U kijkt nu naar de cache versie van het boekverslag : Ferdinand Bordewijk - Bint.
Deze versie komt van http://www.collegenet.nl/studiemateriaal/verslagen.php?verslag_id=11256 en is laatst upgedate op Onbekend.
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 2254 woorden.

Titelbeschrijving*De Auteur: Ferdinand Bordewijk**De titel: ‘Bint’De uitgever: Nijgh & van Ditmar Singel 262

1016 AC Amsterdam

Jaar van uitgave: 1934

Aantal bladzijden: 77*Ferdinand Bordewijk (voluit: Ferdinand Johan Wilhelm Christiaan Karel Emiel Bordewijk) wordt geboren op 10 oktober 1884 in Amsterdam. Aan het Hoge Westeinde, een school met een ouderwetse tucht, wordt hij leerling op het gymnasium. Hij studeert rechten in Leiden en promoveert in 1912 tot doctor. Een jaar later wordt hij beëdigd als advocaat en gaat hij werken bij een advocatenkantoor in Rotterdam. In 1914 trouwt Bordewijk met Johanna S.H. Roepman.Uit dit huwelijk worden een dochter en een zoon geboren. Zijn echtgenote krijgt bekendheid als componiste van orkest- en koorwerken, beiaardmuziek en de opera Rotonde. Onder het pseudoniem Ton Ven maakt hij in 1916 zijn debuut als schrijver met de gedichtenbundel Paddestoelen. Van 1918 tot 1920 doceert Bordewijk handelsrecht aan de Handelsschool in Rotterdam.Bij een bombardement in maart 1945 worden al zijn bezittingen vernield en verhuist de familie tijdelijk naar Leiden. Uiteindelijk wordt een woning gevonden in Scheveningen. Van 1946 tot 1955 schrijft Bordewijk literaire kritieken in het Utrechts Nieuwsblad. In 1947 wordt hij voorzitter van de Ereraad voor Letterkunde, die oordeelt over het gedrag van schrijvers in WO II.Collaborateurs worden veroordeeld tot een publicatieverbod. Vanaf 1949 werkt Bordewijk voor de gemeente als juridisch adviseur mee aan diverse saneringsprojecten. In 1953 ontvangt hij de PC. Hooftprijs en een jaar later wordt hij benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. In 1957 ontvangt Bordewijk de Constantijn Huygensprijs voor zijn totale oeuvre. In 1965 overlijdt hij op tachtigjarige leeftijd in Den Haag.Zijn werk varieert van poëzie en romans tot novelles en korte verhalen. Zijn bekendste werken zijn Blokken (1931), Knorrende beesten (1933), Bint (1934) en Karakter (1938). De roman Karakter wordt verfilmd door regisseur Mike van Diem en ontvangt in 1998 een Oscar voor de beste buitenlandse film.** Het verhaal draait om de directeur van de school, genaamd Bint. De ondertitel slaat op het karakter van deze man. Hij geeft op autoritaire wijze zijn ideeën over onderwijs en opvoeding weer: "Ik eis van ieder tucht!". Daarmee is hij een zender.(ISBN-nummer 9038870024

Uitgave: pocket

prijs: ƒ29,90)Motivatie boekkeuzeDit maal moest het weer een historisch werk zijn. Het ging nu om een boek uit de periode 1880 tot 1940. Een aantal mogelijkheden waren boeken van bijvoorbeeld Bordewijk. Boeken die mijn als eerst opvielen waren Kaas en Bint. Kaas kende ik al, want ik had de film gezien.Ik had Kaas al uit de bibliotheek gehaald, toen ik bij andere mensen zag de Bint een dunner boekje was. Ik heb liever een zo dun mogelijk boek, dus ben ik veranderd van keuze en ben ik Bint van Bordewijk gaan lezen.Korte samenvatting van de inhoudAls nieuwe leraar wordt De Bree aangenomen op een middelbare school. Aan het hoofd staat directeur Bint. Volgens Bint sluit het onderwijssysteem slecht aan op de eisen van de maatschappij. Voor een betere aansluiting is hij van mening dat het onderwijssysteem moet veranderen. Op deze school heerst dan ook een stalen tucht, die vijf jaar tevoren is ingevoerd. Een ‘product’ van deze tucht is klas 4D (‘de hel’). Bint: "Die klas is uniek.Zo één heb ik er nog nooit kunnen vormen, vóór deze." De Bree denkt dat hij mentaal en fysiek sterker is dan de klas en verklaart hen de oorlog "zonder ophouden, het hele schooljaar door ….". De voorgaande leraar van ‘de hel’ is er weggepest. De Bree past zich, net als alle andere leraren, al snel aan het systeem van Bint aan. Hij laat leerlingen op zaterdag terugkomen en kleineert hen.Na ontvangst van een slecht kerstrapport pleegt de leerling Van Beek zelfmoord. Bint wist dit van tevoren, maar hij nam geen maatregelen. Er ontstaat een oproer onder de leerlingen, maar ‘de hel’ slaat deze neer, geïnstrueerd door Bint. Op een stoïcijnse manier zegt hij: "De school komt er beter uit te voorschijn. Aardbeving is meestal bergvorming, en ons ontzag gaat naar de bergen.". Tijdens een schoolreis worden twee leerlingen door een medeleerlinge zwaar afgestraft, omdat ze, tegen de instructies in, hun eigen gang gaan.Aan het einde van het schooljaar besluit De Bree toch les te blijven geven. Na de vakantie hoort hij dat Bint ontslag heeft genomen. Hij heeft zich het incident met Van Beek toch meer aangetrokken. Hierdoor blijkt dat Bint niet opgewassen was tegen zijn eigen systeem. Alle leraren zijn verslagen en Donkers neemt zijn plaats in.De Bree wil Bint thuis nog opzoeken, maar treft hem niet thuis. Klas 4D is overgegaan naar de examenklas, maar De Bree wil nog steeds geen vrede met hen sluiten. Het blijft oorlog.De eerste persoonlijke reactieHet boek gaat over een school waar strenge tucht heerst. Het is interessant te zien hoe de leraren die tucht proberen te houden. Het is ook leuk, omdat ik zelf ook nog op school zit. Het is heel tegenstrijdig, want nu is het ij ons op school niet zo, je vindt het nergens op slaan. Sommige stukjes zijn ook heel herkenbaar, het is nog steeds zo. Het was ook makkelijk lezen omdat het boek redelijk dun is.De verdiepingsopdrachtenBij het boek dat je gelezen hebt, ga je de volgende aandachtspunten na. De relatie met de politieke achtergronden.

‘Bint’ is in het Interbellum geschreven. Deze tijd tussen de twee wereld oorlogen werd gedomineerd door de opkomst van fascisme en communisme. ‘Bint is in 1934 uitgegeven en had toen het meest te maken met de communisme. Dit totalitair endictatoriaal gezag had ook zijn invloed op de literatuur. In ‘Bint’ wordt een streng gezag beschreven, dit staat voor het één-partij-systeem in Rusland met de communistische partij. Hij staat kritisch tegen over het communisme, want de directeur Bint gaat aan zijn eigen gezag ten onder. De relatie met sociaal-economische achtergronden.

Er wordt weinig verteld over de economische of sociale situatie in het boek. Het boek is verschenen in 1934, dit waren crisis jaren, maar daar merk je weinig van. Er zitten leerlingen op school van alle klassen, want een leerling, Fléau, heeft gegoede ouders en een andere leerling is Van Beek. Hij Moest de eindjes bij elkaar knopen. Die druk bij hem thuis leidt tot zelfmoord van Van Beek. De relatie met culturele achtergronden.

Ik heb geen relatie kunnen vinden tussen het boek en de culturele achtergronden van de periode waarin het boek geschreven is. De relatie met literaire stromingen en genres.

De boeken van Bordewijk behoren tot de nieuwe zakelijkheid. Deze stroming richtte zich op de dingen uit de moderne tijd, de tijd van de opgekomen industrie. De Nieuwe Zakelijkheid is een reactie op het Constructivisme, dat zich bezig houd met vorm en kleur of vorm en woorden. In de nieuwe zakelijkheid is men tegen vormexperimenten en extreme kunst, de taal in de boeken is zakelijk en allerdaags. Schrijvers zijn kritisch, bijvoorbeeld tegen het communisme en het fascisme. Ze proberen de realiteit zo objectief mogelijk weer te geven, zonder idealisme. De relatie met de literatuuropvattingen van de auteur.

Bordewijk creëerde een eigen stijl in o.a. de boeken ‘Blokken’, ‘Bint’ en ‘Karakter. Bordewijk schopte in ‘Bint’ en ‘Blokken’ tegen de politieke stromingen van die periode. Hij wilde de werkelijkheid objectief weergeven. Zijn werk moest een boodschap bevatten. De plaats van het gelezen werk in het oeuvre van de auteur.‘Bint’ gaat over het gezag. Ook in “Blokken “komt het gezag naar boven. Het gaat om dat fouten van deze totalitaire bewinden. In ‘Bint’ gaat de dictator ten onder aan zijn eigen systeem en in ‘Blokken’ komt een individu in opstand tegen het grijze collectief. In ‘Karakter’ komen de wantoestanden van de periode aan de orde, gebracht in een verhaal over de relatie tussen vader en zoon. ‘Karakter’ en ‘Bint’ zijn de twee belangrijkste werken van Bordewijk, deze boeken worden ook nu nog gelezen. In al deze boeken komen, in welke vorm dat ook, de wantoestanden van het tijdperk aan de orde. Bepaal de thematiek van het werk.

‘Bint’ is een tuchtroman. De thematiek is dus tucht. De tucht moet orde scheppen in de chaos. In ‘Bint’ is de chaos in een onderwijs jasje gestoken, maar Bordewijk bedoelt er de politieke situatie van die tijd. De chaos in de politiek en de economische crisis worden bestreden door de stalen tucht van het communisme en het nationaal-socialisme.EindoordeelDe uitgebreide persoonlijke reactieOnderwerp Wat is volgens jou het onderwerp van de tekst? Omschrijf het onderwerp in enkele woorden of één zin.

Het gaat over de tucht op een school, in eerste instantie en de manier waarop de leraren er mee om gaan ten opzichte van de leerlingen. Vind je het onderwerp boeiend, interessant? Waarom wel/niet?

Ik vind het onderwerp wel interessant, want ik heb er zelf ook iedere dag mee te maken. Sommige dingen komen mij bekend voor en over andere dingen verbaas ik mij en wil ik weten hoe dat opgelost wordt. Vind je dat de schrijver het onderwerp goed uitwerkt of vind je dat het onderwerp oppervlakkig, zonder veel uitwerking en diepgang wordt beschreven? Leg uit waarom wel/niet?In het boek komt de tucht goed naar voren. Bordewijk beschrijft alles goed, bijvoorbeeld de manier waarop de hoofdpersoon tegen de tucht van de directeur aankijkt.Gebeurtenissen Vind je dat de gebeurtenissen de belangrijkste rol spelen of de gedachten en de gevoelens van de personage? Wat is je oordeel daarvoor?

Ik vind de gedachten en de gevoelens van de personage het belangrijkste in een verhaal, omdat de gedachten en de gevoelens van een personage de gebeurtenis veroorzaken en laten verlopen zoals die verloopt. Welke gebeurtenis vind jij het belangrijkste in het boek en waarom? Vind jij dat die belangrijkste gebeurtenissen goed beschreven worden? Waarom wel/niet?

De belangrijkste gebeurtenis vind ik wanneer De Bree met zijn klas, ‘de hel’, op schoolreis gaat. Tijdens die schoolreis, worden de tucht die normaal op school heerst even losgelaten. Je merk hier goed het verschil tussen het gedrag van de leerlingen op school en op de schoolreis. Het gedrag ten opzichte van De Bree is duidelijk veranderd. Deze transformatie is een onderdeel die door de hoofdpersoon belangrijk word gevonden.Personages Vind je de personages in dit boek herkenbaar en ‘levensecht’? WaaromJa, De personages die beschreven worden zijn echte mensen, zo doen ze zich ook voor. De karakters en de dingen die met de personages gebeuren, gebeuren in het echt ook. Daarom zijn de personages levensecht. Vind je dat je je goed kunt verplaatsen in een van de personages? In welk personage? Vind je het belangrijk bij een boek dat je je goed in een personage kunt verplaatsen? Waarom?Ja, alles wat gebeurt of wat de hoofdpersoon gaat doen, wordt uitgelegd. Daardoor kun je goed begrijpen waarom de hoofdpersoon dat doet en dat maakt het ook makkelijk om jezelf in de hoofdpersoon te verplaatsen. Vind je de beslissingen van de personages begrijpelijk en aanvaardbaar? Welke wel en welke niet? Waarom?

Zoals ik al zei bij de vorige vraag, alles wat er gebeurt wordt uitgelegd. Dat maakt alles aanvaardbaar.Opbouw Vind je het verhaal ingewikkeld van opbouw? Zo ja, wat vind je ingewikkeld aan de opbouw?

Nee, ik vind het verhaal niet moeilijk van opbouw. Zie je de gebeurtenissen door de ogen van één personage of zie je de gebeurtenissen vanuit verschillende personages? Vind je de manier waarop je in dit boek gebeurtenissen ziet, geslaagd of niet? Waarom?

Het boek is in het hij-perspectief geschreven en je ziet het verhaal door de ogen van één persoon. Het is de beschrijving van één persoon in het verhaal, daarom is het goed dat het door de ogen van één persoon is geschreven. Als het door de ogen van meerdere personen geschreven zou zijn, dan zou het verhaal verwarrend worden. Zitten er veel terugblikken (flashbacks) in het verhaal? Vind je dat prettig of vind je dat vervelend?

Ik heb geen terugblikken kunnen vinden.Taalgebruik Vind je het taalgebruik in dit boek moeilijk of niet? Wat vind je moeilijk aan het taalgebruik?

Het taalgebruik is niet moeilijk, want het boek komt uit de periode rond het interbellum en dat is niet zo lang geleden, het Nederlands goed te lezen. Het Nederlands van toen lijkt al veel op het Nederlands van tegenwoordig. Er wordt soms zakelijke taal gebruikt, maar dat is niet moeilijk te begrijpen. Leverde de tekst veel problemen op door ingewikkelde beeldspraak, symbolische verwijzingen of ‘duister’ taalgebruik? Hoe heb je die problemen opgelost?

Er zaten geen problemen door ingewikkelde beeldspraak, symbolische verwijzingen of ‘duister’ taalgebruik in de tekst, de taal was soms zakelijk, maar dat leverde geen probleem op. Vind je het taalgebruik passen bij de personages en het onderwerp? Waarom?Ja, het taalgebruik past bij het denkbeeld van het personage.Evaluatie‘Bint’ is een interessant boek. Dat vond ik voor dat ik de verdiepingsopdrachten en nu nog steeds. De eerdere historische werken vond ik niet leuk, maar deze viel mee. Dit komt waarschijnlijk doordat het boek niet heel erg oud is, maar nog uit de negentiende eeuw komt. Het boek viel ook mee, omdat het makkelijk te lezen was en niet te dik. Na het maken van de verdiepingsopdrachten ben ik er wel achter gekomen dat het in het boek over de opkomende totalitaire bewinden gaat. Dit had ik eerst niet in de gaten, maar ik vind het wel boeiend. Nu ik dat weet zie ik dat ook wel. De stof beheerste ik niet goed genoeg, maar nu ik er mee gewerkt heb, ben ik er bekend mee geworden. Ik ben tevreden met de verdiepingsopdrachten. Bij sommige opdrachten had ik nog wat moeite, maar ik denk dat ik ze goed heb opgelost.Het totale resultaat is bevredigend. Ik zal de volgende keer waarschijnlijk niets anders doen, want het is elke keer nog goed gegaan. Ik ben blij dat de stalen tucht uit ‘Bint’ niet bij ons op school heerst.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen