen zitten allemaal in een chronologische volgorde. Er is in dit verhaal geen verschil tussen fabel en sujet.

· Het is een aaneengesloten verhaal want je kunt duidelijk zien in dit verhaal dat het ene uit het andere voortkomt.

· Er is maar 1verhaallijn in dit verhaal.4. Samenvatting.

Katadreuffe is het onwettig kind van de achttienjarige Joba Katadreuffe, die door Dreverhaven is verkracht. Joba weigert met hem te trouwen. Ze kent ook geen vaderrechten toe aan Dreverhaven.
De bevalling was zwaar, maar Joba komt het te boven. Dreverhaven stuurt om de maand geld, maar zij stuurt het altijd meteen terug. Na de twaalfde keer schreef er dwars overheen "wordt altijd geweigerd" Een aanzoek van de bokschipper Hein Knol wijst ze af. Ze was een weinig sprekende, straffe, onbuigzame, harde moeder maar ze was goed. Toen braken de tijden van armoede aan. De jonge Katadreuffe wil zich deze dingen liever niet herinneren. De jongen is driftig en durft te vechten. Joba verdient wat geld met borduurwerk en bovendien heeft ze een kostganger.
Na de lagere school heeft Jacob Katadreuffe verschillende baantjes; later begint hij een sigarenwinkeltje.
Jan Maan, een nieuwe kostganger, komt bij hen inwonen. Katadreuffe leest veel degelijk lectuur. Het liefst leest hij een oud Duits lexicon waarvan de laatste delen ontbreken.
Dreverhaven zit zijn zoon zo veel mogelijk dwars. Het faillissement van het sigarenwinkeltje is het werk van zijn vader. Dreverhaven bezoekt samen met Mr. Gankelaar Katadreuffe. Joba verschrikt slechts even als ze Dreverhaven ziet. Dreverhaven is gevreesd bij het volk.
De bezittingen van Katadreuffe moeten verkocht worden, maar het is te weinig. Mr. De Gankelaar bezorgt Katadreuffe een baantje op het kantoor van Mr. Stroomkoning. Het is een groot advocatenkantoor. Er hangen 5 naamborden naast de deur. Katadreuffe ziet de "vijf zonnen". Hij krijgt dan de drang om zelf ook advocaat te worden.
Hij is 21 jaar en hij weet wat hij wil: advocaat worden. Als hij het kantoor bezoekt om het faillissement te behandelen, komt hij zijn vader tegen die hij nog nooit heeft gezien.
Een mevrouw licht hem in: "zorg maar dat je bij hem uit de buurt blijft".
De kostganger, Jan Maan, sluit vriendschap met Katadreuffe. Jan Maan is een communist maar voor Katadreuffe staat het communisme niet aan. Hij vertelt Jan van zijn grootse plannen. Over Joba spreken ze met elkaar altijd in de termen van zij of haar.
Mr. De Gankelaar is het meest getroffen door de soort boeken (o.a. het lexicon tot 't) van Katadreuffe. Hij helpt Katadreuffe voor wie hij grote sympathie voelt.
De medewerkers op het advocatenkantoor worden besproken. Onder hen is juffrouw Te George, secretaresse van Stroomkoning. Verder is daar de chef van het lagere personeel, Rentenstein.
Katadreuffe gaat op kamers wonen bij de conciërge Graanoogst. De tijd van hard werken breekt aan, tot na middernacht is hij bezig zichzelf hardop te dicteren in een verkort schrift van eigen vinding. Eerzucht is de basis van al zijn werk. Door zelfstudie komt hij verder. Eerst de eenvoudige dingen en daarna de talen en het staatsexamen.
De ontmoetingen tussen de vader en de zoon zijn de hoogtepunten van het boek. Dreverhaven is de deurwaarder van Stroomkoning.
De eerste ontmoeting tussen Katadreuffe en Dreverhaven vindt plaats op het bureau van Dreverhaven. De zoon bezoekt zijn vader om zijn faillissement te regelen. De vader maakt echter geen uitzondering. Hij is een debiteur en moet betalen. Dreverhaven wordt op een gegeven moment boos en zet een dolkmes in de tafel.
De volgende dag heeft Katadreuffe een gesprek met Stroomkoning. Deze helpt hem gelijk. Na de faillissementsaanvraag wordt ƒ 30,- van zijn salaris ingehouden. De Gankelaar regelt de zaak verder met de curator.
De tweede ontmoeting vindt ook plaats op het bureau van Dreverhaven. Katadreuffe heeft zijn schuld reeds afbetaald en komt nu geld lenen voor zijn studie (ƒ 2000,-).
De zoon wil zijn vader trotseren. Voor het staatsexamen gaat Katadreuffe in Leiden studeren.
Hij mag nu ook een kantonproces behandelen op voorstelling van de Gankelaar.
Katadreuffe wordt opvolger van Rentenstein, die geld heeft verduisterd omdat Dreverhaven hem aan gokschulden heeft geholpen.
De derde ontmoeting tussen vader en zoon komt wanneer Dreverhaven en Schuwagt voor de derde keer een verzoek tot faillissementverklaring hebben ingediend. Het verzoek wordt afgewezen.
Ze ontmoeten elkaar nog een keer op straat. Dreverhaven biedt hem weer het dolkmes aan maar Katadreuffe laat dit in een put vallen. Dreverhaven die woedend is, neemt zijn zoon mee naar zijn bureau. Bij deze ontmoeting lijkt de vader nog de sterkere maar er komt een wending aan.
Voor het staatsexamen slaagt Katadreuffe. Op het kantoor wordt hij hartelijk geluk gewenst en hij krijgt een nieuw Duits lexicon als cadeau. Juffrouw Te George neemt ontslag. Ze kan de spanning die in haar onuitgesproken houding met Katadreuffe is ontstaan, niet meer aan. Katadreuffe heeft slechts één doel voor ogen: een zesde naambord op de gevel.
Vader en zoon staan nog een keer tegenover elkaar in een rechtzaakje, waar zij als pleiters elkaar ontmoeten. Zij winnen geen van beide.
Katadreuffe ontmoet juffrouw Te George later nog een keer in het park. Ze is inmiddels getrouwd en heeft een kind. Katadreuffe begrijpt nu dat hij het belangrijkste in zijn leven heeft vergooid.
Later als Katadreuffe zijn moeder inlicht over de secretaresse van Stroomkoning vat Joba het bondig samen. Ze zegt dat hij een grote stomkop is geweest.
De laatste ontmoeting tussen vader en zoon is als Katadreuffe inmiddels advocaat is geworden. De vader probeert nog een keer zijn zoon dwars te zitten door bezwaar te maken tegen zijn toelating als advocaat op vier gronden. De bezwaren worden nietig verklaard.
Katadreuffe ziet nu een extra zon op de muur met erop Mr. J.W. Katadreuffe, advocaat en procureur.
Die avond gaat Katadreuffe voor een laatste afrekening naar zijn vader. De afrekening is typerend voor Katadreuffe, koel, zakelijk en hard. Hij zegt: "ik herken u niet meer als mijn vader, u bestaat niet meer voor mij".
5. Verdiepingsopdracht 2

Ik heb geen aparte recensies kunnen vinden van Karakter. Ik heb daarom de vragen niet kunnen beantwoorden. De enige recensies die ik heb gevonden zijn die van verzamelde werken (uit De Tijd 4-2-1983 en uit NRC Handelsblad 5-11-1982) en in deze artikelen stond geen eindoordeel. Deze artikelen voeg ik als bijlage erbij.6. Evaluatie.

Ik vond het een zeer leuk boek om te lezen. Je leest dat bijna iedereen bang is voor Dreverhaven, hoe groot het doorzettingsvermogen van Katadreuffe is en hoe de andere personen daar om heen leven. Ik vond het boek zeer boeiend en zou graag een keer de film willen zien.7. Bijlagen.

Recensies - De Tijd
- NRC Handelsblad
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen