Boekverslag : Gijs Wanders - Spoorloos Verdwenen
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 1935 woorden.

Het boek heet Spoorloos verdwenen en is geschreven door Gijs Wanders. Het boek is uitgegeven door Lemniscaat in Rotterdam. Het boek dat ik heb gelezen was de 3e druk en is gedrukt in 1991 en de eerste druk is gedrukt in 1989.De titel is Spoorloos verdwenen. In dit verhaal zijn twee mensen spoorloos verdwenen, namelijk de vader van Mark (de hoofdper- soon) en Mimbosa de wrede dictator van Magandi waar Mark woont. De vader van Mark is de belangrijkste van die twee want Mark is naar hem op zoek en daar draait het verhaal om. Dit is dus de letterlijke betekenis en wat de figuurlijke betekenis is weet ik niet.Er is geen ondertitel en ook geen motto.Samenvatting

In het begin bestaat het boek uit twee verhalen, de een vertelt wat Mark Peters allemaal meemaakt (zijn vader is spoorloos verdwenen en Mark gaat op zoek naar hem) en de ander vertelt over wat de journalist Sellers allemaal meemaakt. De verhalen komen op pagina 78 samen als Mark en Jim (Jim is de oudere broer van Mark) op zoek zijn naar aanwijzingen waar hun vader gevangen gehouden word. Als ze in een verlaten kantoor van Mimbosa zijn komt Seller er net aan om naar informatie te zoeken waar Mimbosa zich schuil houd (Mimbosa is ook verdwenen) 'Aan de anderekant van de deur stapt iemand aarzelend de kamer binnen. Mark sluit zijn ogen. De seconden duren eindeloos. Een stem verbreekt de stilte. 'Is hier iemand?' (pag. 78 r. 30 t/m 33). Maar toch draait het verhaal iets meer om Mark dan om Sellers dus hier bespreek ik Mark.Mark is een vrij rustige jongen met veel lef en erg van avontuur houd, hij durft bijvoorbeeld in z'n eentje een gebouw van Mimbosa binnen te gaan om uit te zoeken waar z'n vader gevangen genomen word als hetniet eens zeker is of er nog aanhangers van Mimbosa binnen zijn 'Een deur staat half open. Hij sluipt erop af. Bij elke stap voelt hij een ader in zijn hoofd kloppen. Eenmaal binnen concentreert hij zich op de geluiden van buiten.De rust maakt onzeker.' (pag. 5 r. 22 t/m 25). Hij gaat ook midden in de nacht zonder het tegen z'n moeder te zeggen met Sellers mee om naar zijn vader te zoeken in het noorden (als dat nog niet bevrijdt is) 'Hij kijkt nog eenmaal naar het huis en probeert zich voor te stellen hoe moeder en Jim in hun onwetendheid liggen te slapen. Het briefje ligt op de keukentafel.' (pag. 127 r. 11 t/m 14). Hieruit blijkt ook dat Mark erg veel van zijn vader houdt en er alles aan doet om hem te vinden en dat blijkt ook als ze aan het einde van het verhaal vader eindelijk vinden 'Mark durft nauwelijks te kijken. Vaders veranderde gezicht, zo mager. Hij pakt de hand en streelt hem voorzichtig.' (pag. 198 r. 29 t/m 31).Mark heeft een één broer genaamd Jim en een vader en een moeder 'Zo dachten ze erover: vader, moeder, Jim en hijzelf' (pag. 7 r. 1). Mark woont in Magandi dat geregeerd word door de dictator Mim- bosa, ookwel Papa Mimbo genaamd.Mark is 15 jaar oud, dat weet ik omdat hij verliefd is op Sarah, het dienstmeisje van hun dat 17 is en twee jaar ouder dan hem dus is Mark 15 'Sarah is zwart, arm en twee jaar ouder. Ze is zeventien net als Jim.' (pag. 27 r. 11 en 12) Hieruit blijkt ook dat Jim ouder dan hem is, namelijk 17.Hij is samen met zijn ouders vier jaar geleden naar Magandi geë- migreerd 'Vier jaar geleden hadden ze er geen flauw benul van gehad. Ze emigreerde naar Magandi en droomden van oerwoud, zon, avontuur en beesten die ze alleen van foto's kenden. (pag. 6 r. 29 t/m 31) en hij kwam uit een westers land (er staat niet welk westers land dat was) 'Goedwillende en nuttige mensen uit het westen zou hij vast wel met rust laten.' (pag. 6 en 7 r. 36, 37 en 1). De hoofdpersoon maakt geen ontwikkeling door, hij blijft van het begin tot het eind naar zijn vader zoeken en is heel erg blij als ze hem eindelijk vinden. Ik kan dit met citaten bewijzen door een citaat te geven van het begin van het boek en het eind van het boek 'Hij ziet zichzelf staan. Als een indringer, op ge- vaarlijk gebied, vol twijfels en met een mond zo droog als zand. In hem vechten twee stemmen om het hardst. 'Begin er niet aan het is hopeloos', roept de ene stem en de andere probeert haar te overschreeuwen: 'Zoek je vader, zoek je vader! (pag. 6 r. 3 t/m 7) en een citaat uit het einde van het boek: 'Hij dwingt zichzelf niet op te geven. Hij weigert te aanvaarden dat vader dood is' (pag. 196 r. 5 en 6).De belangrijke andere personen in dit boek zijn Sellers, Jim en de moeder van Mark en aan het einde Kisekka en de vader van Mark. De relatie tussen Mark en Sellers is het belangrijkst, im- mers er zijn een paar hoofdstukken die alleen over Sellers gaan en als hij Mark heeft ontmoet blijft hij een belangrijke rol spelen. Sellers is een journalist met veel lef want Magandi is een gevaar- lijk gebied en vier collega's van hem zijn er ook vermoord Ze dachten, dat ze in bevrijd gebied waren aangekomen en liepen recht in de armen van de vijand' (pag. 119 r. 34 t/m 36). Hij helpt Mark met het zoeken naar zijn vader en aan het eind hebben ze met de hulp van Kisekka vader gevonden. Kisekka is een ge- vangene die met de hulp van Sellers weet te ontsnappen en hun naar een plek vliegt waar Mark z'n vader zich misschien bevindt. En het blijkt uiteindelijk ook zo te zijn, Kisekka is dus een belang- rijk persoon want zonder hem zouden ze Mark z'n vader waarschijn- lijk nooit gevonden hebben. Dan hebben we ook nog Jim en de moeder van Mark, Jim lijkt wel een beetje op Mark maar heeft iets minder lef dan Mark en wijst ook veel van zijn pogingen af. Maar één van de keren gaat hij zelf ook mee met Mark en daar komen ze Peters tegen 'Op goed geluk doorzoeken Mark en Jim het gebouw van de geheime politie' (pag. 75 r. 1 en 2). Mark z'n moeder is het natuurlijk absoluut niet met de acties van Mark eens dus voert Mark ze ook uit zonder dat ze het weet. Ze houd natuurlijk wel heel veel van Mark, Jim en vader maar is toch tegen de acties van Mark want ze is bang om ook hem te verliezen. Op de laatste pagina's van het boek hebben ze eindelijk de vader van Mark gevonden. Hij werkte voor dat hij gepakt werd bij een universiteit maar toen hij wat had gezegd over Mimbosa is hij opgepakt en ergens opgesloten zodat niemand wist waar hij was.Ik vind de personages goed, ze zouden allemaal echt kunnen leven. Ik kan goed met ze meeleven want het lijkt mij ook verschrikkelijk als ze je vader ineens oppakken en niet vertellen waar hij zit. Alleen wat Mark allemaal durft vind ik wel een beetje vreemd want hij zet keer op keer zijn leven op het spel om zijn vader te vinden en dat zal ik niet zo snel gedaan hebben. Sellers begrijp ik wel want journalisten doen er alles aan om een goed stuk voor de krant te krijgen ook al zou ik het zelf nooit durven doen.In dit boek is er een onzichtbare hij/zij- verteller 'Hij legt de camera tussen zijn voeten en zoekt in zijn tas naar een aantekenblok.' (pag. 51 r. 3 en 4) en 'Hij wilde de wereld dreigen als het fout zou gaan: of jullie steunen mij of de gijzelaars gaan eraan.' (pag. 112 r. 8 en 9). Ik denk dat de schrijver in hij/zij vorm schrijft omdat het boek in het begin per hoofdstuk over iemand anders gaat, over Mark of over Sel- lers. Als hij dan in de ik vorm zou hebben geschreven zou dit heel erg verwarrend zijn omdat je dan niet meteen weet over wie het gaat. De hoofdstukken van Mark kijk je met Mark mee en de hoofdstukken van Sellers kijk je met Sellers mee. Maar als ze bij elkaar komen kijk je met Mark mee. Voor mijn gevoel zijn er verder geen perspectief- wisselingen. Het boek gaat de hele tijd over Mark en er zijn vrijwel geen andere vaak voorkomende personen (op Sellers na dan). Het verhaal is chronologisch verteld want het boek gaat niet opeens terug in de tijd of vliegt meteen een paar jaar verder. Ik heb wel twee flash-back's gevonden, bij allebei gaat het over de vader van Mark en denkt Mark terug aan een situatie. De eerste flash-back staat op pagina 64/65 en gaat over dat vader en moeder aan het praten waren en vader weg uit Magandi wilde. Een citaat uit de flash-back: ''Ik ga eraan kapot', snikte vader. Nooit eerder had hij zich zo ellendig ge- voeld. Geen mens kon hij nog vertrouwen. Hij wilde weg uit Magandi.' (pag. 64 r. 25 t/m 27). De tweede flash-back is op pagina 102 waar Mark terugdenkt toen vader de universiteit opende. Een citaat uit de flash-back: 'Graag wil hij zijn collega's bedanken voor hun inzet bij het tot stand komen van de eerste universiteit van Magandi.' (pag. 102 r. 28 en 29). Deze flash-back's zijn er denk ik om je ook iets te vertellen over de vader van Mark zodat je ook wat over hem te weten komt. Het is een spannend verhaal omdat er veel spannende dingen in gebeuren onderanderen al die keren als Mark op zoek gaat naar aanwijzingen over zijn vader 'Opeens ziet Mark iets bewegen. Hij vergist zich niet. Achter een struik zit iemand ineengedoken, klaar om te schieten.' (pag. 41 r. 12 en 13). Of als Mark en Sellers naar het vliegveld proberen te komen waar Kisekka op hun wacht om hen naar Mark's vader te brengen met het vliegtuig. Maar ze moeten nog door gebied waar de soldaten van Mimbosa nog steeds de macht hebben. 'Sellers wijst. Niet ver bij hen vandaan staat een wachtpost. De man is alleen. Af en toe glimt er een lichtpuntje op.' (pag. 190 r. 12 en 13). Er komt geen humor of roman- tiek voor in dit verhaal. Ik vind dat de schrijver het boek goed span- nend heeft gemaakt en ik vind dit dus ook een goed boek. Het ver- haal is realistisch want er bestaan in Afrika genoeg landen waar ver- schrikkelijke dictators aan de macht zijn en de bevolking hun graag ziet verdwijnen. Er gebeuren ook geen dingen die niet kunnen. Ik kan geen bijzonderheden vinden wat betreft het taalgebruik, ik vind het boek makkelijk te begrijpen en qua taalgebruik verschilt het niet van andere boeken die ik gelezen heb.Het centrale onderwerp in dit boek is onderdrukking in arme landen. Ik denk dat de schrijver duidelijk wil maken hoe erg onderdrukking is en dat vooral dictators misbruik maken van hun macht en hun volk onderdrukken. Ook wil hij duidelijk maken dat het westen er meestal niets van wil weten tot iemand uit het westen gevangen word genomen zonder reden ( in dit verhaal de vader van Mark). Ik denk dat de schrijver vind dat er snel iets gedaan moet worden aan dit soort oorlogen. De schrijver laat dit merken door duidelijk te vertellen hoe mensen zonder reden gemarteld en vermoord worden.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen