U kijkt nu naar de cache versie van het boekverslag : Kees Van Beijnum - Over Het Ij : Het Boek Van De Brievenbusmoord.
Deze versie komt van http://scholieren.samenvattingen.com/documenten/show/6465294/ en is laatst upgedate op 10/07/2002.
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 1273 woorden.


A Beschrijving 1. Auteur: Kees van Kooten

  Titel: Het eigen zwembad

  Uitgeverij: De Bezige Bij, Amsterdam 1984

  Verschenen in: Modernismen

 2. De ikpersoon, vader van twee kinderen, heeft een zwembad voor in de tuin gekocht.

  Zijn kinderen, een jongetje en een meisje, hebben net hun zwemdiploma gehaald en zijn helemaal gek van water en zwemmen. Het echte zwembad is te ver weg en voor het gemak koopt vader daarom een eigen bad voor in de tuin. Het duurt een hele tijd voordat hij het heeft opgezet en vol heeft laten lopen met water. Als het zwembad eindelijk klaar is, komen ook alle buurkinderen zwemmen. Plotseling rent één van de honden opgewonden tegen het zwembad aan en gaat het zoontje op de zwembadrand zitten. De wanden buigen door en het zwembad stroomt weer leeg. De droom van zowel pappa als kinderen is binnen een paar uur voorbij.B Verdieping 1. a 1 De belangrijkste open plek begint in de eerste zes regels van het verhaal. Er is geen duidelijke verwijzing, waardoor je zelf moet uitzoeken waarnaar verwezen wordt. In de tekst staat dat de tuin onder water loopt, maar je weet nog niet van wie die tuin is en waarom hij onder water staat.

  2 In de rest van het verhaal kom je er geleidelijk aan achter dat het water in de tuin afkomstig is van het kapotte zwembad.

  3 Achterhouden van informatie.

  4 De reden waarom het zwembad is leeggelopen.

  5 Het verhaal heeft een gesloten einde. Alle open plekken worden ingevuld. Zo kom je te weten hoe het komt dat de tuin blank staat, wie de ikpersoon is en waarom men het zwembad gekocht heeft.

  b 1 Ik vind dit verhaal niet spannend. Het is eigenlijk best een grappig verhaal.

  2 De open plakken die meteen in het begin al ontstaan, zorgen niet voor een bepaalde spanning. Ze zijn meer bedoeld om het verhaal duidelijker te maken.

 2. a Fabel en sujet vallen in dit verhaal niet samen. De feitelijke weergave van de gebeurtenissen is niet chronologisch. De volgorde van de gebeurtenissen in het sujet wijken af van de chronologische volgorde van de fabel.

  b Het verhaal is niet chronologisch. Het begin van het verhaal gaat over de enorme hoeveelheid water die in de tuin staat. Dit speelt zich af in het heden. Daarna wordt er teruggeblikt naar het verleden, toen men het zwembad kocht. Dit is de belangrijkste flashback.

  c De verteltijd is negen pagina’s. De vertelde tijd is ongeveer anderhalve dag. De verteltijd is dus korter dan de vertelde tijd.

 3. a De belangrijkste is de vader. Over zijn uiterlijk wordt in de tekst niets geschreven. Qua innerlijk houdt hij veel van zijn kinderen. Hij doet er van alles voor om ze het naar hun zin te maken. Hij is een beetje ironisch. Dit merk je aan zijn taalgebruik. Een andere belangrijke persoon is zijn dochter. Ook hier wordt wat betreft uiterlijk niets over verteld. Ze is een meisje van een jaar of zeven. Ze heeft respect voor haar vader en is nog heel kinderlijk.

  b Het gaat in dit verhaal om typen. De personages bezitten een zeer beperkt aantal eigenschappen. Het gedrag is hierdoor voorspelbaar.

 4. a Het verhaal is opgebouwd uit een aantal korte delen. Het eerste deel gaat over de tuin die vol water staat. Het volgende deel gaat over de aankoop van het zwembad, het opbouwen van het zwembad en het leeglopen ervan.

  b De eerste verhaallijn speelt zich af in het heden en gaat over het resultaat van de rest van het verhaal. Daarna volgt de tweede verhaallijn, waarin wordt uitgelegd waar het in het verhaal allemaal om draait.

 5. a Het verhaal speelt zich af in de tuin en in het huis van de hoofdpersoon.

  b De beschrijving van de ruimte hangt in dit verhaal samen met de personages.

  Er wordt niet veel aandacht besteed aan het beschrijven van de ruimte, waardoor de ruimte op de achtergrond blijft. Toch hangt de ruimte een beetje samen met de hoofdpersoon. De hoofdpersoon komt over als iemand die alles heel nuchter bekijkt. Hij vindt het niet zo erg dat het zwembad leegloopt, ook al heeft hij er veel moeite voor gedaan het op te zetten. Hij doet er heel gemakkelijk over. Ook de ruimte waarin het verhaal zich afspeelt wordt erg eenvoudig beschreven.

 6. a Het perspectief ligt in dit verhaal bij de vaderfiguur. Er is sprake van een ikvertelsituatie.

  b De functie hiervan is dat je de gebeurtenissen vanuit deze persoon ziet en je te weten komt wat hij ervan vindt. De persoon is nogal satirisch en geeft zijn eigen commentaar op de gebeurtenissen.

 7. a De stijl van het verhaal is niet al te moeilijk. De zinlengte wisselt af van normale lengte, namelijk zo’n tien tot vijftien woorden per zin tot hele lange zinnen. Bij sommige woorden en zinnen moet je soms wel even nadenken. Achteraf zijn ze best grappig, omdat de woorden uit een andere taal komen of omdat de schrijver zijn fantasie erop loslaat. Zo wordt het zwemdiploma A beschreven als ‘het eerste Brevet van Mensvermogen’. Er vinden in het verhaal een aantal dialogen plaats tussen vader en dochter en tussen vader en zoon. Telkens na zo’n korte dialoog begint de hoofdpersoon op zijn eigen ironische manier na te denken over wat er gezegd is. Er is in dit verhaal geen sprake van beeldspraak. Alles wordt letterlijk en levendig beschreven. Er worden wel stijlfiguren toegepast. Vooral de hyperbool komt een aantal keren voor. Er is in dit verhaal zeker sprake van humor. Dit komt vooral door de woordkeus van de schrijver. Ook is er sprake van ironie. Er komt ambiguïteit voor. Vooral als het gaat om Duitsland, waarvan het zwembad afkomstig is.

  b ‘Voor slechts tachtig gulden zou deze dagmerrie nu voorgoed tot ons verleden behoren! De bijgesloten kleurenfoto van ons zelfbouwbassin ‘Acapulco’ toonde immers hoe vier kinderen (maat Medium), één volwassen man (Large) en twee beroepsstoten (Extra Large), de laatste drie zelfs uitgerust met ultrarechtse longdrinkglazen, languit liggend, schaterend en genietend van hun volkomen privacy in de liefst drie meter doorsnee metende plastic kuip pasten!’

 8. a Luxe.

  Gemakzucht.

  Ironie.

  b Deze drie motieven zorgen mede voor de beschrijving van de gebeurtenissen die zich afspelen in de verhaallaag. Deze elementen zijn expliciet in het verhaal aanwezig.C Interpretatie 1. a Luxe maakt niet altijd gelukkig.

  b 1. De concrete gebeurtenissen bestaan uit de aanschaf van het zwembad (luxe), het opbouwen van het zwembad en het leeglopen van het zwembad. In een korte tijd lijkt de luxe van het zwembad erg fijn, maar als het bad weer leegloopt, blijkt dat de luxe toch niet zo gelukkig maakt.

  2. De drie motieven hebben te maken met de hoofdpersoon die zich door zijn gemakzucht een zwembad aanschaft. Hij hoeft daardoor niet meer met zijn kinderen naar het zwembad in het dorp te gaan en meet zich dus luxe aan. Echter doordat het zwembad weer leegstroomt is de droom weer voorbij.D Evaluatie 1. a Het lezen van het verhaal was geen lastige klus.

  b Het verhaal was vrij gemakkelijk en het taalgebruik was erg grappig. Dit maakte het lezen ook makkelijker.

 2. a Het maken van de verdiepingsopdracht vond ik wel een beetje lastig.

  b Ik ben uiteindelijk wel tevreden over het uitvoeren van deze opdracht.

  c Ik vond het nogal lastig om het thema en de motieven te vinden in zo’n kort verhaal. Ook was het vrij moeilijk om de verhaallijnen en de geleding te vinden.

 3. a Ik had tijdens het werken niet echt het idee dat ik de kennis en vaardigheden in voldoende mate bezat.

  b De meeste begrippen was ik alweer vergeten. Die heb ik dus allemaal in het informatieboek opgezocht.

 4. a Ja, ik heb wel het idee dat ik het verhaal beter begrijp, al blijft het nog steeds een beetje oppervlakkig.

  b Ik snap het verhaal nu beter, maar ik vind het erg jammer dat ik geen secundaire literatuur heb kunnen vinden. Dit helpt namelijk altijd erg veel bij het begrijpen van een tekst.


Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen