Boekverslag : Ferdinand Bordewijk - Bint : Roman Van Een Zender
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 440 woorden.

Thematiek en motieven.

Het thema van het boek zou men kunnen samenvatten in twee woorden : stalen tucht.
De directeur van de school, Bint, is hier de verpersoonlijkeng van, maar ook De Bree, de nieuwe leraar. Bint eist van elke leerling tucht. Door zijn methode van bestuur van de school wil hij elke leerling zelfbehoud aanleren, om zo zichzelf te kunnen redden in de maatschappij. Want de maatschappij is bikkelhard en als je iets wil bereiken moet je sterk in je schoeneen staan, en daarvoor moet je discipline hebben. Het zijn die dingen die hij zijn leerlingen wil aanleren. Hij is het niet eens met de bestaande regels, daarom voert hij zijn eigen, strenge systeem in, waarin hij zijn leerlingen voorbereid op het latere leven. Zodat later de mensen ook zijn leerlingen zullen herkennen. Zo maakt hij ook zijn eigen « super-klas », zijn gaafste werk zoals hij het noemt. Deze leerlingen zijn niet de slimsten maar ze zullen het later wel halen doordat ze net Bint gehoorzamen en een enorm samenhorigheidsgevoel hebben.
Doordat ook de leraren moeten lesgeven volgens een methode van tucht en discipline vind je het thema terug in het gehele verhaal. Het loopt als een rode draad door het boek. Een neventhema is het land en de samenleving sterker maken. Want wat Bint in de school verwezenlijkt zou hij ook graag in de gehele maatschappij verwezenlijken. Want het is door het tekort aan discipline dat de samenleving kapot gaat.
Het onderwerp is dus goed gekozen. Het is namelijk makkelijk om tucht in het schoolleven in te passen en er een verhaal rond te schrijven. Op die manier kan de auteur inmiddels ook nog een licht verwijt schuiven naar de maatschappij.
In de titel van een boek vind je dikwijls en verwijzing naar het thema. Dit is ook hier het geval. Bint is namelijk tucht in eigen persoon.
Het leidmotief in dit boek is de studie van Anna Maria van Schuurman door de leraar De Bree. Je ziet deze studie evolueren. Ze is chaotisch opgesteld in het begin. Maar na een jaar lesgeven in de school van Bint ziet De Bree in dat zijn studie niet geordend genoeg is. Dit komt vooral omdat De Bree geleerd heeft wat orde betekent. De Bree zal zijn gehele studie moeten herzien en heropstellen wat hij eigenlijk helemaal niet erg vind. In het begein van het verhaal vond hij deze studie zeer belangrijk maar naarmate het verhaal vordert begint hij in te zien dat er belangrijkere dingen in het leven zijn. Zo heeft Bint z’n doel toch al bij één persoon bereikt.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen