Boekverslag : Theo Thijssen - Schoolland
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 618 woorden.

Titel

SchoollandAuteur

Theo ThijssenTitel verklaring

De titel "Schoolland" slaat denk ik op hetgene wat het begrip "school" omvat. Bijvoorbeeld de relatie tussen leraar en leerling, etc.Eerste druk: 1925Opbouw

Het boek is opgebouwd in dagboekvorm. Niet elke dag is beschreven en er staan ook geen data bij: bijvoorbeeld juli, maandagavond.Samenvatting

Het boek handelt over een leraar van de lagere school die een derde klas van een juffrouw overneemt omdat zij de kleintjes neemt. De leraar, Staal, houdt een dagboek bij, hierin schrijft hij alles wat te maken heeft met de groei van de verstandhouding tussen hem en zijn nieuwe klas. In het begin wil de klas dat hun meester alles hetzelfde doet als de vorige juffrouw, juf Veldman. Later verandert dit en vinden ze het geen punt als hij het anders doet. Ook valt het op dat de kinderen in het begin hem meer dwarszitten dan aan het eind van het boek. Bijna elke dag kregen er wel een paar kinderen straf, bijvoorbeeld als ze niet meelazen. Op het laatst gaat het strafgeven meer om dingen die buiten de school om gebeuren, bijvoorbeeld toen een paar jongens uit zijn klas, Garres en Fok, sinaasappels hadden gestolen en ze Jan hadden laten helpen. De meester heeft ze toen bijna een week na laten komen. Meester Staal wordt later nog ziek en moet zeven weken thuisblijven. Aan het uitbundige onthaal als de meester weer naar school komt, blijkt wel dat er een goede verstandhouding is ontstaan en dat dat ook wel zo zal blijven. Het boek eindigt met een stukje waaruit je kan nagaan dat Staal weer zin heeft in het volgende jaar met dezelfde klas en van plan is er een fijn jaar van te maken.Tijd

Het boek speelt zich ongeveer in een jaar af en is chronologisch opgebouwd, omdat een dagboek van dag tot dag gaat en in principe niet chronologisch kan zijn. Wel zijn er hiaten. Alle dagen worden namelijk niet beschreven. Ook bevat het boek terugverwijzingen. Hij beschrijft in een gedeelte van het boek namelijk zijn kinderjaren.Ruimte

Het verhaal speelt zich het meest af in de school, maar ook in het huis van meester Staal. Deze ruimtes worden niet echt besproken. Contrast komt eveneens in het boek voor. Een voorbeeld hiervan treffen we aan op bladzijde 66. Het donker lijkende van het lokaal en de vochtige uitgeslagen trappen zijn in contrast met het mooie weer tijdens het wandelen.Personen

meester Staal - de hoofdpersoon. hij is niet gelukkig met zijn werk, hij zou liever een kantoorbaantje hebben.

Hilletje - en pienter klein meisje. een pientere leerling.

Leentje - een zwakke leerling. is armoedig gekleed en geeft een schuwe indruk.

juffrouw Veldman - is een ijverig type en gat erg in haar vak op.

dhr. Kraak - een filosoferend type. moeilijk in de omgang.

dhr. Reinier - het hoofd van de school. hij leeft mee met de kinderen. hij is een leerkracht van de jongere generatie.

Perspectief

We treffen in dit boek een subjectief © ik © perspectief aan. Alles wordt verteld door de hoofdpersoon, dhr. Staal. Je kent ook zijn gedachten en gevoelens.Motieven

* school

* relatie met de kinderen

* klasovername

* straf - nablijven

* ziekte van meneer StaalThema

Als je een nieuwe klas krijgt is het moeilijk voor beide partijen om aan elkaar te wennen. Na verloop van tijd ben je aan elkaar gewend en wordt de verstand houding tussen leraar en leerlingen beter.Stijl

Woordkeus en zinsbouw zijn niet moeilijk. Hoewel het boek in 1925 geschreven is, is het in deze tegenwoordige tijd goed leesbaar.Genre

Schoolroman.Persoonlijk oordeel: Het boek in dagboekvorm sprak me wel aan. Het probleem hoe een goede band met een klas te krijgen sprak mij wel aan. Naarmate het boek vorderde werd de verstandhouding leerkracht/leerlingen steeds beter. Het verhaal is realistisch beschreven.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen